Degernäs cykel- och gångbana

Kommentarer

#2

Barn går efter vägen för att ta sig hem från skola mm. Skolbussen är praktisk taget obefintlig och lämnar av barnen i Stöcksjö som sedan måste gå längst den hårt trafikerade vägen med tung trafik en gångväg/cykelbana är högt önskvärd innan en allvarlig olycka med ett mist liv som utfall

Alexander Pettersson (Umeå, 2023-02-21)

#4

Bra förslag !!

Karin Viklund (Umeå , 2023-02-21)

#5

För allas säkerhet och en levande by.

Anton Andersson (Umeå, 2023-02-21)

#8

Det finns ingen väggren alls att gå på/cykla på. Mycket lastbilar körs i hög fart. Många barn/ungdomar går efter vägen för att komma till buss.

Viktoria Strömgren (UmeÅ, 2023-02-21)

#9

Det skulle underlätta för både tafik och motionerande.

Josefine Larsson (Umeå, 2023-02-21)

#11

Trångt på väggren när man cyklar

Desiree Brömster Blomqvist (Umeå, 2023-02-21)

#12

Boende i Degernäs och som småbarnfamilj skulle jag gärna vilja ha ett säkert sätt för mina barn att färdas längs vägen.

Jenny Fahlgren (Umeå, 2023-02-21)

#13

Min dotter med familj bor i Degernäs, jag tycker detta är av yttersta vikt för att mina barnbarn ska kunna växa upp på ett tryggt och säkert sätt

Johan Fahlgren (Skellefteå, 2023-02-21)

#15

Det är en smal och kuperad väg med mycket trafik, även tung sådan. Det finns ingen kollektivtrafik varför många använder cykel eller promenerar för att ta sig fram. Utöver det så kommer mycket oansvariga tränings-/tävlingscyklister som tyvärr cyklar flera i bredd och med dåliga avstånd! De cyklar inte heller åt sidan då det kommer trafik och utgör därför en enorm trafikrisk för alla som färdas efter vägen! Dessa ska hålla till på breda vägar eller på cykelbanor om de inte kan respektera att andra ska ta sig förbi dem!

Monika Larsson (Umeå , 2023-02-21)

#18

Jag håller med alla i argument till varför Degernäs behöver en cykelväg.

Sofia Eriksson (Umeå, 2023-02-21)

#19

Det behövs verkligen och skulle göra vägen så mycket säkrare.

Emma Lindberg (Umeå , 2023-02-21)

#21

Texten i skrivelsen är helt i linje med mina åsikter. En gång/cykelbana efter Degernäsvägen behövs verkligen.

Maria Bäckman (Degernäs , 2023-02-21)

#22

Framförallt säkerhetsfrågan för boende i byn och längs vägen. Främst för byns barn och ungdomar som blir allt fler för varje år. Men även för transport- och miljöskäl då det skulle innebära möjlighet att lämna bilen hemma till förmån för cykel och/eller busstransport.
Dessutom är det bevisligen en populär sträcka för träningscyklister.

Tobias Gavelin (Umeå, 2023-02-21)

#24

Jag instämmer och anser att det verkligen behövs en gång- och cykelväg längs Degernäsvägen.

Lena Silfverdal (Umeå, 2023-02-21)

#26

Mina barn cyklar längs vägen och det känns osäkert. Många landsvägscyklar och rullskidåkare nyttjar vägen och en dödsolycka räcker. Det är dags för en GC-väg

Kristin Eriksson (Umeå, 2023-02-21)

#29

Vägen är hårt trafikerad med stor andel tung trafik vilket gör det osäkert att cykla och gå. Lokaltrafiken är väldigt begränsad ut till Degernäs vilket gör cykel och gång till det enda miljövänliga alternativet.

Johan Henriksson (UmeÅ, 2023-02-21)

#32

Det vore tryggt med cyckelbana

Svante Bäckström (Obbola, 2023-02-21)

#36

Vägren behövs sträckan från Obbolavägen till Stöcksjö, alldeles för smal väg eftersom det kör så tung trafik där

Annika Tapani (Degernäs, 2023-02-21)

#37

Jag är uppvuxen i degernäs och besöker regelbundet, är viktigt att det finns säkra alternativ att ta sig till/från byn annat än med bilen.

Kristofer Granström (Umeå, 2023-02-21)

#39

Behövs p.g.a mycket tung trafik

Ragnar Tapani (Degernäs, 2023-02-21)

#40

Farlig väg att vistas på

Emma Hällqvist (Umeå, 2023-02-21)

#43

Jag tycker det behövs då det är mycket cyklister och övriga oskyddade trafikanter på den sträckan. För något år sedan omkom en rullskidåkare där

Tomas Adolfsson (Umeå, 2023-02-21)

#45

Vägen är hårt trafikerad med såväl personbilar som med tung trafik. Vägsträckan används ofta som en genväg från obbolavägen till E4an vilket i sig medför att gångare och cyklister lever farligt liv längs vägen.

Niklas Brander (Umeå , 2023-02-21)

#47

Det skulle underlätta med en gångbana.

Lina Edström (Sand, 2023-02-21)

#48

Degernäsvägen är en populär sträcka för motionärer, ex cyklister eller rullskidåkare. Barn som ska till stan, Stöcksjö, Röbäck eller andra kringliggande byar cyklar även den vägen.

Niklas Björkman (Umeå, 2023-02-21)

#49

Att vi har hus på sand i Umeå.

Anders Ullen (BorgafjÄll, 2023-02-21)

#50

Bra idé

Ida Näslund (Degernäs , 2023-02-21)

#51

Jag åker mycket rullskidor och cyklar efter denna väg så jag bor här och tränar mycket och känns inte helt tryggt då de är tung trafik.

Elias Strömgren (Umeå, 2023-02-21)

#52

Det behövs en cykelväg.

Elina Koukkari (Umeå, 2023-02-21)

#53

Instämmer!

Ida Johansson (Umeå, 2023-02-21)

#55

Jag bor i byn och jag instämmer helt i synpunkterna ovan. Ett starkt önskemål är även att förbjuda den tunga lastbilstrafiken passera genom byn alt ha 50 km sträcka genom byns centrala del för att öka säkerheten för alla barn som cyklar och promenerar över huvudvägen för att ta sig runt byn.

Christina Kempe (Degernäs 232, 2023-02-21)

#56

Cykelvägen skulle kännas tryggt.
Jag skulle våga cykla min elcykel till jobbet. Tryggare för barnen när de cyklar till skola och kompisar.

Linda Gavelin (Umeå, 2023-02-21)

#58

Jag bor i Degernäs och trafiken genom byn är tung, de kör för fort och barnen riskerar livet

Gunilla Eriksson (Umeå , 2023-02-21)

#59

Jag vill att mina barn samt andra ska kunna vistas efter vägen och ta sig till tex kompisar eller om man bara vill vara ute, utan att man ska vara rädd för vad som ska hända. Tror inte att tanken var att all denna tung trafik ska välja att gena genom byn bara för att det är närmare än att köra E4an i tid förlorar dom. I sträckning så tjänar dom knappt på det.

Daniel Carlefred (Degernäs umeå, 2023-02-22)

#63

Jag vill kunna cykla säkert till jobbet

Carina Östgård (UmeÅ, 2023-02-22)

#66

Jag skriver under på grund av att den kollektiva trafiken längst Obbolavägen i det närmaste är obefintlig och många därför väljer/ önskar kunna cykla in till stan. Det är dessvärre förentat med livsfara att cykla efter Obbolavägen. Därför kräver jag att ni bygger en cykelbana här. Vi känner oss djupt diskriminerande när vi ser att det sedan länge finns separata cykelbanor både till Sävar och Täfteå.

Barbro Fossmo (Umeå, 2023-02-22)

#68

Tänker på allas säkerhet både gångare cyklister och bilister . Och undvika krokar.

Linda Lundqvist (Degernäs , 2023-02-22)

#70

Jag vill att vi ska kunna färdas tryggt till fots och på cykel längs väg 530.
Nu är det med livet som insats man ger sig ut på vägen, trångt och med tung trafik. Lång raksträcka som verkar inbjuda till höga hastigheter.
Trafikanter utan bil, som våra barn, måste kunna ta sig till och från byn på säkert sätt.
I intilliggande samhällen görs t ex många olika satsningar för bl a yngre, som ungdomarna härifrån Degernäs bör kunna ha möjlighet att ta del av mer självständigt.

Anja Bergqvist (Degernäs, 2023-02-22)

#71

Jag bor i byn och skulle verkligen uppskatta en säkrare väg.

Lina Tellström (Umeå, 2023-02-22)

#72

Jag skulle vilja kunna cykla sommartid in till stan från Lilltuvan. Nu är det med livet som insats att cykla på Obbolavägen. Så en cykelbana efter Obbolavägen vill jag ha.

Monika Jakobsson (Obbola, 2023-02-22)

#73

En cykelbana gör det mer säkert för barn o vuxna att ta sig fram utan bil på en högt trafikerad väg.
Jag ser gärna att den går hela vägen till stan efter Obbolavägen då en spärrlinje inte är fullt tillräcklig säkerhetsmässigt. Barn kan inte själva cykla till skolan efter Obbolavägen.

Pernilla Carlsson (UmeÅ, 2023-02-22)

#77

Vi som är bosatta i byn är i stort behov av en säkrare väg att gå/cykla/färdas på. Trafiken genom byn har ökat anmärkningsvärt, även den tunga trafiken med långtradare. Närheten till arbetsplatser på Teg och Umeå gör att, i dagsläget väljer många att cykla, något som är rent livsfarligt. En dödsolycka inträffade också på sträckan Degernäs-Stöcksjö för inte alltför många år sedan.

Ann-Cathrine Haglund (Umeå, 2023-02-22)

#83

Jag skulle använda den dagligen för att ta mig på jobbet!!

Anette Lundman (UmeÅ, 2023-02-25)

#86

Jag då skulle kunna ta cykeln till jobbet

Johannes Olofsson (Umeå, 2023-02-27)

#89

Vore toppen om våra barn kunde cykla/gå till sina vänner i Degernäs från Stöcke! I dagsläget är det enda alternativet bil…

Evelina Dunder (Umeå, 2023-02-28)

#90

Det behövs infrastruktur runt Stöcke/degernäs/Stöcksjö

Rikard Cederblom (UmeÅ, 2023-02-28)

#92

Många barn och tung trafik. Behövs verkligen en cykelbana

Catarina Isaksson (Umeå , 2023-02-28)

#99

Cyklar ofta den vägen

Carina Vallrud (UmeÅ, 2023-02-28)

#100

Jag vill att mina barn ska kunna ta sig in till stan på ett säkert sätt.

Frida Vikberg (Degernäs , 2023-02-28)

#101

Självklart ska det finnas ett tryggt och säkert alternativ för de som inte väljer bilen.

Johanna Eliasson (Umeå, 2023-02-28)

#102

För en säkrare vardag för oss som bor kring stöcksjö/degernäs. Det är ofta tung trafik och obehagligt att cykla gå längs denna smala väg.

Marlene Forsell Forsman (Umeå, 2023-02-28)

#105

Jag saknar många cykelbanor och brinner för hållbarhet och cykling!

Julia Enlund (Umeå , 2023-02-28)

#106

Mer cykelvägar i byarna

Therese Wikström (Umeå , 2023-02-28)

#107

Jag tycker det är otroligt viktigt med en säker gång och cykelväg när mina barn ofta cyklar efter denna väg

Jessica Grabbe (Umeå, 2023-02-28)

#109

Vägen delas ofta av tung trafik och oskyddade trafikanter vilket medför stor fara!

Carola Ölmhagen (UmeÅ, 2023-02-28)

#110

Mina barn har promenerat och cyklat längs de här vägarna och jag har alltid varit orolig för dem eftersom de träffar på både bilar, gångare, barnvagnar o hästar som ska samsas på ingen plats alls. Det är på tiden att vi gör stråken säkrare!

Helena Wretling (Umeå, 2023-02-28)

#120

Vägen är hårt trafikerad med stor andel tung trafik. Upplever att tunga lastbilar genar över Degernäs ut till E4:an söderut, istället för att köra via Söderslättsrondellen...

Ulrika Nordlander (Stöcke, 2023-03-01)

#126

Jag är från Stöcke, är fortfarande ofta i byn & är otroligt glad över den gång & cykelbana som planeras där. Självklart bör Degernäsborna få de lika bra!

Joline Valtersson (Umeå, 2023-03-05)

#128

Så att man vågar cykla till jobbet även på vintern, kan vara med livet som insats.

Anna Tjäder (Degernäs , 2023-03-07)

#130

Mina barn har under uppväxten cyklat och gått efter den landsvägen. Alla vi vuxna runt om har varit rädda för att något otäckt ska hända. Vi har försökt skjutsa så mycket som möjligt, vilket inte alls är bra, eftersom barnen ska lära sig att själva ta sig till olika platser.
Vi har haft en dödsolycka efter vägen och vill inte ha fler.

Jonas Forsberg (Umeå, 2023-03-07)

#134

Boende i Degernäs och Stöcksjö är i behov av att kunna gå och cykla på ett tryggt sätt efter vägen. Det är tung trafik och hög hastighet efter vägen. Man vill varken själv eller låta sina barn gå eller cykla efter vägen under de förhållande som är i dag utan cykel och gångväg.

Ida Ekelund (Umeå, 2023-03-07)

#135

Mycket tung trafik genom byn

Anette Granberg (Degernäs , 2023-03-07)

#137

Vi behöver cykelvägen p.g.a. all tung trafik går mellan obbolavägen o E 4.

Greta Andersson (Umeå , 2023-03-09)

#142

Jag bor där och vet att det verkligen behövs.

Sofia Königsson (Umeå, 2023-03-09)

#145

Självklart behövs en cykelbana förbi Degernäs mellan E12 upp till Stöcksjö. Många långtradare kommer med färjan från Vasa och de som ska söderut tar vägen förbi Degernäs. Det är en självklarhet att boende i byn ska ha en säker väg med cykel. Det ligger i tiden att cykla istället för att ta bil och Degernäs ligger så nära Umeå att det är cykelavstånd. OM det är säkert att vistas efter vägen vilket det inte är.

Ulrika Backman (Umeå, 2023-03-10)

#146

För våra barns säkerhet

Veronica Westling (Umeå, 2023-03-10)

#149

Detta är LIVSviktigt!

Viktoria Jansson (Umeå, 2023-03-10)

#150

Detta behövs verkligen

Claes Isaksson (Umeå, 2023-03-11)

#151

Jag vill inte att mina barn , sambo, jag eller någon annan i byn skall behöva bli ihjälkörd av fordonstrafiken längs landsväg 530 , bara för att vi valde cykel istället för bil.

Wiktor Grafström (U.eå, 2023-03-12)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...