Rädda Rålis!

Kommentarer

#2

Jag vill bevara grönområden

Sara Jonmarker Jaraj (Bromma, 2023-04-09)

#4

Jag uppskattar rålis i nuvarande form så mycket.

Sandra Jonmarker (Stockholm, 2023-04-09)

#9

Rädda Rålis!

Emil Eriksson (Stockholm , 2023-04-10)

#11

Vi bor på NM96 och tycker att bättre tunnel placering borde finnas. Gör som i andra storstäder använd vattenvägar för tunga transporter. Miljöpåverkan blir inte så stor.

Bo Alerfeldt.se (Stockholm , 2023-04-10)

#16

Bevara rålis!

Linn Areno (Stockholm , 2023-04-10)

#17

Rålis är ett viktigt naturområde där barn o gamla kan umgås. Slänten med gamla träd dämpar trafiken från Rålamshovsvägen o är en oas för oss som bor här.

Elisabeth Liljeroth (Stockholm, 2023-04-10)

#20

Rädda Rålis

Rikard Frenkel (Stockholm , 2023-04-10)

#22

Jag bor på Norr Mälarstrand 94, och jag vill inte bo i ett byggkaos.

Adam Larsson (Stockholm, 2023-04-10)

#23

Rädda Rålis

Ulrika Westlin (Stockholm , 2023-04-10)

#24

Jag skriver på pågrund av att träd ska fällas och promenadstråk som förstörs.

Sara Wikare (Stockholm, 2023-04-10)

#27

Rädda Rålis

Agneta Frenkel (Stockholm , 2023-04-10)

#28

Alla argument som finns i uppropet.

Annika Wilhelmsson (Stockholm, 2023-04-10)

#29

Parken är viktig och bör vara tillgänglig på ett tillfredsställande sätt

Jan Sundberg (Avesta , 2023-04-10)

#31

Jag delar författarnas uppfattning.

Anders Sahlén (Stockholm, 2023-04-10)

#32

Bevara en av de mest älskade och välbesökta parkerna i Stockholm. Även miljön omkring rålambhovsparken är väldigt viktig och om dessa arbetstunnlar byggs så kommer miljön runt dessa områden förstöras och det kommer ta väldigt lång tid att återställa.
Bygg arbetstunneln på lindhagensplan istället, ett mycket bättre förslag som drabbar miljön på ett mycket mindre sätt.

Rosanna Alex (Stockholm, 2023-04-10)

#34

Rädda parken. Vid bensin stationen är det berg i dagen

Lars Edblad (Stockholm, 2023-04-10)

#35

Rålis en lunga i storstan.
Paradis för farmor med barnbarn med mycket spring i benen!

Monica JohanssonStrandell (Uppsala, 2023-04-10)

#38

Jag bor på polhemsgatan nere vid Norr Mälarstrand och röra direkt av bygget av tunneln då jag och min fru nästan dagligen utnyttjar parken tillsammans med mina barn.

Albin Ekberg (Stockholm, 2023-04-10)

#39

Älskar Rålis, arbetsplatsen vid denna lokalisering vore en katastrof, både för lokala invånare men även turister.

Dan Carlström (Stockholm - Kungsholmen, Idrott, 2023-04-10)

#41

Det måste finnas ett annat sätt att göra detta på än att förstöra en så använd parkmiljö!

Joakim Adeberg (Stockholm, 2023-04-10)

#42

Älskar att vara i Rålis! Det är betydligt färre som drabbas om alternativet vid Lindhagensplan nyttjas.

Emmy Tollin (Stockholm , 2023-04-10)

#47

Våra grönområden är viktiga och ska behållas intakta!

Ann-Britt Mattsson (Stockholm , 2023-04-10)

#50

Redan dagens hårda exploatering av Stockholms alltmer krympande grönområden behöver inte ett ytterligare stort ingrepp när det finns ett mycket bättre alternativ vid Shellmacken.

Gunnar Byström (Stockholm, 2023-04-10)

#51

Träd och grönska i parker tillhör framtiden, bensinmackar tillhör historien. Därför är det mest logiskt att riva bensinmacken för att anlägga arbetstunneln.

Mikkel Strandell (Stockholm, 2023-04-10)

#52

Träd måste få vara kvar i staden. Jag bodde där i min ungdom och har en vän som bor där nu och som inte vill ha sin park skövlad. Att man ens kan tänka tanken är upprörande.

Marianne Cederwall (Trosa, 2023-04-10)

#53

Jag skriver under pga att jag inte vill förstöra Rådis som den är.

Ebrahim Daghigh (Stockholm, 2023-04-10)

#54

Stadens träd och grönområden måste värnas. Området runt rålambshovsparken är redan påverkat av trafik men parken fungerar som en oas och områdena kring Norr Mälarstrand och parken är kännetecknande för Kungsholmen som en grön stadsdel mitt i staden. Att anlägga en permanent servicetunnel alldeles intill bostäder och parken vore att göra våld på området och skulle försämra miljön för de boende, inte bara under arbetet utan för all överskådlig tid.

Anna Waldenström (Stockholm, 2023-04-10)

#58

Med omtanke för människor som bor i området och ska leva I en gigantisk byggarbetsplats och för att rädda träden. Vi behöver spara så mycket träd som möjligt i vår förorenade värld.

Marianne Bengtsson (Märsta , 2023-04-10)

#59

Viktigt att behålla parken där jag tillbringar mycket tid.

Cecilia Daun Wennborg (stockholm, 2023-04-10)

#63

Att det inte är försvarsbart att genomföra ett så stort arbete mitt bland bostadshus och viktigt grönområde

Anna Biverstål (Stockholm , 2023-04-10)

#65

Förstör inte parken

Anna Engström (Bromma, 2023-04-10)

#70

Lindhagensplan är ett oerhört mycket bättre alternativ!

Lars Klum (Stockholm, 2023-04-10)

#71

Så viktig yta för stadens medborgare! Viktigt att inte förstöra utan bevara det!

Anna Tholen (Bromma, 2023-04-10)

#72

Parken och dess fullvuxna träd måste bevaras.

Jennifer Hallqvist (Stockholm , 2023-04-10)

#74

Jag är orolig över att grönområden med många gamla träd kommer försvinna om förslaget går igenom.

Henrik Biverstål (Stockholm, 2023-04-10)

#79

Lindhagen är en bättre plats. Inga parkytor förstörs och färre boenden drabbas.

Anneli Norberg (Stockholm, 2023-04-10)

#82

Det här är inte okej.

Rosel Öqvist (Stockholm, 2023-04-10)

#83

Jag anser att läget vid bensinstationen är bättre lämpad genom att ge stockholmarna fortsatt oinskränkt tillgång till den högt skattade Rålambshovsparken.

Anne-Marie Wenthzel (Stockholm, 2023-04-10)

#85

Det är viktigt att bibehålla parker i innerstaden. Speciellt när det finns andra välfungerande alternativ för byggande.

Eva Kopp (Stockholm, 2023-04-10)

#86

Alt Lindhagensplan ger mindre ingrepp på naturen och stadsbilden. Rålis behövs intakt som lunga för staden och dess invånare.

Ulla Mogard (Stockholm , 2023-04-10)

#88

Kungsholmsborna behöver sin gröna oas🙏

Maria Platon (Stockholm , 2023-04-10)

#89

Bevara parken och välj alternativt vid bensinstationen istället. Borde inte ens vara tänkbart att fälla träden och förstöra parkmiljön!

Keith Mafi (Stockholm , 2023-04-10)

#92

Jag stödjer förslaget

Katarina Irenius (Stocholm, 2023-04-10)

#100

Inte vill ha ngn arbetstunnel i Rålis.

Björn eriksson (Stockholm , 2023-04-10)

#102

Jag bor i ett av husen närmast området och hela kvarteret är en unik plats rent arkitekturhistoriskt och bör därför skyddas med intilliggande grönområden.

Daniel Brolander (Stockholm, 2023-04-10)

#103

Parkens lugn är guld värd för stadens invånare! Arbetstunneln placeras bättre vid Lindhagen.

Anna Gradin (Sundsvall, 2023-04-10)

#104

Störande buller, färre boende påverkas markant vid mackenlösningen

Paul Elger (Stockholm, 2023-04-10)

#105

Jag skriver under för att det är viktigt att skydda våra parker och träd. Det är vansinnigt att förstöra en sån älskad park när det finns ett bättre alternativ med bensinmacken på Lindhagensplan. Rålis behövs för Stockholms och miljöns bästa.

Rozbeh Khorshidi (Stockholm, 2023-04-10)

#106

Det här bygget kommer att få såna negativa konsekvenser för stockholmare som har en oas i Rålambshovsparken. Lägg arbetstunneln och byggnationen av den på ett ställe där konsekvenserna inte blir så stora för folklivet i vår vackra huvudstad!

Erik Eriksson (Stockholm, 2023-04-10)

#110

Värna våra grönområden

Pia Jacobsson (Stockholm , 2023-04-10)

#111

Jag skriver under för att "Rädda Rålambshovsparken" en av stadens mest älskade parker från den totala förstörelsen i samband med tunnerbaneutbyggnaden via Kungsholmen

Peter & Birgitta Ström (Stockholm, 2023-04-10)

#112

Räffa rålis

Lisa Andersson (Stockholm, 2023-04-10)

#113

Rädda rålis

Marcus Milerud (Stockholm, 2023-04-10)

#115

Förstör inte Rålis och dess rofyllda miljö med en arbetstunnel och ramp! Med tanke på att det finns ett officiellt alternativt förslag för arbetstunneln, vid Lindhagensplan, anser jag att det skulle vara oerhört olyckligt om de som bestämmer medvetet väljer att förstöra parken och boendemiljön för en oerhört lång period framöver.

Charlott Runevret (Stockholm, 2023-04-10)

#116

Parken är en oumbärlig livsmiljö för Stockholm

Göran Andersson (Huddinge, 2023-04-10)

#117

Jag vill att Rålis ska vara en lugn plats. Jag bor i närheten och vill inte bli störd av sprängningar och byggtrafik.

Cathrine Broman (Stockholm, 2023-04-10)

#118

Förstör inte Rålis och dess rofyllda miljö med en arbetstunnel och ramp! Med tanke på att det finns ett officiellt alternativt förslag för arbetstunneln, vid Lindhagensplan, anser jag att det skulle vara oerhört olyckligt om de som bestämmer medvetet väljer att förstöra parken och boendemiljön för en oerhört lång period framöver.

Anders Neglin (Stockholm, 2023-04-10)

#119

Delar helt uppfattningen att Rålis skall skyddas!

M***a D***n (Stockholm , 2023-04-10)

#126

Förslaget att riva upp gatan mot Rålis är förkastligt!

Henry Creplin (11240 Stockholm, 2023-04-10)

#130

Jag tycker att det är tråkigt för vår stad att det ska minskas med med träd och grönområde för tunnelbanan när det finns andra alternativ.

Maria Theander (Stockholm, 2023-04-10)

#132

Rädda Hela Rålis

Johan Eng (Stockholm, 2023-04-10)

#135

Jag vill rädda rålis från den kommande plan om att förstöra vår fina park. Det finns andra alternativ där man inte behöver förstöra den lilla grönskan vi har i stan.

Caroline Amoding (Stockholm, 2023-04-10)

#136

Önskar ej tunnel och tung trafik framför porten till NM 96

Gunder Söderbäck (Stockholm, 2023-04-10)

#137

Alternativ Lindhagensplan känns som ett mycket bättre förslag på alla sätt

Peter Tideström (Stockholm, 2023-04-10)

#138

Den/de som startat denna namninsamling har redan lagt fram de allra viktigaste argumenten mot detta befängda förslag. Kan som stockholmare/kungsholmsbo inte annat än att hålla med och skriva på.

Åsa Vigström (Stockholm , 2023-04-10)

#139

Vi måste bevara allt grönt som bara går.

Yvonne Ingridsdotier (Stockholm, Sweden, 2023-04-10)

#140

Jag skriver under då jag anser att alternativet Lindhagenplan är ett bättre alternativ pga nyare bebyggelse och mer och bättre plats finns där nuvarande bensinstation ligger.

Eva Skördare (Stockholm, 2023-04-10)

#144

Jag bor precis vid det området som berörs.

Sirpa Nurmi Hammargren (Stockholm, 2023-04-10)

#145

Jag har intresse av framtiden på Kungsholmen

Nanny Öström Norman (Stockholm, 2023-04-10)

#147

Oproportionerligt. Finns bättre alternativ.

Mats Bergh (MORA, 2023-04-10)

#151

Jag har bott vid rålis i över 10 år. Om detta byggs kommer jag garanterat att flytta

Karina Toro (Stockholm , 2023-04-10)

#153

Arbetstunnel vid bensinmacken är ett bättre alternativ.

Mattias Claesson (Turin, 2023-04-10)

#155

Jag tycker att det är viktigt att bevara Rålis!
Det är en fantastisk levande park för många Stockholmare i alla åldrar!

Gabriella Flink Jacobsson (Stockholm , 2023-04-10)

#160

Miljön i Rålis är unik och kan användas av alla, och den upplevelsen får inte förstöras under många år.

Hans Larsson (Västerås , 2023-04-10)

#164

Föreslagen idé skulle inskränka och förstöra en stor del av Kungsholmens själ och historia för att inte prata om växt och djurliv

Angelika Eklöf (Stockholm, 2023-04-10)

#167

Jag vill att våra parker, även Rålambshovsparken, liksom i förlängningen Smedsudden, skyddas från ingrepp av politiker som inte kan ställas till svars och tjänstemän som i fallet Norr Mälarstrandpromenaden får fritt spelrum u.p.a.

Zita Tersman (Stockholm, 2023-04-10)

#168

Rålis är en viktig oas för många boende och besökare på Kungsholmen. Miljön blir klart påverkad negativt och den mycket långa byggtiden.

Agneta Johansson (Västerås, 2023-04-10)

#172

Bor på Norr Mälarstrand nr 92.

Ulf Larsson (Stockholm, 2023-04-11)

#175

Vi måste värna vår urbana grönska och våra träd

Maja Bellem (Stockholm , 2023-04-11)

#177

Rålambshovsparken är en av Stockholms absolut viktigaste lungor. Rekreation för alla åldrar, mitt i stan.
Genom att underteckna godkänner jag att Emmy Tollin lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Benny Hermansson (Stockholm, 2023-04-11)

#178

Detta är min plats där jag bor, cyklar, tränar, och ser ut över mitt Rålis

Jonny Nordlund (Stockholm, 2023-04-11)

#181

Detta är vårt andningshål.

Susanne Björklund (Stockholm, 2023-04-11)

#183

Parker och dess grönska är viktigt att bevara så mycket som möjligt.

Ingegärd Gustafsson (Stockholm, 2023-04-11)

#184

Tunnelbanan behövs, men Rålis måste alltså inte påverkas. Det alternativa förslaget i samrådshandlingen är att arbetstunneln istället ersätter bensinmacken på Lindhagensplan. Regionen bör rimligen erbjuda näringsverksamheten en annan yta att flytta till.

Lena Bercoff (STOCKHOLM, 2023-04-11)

#185

Detta kommer förstöra mitt hem.

Viktoria Larsson (Stockholm, 2023-04-11)

#192

Jag inte vill att Rålis grävs upp till förmån för en tunnel som lika gärna kan grävas ned på en stor, redan befintlig betongplätt ett stenkast därifrån!

isabelle brodin (stockholm, 2023-04-11)

#196

Förstör inte en vacker plats som är omtyckt av alla

Kerstin Fahlgren Fröberg (Stockholm , 2023-04-11)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...