Namninsamling för utökade TUFF-timmar

Kommentarer

#1

Döva barn och deras föräldrar har rätt till att få kommunikation. Föräldrars rätt till att lära sig deras barns språk ska inte vara begränsad.

Montanari Natali (Leksand, 2023-02-10)

#5

Har en dotter på 4-år som föddes döv. Mina TUFF timmar är snart slut och jag är inte fullärd i teckenspråk.
Enligt barnkonventionen ska alla barn ha rätt till kommunikation i sitt hem på sitt språk, det innebär att jag måste lära mig teckenspråk för att ge min dotter samma möjligheter som hörande barn.

Nils Ryberg (Borås, 2023-02-10)

#6

Har en dotter som snart är 4år och född döv. Jag har slut på mina TUFF timmar inom kort och har inte den nivå i språket som behövs för att kommunicera med mitt barn. Finns heller inga andra teckenspråkskurser att delta i hela Västra Götalandsregionen. Stor oro finns för framtiden på grund av att TUFF timmarna är begränsade till så få timmar. Inte rimligt att lära sig ett helt nytt språk på så få timmar.

Linda Harju (Sjömarken, 2023-02-10)

#8

För det är självklart att det behövs!!

Anna Sofia Såthe (Härnösand, 2023-02-10)

#9

Tycker att föräldrar till döva barn ska få mer tufftimmar, det ska vara en självklarhet.

Stina Dagfjäll (Karesuando, 2023-02-10)

#10

Jag har nästående som är döva ode behöver mer tid

Monica Pounu (Kuttainen, 2023-02-10)

#11

Utbildning behövs för teckenspråk

Jan Thimgren (Stockholm , 2023-02-10)

#12

Jag skriver under pga att jag har ett barn som är helt beroende av att kommunicera med teckenspråk och jag har utnyttjat mina timmar och kan inte kommunicera med mitt barn så bra som jag skulle vilja.

Magnus Pounu (Karesuando , 2023-02-10)

#14

Jag tycker det är viktigt att föräldrar till döva barn får utvecklas i teckenspråket

Katarina Esberg (Karesuando, 2023-02-10)

#16

Jag vet hur viktigt det är för en familj att kunna kommunicera med varandra på samma språk. Ingen lär sig ett språk på 240h, och i dessa fall ska föräldern inte bara lära dig språket, man ska dessutom lära sitt barn..

Sandra Rikardsson (Östersund, 2023-02-10)

#17

Teckenspråk är ett nytt språk för många, det tar tid att lära sig ett helt nytt språk.
Att ha ett språk är otroligt viktigt.

Stina Ylipää (Pajala, 2023-02-10)

#18

Min lillasyster föddes döv, opererades med ci utan resultat. Mina föräldrar hade behövt fler tuff timmar för att kunna kommunicera med henne på ett likvärdigt sätt som dom kunde göra med mig. Även ex för att kunna hjälpa till med skolarbeten mm, vilket var väldigt svårt för dem.

Emelie Persson (Ulricehamn , 2023-02-10)

#21

Tror på uspen!

Anna Arrhén (Sollentuna , 2023-02-10)

#25

Av min erfarenhet så räcker 240 timmar inte så väl

Marlene Holmgren (Umeå, 2023-02-10)

#27

Vi behöver fler TUFF-timmar för att fortsätta utveckla det språk som vårt barn mer och mer använder sig av.

Evelina Fredriksson (Västerås, 2023-02-10)

#28

240 timmar är få timmar att lära sig ett nytt språk på som vi anser att vår son med hörselnedsättning behöver. Våra timmar är snart slut och vi är inte fulllärda! Vi är så ledsen över att nu behöva hushålla med de sista få timmarna!

Cecilia Granlund Löfving (Stockholm, 2023-02-10)

#29

De 240 timmarna räcker inte för att lära sig ett nytt språk, i detta fallet teckenspråk. Det behövs betydligt mer för att kunna få en chans att lära sig språket på en hög nivå så man kan lära sitt barn och ha en fullgod kommunikation med barnet livet ut.

Nathalie Rogberg (Örebro , 2023-02-10)

#30

Jag anser att det är barnens rätt att föräldrarna får ett fullt teckenspråk att kommunicera med. 240 timmar räcker inte på långa vägar. Det är en rättighet för både barn och föräldrar att kunna kommunicera med varandra fullt ut.

Marie Dahlqvist (Vänersborg , 2023-02-10)

#31

Jag har under många år, i kontakt med föräldrar till teckenspråkiga barn, hört den enorma frustration som många känner över denna begränsning av antalet timmar, vilket gör att föräldrarna inte får möjlighet att kunna prata obehindrat med sitt/sina egna barn.
Många många föräldrar är bedrövade över detta och känner en enorm stress att hinna lära sig så mycket som möjligt under dessa få timmar.
Barnets språk utvecklas sjävklart i samband med åldern men föräldrarnas timmar är ofta slut då barnet bara är några år. När TUFF-timmarna är slut får inte heller hela familjen delta i olika familjekurser arrangerat av TUFF där syskon också har möjlighet att delta.

Christine Liljedahl (Västerås , 2023-02-10)

#32

För lite!

Mikael Henriksson (Vänersborg, 2023-02-10)

#34

Jag har ett dövt barn, teckenspråk är viktigt trots ci

Malin Gröning (Stockholm, 2023-02-10)

#38

Jag har en dotter som behöver teckenspråk. Jag var som bäst på teckenspråk när jag slutade på TUFF och sedan dess går det stadigt utför även om jag är med på teckenspråksläger varje år. Det räcker helt enkelt inte för att lära sig och hålla igång ett språk!

Carina Blomén (Lindome, 2023-02-10)

#39

Man lär sig inte ett helt nytt språk på 240 h!

Per Henrik Cintius (MÖlndal, 2023-02-10)

#41

Det är viktigt att alla får möjlighet att lära sig teckenspråk för sina barn som behöver. Hade världen varit perfekt hade alla fått lärs sig teckenspråk redan i skolan.

Paulina Johansson Tsepenisheva (Hässleholm , 2023-02-10)

#42

För att det är ett MÅSTE med utökade timmar!

Jennifer Westlund (Kungsbacka , 2023-02-10)

#45

Jag har själv barn med nedsatt hörsel och vet hur stor betydelse kommunikationen genom teckenspråk har.

Stina Dalkvist (Piteå, 2023-02-10)

#46

Det är viktigt barnen får teckenspråks utbildning under hela uppväxten. Viktigt då det är deras modersmål tex

Jessica Rahm (Vänersborg , 2023-02-10)

#47

Jag har växt upp med min bror som är döv! Detta ligger mig varmt om hjärtat! Självklart ska det finnas TUFF timmar till att följa språk utveckling- likväl som för hörande. Borde vara samma rättigheter såklart!

Victoria Ewers (Domsten, 2023-02-10)

#48

Förälder till barn som i nuläget är ensidigt döv.

Emma Seijsing (Kalmar, 2023-02-10)

#50

Jag går Tuff. Och anser att vi behöver flera timmar.

Jonas Eriksson (Stenkullen, 2023-02-10)

#51

Det är viktigt!

Kajsa Lindroth (GÖteborg, 2023-02-10)

#54

Jag tycker det är alldeles för lite timmar vi får att lära oss teckenspråk. Våra barn har också rätt till ett eget språk! Vi behöver fler timmar!

Theresa Johansson (Falkenberg, 2023-02-10)

#59

För att det är för få timmar då jag redan har avverkat hälften av mina timmar.
Känner att det är för få timmar.

Eddie Eddie (Floda, 2023-02-10)

#61

Föräldrar ska ha en självklar rätt att kommunicera med sina barn, för detta krävs att de som behöver det får tillgång till utbildning i sitt barn språk.

Ida Moberg (Örebro, 2023-02-10)

#64

Mina TUFF timmar är slut, men behöver mer timmar för att kommunicera med mina barn mer fritt, som föräldrar med hörande barn gör.

Hannes Aasa (Örsundsbro, 2023-02-10)

#65

Vi har för få TUFF-timmar

Kristina Johansson (Höör, 2023-02-10)

#66

Självklart kan man inte lära sig ett nytt och komplext språk på bara 240 timmar! Och ska föräldrarna kunna förstå och stötta sitt barn i språkutvecklingen måste de kunna mer än bara lite stödtecken!

Jenny Nilsson (Göteborg, 2023-02-10)

#67

Jag skriver under för att jag tycker det är väldigt viktigt att alla barn och föräldrar som har behov av att teckenspråk ska ha möjlighet att lära sig det och underhålla det, Teckenspråk är ett väldigt viktigt komplement till det talade språket och för oss som har hörselnedsättning/ med dövhet/ är coda-barn mfl.

Wiklund Åsa (Uppsala, 2023-02-10)

#69

Behövs mer timmar

Peter Dahlberg (Piteå , 2023-02-10)

#72

De behövs MER Tuff timmar!!!

Jennie Blomqwist (Hässleholm, 2023-02-10)

#73

Detta är en rättighet föräldrarna ska få för att kommunicera med sina barn.

Malin Edman-Sjöberg (Lidköping , 2023-02-10)

#76

Min dotter har rättigheter, hon har rätt att alltid kunna kommunicera med sin familj! För att tillgodose den rättigheten behöver vi få flera TUFF-timmar. Man lär sig inte ett nytt språk på 240 timmar!

Madelaine Horndahl (Örebro, 2023-02-10)

#77

Jag har en döv dotter och vi behöver ännu mer kunskap i teckenspråk så vi kan kommunicera med henne.

Sofia Gustafsson (Kungsbacka, 2023-02-10)

#78

För min systerdotter är döv och alla skall ha samma rättigheter till kommunikation som ”vanliga” hörande barn!!!

Nathalie Rådman (Märsta, 2023-02-10)

#79

För att alla har rätt att ha en fullgod kommunikation med sina närmaste.

Jenny Therén (Göteborg , 2023-02-10)

#80

Mitt barn har inte möjlighet till ngt verbalt språk och svenskt teckenspråk är hennes enda chans till funktionell kommunikation. Vi får inte stöttning genom Hörselvården (ej döv) och noll utmaning med tsp i särskolan att utveckla 12-åriga dotterns teckenspråk, dvs allt hänger på oss och att vi ligger steget före och får ge henne hennes rättighet att vara delaktig i samhället, göra sin röst hörd, protestera, förklara, visa sin vilja/önskan osv precis som vi alla borde ha rätt till i Sverige.

Men när skollagen är skevt skriven och ger kommunen ok att minsta möjliga är ok, stödet faller runt om i samhället då behövs någon som för barnens talan och får hjälp med att själva utveckla ett till språk som man dessutom inte själv föddes till.

Fler TUFF-timmar är ett måste.

Lisa Sillrén (Lindome, 2023-02-10)

#81

Det är en självklarhet att man ska få en bättre och längre utbildning.vi ska ju tänka att allt vi gör ska vara för barnens bästa…

Jeanette Rådman (Märsta , 2023-02-10)

#84

Jag vet hur viktigt det är att föräldrar får ett språk så att de kan kommunicera med sina barn. 🤟🏼

Linda Friberg (Väröbacka , 2023-02-10)

#86

Det borde vara en självklarhet

Rita Eriksson (Hallstavik, 2023-02-10)

#88

Har varit teckenspråkslärare för denna viktiga utbildning och kan bara intyga att timmarna och den ersättning föräldrarna får är för lite. Att ge sitt barn ett språk för att kommunicera är livsviktigt!

Charlotta Olofsgård (KungÄlv, 2023-02-10)

#89

Min dotter har grav hörselnedsättning och jag ser behovet av teckenspråk.

Caroline Engblom (Onsala, 2023-02-10)

#91

Jag vet hur viktigt det är att kunna kommunicera med sitt barn som är teckenspråkig

Annki Lindell (Örebro, 2023-02-11)

#93

Barnens rätt till fortsatt utvecklande av språk.
I vanliga modersmål fortsätter man att naturligt utmanas vidare i sitt språk tillsammans med sin omgivning.
Alla kan inte tecken och därför blir den typen av språkstimulans betydligt sämre och vikten av bra kurser blir otroligt viktiga.
Alla barn har rätt till ett språk oavsett ålder!

Martina Malmberg (Knivsta, 2023-02-11)

#95

Alla barns och föräldrars rätt att kunna kommunicera med varandra. Borde vara en självklarhet!

Nathalie Björkebro Rydfjäll (Göteborg , 2023-02-11)

#96

Alla ska ha rätt till ett eget språk.

Tenghult Monika (Kullavik, 2023-02-11)

#97

Det är helt orimligt och orealistiskt att lära sig ett helt nytt språk på 240 timmar!

Emma Pritchard (Höganäs, 2023-02-11)

#100

Att lära sig ett nytt språk pga av sitt barn är ett stort livsomställande steg man måste göra. Då måste samhället erbjuda obegränsat med tid för att förälder ska kunna förkovra sig i språket man måste använda sig av resten av sitt liv ihop med sitt barn!!!!!

Anneli Kinnunen (Trollhättan , 2023-02-11)

#103

Språket är viktigt för barnets utveckling och föräldrarna är de viktigaste första språkbärarna !!

Mia Jonsson Åkesdotter (Tavelsjö, 2023-02-11)

#104

Jag vet att när en kommunikation mellan döva och hörande kan genomföras obehindrat så kan samtalet få ett djup som berikar människan självt.

Camilla Lans (Halmstad, 2023-02-11)

#108

Der borde vara en självklarhet år 2023.

Marie Hagberg (Falköping, 2023-02-11)

#109

Har behov av fler timmar då jag har en son som är döv med CI

Annie Hyden (Mölnlycke, 2023-02-11)

#110

Varför ska man ha rätt till begränsad timmar. Begränsa logoped timmar??

Mikael Andersson (Örebro , 2023-02-11)

#114

Det är så viktigt för barnens språkutveckling att föräldrar/familjer får den utbildning de behöver för att barnen ska kunna kommunicera ordentligt!

Emma Mårtensson (Sandared, 2023-02-11)

#118

Celine är mitt barnbarns dotter

Monica Fosselius (Solna, 2023-02-11)

#120

Jag har två barnbarn med hörselnedsättning
Så vet att det behövs mera timmar

Ann-charlotte Wikström (Arnemark, 2023-02-11)

#121

För att kunna utveckla kommunikationen med mina barn

Kerstin Aasa (Örsundsbro, 2023-02-11)

#123

Det skall vara en självklarhet att döva barn skall kunna kommunicera flytande med hörande familjemedlemmar som vill lära sig teckenspråk..

Melissa Kjellsson (Perth, 2023-02-11)

#124

Det behövs verkligen fria antal timmar eller utökade timmar för att alla dessa barn skall kunna ha en bättre kommunikation med sina föräldrar.

Jessica Magnhammar (Göteborg , 2023-02-11)

#125

Jag är en familjemedlem (farmor) till ett döv (5,5 år)och ett hörselskadad barn (2,5) och med dem få timmar jag har fått ta del kan inte ens kommunikera med mina små barnbarn tillräckligt att ens förstå vad dem försöker säga.

Riina Aasa (Enköping , 2023-02-11)

#134

Är förälder

Jenni Setterberg (Vänersborg, 2023-02-11)

#136

Fler timmar behövs verkligen!

Jessica Steje (Vadstena , 2023-02-11)

#139

Jag tycker att vi behöver mer tid än 240 timmar att lära oss ett nytt språk för våra barns skull.

Mirela Hasanovic (GÖteborg, 2023-02-11)

#140

Jag tycker dom som är behov av teckenspråk ska få mer tid till att kunna lära sig det.

Erika Hedblom (Örebro, 2023-02-11)

#143

Viktigt att stötta det som borde vara självklart

Eeva Åkesson (Rosersberg, 2023-02-11)

#144

Jag själv använder Tecken som stöd till mitt barn och anser att TUFF är livsnödvändigt.

Petra Öhult (Vingåker, 2023-02-11)

#145

Teckenspråk är ett fullvärdigt språk och OMÖJLIGT att lära sig på 240 timmar.

Anne Gustafsson (Borås, 2023-02-11)

#147

Det är på tok för lite tid.

Christian Boström (GÖteborg, 2023-02-11)

#148

Barnens rätt till fullvärdig kommunikation med föräldrarna

Stefan Weitmann (Skå, 2023-02-11)

#151

Jag har en dotter på 2,5 år som är döv och enbart kommunicerar med teckenspråk. De 240 timmarna vi är berättigade till räcker inte till för att vi föräldrar ska kunna lära oss flytande teckenspråk och kunna kommunicera med vårt eget barn på en tillräckligt bra nivå.

Erica Thimgren (Örebro, 2023-02-11)

#152

240timmar är för lite för att föräldrar ska kunna kommunicera obehindrat med barnet.

Mia Henriksson (Vänersborg, 2023-02-11)

#153

jag vill att TUFF-timmarna utökas

Maria Johansson (Flen , 2023-02-11)

#157

mina föräldrar är döva med hörande föräldrar och tanken att de inte skulle kunna kommunicera bra och tydligt är hemsk. Alla har rätt till kommunikation med sina barn/familj

Rasmus Svedgren (Mölndal, 2023-02-11)

#158

Barn och språk utvecklas hela tiden. Hur ska man kunna upprätthålla en vettig kommunikation med en 20-åring baserat på det man fick lära sig när vederbörande var fem?

Helena Skagerborg (Marieholm , 2023-02-11)

#160

Jag skriver under på grund av att 240 timmar är för lite.

Johnson Zaro (Göteborg, 2023-02-11)

#161

Jag är en av föräldrarna som har använt alla timmar och vi är absolut i behov av flera timmar men även för att kunna upprätthålla det vi har lärt oss. Kommunikationen känns väldigt begränsad.

Eleni Tsartsidou (VÄstra FrÖlunda, 2023-02-11)

#164

Vi hörande föräldrar måste få förutsättningar att kunna lära våra döva och hörselskadade barn ett språk vi inte behärskar. Alla barn har rätt till fullgod kommunikation oavsett om det är tal eller ett visuellt språk.

Emma Dahlberg (Sundbyberg, 2023-02-11)

#165

Behovet av utbildning är stort.

Carola Lind (Sankt Olof, 2023-02-11)

#170

240 h är inte i närheten av tillräckligt för att ens hänga med i mitt döva barns språkutveckling.

Elin Midgren (Lund , 2023-02-11)

#175

Jag tycker flera timmar behövs.

Yvonne Larsson (Ekerö , 2023-02-11)

#177

Är förälder som går tuff och är halvvägs men kan typ bara grund i teckenspråk måste ha mycket mer undervisning för att bli teckenspråkig och kunna kommunicera med mitt barn.

Johanna Ödman (Göteborg , 2023-02-11)

#178

Föräldrar måste kunna kommunicera med sina barn och förtjänar mer timmar och mer hjälp

Annika Larsson (Upplands Väsby, 2023-02-11)

#179

Teckenspråk är en rättighet!

Petter Flemberg (Örebro, 2023-02-11)

#180

Kunna kommunisera obehindrat med sina döva barn!

Inger Wessel (Kungälv, 2023-02-11)

#185

Föräldrar och barn med hörselskador måste ju kunna kommunicera. En självklarhet!

Malin Bergman (Örsundsbro , 2023-02-11)

#186

Föräldrar och barn måste kunna kommunicera med varandra! Kommunikation med sitt barn är A och O.

Jessica Målqvist (Nässjö , 2023-02-11)

#187

Det är helt orimligt att dessa barn inte ska kunna kommunicera med sina föräldrar på ett bra sätt.

Lisa Corneliusson (Gbg, 2023-02-11)

#191

Jag ser att det är alldeles för lite det tar tid att lära och hålla vid liv .

Maria Birath Westman (Mariestad, 2023-02-11)

#192

Förälder till döv son

Monica Naka (Kållered, 2023-02-11)

#194

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (http://common-sense-in-sweden.webnode.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2023-02-11)

#195

Har själv fått hjälp och stöd för att kunna lära mig teckenspråk. För att kunna kommunicera med mitt nu vuxna barn. Kunde även utbilda mig till teckenspråks tolk. Många fördelar.

Ingrid Fredriksson (Umeå , 2023-02-11)

#197

Jag jobbar på TUFF barnverksamheten

Zanna Melin (TrollhÄttan, 2023-02-11)

#198

Det behövs mer timmar för utbildning för föräldrar!

Mari Daggert (Glanshammar , 2023-02-11)

#199

Jag ligger redan långt efter mitt barn i teckenspråket.

Monica Larsson (Nol, 2023-02-11)

#200

Vill stöda mer till föräldrarna till döva barn få möjlighet mer teckenspråk utbildning för deras barnens skull.

Ulrica Isaksson (Umeå, 2023-02-11)