Rädda Rålis!

Kommentarer

#401

Rålis ska inte behöva utstå detta!

Elisabet Ström (Stockholm , 2023-04-25)

#403

Vi behöver bevara våra grönområden i de centrala delarna i Stockholm

Emilia Mehlberg (Stockholm, 2023-04-25)

#404

Motsätter mig den skada som kommer uppstå på Rålambshovsparken med omgivningar.

Urban Hassel (Västerås , 2023-04-25)

#405

Miljön kommer bli förstörd. Rålis är en viktig rekreationsplats för hela stockholm.

Jenny BERGLUND (STOCKHOLM, 2023-04-25)

#408

Jag skriver under därför att jag som född Kungsholmsbo anser att Rålis ska finnas som rekreationsområde och för barn och unga att ha något att göra.

Eva Frölich (Stockholm, 2023-04-26)

#410

Bevara natur i Stockholm

Elsa Fallgren (Stockholm, 2023-04-26)

#412

Det är en otroligt dålig och ogenomtänkt lösning att lägga arbetstunnel och ramp - med allt vad det innebär nu och för väldigt lång tid framåt - i anslutning till Rålis och Rålambshovsleden. Parken är ett välanvänt och älskat vardagsrum för stockholmare, unga som gamla, från hela Stockholmsområdet. Här är det skolor som har utejympa och orientering, barn som leker i parkleken och på gräsmattorna, familjer som samlas för umgänge och picnick , arbetskamrater som spelar kubb och träffas efter jobbet. Plus alla människor som bara promenerar eller bara njuter av grönska och vacker utsikt i parken. Den gröna slänten ner mot Rålambshovsleden med alla stora träd, omgärdar parken och är en del av helheten Rålambshovsparken.

Åsa Kjelllberg Kahn (Stockholm, 2023-04-26)

#413

Parken är mer värdefull än macken.

Tove Falk (Stockholm , 2023-04-26)

#415

Per-Erik Öhman

Per-Erik Öhman (Stockholm , 2023-04-26)

#420

Det finns bättre alternativ än Rålamshovsparken att starta tunnelbanebygget på.

Charlotta Thelin (Stockholm, 2023-04-26)

#421

Rädda rålis

Eva Widman (Stockholm, 2023-04-26)

#426

Rålis är en fantastisk grön oas i vår vackra huvudstad. Det är en umgängesyta där alla generationer samlas, trivs och umgås. Här bjuder Stockholm sina invånare på gratis rekreation i en naturnära miljö. Rålis känns välkomnande och trivsamt. Snälla! låt Rålis förbli det paradis det är för både Stockholmare och andra som söker sig till denna, för en storstad, så unika plats.

Lena Gustafsson (Västerås, 2023-04-26)

#427

Förskräckligt om detta genomförs!😯

Marie Dahlvist sjö (Stockholm , 2023-04-26)

#429

Argumenten är starkare för den alternativa platsen.

Jakob Gustafsson (Värmdö, 2023-04-27)

#431

Jag vill bevara Rålis i sin helhet och vill inte ha en tunnel.

Sara Hillman (Stockholm , 2023-04-27)

#432

Förstör inte Rålis tack !

Josephine Sivo (Stockholm , 2023-04-27)

#436

Maria Grazia Carelli

Maria Grazia Carelli (Stockholm, 2023-04-27)

#442

För att grönområde behöves i staden och för att bevara dess biologiska mångfald. Sen kommer även vår verksamhet att påverkas av byggtrafiken samt trafikstörningarna som kommer att bli både billedes och cykelleds om man stänger av cykelbanan.

Lisa Johnsson Kärrbrink (Stockholm, 2023-04-28)

#443

Jag vill bevara Rålis!

Petra Rörfors (Stockholm, 2023-04-28)

#444

Rålambshovsparken och dess gröna ytor, inklusive sluttningen där arbetstunneln planlagts, nyttjas och åtnjuts av människor från hela Stockholm och dess förorter. Att förstöra ett av våra få grönområden är vansinne!

Sven Bondesson (Stockholm , 2023-04-28)

#446

Placering i parken rejält försämrar boendemiljö och väldigt negativt påverkar Rålis!

Jozef Hornak (Stockholm , 2023-04-28)

#447

Värna grönområden i stan.

Karin Peterson (Stockholm, 2023-04-28)

#450

Bott på Kungsholmen tidigare och tycker Rålis är en SÅ viktig del av Kungsholmen så att det är självklart att den ska bevaras!

Kristina Wolff (Sollentuna, 2023-04-28)

#451

Jag vill att den fina miljön kring Rålambsparken och Norr Mälarstrand bevaras.

Lars Irenius (Stockholm, 2023-04-28)

#452

Rålambshovsparken måste skyddas och bevaras!

Håkan Norebäck (Stockholm, 2023-04-28)

#453

Jag bor precis intill och tycker det vore fruktansvärt om Rålis förvandlas till en byggarbetsplats i så många år.

Elisabeth Norebäck (Stockholm , 2023-04-28)

#454

Det kommer bli en horribel tid för alla som bor i närheten, förstöra stadsbilden och lugnet vi har på Kungsholmen. Orimligt att förlägga arbetet på den platsen.

Pernilla Hovsenius (Stockholm , 2023-04-28)

#456

Gröna lungor i staden måste värnas särskilt i ett varmare klimat, dör grönska har en kylande effekt. Samt för alla oss som är kvar i staden under sommaren. Bensinmackar är ju dessutom en otidsenlig anläggning.

Aline Anckarman (Stockholm, 2023-04-28)

#460

Jag vill bevara Rålambsparken!

Barbro Irenius (Stockholm, 2023-04-28)

#463

Det behövs mer grönområden för folkhälsan.

Sophie Svedberg (Stockholm , 2023-04-29)

#465

Jag vill inte att Rålis ska förstöras.

Eva-Lena Erikson (Stockholm , 2023-04-29)

#468

Jag älskar den avslappnade folksamlingen på somrarna. Familjer träffas, tonåringar umgås, det festas och grillas och det sprids så mycket positiv energi!

Andrea Manth (Stockholm, 2023-04-30)

#469

Jag tycker det är viktigt att värna Rålambshovsparken, en av Stockholms mest välbesökta parker.

Lou-Ann Wejke Norberg (Stockholm, 2023-04-30)

#472

Det förstör omgivningar för rekreation och lek mm som används av ett stort antal människor, inte bara de som bor på Kungsholmen. Barn, ungdomar, vuxna från andra områden kommer parken.

Anita saglind (stockholm, 2023-04-30)

#476

Som kungsholmsbo sedan 28år vädjar jag att arbetsområdet för nya tunnelbanan läggs vid Lindhagensplan och inte Rålis som är en ”lunga” för så många.

Louise Palmstierna (STOCKHOLM, 2023-04-30)

#478

Jag vill inte att min favoritpark blir förstörd

Oskar Apelgren (Stockholm , 2023-05-01)

#481

Dåligt förslag. Måste finnas bättre alternativ.

Lars Carlqvist (Stockholm, 2023-05-01)

#483

Störande inslag i gatumiljön

Johnny Svedberg (Stockholm , 2023-05-01)

#491

Man kan inte ta bort ytligare ett grönt område i Stockholm - det räcker nu!

Anna Sofie Riise Carlqvist (Bromma , 2023-05-02)

#492

Totalt idiotiskt förslag! De få grönområden som finns kvar i stan måste behållas. Jävla idioter.

Love Carlqvist (Stockholm, 2023-05-02)

#493

Boende i området med små barn som använder parken ofta. Dåligt förslag som påverkar de få gröna ytor som finns kvar i Stockholm. Lindhagen är redan en trafikförstörd plats med större del affärsverksamhet i relation till boende om man jämför med förslaget vid norrmälarstrand. Fler kommer således bli störda i sin boendemiljö om bygget sker längs med norrmälarstrand. En sanering av marken under bensinstationen på lindhagensplan låter också som en bonus ur ett miljöperspektiv!

Johan Gabrielsson (Stockholm, 2023-05-02)

#495

torsten@borg.co

Torsten Borg (Stockholm, 2023-05-02)

#497

Jag tycker det är fel beslut att välja bort parken när vi redan har så lite av naturen. Det som gör livet i Stockholm unikt att vi värnar om rätt saker

Kevin Lagerqvist (Stockholm, 2023-05-02)

#500

Jag vill rädda Rålis. Ta bort bensinstationen från Lindhagens plan och lägg ingången till arbetstunneln där istället. Att förstöra Rålis är en fuktansvärt dålig idé.

Michael Oscarsson (Stockholm, 2023-05-02)

#501

Jag bor bredvid Rålis.

Ali Hassan (Stockholm , 2023-05-02)

#509

Rädda Rålis.

Anton Hellgren (Stockholm, 2023-05-03)

#510

Alldeles för många grönområden i Stockholm har gått förlorade. De som återstår måste räddas.

Sebastian Sjöberg (Stockholm , 2023-05-03)

#511

Bor i kvarteren och vet vad parken betyder för så många!

Catrin Krantz (Stockholm , 2023-05-03)

#513

Granne

Mats Abrahamsson (Stockholm, 2023-05-03)

#514

Det är otroligt viktigt att bevara de grönområden vi har.

Petra Lindblom Haddad (Eskilstuna , 2023-05-03)

#515

Viktigt att vi behåller parkyta i staden då vi behöver det för rekreation och välmående

Eva Rise (Stockholm, 2023-05-03)

#518

Freda Stockholms parker

Leo Gullbring (Lund/stockholm, 2023-05-03)

#522

Jag vill bevara rålambshovsparken.

Oscar Wennborg (Stockholm , 2023-05-04)

#525

Lindhagen är ett mycket smartare och bättre alternativ än att förstöra parkmiljön.

Kersti Ruthström (Stockholm, 2023-05-04)

#526

Alternativet Lindhagensplan är bättre då det kräver mindre störningar och Rålis förblir orört.

Boa Ruthström (Sthlm, 2023-05-04)

#527

Bibehålla det vackra i naturen för djur och människor

Hans Nordstrand (Åhus, 2023-05-04)

#528

Detta kommer att förstöra den fina parken i flera år.

Knut Jørund Plevoets-Elgvin (Stockholm, 2023-05-05)

#533

Låt inte två hållbarhetsmål stå mot varandra. Varje stort vuxet träd i Stockholm är ovärderligt! Ta inte denna tugga av Rålis!

Anna Maria Larson (Årsta, 2023-05-05)

#534

Att jag vill bevara Rålis som parken är.

Sofia Nordvall (Göteborg, 2023-05-05)

#535

Jag vill bevara Rolandhovsparken i sitt nuvarande skickt.

Isabel Costa (Stockholm , 2023-05-05)

#538

Rålis är en viktig del av Kungsholmens grönska och för de som bor där

Paul Svanfeldt (Stockholm, 2023-05-05)

#539

Rädda Rålis

Filippa Lindman (Stockholm , 2023-05-05)

#543

Rålandshovparken "Rollis" är ett kultarv och en av de större gröna ytorna i Sthlm det bör bevaras och förbi orörd.
Jag förstår att utveckling behövs. Men tänk om och tänk nytt, kasta upp idéer. Ta med folket och skapa tillsamman.

Christin Näslund Fd Amnö (Stockholm, 2023-05-06)

#546

Bygget skulle, utöver att skövla ett älskat grönområde med åttioåriga träd, göra de intilliggande bostadshusen obeboeliga under kanske 10 år. Arbetsplatsen på 7500 kvm skulle efter att slänten med träden jämnats med marken hamna 10 m framför vårt vardagsrumsfönster. Lindhagensplan det minst dåliga alternativet.

marianne hühne (Stockholm, 2023-05-06)

#548

Jag inte vill att vägen ska gå där och ta bort den grönskan som behövs i stan.

Karin Ericsson (Jönåker, 2023-05-06)

#551

Projektet stör, förstör och förändrar parklivet.

Torbjörn Axelsson (Stockholm, 2023-05-06)

#552

Inte förstöra våra vackra gröna ytor. Tänk om! Tänk rättt!

Rita Axelsson Florio (Stockholm, 2023-05-06)

#553

Förordar Lindhagensplan istället. Rålis-parken med närområde skall ej nyttjas för ändamålet.

Marie Tillas Swahn (Stockholm, 2023-05-06)

#555

Liggande förslag verkar helt knas!! Hur har man tänkt här?

Mathias Åström (Malmö, 2023-05-07)

#558

Jag är helt emot att man använder Rålis till arbetstunnel men om man måste ha en tunnel lägg den vid bensinmacken

Annika Hagman (Stockholm, 2023-05-07)

#564

Jag älskar verkligen Rålis ,precis som det är.

Jörgen Jilka (Sandviken, 2023-05-07)

#565

Rädda Rålis!

Gerd Bjurefors (Stockholm, 2023-05-07)

#570

Jag bor i närheten av rålambshovsparken. För mig personligen hade arbetstunneln lett till att jag får en mindre trevlig, och längre väg till parken. Jag tror att tunneln hade gjort rålambshovsparken till en mycket mindre trevlig plats. Antagligen hade det också lett till att färre besöker parken. Det är rimligt att anta att det hade resulterat i en mindre levande Kungsholmen, och att Kungsholmen blir ett mindre attraktivt område att vistas och bo i.

Elliot Marklund (Stockholm, 2023-05-07)

#572

Jag äger en bostadsrätt där vi kommer påverkas och Stockholm behöver sitt rekreationsområde i Rålambshovsparken

Filippa Marklund (Stockholm , 2023-05-07)

#573

Rålis är en oas i stan som måste bevaras.

Peter Marklund (Stockholm, 2023-05-07)

#574

Tråkigt att om den gröna oasen försvinner.

Harald Edquist (Stockholm, 2023-05-07)

#575

Det vore så trist om porten till Rålis från den blå och gröna linjen gick över ett trädlöst bullrande gruvschakt i tio år. En sådan inramning skulle lägga sordin på livet inne i parken under lång tid framöver. 70-åriga träd och de ekosystemtjänster de bidrar med tar mycket lång tid att ersätta.

Marcus Löfvenberg (stockholm, 2023-05-07)

#576

Det finns ett alternativ i form av arbetstunnel vid Lindhagsrondellen som betydligt mindre stör människa o miljö

Susanne Susanne (Stockholm, 2023-05-07)

#578

Jag kan knappast tro att Rålis-alternativet är seriöst menat. Lindhagen är det naturligaste alternativet ur alla aspekter, inte minst logistiskt med tanke på alla spräng- och schaktmassetransporter som bygget kommer att generera. Kostnaden för att lösa ut bensinstationen får projektet bära genom att planera väl och undvika förseningar och fördyringar under byggskedet.

Johan A. Lundberg (Stockholm, 2023-05-08)

#579

Detta påverka rålambshovsparken negativt

Richard Anell (Stockholm, 2023-05-08)

#580

Bor i närheten av Rålis och går där med hunden varje dag. Vi behöver Rålis intakt. En av stadens få lungor.

Marika Philipson (Stockholm , 2023-05-08)

#582

Förstör inte vår park, som hela Stockholm utnyttjar hela året, när det finns ett bättre alternativ.

maud Essen-Möller (stockholm, 2023-05-08)

#585

För att behålla Rålis som ett populärt rekreationsområde.

Thomas Holmberg (Stockholm, 2023-05-08)

#586

Alternativet låter bättre

Annika Amnö (Stockholm, 2023-05-08)

#587

Rädda Rålis

Tommy Andréason (Stockholm, 2023-05-08)

#590

Man kan inte få förstöra en sådan viktig park i Stockholm. Här har generationer av Stockholmare träffats och varje dag träffas människor i alla åldrar här. Olika aktiviteter utförs här från gympa, skateboard till boule!
Inte ok att ta bort denna gröna lunga!!

Lotta Stensved (Stockholm, 2023-05-09)

#592

Synnerligen dåligt läge med arbetstunnel vid Rålis. Det drabbar både boende och besökare negativt med oljud och tung trafik samt den fina miljön med många gamla träd.

Kate Sundell (Stockholm, 2023-05-09)

#597

Jag vill inte att dom ska bygga hus där?

Otis Wall (Stockholm, 2023-05-11)

#599

Jag skriver under

Carl Schantz (Stockholm , 2023-05-12)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...