Bevara Vargbergets naturvärde — nej till vindkraft på Bredåsen

Kommentarer

#4

Anledningen till att jag skriver under detta är av samma anledning som Sofie Berg skriver om!!!

Carina Sandström (Umeå, 2023-03-26)

#6

Vindkraft ska inte vara på rekreationsområden.

Christina Vikstrand (Närpes , 2023-03-26)

#11

Jag anser att vindindustriområde inte lämpar sig på vargbergsområdet i Närpes

Hanna Sundqvist (Närpes, 2023-03-26)

#12

Jag tycker att vi i Närpes med omnejd börjar ha tillräckligt med vindkraftsparker nu. Denna som planeras vid vackra Vargberget bör stoppas!!
Det räcker nu!!

Siv Wilson (Närpes, 2023-03-26)

#16

jag skriver på pga det som Sofie Berg Lyfte fram gällande vindkraftverk .

Tanja Berg (Närpes st. , 2023-03-26)

#28

Jag tycker att värdet av rekreation är större än den ekonomiska vinningen. Att närpesborna har goda möjligheter till återhämtning, rekreation och hälsofrämjande aktiviteter har också det ekonomiska påföljder för vårt samhälle.

Nina Sjölander (Nämpnäs , 2023-03-26)

#32

Tycker det börjar bli tillräckligt med vindkraft i Närpes

Jan Ström (Nämpnäs , 2023-03-26)

#34

Vargberget och dess omgivning bör förbli ett rekreationsområde

Patrik Bergvik (Närpes, 2023-03-26)

#38

Jag vill bevara möjligheten till rekreation i dessa områden

Erika Hellman (Närpes, 2023-03-26)

#44

Jag önskar att man bevarar mer av vår natur och att man istället för att satsa bara på att bygga ut vindkraften lägger ner forskning på att hitta sätt att minska vår energikonsumtion.

Patric Sjölander (Närpiö , 2023-03-26)

#46

Bor i närområdet

Yvonne Hammar (Närpes, 2023-03-26)

#48

Naturvärden och rekreationsområde förstörs.

Anette Snickars (Övermark , 2023-03-26)

#52

Stort fett NEJ till Bredåsens projekt.

Evelina Mannfolk (Närpes, 2023-03-26)

#54

Jag tycker ni kan trycka upp dom här möllorna någonstans där inte solen slipper till att lysa👍

Daniel Rönnlöv (Närpes, 2023-03-26)

#57

Naturen runt vargberget ska behållas som det är.

Maria Bäckström (Kristinestad , 2023-03-26)

#62

Förstör inte Vargberget, tack

Andreas Nissfolk (Närpes, 2023-03-26)

#64

Inga möllor nära vackra vargberget!

Anders Holm (VIKBY, 2023-03-26)

#66

Bevara Vargbergets naturvärde och jag säger nej till Bredåsens vindindustriområde!

Britt Lind (Närpes, 2023-03-26)

#70

Vindkraft är skadligt för hälsan!

Johanna Hellström (Kaskö, 2023-03-26)

#75

Varför förstöra varbergets fritidområde med vindmöllor när det finns andra platser att bygga på.Tänk efter Närpes Stad!

Maria Berg (Närpes, 2023-03-26)

#86

Jag skriver under för att jag vill bevara vargberget som ett kreationscenter för Närpesborna i framtiden, inte ett industriområde flr vindmöllor

Tomas Gronvik (Nämpnäs, 2023-03-26)

#92

Bor i närheten

Mats Hammar (Närpes, 2023-03-26)

#95

Vi behöver inte mer microplast i vår natur!

Malin Granfors (Kaskö, 2023-03-26)

#96

Vargberget är ett så fint och viktigt rekreationsområde.

Mikaela Sjögård (Närpes, 2023-03-26)

#100

Platsen är ett rekreationsområde som måste bevaras.

Kenneth Forsén (Närpes , 2023-03-26)

#102

Vi måste skydda vår natur.

Camilla Nixell (Närpes, 2023-03-26)

#103

Jag vill att varberget hålls fritt från industrier

Roland Kärr (Närpes , 2023-03-26)

#105

Jag tycker det är viktig att vargbergets verksamhet får fortsätta

Debora Hannus (Närpes, 2023-03-26)

#107

Mina jaktmarker blir förstörda

Emil Lehtonen (Närpes, 2023-03-26)

#112

Vargberget och Bredåsen är ett friluftsområde, ej ett INDUSTRIELLT område och så bör det förbli.

Robin Nummela (Närpes, 2023-03-26)

#121

Platsen behöver få bevara sin naturliga charm. Har hela min uppväxt vistats på vargberget och det är en plats man vill besöka för att få avkoppling från vardagen eller utöva träning i naturen. En naturupplevelse bör INTE innehålla ett industriområdesbesök!
Dessutom när man når platsens högsta topp så har hela utsikten tyvärr redan påverkats med synliga vindkraftverk! Mer av dem på närmare håll vill jag verkligen inte se på vargberget...

Jeanette Nummela (Pjelax, Närpes, 2023-03-26)

#122

Vill bevara varbergets naturvärde

Ann-Kristin Åman (Närpes , 2023-03-26)

#124

Vill bevara Vargbergs området fri från vindkraft

Stefan Wörgren (Närpes, 2023-03-26)

#126

Vindkraftpark och rekreationsområde passar ej ihop.

Ann-Mari Snickars (Övermark, 2023-03-26)

#128

att man ens funderar på att bygga och förstöra vid bredåsen/vargberget övergår ens förstånd. men allt för pengar tydligen

Madelene vikstrand (Nämpnäs , 2023-03-26)

#132

Bevara Vargbergets friluftsområde - nej till vindkraft på Bredåsen

Marléne Nissfolk (Närpes , 2023-03-26)

#141

Viktigt att det värdefulla rekreationsområdet vid Vargberget bibehålls intakt. Det skulle förstöras av ett vindkraftsområde.

Greta Nordgren (Tjärlax , 2023-03-26)

#142

Jag anser att naturen omkring oss är värd att bevara. Att man i vissa hänseenden vill ”bevara” naturskogar, men samtidigt ser det värt att bygga vindkraftsparker åt alla håll här i våra trakter känns som hyckleri. Vargberget och naturen däromkring har en stor betydelse för vår familj och för många andra och vi vill inte se den miljön förstöras av vindkraftverk.

Linnea Sadak (Yttermark, Närpes, 2023-03-26)

#143

Det räcker till med vindkraft i Närpes, vi behöver också lite orörd, oförstörd natur.

Mari-Louise Strandberg (Nämpnäs, 2023-03-26)

#147

Jag håller med

Jenny Mannfolk (Korsholm, 2023-03-26)

#152

Vargberget bör bevaras som en naturskön plats för rekreation.

Miranda Eklund (Närpes, 2023-03-26)

#161

Åsikter och kritik angående Bredåsen vindkraft, detta har eskalerat i stor skala!

Ett av Närpes finaste områden håller på att förstöras!

Girigheten som verkar vara stor inom beslutsfattarna i Närpes. Att ni låter förstöra naturen och dess mångfald, som i generationer tidigare vårdats exemplariskt!

Djurlivet, den orörda naturen, fina jaktmarker och speciellt flygekkorens boende plats är just I BREDÅSEN.

När man ser sig runtomkring i Finby med omnejd så ser man bara vindkraftverk, och mera är tydligen på kommande.

Även en hälsning till Närpes församling

- Ej guld, ej glans, ej prakt, synden är i pengarna! En riktig konung har inte krona av guld säger kyrkan. Men skriver ändå på miljöförstörning och arrendepengar för vindkraft

Daniel Höglund (Finby, 2023-03-26)

#163

Jag anser att naturen kring Vargberget och dess fritidscentrum inklusive vandrings- och skidleder ska bevaras, så att man även i framtiden kan njuta av dessa. Att bullernivån i området dessutom ökar är en annan orsak till underskriften.

Catharina Wickman (Närpes, 2023-03-26)

#167

Rekreationsområdet på vargberget behövs och skall absolut inte förstöras med en möllpark.

Madelene Pellfolk (Yttermark, 2023-03-26)

#170

Det börjar räcka nu med vindkraft i österbotten skulle behöva komma mera i helsingfors och nyland före så vi får en lite jämnare fördelning för då det inte blåser här så kanske det blåser där nere så har vi en jämnare strömtillverkning och inte som nu ibland runt 100mw och ibland snart 5000mw i timmen var har vi den reservkraften samt reglerkraften att klara den. Och bygger vi mera här blir det ännu större fördelning då det inte blåser här. Vindkraft är inget som man kan lita på i elförsörjning även fast det talas om vätgasprodution så är inte den färdig byggd ännu(om den blir) så tills den är färdig så ska Fingrid ha tillräckligt med kapacitet på ellinjerna att klara av det och snart är det även fullt å ska byggas nytt som kostar ännu mera för Finland helt i onödan pengar som skulle ha kunnat satsats på nåt annat eller sparats till dom sämre tiderna som kommer. Ska vi ha mera vindkraft så ska det först byggas dit det finns mindre och där det mesta elen används som dom säger att det gör, då behöver man inte flytta ner elen utan får användas direkt utan att behöva flytta ner elen.

Urban Snickars (Norrnäs , 2023-03-27)

#174

Man FÖRSTÖR inte det vackra vargberget

Patric Forsström (Närpes , 2023-03-27)

#184

De är planerade nära vårt hus med hög ljudnivå.

Emma Ostberg (Yttermark , 2023-03-27)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...