Rädda Rålis!

Kommentarer

#3202

Jag skriver under på grund av att jag är rädd om närområdet och värnar om grönområdet vi har i och runtomkring Rålambshovsparken.

Nina Schrijvershof Linné (Stockholm , 2023-11-30)

#3203

Jag vill bevara Rålis med dess grönska Vi har för få grönområden på Kungsholmen. Statsbilden förändras dessutom till det sämre

Thomas Linné (Stockholm, 2023-11-30)

#3207

Bevara stadens grönska

Caroline Widlund (Stockholm, 2023-11-30)

#3208

Det är mycket bättre att lägga arbetstunneln vid bensinmacken där det stör minst.

Tony Carlsson (Stockholm, 2023-11-30)

#3210

Att göra ett sånt ingrepp på Stockholms Central park är för mig obegripligt speciellt som det finns ett fullgott alternativ vid lindhagen

Anders Eriksson (Stockholm, 2023-12-01)

#3211

Bevara och utveckla parker och grönområden! Att ens behöva argumentera för att ta bort bensinstationen istället för en park är löjeväckande.

Patrik Widlund (Stockholm , 2023-12-01)

#3212

Vill att Rålambshovsparken ska lämnas orörd!

Louise Burke (Stockholm , 2023-12-01)

#3213

Alternativet med en lång arbetstunnel utmed en park som utnyttjas av ett flertal förskolor och skolor är inte försvarbart när det finns ett alternativ. Att utsätta denna stora grupp ,som ju litar till oss vuxna att föra deras talan, för ytterligare intrång i deras redan nog stressiga miljö är oansvarigt.
Med Vänlig Hälsning
Ylva Riber

Ylva Riber (Stockholm, 2023-12-01)

#3216

Bättre med Lindhagensplan.

Jonas Engholm (Stockholm, 2023-12-01)

#3218

Jag spenderar en stor del av min tid i Stockholm i rålis (promenader, löprundor, picknick m.m.) och vill inte förstöra denna oas i stan.

Olivia Andersson (Arvika , 2023-12-02)

#3223

Vi bor med små barn på Norr Mälarstrand precis framför det eventuella bygget. Detta kommer inte bara påverka vår boendemiljö utan även möjligheten att ta oss till barnen förskola i Konradsbergsparken.

Rebecka Wigsén (Stockholm , 2023-12-02)

#3224

Vi bor med små barn på Norr Mälarstrand precis framför det eventuella bygget. Detta kommer inte bara påverka vår boendemiljö utan även möjligheten att ta oss till barnen förskola i Konradsbergsparken.

Olof Forslund (Stockholm , 2023-12-02)

#3231

Jag accepterar inte att innerstadens gröna ytor blir av, att träd huggs ner.
Stockholms gröna ytor ska bevaras!!!

Nelle K (Stockholm, 2023-12-03)

#3232

Förstör inte miljön!!!!!

Christer Eklund (Stockholm, 2023-12-03)

#3237

Jag anser att staden ska slå bättre vakt om varje grönområde. Förtätning är onödig i en stad som Stockholm.
Biltrafikproblem bör lösas med nedgrävda vägar.

Andreas Rocksen (Stockholm, 2023-12-03)

#3243

Jag tycker inte att regionen tar ett ansvar för att genomföra bygget med minsta möjliga påverkan. Det finns alternativ som har en mindre påverkan för människor och miljön (ekologiskt, estetiskt, hälsofrämjamde) och därför borde inte Rålambshovsparken vara ett alternativ!

Angelika Wernersson (Stockholm , 2023-12-03)

#3259

Pga att Rålambshovsparken kommer att störas av ljud och byggtrafik under oöverskådlig tid framöver

Erik Liss (Kungsholmen , 2023-12-04)

#3262

Grönområden behöver finnas för alla

Björn Wallén (Söderbärke, 2023-12-04)

#3263

Det finns en fullgott avsevärt mindre sämre alternativ än Rålis.

Patrik Sandqvist (Mariefred, 2023-12-04)

#3269

Det är ett ingrepp på ett viktigt grönområde, som betyder mycket för många många stockholmare.

Klara Waldenström (Stockholm , 2023-12-04)

#3277

Det är livsviktigt att inte ta mer av stadens gröna ytor.

Fredrik Cerha (Farsta , 2023-12-05)

#3278

Att jag värnar om detta viktiga grönområde!

Pia Engman Liceno (Enköping , 2023-12-05)

#3280

Jag besöker ofta denna underbara park med min två-åriga dotter. Min man har studio i närheten och det är en fantastisk plats att vistas på tillsammans. Det skulle vara sorgligt om tunneln blev lagd här. Alla vackra träd som skulle huggas ner, allt oväsen, sprängningar och trafik som skulle påverka klimatet. Min man skulle inte kunna arbeta kvar eftersom han jobbar med ljudinspelning. Vibrationer och trafik skulle inte göra detta möjligt. Sorgligt att en utav Stockholms vackraste parker skulle bli förstörd på detta vis!

Maria Winther (SOLLENTUNA, 2023-12-05)

#3283

Jag vill bevara Rålambshovsparken precis som den är.

Niklas Åhlander (Stockholm, 2023-12-05)

#3285

Stadens rum är redan krympta av överexploatering.

Rålis är en både en öppen yta och en grön-.

Den har sitt värde både inifrån och utifrån sina sidor.
Sikt och rörelsefrihet inskränks.

Karl-johan Ödén (Solna, 2023-12-05)

#3291

Älskar Rålis

Tommy Persson (Stockholm , 2023-12-05)

#3294

angeläget behålla karaktär

Hans von Rietberg (Stockholm, 2023-12-05)

#3297

Bevara alla fina parker med naturliga träd! Staden behöver lungor och människorna behöver platser att återhämta sig på!

Johan Koraen (Strängnäs, 2023-12-05)

#3298

Jag är sakägare och närboende.

Torsten Nordberg (Stockholm, 2023-12-05)

#3299

Rädda Rålambshovsparken

Gun Svanberg (Stockholm, 2023-12-05)

#3300

Sakägare och närboende.

Kennet Bolin (Stockholm, 2023-12-05)

#3302

Jag skriver under för att jag bor i närområdet och är mån om miljön.

Mimmi Mimmi (Stockholm , 2023-12-05)

#3303

Förstör Stockholms hjärta. Sämre för miljön att bli av med delar av en av våra större parker.

Eleonora Ideström (Stockholm , 2023-12-05)

#3307

Det de tänker göra är att förstöra Rålambshovsparken och miljön.

Nina Hjerpe (Stockholm, 2023-12-06)

#3309

Jag skriver under!

Anna Sandin (Stockholm, 2023-12-06)

#3310

Jag skriver under för att Rålis har varit en central punkt av min barndom samt mina barns och är fortfarande då mina föräldrar fortfarande bor kvar vid Rålis. Det är en viktig samlingspunkt för umgänge, gemenskap och barnlek. Vi behöver dessutom också bevara våra grönområden i stan.

Sofia Engman Liceno (Enköping, 2023-12-06)

#3312

Rålis är en oas mitt i storstaden, för oss som bor här och för många andra stockholmare.

Arne Bojesson (STOCKHOLM, 2023-12-06)

#3315

Jag vill rädda Rålis såklart!!

Clair Sandström (Stockholm, 2023-12-06)

#3318

Varje period jag arbetat och bott i Sthlm har Rålis varit ett andningshål av grönska och ro mitt i storstadsbruset. En ö av identitet som andas Sthlm.
Att dessutom reducera etablerade grönområden när vi behöver utöka grönskan i städerna för miljö och hälsas skull känns ogenomtänkt.

Frida Engström (Lidköping , 2023-12-06)

#3321

Jag vill verkligen att Rålis får kvar så mkt grönska som det går. Macken kan man flytta på!

Johanna Wedar (Bromma, 2023-12-06)

#3323

Jag bor i närområdet och vill att den unika dalparkmiljön vid Rålambshovsparken bevaras.

Anneli Bojesson (Stockholm, 2023-12-06)

#3325

Låt Rålis vara kvar som den är nu. Underbar park och så välbesökt

Maria Lindholm (Stockholm, 2023-12-07)

#3329

Alternativet är bättre.

Susanne Kullberg (Stockholm , 2023-12-07)

#3332

Ska vara kvar som det är

Stig Larsen (Stockholm , 2023-12-07)

#3333

Det kulturella värdet av Rålis är så pass högt att det bör prioriteras att behålla dess skönhet!

Christelle Palm (Stockholm, 2023-12-07)

#3337

Vill inte ha en arbetsplats på en av Stockholms centrala sociala ytor

Anton Filipsson-Nilsson (Stockholm, 2023-12-07)

#3338

Vill att Rålambshovsparken med Drottningholmsvägen bevaras i nuvarande skepnad.!

stefan hellberg (Stockholm , 2023-12-07)

#3343

Som fd Stockholmare och arkitekt berör detta mig i högsta grad. Jag värnar jag goda livsmiljöer och att fälla gamla träd och permanent skada en välfungerande park/grönyta i innerstaden är vansinne.

Fredrik Nilsby (Lund, 2023-12-07)

#3344

Låt bara Rålis vara ifred!! Annars kan ni nog skippa allt prat om arbete för miljön, ni förstör ett grönområde som är helt unikt, barn kommer växa upp med detta galna tilltag, istället för att kunna njuta av grönskan inne i staden.
Tänk till, tänk om, tänk rätt!!

Patrik Alexandersson (Stockholm , 2023-12-07)

#3347

Vi måste värna om denna Oas

Ann-Catrin Karlsson (Stockholm , 2023-12-07)

#3350

Jag anser att förslaget inte är ingenjörsmässigt utfört. Tillbaka till ritbordet hos en ny firma som har rätt kompetens.

Rickard Casemyr (Kungsholmen, 2023-12-07)

#3352

Jag skriver under eftersom jag bor intill Rålambshovsparken och är förfärad över att alternativet Rålambshovsparken ens finns som alternativ i denna utvärdering.

Jenni Björnulfson (Stockholm, 2023-12-07)

#3354

Att 2023 ens överväga att inte genomföra en flytt av bensinmack jämfört med att bevara en utav Stockholms mest populära parker kommer inte att belönas av väljarna i kommande val.

Fredrik Björnulfson (Stockholm, 2023-12-07)

#3361

Rålis är värt att bevara!

Nike Örbrink (Stockholm, 2023-12-08)

#3364

Jag bor vid Rålambshovsparken och är rädd för att parken förstörs med detta bygge.

Jatta Kiiski (Stockholm, 2023-12-08)

#3380

Spar parken och de vackra träden.

Ronny Tägtström (Stockholm, 2023-12-09)

#3381

Att förstöra Rålis är oförlåtligt. Kommer aldrig någonsin rösta på ett parti som medverkar till det.

Pontus Eklund (Stockholm, 2023-12-09)

#3386

Jag har rålis att tacka för mycket av vad jag har i livet nu! Jag är uppväxt i den där skejtparken, och mött alla mina närmaste vänner där! Tänker därför inte låta detta ske!

Noah Wilson Lindhé (Stockholm , 2023-12-10)

#3389

10 år är lång tid att förstöra denna gröna stora yta . Gör det som har minst påverkan av närmiljön för boende på Kungsholmen och för alla andra som rör sig i Rålis.

Ulrika Lindh (Stockholm , 2023-12-10)

#3390

Jag växte upp med Rålis. Många goda minnen därifrån, och mitt hjärta skulle gråta om en sådan fin minnesvärd plats gjordes om på det sättet.

Simone Sirks (Karlskrona , 2023-12-10)

#3393

Jag går genom Rålambshovsparken nästan dagligen. Min promenad börjar med stresspåslag och sammanbitna käkar då jag går över bron från Stora Essingen parallellt med bullriga, fula Essingeleden.
Då jag svänger ner i parken försvinner bullret och stressen. Här kan man spänna av och ta in Stockholms skönhet, sommar som vinter.
Träden skyddar från buller, regn och sol. Varje träd gör skillnad här. Trädskugga sänker temperaturen med ned till 10 grader heta somrar.
Rålis bidrar kraftigt till kungsholmarnas trivsel och mentala hälsa.
Staden beställde 2017 en utredning i vilken parkens värde för besökarna betonades kraftigt. Läs den. miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/klimat/skyfall/Ralambshovsparken/R%C3%A5lambshovsparken-gestaltningsprogram-april-2018.pdf

Sara Edin (Stockholm , 2023-12-10)

#3394

Rålis är en helig plats för oss Stockholmare och bör behållas i många år framöver. Det är inte rätt att bygga över kultur och inte heller förstöra naturen runtom. Tycker det är otroligt vackert i Rålambhovsparken och skulle inte kunna tänka mig åka förbi och bara se massa byggställningar och skit.

Julia Risinger (Stockholm, 2023-12-10)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...