Namninsamling för att rädda skolan och stoppa nedskärningarna i Umeå kommun.

Kommentarer

#1

Jag är lärare och ser hur besparingar påverkar såväl lärare som annan personal inom skolan negativt. Våra barn och ungdomar är vår framtid och de som ska ta hand om oss och Sverige framöver och detta bör de få göra med en god utbildning i botten, en utbildning som man inte kommer att få med fortsatta besparingar inom skolan.

Helena Norberg (Umeå, 2023-05-22)

#2

Nej till fler nedskärningar i skolan

Åsa Lidström (Umeå, 2023-05-22)

#3

Nedskärningarna och effektiviseringarna måste sluta nu!

Mia Gisslén (Umeå, 2023-05-22)

#5

Ge lärarna möjlighet att göra sitt jobb

Sanna Vikström (Umeå , 2023-05-22)

#8

Skolan är för viktig för att fortsätta behandlas styvmoderligt och som en budgetregulator i kommunen. Ska vi bygga framtiden i skolan måste mer resurser till!

Lillemor Malmbo (Umeå, 2023-05-22)

#11

Alla elever måste vi satsa på så att alla blir läs och skrivkunniga redan på lågstadiet. Fler specialpedagoger, riktiga läroböcker, fungerande bibliotek på alla skolor är ett måste! Mvh fd lärare/ spec ped.

Agneta Jonsson (Umeå, 2023-05-22)

#13

Det är dags att stoppa skolans nedskärningar.

Hans Olov Åhfeldt (Umeå, 2023-05-22)

#14

Skolan är grunden till vårt samhälle, om något borde satsas på i vårt samhälle så borde det vara skolan.

Aline Lindberg (Umeå , 2023-05-22)

#15

För att vi i skolan ska kunna leva upp till vårt kompensatoriska uppdrag om att erbjuda en likvärdig och tillgänglig undervisning för varje elev!

Anna-Lotta Fahlström (Umeå, 2023-05-22)

#16

Jag skriver under pga att det får vara nog med nedskärningar i skolan. Hur ska lärare och all personal få möjlighet att utbilda eleverna om det inte finns lärare? Lärare är inte robotar utan människor!

Elisabeth Olovsson (Umeå , 2023-05-22)

#19

Barn och ungdomar är vår framtid.

Yvonne Norberg (Umeå , 2023-05-22)

#22

Vi får inte svika barnen genom en bristfällig utbildning. Lärare behöver ges förutsättningar för att bedriva bra undervisning och verka i en bra arbetsmiljö.

Maria Norqvist (Umeå, 2023-05-22)

#23

Jag är lärare och jag tycker att det här är en viktig fråga!

Susanne Höök (Umeå, 2023-05-22)

#24

Vi måste värna om våra barn! Ge dem en trygg uppväxt och en tro på sig själv...

Karin Eklund (Umeå, 2023-05-22)

#28

Barnen är vår framtid och måste få bra förutsättningar att må bra och utvecklas! Jag arbetar på fritids och ser dagligen hur personalen inte hinner med pga stora barngrupperna lite resurser.....

Helena Lidberg (Umeå, 2023-05-22)

#34

Skolan är viktig för alla!

Anneli Edmundsson (Umeå , 2023-05-22)

#39

Jag sitter mitt i smeten och vet hur det känns när resurserna krymper år efter år.

Erika Forsgren (Umeå, 2023-05-22)

#42

Det får vara nog nu med budgetminskningar och personalneddragningar inom umeås skolor. Är så less på ordet effektivisering🤮

Johan Norberg (Umeå, 2023-05-22)

#49

Dags att sluta skära ner så att alla suveräna lärare i landet har möjlighet och tid att se alla barn! Det är skam att lärare måste prioritera bort vissa barn!
Gör om gör rätt staten!

Daniel Annelind (Umeå, 2023-05-22)

#53

Förskolan håller på urholkas. 18 barn och tre pedagoger är en ohållbar arbetssituation och sårbar organisation. Många sjukskrivningar och få utbildade förskollärare.

Gunilla Holmlund (Umeå, 2023-05-22)

#54

Jobbar på fritids.
Barnen är vår framtid!!!

Josefin Wiklund (Umeå, 2023-05-22)

#55

Skolan ska få mer (!) och tillräckligt med resurser

Karin Åström (Umeå, 2023-05-22)

#58

Nedskärningarna måste stoppas nu. Förskolan är på god väg att bli förvaring av barn. Vi behöver färre barn per pedagog NU.

Emma Lindgren (Holmsund, 2023-05-22)

#61

Pressen, stressen, effektiviseringarna, stora barngrupper, spara pengar på en verksamhet som går på knäna, höga sjukskrivningstal och att aldrig se ljuset i tunneln.

Eva Persson (Umeå , 2023-05-22)

#64

Arbetar inom skolan. Vår framtid

Maria Norman (Umeå, 2023-05-22)

#66

Jag jobbar inom förskolan

Tarja Karppinen (Umeå , 2023-05-22)

#80

Marknadsskolan måste få ett slut! Slopa skolpengen!

Orvokki Nyström (Luleå , 2023-05-22)

#81

Stoppa nedskärningarna inom skola. Mer resurser behövs inte nedskärningar år efter år!

Eva Andersson (Haparanda, 2023-05-22)

#84

Rädda skolan-stoppa nedskärningarna!

Anna Sandström (Umeå, 2023-05-22)

#86

Alla barn har rätt att till rätt stöd, en trygg och bra uppbyggd skola! Pedagogerna får slita ihjäl sig!

Erika Fransson (Umeå , 2023-05-22)

#88

Jag jobbar själv i förskolan och min man på fritids. Vi båda är helt överens om att det bara är en tidsfråga innan vi måste byta yrken då arbetsförhållandena i förskola och skola bara blir sämre och sämre. Om inte umeå kommun slutar med nedskärningarna kommer det snart inte att finnas några kompetenta pedagoger kvar! Alla går på knäna och motivationen/engagemanget/orken/glädjen försvinner när man inte har de resurser som krävs! Både vi pedagoger och framförallt BARNEN förtjänar bättre!

Sofia Widmark (Umeå, 2023-05-22)

#89

Pengar måste satsas på förskola och skola barn och unga med psykisk ohälsa ökar lavinartat samtidigt som det är svårt att anställa behöriga lärare

Lina Stenlund (Sävar, 2023-05-22)

#91

Skolan är framtiden, stoppa nedskärningarna nu!

Monica Lindström (Umeå , 2023-05-22)

#92

Jag har barn i skolan

Anna-Maria Grimmer (Umeå, 2023-05-22)

#94

Jobbar inom barnomsorgen själv och vi klarar inte mer nedskärningar. Jag vill orka fortsätta med mitt jobb.

Anna Sund (Holmsund, 2023-05-22)

#102

… det får vara nog nu, med nedskärningar och korttänkta besparingar på barns och ungas utbildningsmöjligheter! Det kommer att kosta mångdubbelt på sikt! Hur ska vi kunna rekrytera ny lärarkomptens till skolan om förutsättningarna hela tiden försämras?

Catarina Lindqvist (Umeå, 2023-05-22)

#104

Det är dumdristigt att inte satsa på god utbildning i små barngrupper/klasser. Dumt för barnen, dumt för samhället. Vi kan inte spara på trygg barndom eller utbildning

Klara Lundholm (Umeå , 2023-05-22)

#107

Jag är lärare i grundskolan och några av mina elever i klassen får inte de resurser som krävs för att dem ska få känna att de lyckas i skolan. Samt att jag som pedagog inte känner mig tillräcklig för dem trots att jag jobbar mer än vad jag borde. Nu räcker det med besparingar! Ge oss en verklig chans att få våra barn att både trivas och lyckas med skolan.

Camilla Sandström (Umeå, 2023-05-22)

#110

Förskola, skola och elever behöver mer resurser!

Marie Salomonsson (Umeå, 2023-05-22)

#112

Utbildning är en investering och kanske också räddningen för allas vår framtid. Barn och personal har rätt till de förutsättningar som krävs för att utvecklas, lära och må bra i alla skolformer. Vi kan inte längre blunda för hur det faktiskt ser ut!

Terese Lindgren (Umeå, 2023-05-22)

#114

Jag motsätter mig nedskärningar inom skola och barnomsorg. Alla både barn och pedagoger har rätt till en dräglig arbetsmiljö samt en god undervisning där alla blir sedda,samt får undervisning som är anpassad efter de behov som finns

Annchristin Holmlund (Umeå , 2023-05-23)

#115

Det får vara nog!

Carina Vallrud (Umeå, 2023-05-23)

#121

Det är inte längre möjligt att skära ner på skola, vård och omsorg. Detta är vår framtid. Vi ser barn och unga som vill lära sig men inte får rätt förutsättningar eftersom skolan inte har tillräckligt med personal som kan hjälpa. Vi ser barn och unga som mår dålig, de behöver oss vuxna och vi vuxna måste orka därför behövs alla på en arbetsplats.

Mona Wännström (Umeå, 2023-05-23)

#123

jag som lärare ser hur elever far illa av att inte få den hjälp de behöver pga av nedskärningar och hur lärare går på knäna för att försöka lyfta så många elever som möjligt.

Anna-Karin Mårtensson (Umeå, 2023-05-23)

#125

Jobbar som lärare i kommunen

Maria Lundström (Umeå , 2023-05-23)

#131

För att utbildning är det viktigaste för att man skall få ett Sverige som är i förkant när det gäller utbildning och fortsatt demokrati.

Tanja Thon (Umeå , 2023-05-23)

#132

Jag jobbar inom skolan och ser vad nedskärningarna gör med kvalitén på undervisningen. Jag har barn som går grundskolan och jag värnar om att de ska få en bättre, lugnare och tryggare lärmiljö att växa upp i med fler vuxna runt dem.

Therese Selin (Umeå, 2023-05-23)

#133

Skolan behöver mer resurser! Rädda skolan!

Ewelina Fahlander (Umeå, 2023-05-23)

#137

Barn och unga är framtiden! Tänk och agera långsiktigt, prioritera dem och skolan idag!

Åsa Adolfsson (Umeå , 2023-05-23)

#140

Tillräckliga resurser krävs för att likvärdig undervisning och god arbetsmiljö kan säkerställas i de olika utbildningsformerna

Birgitta Sellin (Umeå, 2023-05-23)

#142

Skolan är viktig för alla. Det bästa botemedlet för att inte hamna utanför samhället eller i kriminalitet.

Anneli Andersson (Umeå, 2023-05-23)

#145

Nu är det nog!!!

Anna Björk (Umeå, 2023-05-23)

#147

Skolan är det viktigaste vi har. Sluta förstöra den!

Helena Forsman (Umeå , 2023-05-23)

#149

Jag jobbar i skolan och vill se att det är ett fortsatt hållbart yrke för personalen! Men också så att eleverna i skolan får de stöd de behöver

Petrus Sjöström (Umeå, 2023-05-23)

#152

Skolan är grunden till allt!

Oscar Pettersson (Umeå, 2023-05-23)

#153

Arbetssituationen behöver förbättras för lärare i alla åldrar, så de vill stanna kvar samt att nya vill utbildas. Om personalen mår bra ökar möjligheterna för barnen att lyckas och lära 😊

Erika Forslund (Umeå, 2023-05-23)

#154

Jag ser behovet av mer resurser till förskola och skola.

Pernilla Höglander Wikström (Umeå, 2023-05-23)

#156

Jag jobbar i skolan och ser hur detta kan sluta om vi inte agerar!

Elisabet Jakobsson (Umeå, 2023-05-23)

#160

Jag vill inte leva i ett fascistiskt samhälle

oskar fridh (Umeå, 2023-05-23)

#164

Jag arbetar i skolan och ser behoven

Ulrika Burström (Umeå, 2023-05-23)

#170

Skolan är viktig. Alla barn har rätt till kunskap och bildning. Barnen är vår framtid! Satsa på skolan.

Maria Alskog (Umeå , 2023-05-23)

#171

Ge elever en rätt vis möjlighet till utveckling

Kim Vestermark (Umeå, 2023-05-23)

#172

Jag tycker det är helt obegripligt hur de som bestämmer kan anse att det är en sund strategi att fortsätta skära ner på resurserna inom skolan. Vill Umeå kommun satsa på framtiden bör förutsättningarna för alla som arbetar inom skolan kraftigt förbättras. NU!

Niclas Lind (Umeå, 2023-05-23)

#174

Alla är värd likvärdig undervisning av god kvalitet.

Hanna Olofsson (Piteå, 2023-05-23)

#179

nedskärningar försämrar kvaliteten och drabbar de barn och ungdomar som behöver stöd allra mest

Frida Grimm (Umeå, 2023-05-23)

#181

Att jag tidigare bott i Umeå från 1956 till 2019 och förstår att behovet finns för att skolan ska finnas kvar.

Maud Olofsson (Enköping, 2023-05-23)

#182

Jag är lärare och tycker kommunen gör fel

Jessica Engström (Umeå, 2023-05-23)

#184

Att skära ner på en redan ansträngd skola är ansvarslöst.

Jonny Backlund (Umeå, 2023-05-23)

#185

Stoppa nedskärningarna i skolan

Pernilla Persson (Umeå, 2023-05-23)

#186

Det känns som nog nu... Ska vi skära mer och samtidigt ha målet att vara en av Sveriges bästa skolkomunmer... Det går inte ihop...

Magnus Jönsson (umeå, 2023-05-23)

#190

Stoppa nedskärningarna!

Viktoria Bern (Umeå, 2023-05-23)

#195

Jag är lärare och på första parkett till den systematiska nedmonteringen av skolan. Beslutsfattarna räknar pengar och de som i slutändan betalat är barnen med sin hälsa, utbildning och framtid.

Rickard Wedin (Umeå, 2023-05-23)

#196

Utan tillräckligt med utbildade förskollärare, lärare och elevassistenter kommer vi att ha en förlorad generation som ska fungera i och ta ansvar för ett fungerande samhälle i framtiden.

Elnar Jonsson (Umeå , 2023-05-23)

#198

är lärare sedan snart 25 år tillbaka och ser inte att skolan går åt rätt håll gällande bla gruppstorlek och resurser.

Ylva Blombäck (umeå, 2023-05-23)

#199

skolan behöver mera resurser

Peder Sund (Umeå, 2023-05-23)