Allas rätt till Kongahällavägen i Säve/Göteborg.

Kommentarer

#1

Bor på sävesidan vid kornhallsfärja och hade såklart lnskat att uppropet gällde denna sträcka också. Men jobbar åt kungälvshållet så ser dagligen faran med att det inte finns gång- och cykelväg vid denna stäcka som upproret gäller.

Ann Trydal (Säve, 2023-08-15)

#2

Jag och min sambo har en stuga i Säve och min sambo springer ofta från stugan till vårt hem i Kungälv och hon har fått hoppa ner i diket ett antal gånger för att inte bli påkörd. Min dotter bor också i Säve och dom är tvungna att använda Kongahällavägen för att ta sig till vänner och busshållplatser

Sten Bergman (Kungälv , 2023-08-15)

#3

Vill ha gång/ cykelbana!

Kicki-lotta Andersson (Göteborgs , 2023-08-15)

#4

Det är livsfarligt att gå längs Kongahällavägen trots att det krävs att man gör det för att t.ex. komma till busshållsplatsen från vår väg.

Malin Bergman (Säve, 2023-08-15)

#5

Jag anser att det är viktigt att vi får en gång- och cykelbana INNAN det sker en allvarlig olycka. Vägen är hårt trafikerad, saknar vägren och avlastar ofta E6.
Det borde dessutom vara ett barns rättighet att kunna gå eller cykla till skolan, men inte för barnen i Säve.
Vi vuxna är också totalt vingklippta och bilberoende då det är väldigt dåligt med allmänna kommunikationsmedel. Att promenera eller cykla är heller inte något alternativ med tanke på trafiksituationen.
Vi Sävebor tillhör också Göteborgs kommun!

Sissel Anderssen (Säve, 2023-08-15)

#6

Jag anser att det är brådskande att vi får en gång och cykelbana innan det sker en allvarlig olycka på denna starkt trafikerade väg.

SUSANNE Norberg (Säve, 2023-08-15)

#7

Jag bor precis vid denna väg och håller helt med i sakfrågan!

Patrik Hellgren (Säve, 2023-08-15)

#8

Det behövs en gång och cykelväg för att undvika trafikfaran längs kongahällavägen

Marcus Alexandersson (Säve, 2023-08-15)

#9

Trafiksäkerheten ska vara lika viktig för alla, inte bara för bilister!

Marianne Ivarsson (Göteborg, 2023-08-15)

#11

Nu får det göras något innan det är någon som förolyckas på denna vägen .

Martin Olofsson (Säve, 2023-08-15)

#12

Jag håller helt med om det som står. Bor själv utmed den sträckan och trafiksituationen för cyklister och fotgängare är livsfarlig

Bodil Nordling (Säve, 2023-08-15)

#18

Vi är skattebetalare i Säve och får så lite service.

Ann Törnwall (Säve, 2023-08-15)

#23

Har en stuga i Säve men vågar inte cykla på Kongahällavägen pga den osäkra trafiksituationen.

Kaisa Mannerkorpi (Mölndal, 2023-08-15)

#27

Smal väg där folk kör fort. Otäck väg att som bilist, dela med så många oskyddade medmänniskor och djur. Borde gjort något åt det för åratal sedan.

Jannika Guhde (Göteborg , 2023-08-15)

#28

Jag bor där detta gäller och hade verkligen velat se en gång/cykelbana.
Jag har barn i ålder som man inte vill släppa i närheten av kongahällavägen.
De hade varit trevligt att komma någonstans utan bil.

Linus Lomander (Säve, 2023-08-15)

#31

Jag tycker att vi behöver en ändring av trafiksituationen på Kongahällavägen.

Maria Vestberg (Göteborg , 2023-08-16)

#32

Kongahällavägen är i stort behov av en gång- och cykelbana.

Anders Johansson (Säve, 2023-08-16)

#34

Kongahällavägen Gunnesby-Rödbo är helt livsfarlig att befinna sig på, så länge man inte sitter i en bil. Trafiken har ökat drastiskt de senaste åren. Det finns ingen vägren att gå på och ingen gång- och cykelbana. Alltfler hus byggs längs vägen, fler ska ta sig till busshållplatserna. Även hästar ska korsa vägen. Bilisterna håller sig till tillåten hastighet vid fartkamerorna och sedan bryr sig i princip ingen. Det behövs en gång- och cykelbana så att vi kan ta oss på ett säkert sätt till Säve eller Rödbo/Kungälv.

Anna Vallin-Hogland (Säve, 2023-08-16)

#35

Jag bor utmed Kongahällavägen

Eva Larsson (Kungälv, 2023-08-16)

#36

Har gått, cyklat och ridit på Kongahällavägen med livet som insats.

Janina Allen (Säve, 2023-08-16)

#38

Vägen är livsfarligt! Det är omöjligt att gå på vägen eller rida där!
Väldigt trafikerad & farlig utan gång/cykelbana.
Bilister kör för fort & lastbilar tar upp hela vägbanan.
Det går bussar väldigt sällan !

Ulrika Modig Skoog (Säve, 2023-08-16)

#40

För att jag bor i Säve

Emma Axstål (Säve, 2023-08-16)

#45

Jag bor längs sträckan och vågar inte låta barnen gå till närmsta busshållplats.

Sandra Larsson (Säve, 2023-08-16)

#46

Jag själv sett och färdats på den farliga vägen

Yvonne Oliv (Göteborg , 2023-08-16)

#48

Jag vill kunna cykla till jobbet utan riskera livet

Carina Belfrage (Harestad , 2023-08-16)

#51

Det verkligen behövs en gång och cykelväg på Kongahällavägen.

Kristina Josefsson (Göteborg , 2023-08-16)

#52

Det är av stor betydelse att kunna ta sig fram på ett tryggt och säkert sätt både till häst och till fots.

Helena Richardsson (Göteborg , 2023-08-16)

#53

Farlig väg

Denise Gassander (Göteborg , 2023-08-16)

#57

Jag cyklar själv mycket på den vägen och det känns inte säkert att cykla när vägren är så smal och bilarna i regel alltid kör fortare än hastighetsbegränsningen.

Markus Kifeldt (Göteborg , 2023-08-16)

#58

Jag vill ha cykel och gångbana längs med kongahällavägen

Gabrielle Meriwall (Säve, 2023-08-16)

#59

Det behövs gång och cykelvägar i Säve

Chistine Williams (Göteborg , 2023-08-16)

#61

Det är bara en tidsfråga innan dödsolyckor sker!

Therese Nilsson (Göteborg+, 2023-08-16)

#62

Jag använder vägen mellan min bostad och kolonistuga. Skulle vilja cykla till Eriksdal och ta bussen till jobbet istället för bilen.Springer över och på vägen när jag tränar löpning.

Sinikka Laine (Kungälv, 2023-08-16)

#63

Det är både väldigt riskabelt och mycket obehagligt att cykla den aktuella sträckan. Är i nuläget inte att tänka på.

Per Gunnarsson (Göteborg, 2023-08-16)

#66

Säkrare för fotgängare och cyklister samt gynnar miljön om fler vågar ta sig fram på annat sätt än med motordrivet fordon

Malin Sahlström (Göteborg, 2023-08-16)

#67

Man inte ens vågar släppa ner sitt barn och hämta posten då det saknas vägren.

Sara Johansson (Säve, 2023-08-16)

#69

Kongahällavägen är lvsfarlig och används av vissa som en motorbana

Helena Benckert (Göteborg, 2023-08-16)

#70

Jag önskar gång och cykelväg längs med kongahällavägen från Gunnesby till rödbo motet. Bor själv längs med sträckan och det är ohållbart att man måste ta bilen till alla platser i Säve då det är rentav livsfarligt att promenera längs med 70 vägen då nästintill ingen håller hastigheten och det förekommer många skymda kurvor. Barnen har ingen möjlighet att själva ta cykeln till skolan.

Sanna Ljung (Göteborg , 2023-08-16)

#71

Detta är viktigt

Michael Pilfors (Säve , 2023-08-16)

#72

ALLAS rätt till Kongahällavägen. Även från Säve station till Skra Bro bör det finnas en gång/cykelväg. Skolorna expanderar och mer trafik till dessa expanderar. Därför måste våra barn och ungdomar kunna ta sig till skolorna i säkerhet!!

Joakim Nilsson (Säve, 2023-08-16)

#73

Barn, djur och cyklister ska kunna ta sig fram utan att riskera liv och lem när bilar och tung trafik far fram som det inte fanns en morgondag.

Stefan Högbacka (Säve, 2023-08-16)

#74

Jag bor längs den aktuella vägsträckan, och det är på riktigt med risk för livet man går där. Det finns heller inget alternativ, då det inte finns sammanhängande parallella vägar, stigar eller ridvägar

Henrik Jagelund (Säve , 2023-08-16)

#75

Jag vill cykla från stan till Gunnesby kolonin och från kolonin till Tomtebacken.

Lena Johansson (Göteborg, 2023-08-16)

#76

Den vägen är totalt livsfarlig att vistas i närheten av utan bil. Ridit där i området i många år & det är att riskera sitt liv då bilarna alltid kör extremt fort och noll förståelse för annat än sig själva .

Hanna Samuelsson (Göteborg, 2023-08-16)

#81

Ohållbar situation! Tung trafik. Stor risk att gå vid väggrenen när du gått av
buss t ex. Ingen cykelbana eller gångväg. När ska något göras för oss Sävebor???

Ann Hellgren (Göteborg, 2023-08-16)

#82

Det behövs cykelväg genom Säve till Kungälv och har gjort väldigt lång tid.

Sofia Lehnberg (Säve, 2023-08-16)

#86

Vi bor på Älvkullevägen och är väldigt utsatta på landsvägen utan cykelbana

Kristoffer Laine (Säve, 2023-08-16)

#87

Jag önskar att det fanns ett säkert sätt att ta sig till fots och cykel från säve och omkringliggande samhällen som Tuve och Kungälv. Inte minst med tanke på barnen eftersom de inte kan ta bil och blir därför beroende av vuxna som kan köra dem. Det är inte i linje med en hållbar utveckling att ha en infrastruktur som är beroende av motorfordon.

Julia Eckerstein (Göteborg , 2023-08-16)

#88

Det är med livet som insatts man ger sig ut på Kongahällavägen utan bil.

Kenneth Andersson (Säve, 2023-08-16)

#90

Jag skriver under på grund av att jag är uppvuxen i Säve, och har försökt cykla både själv, och med mina barn, till Kungälv. Det är en mycket osäker sträcka att cykla på. En får vara förberedd att hoppa av cykeln och leda den, hela tiden för att vara säker på att inte bli utträngd eller påkörd.

Carin Johansson (Lomma, 2023-08-16)

#91

Mina barn vistas i området och är otroligt tråkigt att inte kunna röra sig i närområdet. Vi hade velat cykla men det går inte som det ser ut idag

Josefin Adebiyi (Göteborg , 2023-08-16)

#93

Boende längs med vägen och har en stor önskan att kunna cykla, promenera med våra barn under trygga förhållanden. En gång/cykelbana tycker man är en självklarhet för att kunna ta sig in till skola och förskola, så skriver under av den anledningen.

Sandra Nilsson (Göteborg, 2023-08-16)

#95

Jag och min familj färdas ofta denna väg. Vi bor i BJörlanda och har ridning i Rödby och familj i Nol.

Britta Nyberg (Torslanda, 2023-08-16)

#96

Det är viktigt att kunna gå och cykla för att kunna ta sig fram. Galet att barn men också vuxna ska behöva gå på en väg där bilar kör i minst 70km i timmen.

Rebecca Zorman (Säve, 2023-08-16)

#97

Hade man möjlighet att cykla till Eriksdal hade man kunnat slippa använda bilen vid många tillfällen.

David Kihlstrand (Säve, 2023-08-16)

#98

Jag bor själv i Säve och håller fullständigt med! Är bara en tidsfråga innan en olycka händer!

Elin Johannesson (Säve, 2023-08-16)

#99

Det är fullständigt orimligt att det inte redan finns en gång-/cykelväg längs med en så hårt trafikerad väg där dessutom mycket människor bor. Det måste ändras snarast.

Hamfeldt Emma (Göteborg, 2023-08-16)

#100

Alla barn ska ha en säker promenad till skola/förskola

Jenny EM (Göteborg , 2023-08-16)

#102

Jag vill kunna gå och cykla utanför vårt hus utan att vara rädd. Vissa tider kan vi inte gå på promenad med vår hund. För farligt! Så skall man inte behöva känna när man valt att bo på landet.

Julia Annbrink (Säve, 2023-08-16)

#103

Man riskerar livet varje gång man går eller cyklar i Säve

Christina Nyberg (Göteborg , 2023-08-16)

#105

Bor i Säve

Helena Ekström (Göteborg, 2023-08-16)

#108

gång- och cykelbana Kongahällavägen

Sara Johannesson (Göteborg, 2023-08-17)

#111

Vill ha gång och cykelbana på Kongahällavägen

Anette Hansson-Ljung (Säve, 2023-08-17)

#113

Har bott i Säve 46 år och detta har kommit upp ett flertal gånger.
Hoppas verkligen detta tas på allvar nu !!!
Har aldrig vågat ta mig ut på Kungahällavägen dessa år ,knappt för att ta bussen !
Och absolut inte nu senaste åren med all trafik !
Har nu barnbarn sedan några år och dom vill ju ta sig fram och träffa kompisar!
Men NEJ inte ut på stora vägen .
Mycket körning med bilen istället fram och tillbaka .
Det finns inte ens en vägren !!!

Therese Danielsson (Säve, 2023-08-17)

#114

Vill se gång/cykelbana på Kongahällavägen

Lavdim Haliti (Säve, 2023-08-17)

#115

Vi i Säve har inget säkert sätt att cykelpendla till Göteborg, Torslanda eller Kungälv. Dags för politikerna att vakna och inse att Säve tillhör Göteborg.

Kenneth Laine (Göteborg , 2023-08-17)

#116

Den här sträckan av vägen används av många, men för cyklister, fotgängare och ryttare är det en fara med livet som insats att vistas där. Vi är i stort behov av gång- och cykelbana för att skydda dessa trafikanter. Vägen är idag mycket tungt belastad av fordon som sällan håller den rätta hastigheten.

Paula Svedhall (Säve, 2023-08-17)

#122

Vi och våra barn och ungdomar vill kunna transportera oss till och från Säve utan att behöva sätta livet i pant för att vistas på den i rusningstrafik extremt trafikerade Kongahällavägen.

Anna Olsson (Säve, 2023-08-17)

#123

Att jag vill kunna gå säkert till busshållsplatserna, vänner, promenad och även inte behöva se någon annan vara med om en olycka.

Malin Kirjonen (Säve, 2023-08-17)

#124

Bor utefter sträckan, när vi flyttade hit 1994 sa kommunen att de höll på att planera för cykelväg.
Trafiken är intensiv, numera under hela dagen. Vägen har heller ingen vägren vilket gör att man går med livet som insats om man är tvungen att ex gå till en busshållplats.

Lena Olsson (Säve, 2023-08-17)

#125

Min pappa bor i säve och att kunna cykla dit med mina barn på ett säkert sätt hade varit fantastiskt. Nu är det inget jag vågar med mina barn då det känns för osäkert.

Marlene Olsson (Kungälv, 2023-08-17)

#126

Det är en smal väg med mycket trafik. För att minska risken för olyckor och göra vägen säkrare för cykel och gångtrafikanter.

Anna Holmgren (Göteborg , 2023-08-17)

#130

Ingen enda människa eller djur skall skadas eller t.o.m. dö, för att vägen idag är livsfarlig. Därför måste säkerheten påbörjas NU, tack!

Marianne Olsson (Kungälv , 2023-08-17)

#132

Jag har sett trafiken öka kraftigt på kongahällavägen personbilar och tung trafik. Det fins inte plats för gångtrafikanter att ta sig till närmsta busshållplats.Det är oacceptabelt att inte kunna ta sig riskfritt till närmaste busshållplats!

Gudrun Bohman (Göteborg,Säve, 2023-08-17)

#134

Cyklar dagligen på sträckan till och från jobbet med stundtals livet som insats

Martin Meriwall (Göteborg, 2023-08-18)

#135

Det är självklart att alla barn (och vuxna) ska kunna röra sig i sitt närområde på ett säkert sätt. Alltså ska cykelvägar finnas på högtrafikerade vägar så som konghällavägen. När trafik dessutom omleds från en Europa väg anser jag att det ska prioriteras. Om man genuint vill att fler ska kunna lämna bilen hemma så borde man satsa på cykelvägar utanför centrum.

Eva-Britt Kourtev (Göteborg , 2023-08-18)

#138

Mycket trafik längs med hela sträckan, farliga omkörningar då även en hel del tung trafik åker längs med denna sträcka. Hela denna vägsträcka saknar både gång- och cykelbana, det finns inte ens en vägren! Många ungdomar och barn går här, till hästgårdar, skola och hem.

Sara Rapp (Säve, 2023-08-18)

#140

Håller fullständigt med. Ingen ger sig ut o på två hjul eller går på vägen utan att känna stort obehag då det saknas vägren och vägen är smal.

Samuel Kristiansson (Säve , 2023-08-18)

#142

Säkerheten för icke bilburna trafikanter är under all kritik. Det går att åtgärda om bara viljan finns.

Lena Allén (Säve, 2023-08-18)

#143

Jag promenerar på denna väg och det körs fort på den.

Kristina Pavlovic (Säve, 2023-08-18)

#144

Bor utmed sträckan och upplever att det är väldigt otryggt att både gå och cykla utmed vägen. Den är smal och vägren saknas, samtidigt som den är mycket trafikerad. Med en separat gång- och cykelväg skulle bilen kunna undvikas för många kortare resor.

Elin Hagman (Säve, 2023-08-18)

#145

Bor i Säve.

Lorena Merida (Göteborg, 2023-08-18)

#146

Jag har behov av att både gå och cykla på detta avsnitt av Kongahällavägen. Att vistas här med annat än bil är livsfarligt, som det är nu får jag stanna hemma.

Alf Persson (SÄVE, 2023-08-18)

#147

Som nyinflyttad till Säve och arbetande i Kungälv önskar vi möjlighet att förena motion med ett miljövänligt alternativ till pendling med bil. Utan ens vägren är det idag omöjligt att våga cyckla trots rimligt cycklingsavståndavstånd mellan Säve och Kungälv

ellinor frostholm (Säve, 2023-08-18)

#149

Jag tycker att bilarna kör alldeles för fort för att någon ska kunna vistas på denna nakna väg, den saknar till och med vägren. Den har ingenting!!! Den är livsfarligt!!! När jag bodde där som barn var det inte lika många bilar och inte dom hastigheterna. Det behövs verkligen en gång och cykelbana. Där det har byggts gcvägar har aktiviteten ökat betydligt. Landsbygden får ett lyft.

Birgitta Klang (Hisings Kärra, 2023-08-18)

#150

Rider i området och vågar inte längre passera Kongahällavägen, då det är så mkt trafik och det går fort.

Linda Skog (Göteborg, 2023-08-18)

#152

Vägen är smal, högtrafikerad och fordonen förs fram i hög hastighet. Det har hänt att jag kommit körandes i bil, fått möte med annan bil som sneddat i kurva. Det var inte långt från en frontalkrock men lyckligtvis gick det bra. Dock är det ett exempel på hur trafiken kan te sig på den vägen. Det är inte säkert för gång, cykeltrafikanter, mopedister och ryttare. Vägen känns otrygg p g a bilisterna och att den är smal. Jag kör där inte dagligen men när jag gör det, är jag extra skärpt genom att vara uppmärksam, hålla avstånd och
hålla hastigheten. Jag märker vilka som är "vana" förare. De har bråttom och är ivriga att köra om. Trafiken är hetsig, t o m obehaglig.

Tina Harbeck (Hisings backa, 2023-08-18)

#154

Att jag håller med att kongahällavägen behöver ha både gång och cykelban

Liselott Gustavsson (Göteborg , 2023-08-19)

#156

Jag bor i Björlanda o jobbar i Kungälv, kör kongahällavägen varje dag till jobbet. Det finns ingen vägren o vägen är smal, om man bor vid Kongahällavägen o ska ta bussen har man inget val än att gå på vägen o det är många som cyklar. Vägen är oerhört hårt trafikerad, det är med stor oro jag kör på denna väg.

Katarina Eriksson (Göteborg , 2023-08-19)

#157

Tycker att det är bedrövligt att det inte finns någon cykelväg- gångväg till Kungälv från Säve. Man cyklar med sitt liv som insats 🧐Hur svårt kan det vara? Man vill att vi ska cykla för miljön ???

Anette Persson (Säve, 2023-08-19)

#158

Gc bana behövs snarast innan det händer nått allvarligt

Marcus karlsson (Göteborg , 2023-08-19)

#161

Jag har anhöriga i området.

Annika Mossberg (Göteborg , 2023-08-20)

#164

Vill kunna gå eller cykla till Kungälv samt skola förskolan. Måste ta bil som det är idag. Att gå längs vägkanten är livsfarligt

Gustav Alander (Säve, 2023-08-20)

#165

Att jag bor i Säve

Beatrice Isaksson (Säve, 2023-08-20)

#170

Jag och min familj bor i Säve och påverkas av trafiken varje dag. Mina barn går på bärbyskolan och de kommer behöva springa över bilvägen till bussen i framtiden om vi inte får ett övergångsställe vid bärby. I dagsläget springer barn över bilvägen som är mycket trafikerad. Vissa barn har huvudet i en mobil samtidigt och allt är helt livsfarligt. Vi MÅSTE skapa trygga gångbanor och övergångställ innan olyckan är framme.

Sarah Borgström (Säve, 2023-08-22)

#172

Skydda barnen när de behöver gå från skolan till busshållplatsen.

Lisa Holmström (Hedekas, 2023-08-22)

#173

Jag vill öka trafiksäkerheten för alla boende i Säve!

Sofi Ljungholm (Göteborg , 2023-08-22)

#174

Inget att vänta på!! Måste det hända något innan något görs?!

Susanne Borg (Göteborg , 2023-08-22)

#176

Jag bor längs vägen och instämmer i allt! Det borde anlagts en gång/cykelväg säve-kungälv för längesedan!

Frida Comino (Säve, 2023-08-22)

#177

Är inte rimligt att man ska behöva bil för att kunna ta sig fram för att inte riskera bli påkörd.

Sandra Dahle (Göteborg, 2023-08-22)

#180

Läget är akut! Sätt trafiktullen vid Nordre älv istället. Väldigt många Volvoarbetare tar vägen för att slippa passera vägtrafikstationen i Kärra.

Sylvia Hansson (Göteborg , 2023-08-23)

#181

Ansvariga beslutsfattare måste förstå att vi i Säve är en levande del av Göteborgs Stad! Vi betalar också skatter och har rätt till samhällets service! Här saknas nästan allt! Vatten, avlopp, vettig kollektivtrafik OCH trygghet för oss oskyddade trafikanter i form av gång-cykelbanor liksom signalreglerade övergångsställen!!

Lena Larsson (Göteborg, 2023-08-23)

#182

Som boende nära Kongahällavägen ser o upplever jag alla hänsynslösa bilister.

Lena0 Ernfridsson (Torslanda, 2023-08-23)

#183

Finns ingen säker övergång värken för gående ,cyklister och hästar, denna väg är hårt trafikerad vissa tidpunkter, frågan är inte om utan när det kommer hända en allvarlig olycka

Ews Hasselfors (Göteborg, 2023-08-23)

#185

Vi behöver en gång- och cykelbana så man kan ta sig säkert . Detta är också en säkerhet för de barn som bor i området.

Pontus Norgren (Säve, 2023-08-23)

#186

Jag bor i närheten av kongahällavägen, det hade vart trevligt att våga cykla med barnen till Säve eller Björlanda utan att vara orolig att blo påkörd.

Jenny Davidsson (Säve, 2023-08-23)

#187

Bor i Säve och stödjer förslaget för fullt. Saknar möjlighet till att cykla och ta mig fram utan bil.

Alicia Bergendahl (Säve, 2023-08-23)

#188

Jag tycker det är viktigt att barn och unga själva kan ta sig till skola och fritidsaktiviteter och inte måste köras överallt.

Mikael Wahl (Borås, 2023-08-23)

#189

Vägar i och runt Sveriges största städer borde ha vägar som anstår ett i-land. Vägar där ingen riskeras skadas eller skada någon pga osäkra vägar är en ganska rimlig sak att begära.

Jonas Modin (Säve, 2023-08-24)

#192

Jag håller med, vill cykla säkert, köra bil känns inte bra i dagsläget vid fotgängare, cyklister.

Matilda Axelsson (Kärna , 2023-08-24)

#193

Cykelbana behövs för att kunna cykla till jobbet säkert istället för att åka bil.

Sune Sjöström (Kungälv, 2023-08-25)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...