Nej till vindkraft i Nycklemossen!

Kommentarer

#1

Jag vill inte att miljön runt vårt hem blir förstörd av vindkraftsindustrin.

Emil Aleborn (Rockneby, 2023-05-21)

#3

Helt galet att för all framtid förstöra den biologiska mångfalden och dessutom minskar möjligheten för närboende att kunna bo, leva och driva verksamhet i området. Kommunens politiker har inte prioriterat dessa områden som lämpliga för vindkraft, och ändå låter man olika bolag försöka komma vidare med sina projekt. Detta måste stoppas!

Lars G Petersson (Kalmar, 2023-05-22)

#4

Jag vill inte ha vindkraftverk i min närmiljö, jag vill inte andas in all den mikroplast som vindkraftverken avger. Jag vill fortsätta att leva i den natur jag har valt att bosätta mig i. Jag undrar vad som kommer att hända med grundvattnet, djur, fågel och insektsliv. Jag hoppas innerligt att våra politiker har förstånd att säga nej till detta vansinne.

Helene Söderlund (Kalmar, 2023-05-23)

#5

Vindkraftverk är ineffektiv och förstör våran när miljö. Ska vi behöva lida för att stora bolag ska ha mer pengar?

Oscar Du Rietz (Rockneby, 2023-05-23)

#7

Detta kommer påverka natur och kulturmiljö inom men också i direkt närhet av den planerade vindkraftsparkens areal. Personligen har jag valt att bo i Slakmöre av den enkla anledningen att det är fin lantlig miljö med lugn och ro. Hade jag velat bli påmind om industrialismen så hade jag lika gärna kunnat bo i Kalmar centrum. Jag anser att denna planerade vindkraftsanläggning skulle påverka oss mkt negativt. Känslan av landsbygd hade helt försvunnit och den faktiska bakgrunden till att jag bor där jag gör hade försvunnit. Jag säger nej till hela den planerade vindkraftsanläggning vid namn Nyckelmossen samt Ebbegärde!

Jakob Lindstedt (Rockneby, 2023-05-24)

#10

Jag vill inte att ännu en del av naturen ska förstöras p gr av kortsiktig «nytta» för människa och ökad konsumtion som hotar vår existens än fortare.

Ingrid Rosenkvist (Rockneby, 2023-05-27)

#11

Jag vill inte att skog och vår närmiljö förstörs med vindkraft.

Åsa Canova (Rockneby, 2023-05-28)

#12

Boende i näromradet.

Oscar Canova (Rockneby, 2023-05-28)

#17

Det vore ett katastrofalt misstag pga av hälsan hos oss närboende, vi kommer vara omringade av inte mindre än 62 STYCKEN och 260-270 höga i ett evigt OLJUD, BLINKADE och direkt hälsofarliga aspekter. Sen har vi den Direkt förödande totala katastrofen för miljön, skog, mark, DJURliv natur och 4 hektar viktiga narker för allti totalt utplånas till att för alltid vara förstört. Fornlämningar har vi också här. Totalt 4 hektar industri som ska omringa oss. Kom gärna och bo ett par dygn på min gata. Så ska jag visa dig runt och l0ta dig får en uppfattning av den verkliga katastrofen för en TOTALT hänsynslöst och katastrofalt och för all framtid obrukbara, förstörda områden av obrytnedbart material för en totalt menisngslös el som inte är planerbar, inte effektfull, och inte lagringsbar. Sälja överbliven el för att sen trissa upp priserna som vi själva betalar när vi ska ha el. GALET. Vad gör vi med marken sen? Är det hållbart? Vi du bo i en 40 HEKTAR industri so. Producerar el i 30 år oh sen då? Det går aldrig någonsin att få tillbaka detta. Oåterkallerligt ingrepp i det vi borde VÄRNA mest om.

Christel Ohlsson (Rockneby, 2023-05-30)

#20

Vindkraft är inte bara ett energislag som förstör och naturvärden. Vindenergi fungerar inte när den behövs som mest på vinterhalvåret.

Mats Eriksson (Hörby, 2023-05-30)

#21

Vindkraft Nej tack!

Eva Schwarzvogel (Göteborg , 2023-05-30)

#26

Vill inte ha vindkraftverk i närområdet

Bengt-Åke Udden (Kalmar , 2023-05-30)

#27

Det är oassetabelt att dom förstör vår skog och natur.

Marie Andersson (Rockneby, 2023-05-30)

#30

Vindkraftverken tar död på all natur i den fantastiska kronoparken, från smått till stort, insekter, fåglar, mm. Det går inte att reparera en sån skada!! Vi måste bevara skogen!!

Inger Johansson (Kalmar, 2023-05-30)

#33

Jag kommer från området och mina föräldrar bor fortfarande kvar. Vi måste bevara den skog vi har och inte skövla ner den för vindkraftens skull!

Ellen Axeborg (Jönköping, 2023-05-30)

#34

Vindkraft behövs inte, bevara vår miljö och natur utan utländska sk investerare. Utveckla kärnkraften.

Peter Andersson (Kalmar, 2023-05-30)

#35

Förstör inte naturen med dessa vindsnurror som bara skapar problem både för människor djur natur och elnätet när dom ger ström och äter ström när det inte blåser det är hög tid att stoppa vindlögnerna nu

Jan Andersson (ROCKNEBY, 2023-05-30)

#36

Äger ett fritidshus för rekreation i aktuellt område. Naturen förvandlas till ett industriområde om detta genomförs.

Bo Karlsson (Kalmar, 2023-05-30)

#37

Vi har mer vindkraft än vi behöver (När det blåser). Vi ska inte ödelägga vårt land med vindkraft som går på export. Sveriges politiker bör lägga all kraft på att förkorta byggande av ny kärnkraft.

Jörgen Brorson (Mönsterås, 2023-05-30)

#39

Jag skriver under på grund av att vindkraftsparken kommer att ha en negativ inverkan på djur och natur i området som även fungerar som ett populärt besöksmål och rekreationsområde.

Hans Johnsson (Rockneby , 2023-05-30)

#41

Jag tycker att landskapet förfulas av vindkraftverken samt att dom ger för dåligt med el. Bygg ut kärnkraften, vi klarar oss inte utan den.

Niklas Götesson (Rockneby , 2023-05-30)

#44

Behåll natur, djur och mångfald

Nicklas Jarnesjö (Läckby, 2023-05-30)

#48

Skogar, mossar, ängar behövs för människor, flora och fauna. Förstör inte detta fina natur och rekreationsområde. Vi har inte rätt att bygga sönder naturen med stora industriområden som förstör och förfular.

Ingemar Bernthsson (Ebbegärde, 2023-05-30)

#49

Jag skriver under detta då jag anser att denna etablering kommer göra stor skada på natur och miljö för lång tid framöver. Dessutom anser jag att vindkraften inte kommer kunna lösa våra framtida energibehov utan göra vårt elsystem instabilt och oförutsägbart.

Thomas Lennart Jungsmark (Rockneby, 2023-05-30)

#50

Vansinnigt att förstöra landsbygden med ett industrilandskap. Kalmar kommun slår sig för bröstet för en levande landsbygd, vem kan bo jämte en sådan här industri? Skall svensk landsbygd förstöras till förmån för Europas energiproblem?

Emrik Stoeckmann (Läckeby , 2023-05-30)

#51

Stöttar mina föräldrar som bor i det område ni fundera på att installera vindkraftverk i, och som vi dess utom inte har nytta för i Sverige.

Malin Söderlund (Kalmar , 2023-05-30)

#52

Räcker nu med vindkraft

Peter Friberg (kalmar, 2023-05-30)

#53

Det skulle utrota och förstöra fågellivet såklart

Christina Wennberg (Kalmar, 2023-05-30)

#56

Jag tycker det stör naturen, fåglar och andra djur. Det är fult med en skog av vindsnurror!

Kitty Johansson (Alsterbro , 2023-05-30)

#57

Vi kommer att bli inringade av monster-vindkraftsverk. Oroar oss för ljud, både hörbart och speciellt icke hörbart. Även minskade fastighetsvärde.

Ulla Krakau (Rockneby, Böle, 2023-05-30)

#58

Jag vill inte bo mitt i ett industriområde med olika typer av allvarliga störningar i boendemiljön, så skilt från nuvarande närmiljö.

Sven Krakau (Rockneby, 2023-05-30)

#60

Anser inte att de är miljövänliga. Våra skogar förstörs, många djurarter drabbas negativt. Ljudet stör mm. Detta för att exporteras! NEJ TACK!

Ann-Louice Bjurling (Läckeby, 2023-05-30)

#63

Området Norr om Kalmar är unik naturområde med rikt djurliv och växter. Vi som har sökt till lugnet i skogen och trakten, och söker att skapa den levande landsbygd, vi vill inte se hela vår trakt omdanat till vindkraftsindustri, och exploaterad av vindkraftsbolag ägd av utländsk kapital (greenwashing)

Charlotte Whitt (Alsterbro, 2023-05-31)

#64

Vindkraft är inte bra för natur djur och människor!

Martin Hellman (Läckeby , 2023-05-31)

#65

En vindkraftsindustri fördärvar för både djur och natur. Snärjebäcken är ett viktigt element i området, liksom alla kulturlämningar. Blir det vindkraft kommer det schaktas för vägar och ytor för etableringar av varje verk. Kullar kommer att schaktas bort och myrar kommer att fyllas igen. Skandal!!

Sam Ekberg (Nybro kommu , 2023-05-31)

#70

Förstörelse av ett stort orört skogsområde i Kalmars närhet.

Hans Forslind (Kalmar, 2023-05-31)

#71

Jag är emot exploatering av området Nycklemossen.

Mattias Andersson (Läckeby, 2023-05-31)

#78

För att jag sett hur det ser ut i Europa. Så vill vi absolut inte ha det här. Fruktansvärt

Pia Rydberg (Läckeby , 2023-06-01)

#79

Detta drabbar oskyldiga människor.

Peter Augustsson (Töllsjö, 2023-06-01)

#81

Ingen vindkraft i Sverige.

Morgan Hill (Grenna, 2023-06-01)

#85

Jag skriver under för jag anser att vindkraften är skadlig för djurlivet,naturen människor i dess närhet.
Jag anser även att vindkraftens påverkan behöver utredas mer och utvärderas. Hur stor är miljövinsten om man ser hela kedjan från byggnation till skrotning

Mikael Johansson (Kalmar (Kåremo), 2023-06-05)

#86

Detta är fel

Alexander Ringdahl (Rockneby, 2023-06-06)

#87

Jag är boende i området

Annika Nilsson (Rockneby , 2023-06-06)

#88

Jag tror vindkraften bidrar till mer skada än nytta långsiktigt, samt även visuellt förfular vår miljö.

Monica Nordin (Rockneby , 2023-06-06)

#91

Granne med vindkraftverk

Patrik Fransson (Böle, 2023-06-11)

#93

Sverige måste sluta göra en massa fel som kommande generationer får betala priset för! Sluta sälja ut vår natur till kinaägd vindkraft!
Vi behöver en natur att må bra i och i slutändan är växter och djur i ekosystemen fundamentet för vår egen existens.

Anna-Karin Widigs (Kalmar, 2023-07-01)

#98

Emot vindkraft!

Jan Lönn (Rockneby , 2023-08-09)

#99

Jag skriver under p g a att jag stöder de sakkunniga invånarna runtom gällande de djur och naturvärden som behöver fredas.

Susanne Ahlman (Gimo, 2023-08-09)

#100

Jag bor i närheten och detta förstör för många.

Robert Thomson (Rockneby, 2023-08-12)

#101

Naturen, djuren och vår biologiska mångfald.

Britt-Marie Alriksson (Läckeby, 2023-08-20)

#102

Jag vill kunna leva utan störande buller och ett evigt blinkande om nätterna, hur ska man ens kunna sova. Ska vi vara tvugna att flytta
Pga alla mikroplastutsläpp.

Håkan Söderlund (Lilla fagerhult, 2023-08-29)

#103

Själv drabbad och lider av ljudet med sömnlösa nätter, stress och oro för framtiden.

Anna-Lena Eriksson (Mönsterås, 2023-10-08)

#104

Vill inte ha vindkraft som förstör de fina naturområden vi har.

Nyblom Sara (Läckeby , 2023-10-11)

#105

Det är vansinne att uppföra dessa vindkraftverk som inte går att återvinna och inte ger den eltillförsel som specificeras. De förstår natur och miljö både för djur och bodende i närområde

Therese Nilzzon (Kalmar, 2023-10-11)

#108

Jag inte vill ha skiten som förstör natur och elsystemet. Förstör mer än det gör nytta skiten.

Tommy Rosengren (Gunnarsbo, 2024-01-04)

#110

Något är helt galet i Sverige. Att man bara tillåter att människor, djur och natur orsakas sådan oerhörd skada.
Dessutom så är de flesta vindindustrier olönsamma och många på randen till konkurs. Att man sedan fördärvar hela vår elförsörjning med extremt volatila priser och försätter det i fara då systemet inte blir stabilt kring 50 Hz. Jag fattar inte att detta kan vara lagligt? Att dessutom utländskt kapital ska stå för landets elförsörjning låter helt absurt. Dessutom så ska man veta att när att dessa monster tillverkas så skövlas det regnskog någonstans. Är det miljötänk? Jag hoppas de styrande I Kalmar kommun fattar vad som håller på att hända och använder sitt veto för landets och invånarnas bästa.

Thomas Jungsmark (Rockneby, 2024-01-05)

#112

Jag skriver på grund av att vindkraft är inte alls miljö vänligt till naturen. Och när man jämför vind hastighet mellan Kalmar och Persmåla, då i Kalmar blåser alltid mycket starkare än här i Persmåla. Bygga där- vid Kalmar på åkrarna, då inte skadas naturen och djur. Låt oss ha ett riktigt naturen, utan ”stålträder”.

Diana Mineikiene (Persmåla, 2024-01-09)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...