Behåll Lerumsnabben, Gråbosnabben & Aspedalen

Kommentarer

#1401

Gråbo är en ort som växer och det är totalt orimligt att vi som bor här inte ska kunna ta oss till Göteborg med kollektivtrafiken på ett snabbt, effektivt och smidigt sätt! Detta slår undan fötterna på alla de som åker med Gråbosnabben till och från jobbet och kommer tveklöst leda till att fler tar bilen då kollektivtrafiken inte längre kommer vara ett alternativ om detta förslag genomförs. Ni måste tänka om!!

Karin Riegnell (Gråbo, 2023-10-19)

#1403

Behåll all kollektivtrafik som finns, utöka, gör den billigare, gör allt för att folk ska åka tillsammans å ställa bilen

Sigrid Olsson (Lerum, 2023-10-19)

#1405

Här flyttar in mer o mer hushåll, då bör ej kommunikationerna försämras.
Vi i Gråbo älskar Grås, X3 tar ju så lång tid in till Göteborg.
Skärpning Västtrafik.

Solweig Nordlander (Gråbo , 2023-10-19)

#1407

Det skulle bli sämre service till oss alla som använder kollektivtrafiken i Lerum.

Ann-christin Sundkvist (Lerum , 2023-10-19)

#1412

Verkar galet att dra in Aspedalen och andra stopp mellan Alingsås och Göteborg och även snabbussar i området!

Ingrid Abrahamsson (Lerum, 2023-10-19)

#1417

Allt som underlättar kollektivåkandet är bra!!

Petra Gyllinge (Kungälv, 2023-10-19)

#1418

Viktigt för kommunen att kollektivtrafiken fungerar och finns.

Linda Svan (Lerum , 2023-10-19)

#1419

Helt fel att dra ner på vår lokaltrafik

Mats Segerdahl (Lerum , 2023-10-19)

#1422

Vi bor i Sveriges andra stad enbart 43 km från Sjövik till Götaplatsen och vi vill självklart kunna resa med snabbbuss och kollektivtrafik snabbt och enkelt. Detta är en förutsättning för att bo kvar i Sjövik. Alla andra förslag är helt enkelt oacceptabla

Heidi Carlsson Asplund (Sjövik, 2023-10-19)

#1424

Jag använder Aspedalen station flitigt liksom andra i min familj

Ellinor Collin (Lerum , 2023-10-19)

#1425

Gråbosnabben är den ENDA förbindelsen från Gråbo till Göteborg som är vettig att åka. Allt annat tar för lång tid, det blir byten och tåg är inte pålitligt.

Charlotte Holmberg (Gråbo, 2023-10-19)

#1429

Jag tycker det är fel att ta bort Aspedalens station och snabb bussarna

Bo Sundestrand (Lerum, 2023-10-19)

#1436

Kvaliteten att bo i mindre ort minskas drastiskt om man försvårar resvägen till Göteborg dit man arbetspendlar. Det är en förutsättning att ha smidig kollektivtrafik till Göteborg för att vilja bosätta sig i småorter/lantligt.

Emmelie Wihlstrand (Gråbo, 2023-10-19)

#1437

Den behövs verkligen

Åsa Egman (Gråbo, 2023-10-19)

#1440

Det är så viktigt att kunna åka direkt till Göteborg utan att behöva byta till tåg då det tar betydligt längre tid och tågen ofta inte går i tid samt ej väntar in bussen.

Kristina Gannvik (Gråbo, 2023-10-19)

#1441

Tillsammans använder jag och min man aspedalens station varje dag i veckan. Utan den kommer vi förmodligen behöva en bil till vilket vi inte vill.

Hanna Smith (Lerum, 2023-10-19)

#1442

Aspedalens station är viktig för alla som pendlar

Gabriella Lansenfeldt (Lerum, 2023-10-19)

#1443

Vi behöver vår tågstation aspedaleb

Caroline Österberg (Lerum, 2023-10-19)

#1444

Personligen skulle stängningen av Aspedalen innebära att vi måste köpa en andra bil vilket vi helst undviker. Beslutet känns också ologiskt med tanke på planerna på att bygga ut Aspens Strand.

Robin Smith (Lerum, 2023-10-19)

#1446

Försvårar möjligheten att handla i Göteborg.
Stora svårigheter att ta sig upp med dramaten för trappan.
Kan hända skall man se till att förarna vet hur taxan fungerar. En förare sa du får gärna åka gratis med mig till medelålders svensk man som "glömt" kortet hemma. Äldre utländsk man fick veta att han inte hade teckning på sitt kort. Föraren stannade i Stenkullen och upplyste att han stannade pga att mannen inte hade pengar på kortet..Att felaktigt skämma ut den äldre mannen för övriga passagerare. Mannen hade teckning.
En annan gång påstod föraren.att en passagerare inte hade slut på pengarna på månadskort.

Pettersson SOLVEIG (Gråbo, 2023-10-19)

#1447

Busslinjerna bör absolut inte tas bort.
Särskilt med tanke på den omfatt renovering som Västra stambanan står inför.

Sarah L (Stenkullen, 2023-10-19)

#1450

Aspedalen är min närmaste tågstation och om den läggs ned kommer min resetid att öka markant

Emrik Bergman (Lerum, 2023-10-19)

#1455

Jag värnar om Lerums kommun och vill ha fortsatt bra kollektivtrafik för invånarna.

Atosa Jakobsson (Lerum, 2023-10-19)

#1456

Jag vill ha kvar aspedalen station och lerumsnabben.

Malin Aarsrud (Lerum, 2023-10-19)

#1464

Jag inte vill att Aspedalen ska dras in, det finns inte tillräckligt m parkering i Lerum, p-huset är fullt redan idag, det saknas även matar trafik till stationen. Om ngn station skulle dras in borde det vara Aspen där bara ett fåtal går på. Känslan är att det i dag går på fler i Aspedalen än i Lerum. Dras Aspedalen in kommer det att bli trafikkaos i Lerums centrum, vilket det är redan i dag.

Helena Lans (Lerum, 2023-10-20)

#1470

Bor i Gråbo och vill ha kvar Gråbosnabben.
Tyvärr fungerar inte tågtrafiken så bra under vinterhalvåret. Mycket förseningar och inställda avgångar.
Det är även dåligt med anslutning från tågen till Gråbo. Skall ju även bli reparation (2år)på järnvägen/rälsen.
Hade även uppskattat om ni sätter in senare bussar( Gsnabben) från Göteborg på kvällen.
Mvh
Pia

Pia Bjerhem (Gråbo , 2023-10-20)

#1471

Vi pendlar ofta från aspedalen och vill inte att hållplatsen försvinner

Linnéa Bohman (Lerum , 2023-10-20)

#1472

Jag vill ha gråbosnabben kvar eftersom jag bor i gråbo

Linnea Andersson (Göteborg, 2023-10-20)

#1473

Jag vill ha kvar Aspenhallen station

Marcus Sovelius (Lerum, 2023-10-20)

#1478

En anhörig till mig tågpendlar och vill fortsätta kunna göra det🙏🏻

Sofia Olin (Göteborg , 2023-10-20)

#1483

Vill behålla Aspedalen Station, eftersom SEB, Lidl, Järnaffären, Skohuset mm finns där omkring som jag är beroende av.

Eva Lees (Floda , 2023-10-21)

#1486

Jag bor i Floda och använder trafiken.

Mikael Olsson (Floda , 2023-10-21)

#1488

Att minska tillgängligheten är ett stort feltänkt
Hellre en tur mindre i timmen än att minska den geografiska tillgängligheten

Fredrik Dahlström (Lerum , 2023-10-21)

#1489

Jag bor i floda och använder lerumsnabben varje vecka. Försvinner den får jag stora svårigheter att få ihop vardagen.

Sofia Nyberg (Floda, 2023-10-21)

#1492

Nästa hållplatsen i Lerumskommun

Helena Jidbrant (Lerum , 2023-10-22)

#1494

Jag tycker att man ska förbättra, inte försämra.

Andersson Christina (Lerum, 2023-10-22)

#1500

Vill det ska stå kvar som det är

Klara Wickbom (Göteborg, 2023-10-23)

#1501

Jag bor i Lerum och åker tåg från aspedalen och använder mig av lerumsnabben dessutom.

Ellen Lans Larsson (Lerum, 2023-10-23)

#1504

Bussarna behövs, som alternativ till tågen! Inte sällan var tågen strular och då har bussen varit ett säkert kort. Aspedalen behövs, det är min hållplats! Värdelöst att ta sig till centrum för att gå på!

Elin Axelsson (Lerum, 2023-10-24)

#1507

Behåll Aspedalen

Per Olof Närman (Lerum, 2023-10-24)

#1508

Jag åker GRÅS VARJE dag från och till Gråbo. Den absolut smidigaste linjen vi har haft här ute. Bättre att dom reducerar antalet bussar än att slopa det helt.

Rebecca Jonasson (Göteborg, 2023-10-24)

#1513

Jag tycker en busslinje behövs parallellt med tågen.

Marcus Skoglund (Lerum , 2023-10-24)

#1514

Vi behöver förbättra möjligheten att åka kollektivt så att fler ställer bilen. Då är det enligt mig vansinne att försämra just för de som åker kollektivt. Det är alltid folk som kliver av och på vid Aspedalen så det borde visa att den hållplatsen verkligen behövs.

Karin Lummander (Lerum, 2023-10-24)

#1516

Att jag åker Lerumssnabben dagligen och innan dess åkte jag Gråbosnabben i flera år!
Särkilt Gråbosnabben är så viktig!
Åker jag tåg så är det Aspedalen som gäller! Hinner inte till jobbet lika bra om den försvinner!

Magdalena Bergsten (Göteborg , 2023-10-25)

#1518

Mina bekanta bor i anslutning till Aspedalens hållplats.

Mats Carlsson (Göteborg, 2023-10-25)

#1528

Jag kan inte komma till skolan annars så det blir väldigt svårt, kommer behöva byta skola pga detta. Blir förbannad

Ida Balkander (Sjövik , 2023-10-27)

#1530

Denna rutt är otroligt viktig för oss boende i lerum som jobbar i Göteborg.

Fredrik Larsson (Lerum, 2023-10-31)

#1537

Jag anser inte att det behövs fler avgångar per timme, utan tillgängligheten till både tåg- och busstationener är det viktiga för att kollektiv trafik skall fungera och vara attraktiv för boende att använda. Därför anser jag både att Aspedalen station och direktbussarna ska vara kvar!

Henrik Strand (Lerum, 2024-02-26)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...