Svenska institutet prioriterar bort svenskundervisningen i världen.

Kommentarer

#2

Jag skriver under för att värdet av ämnet underprioriteras. En billigare världsvid sverigefrämjande verksamhet kan vi knappast ha.

Anna Brännström (Milano, 2022-11-24)

#3

Jag skriver under för att det är oerhört destruktivt att så här grovt beskära institutets kärnområde. Dessutom är det ointelligent rent besparingsmässigt eftersom anslagen för svenskundervisning och undervisning om svensk kultur vid universitet i världen redan under normala förhållanden bara brukat få en bråkdel av de anslag som SI årligen får. (12 miljoner av 505 miljoner - och nu vill generaldirektör Madeleine Sjöstedt ta bort nära nog hälften av de här 12 miljonerna).

Bodil Zalesky (Zagreb, 2022-11-24)

#14

Universitetet i Genua

Paolo Marelli (Inzago, 2022-11-24)

#37

Detta är ren vanskötsel av Svenska institutets kärnverksamhet, en verksamhet som pågått sedan SI:s start 1945.

Lennart Grape (Belgrad, 2022-11-24)

#46

Med egen erfarenhet av att vara svensklektor utomlands, i Spanien, Sydkorea, Finland och Skottland, vet jag hur betydelsefullt SI är som stöd, samordnare m.m. Det var en trygghet för mig att veta att jag alltid kunde kontakta enheten på SI i olika frågor.
Och stipendierna för sommarkurs på svensk folkhögskola är oerhört uppskattade och har öppnat Sverige för många som annars kanske inte skulle ha fått möjlighet att bo en tid i Sverige.
Hur kan man inom SI prioritera så helt fel???

Ylva Olausson (Uppsala, 2022-11-24)

#48

Jag tycker det är otroligt viktigt att svenskan får behålla sin status och att detta utlandsarbete kan främja samarbeten mellan många länder.

Anna Liljedahl (Bjästa, 2022-11-24)

#52

Detta skulle vara allvarligt skadligt för både integration och expansion av svenskt språk och kultur. Inget land borde låta sig förlora en av grundpelarna för sitt genomslag i världen.

Katarina Nikolic (Belgrad, 2022-11-24)

#58

Jag vill bestämt protestera mot nedskärningar inom området Svenska språket i världen.

Grazyna Porwisz (Kraków, 2022-11-24)

#59

Nedkärningar på SI kommer att drabba sverigefrämjande i utlandet, kunskap om Sverige : landets framgångar och betydelse i världen samt kultur kommer att minska och därmed utbyte med andra länder också.

Magdalena Pramfelt (Gdansk, 2022-11-24)

#63

Självklart ska SI fortsatt driva svenskundervisning i utlandet, och självklart ska budgeten för detta inte minskas (snarare ökas).

Sanna Melin (Stockholm, 2022-11-24)

#66

Alla svensklärare runtom i världen gör ett jätteviktigt jobb då de utbildar unga männsikor som kommer att kunna arbeta med/i Sverige. De sprider dessutom en positiv bild av Sverige.

Annelie Jarl Ireman (CAEN, 2022-11-24)

#76

Jag är direkt berörd av beslutet. På flera plan. Men framförallt vill jag stå upp för svenskans röst i världen. Den behövs! Vi behövs.

Paula Wolters (Solna, 2022-11-24)

#79

Instämmer helt!

Leif Nilsson (Uppsala , 2022-11-24)

#85

Jag undertecknar för svenskundervisningen på universitetet i Vilnius (som har just firat 30 årsjubileet) samt på många andra universitet har varit möjlig i stort sett tackvare stöd från SI. Våra alumni - professorer och diplomater, banktjänstemän och översättare, guider och lärare är riktiga ambassadörer för Sverige i världen. Dessa studier bidrar till demokratisering och förståelse mellan mãnniskor, knyter samman folk i den globaliserade världen och verkligen sprider Sverigekunskap över världen. Utan stöd från SI kunde det knappt vara möjligt.

Erika Sausverde (Vilnius, 2022-11-24)

#90

Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk, Uppsala universitet

Sofia Thorén (Uppsala, 2022-11-24)

#95

Jag var en medlem av en av de programmen och det var jätteviktigt för mig och många av mina vänner. Vi fick en chans att lära språket och andra ska också

Jovana Obrenovic (Belgrad, 2022-11-24)

#96

Si’s arbete och framförallt undervisningen i utlandet gör att många känner till Sverige och svensk kultur, historia och välfärdsstaten. Att ha många svensklärare överallt i världen betyder mycket. Studenterna ute i världen dras till Sverige genom denna undervisningsmetoder bara under studenttiden, men även genom livet. Miljoner svenskättlingar finns i USA och andra länder. Att få undervisning av lärare i svenska som är utbildade i Sverige är ovärderlig. Sverige kommer att förlora mycket pengar som kommer in genom att studenter och andra blir intresserad av vårt land och dess fantastiska kultur och traditioner.

Nelleke Dorrestijn (Leiden, 2022-11-24)

#105

Jag skriver under för att morverka beslutet. Utsända svensklärare, svenskläraresutbyten, sommarkurser för utländska studenter är jätte viktiga för oss.

Roxana Dreve (Cluj-Napoca, 2022-11-25)

#107

Svenskundervisningen i utlandet ger Sverige vinst, både ekonomiskt, socialt och internationellt sett.

Nastassia Maiskaya (Minsk, 2022-11-25)

#123

Jag skriver under på grund av att jag är lärare i svenska som huvudämne och biämne på Sofia universitet i Bulgarien, och det är bl a stödet från SI som gör att våra studenter klarar sig så bra. Nedskärningarna i stödet som svenskan i utlandet får skulle drabba oss extremt hårt, och inte bara direkt - det internationella umgänget med andra svensklärare världen över är också en viktig faktor för en konstant utveckling av ämnet hos oss. Drabbas en, drabbas också alla.

Konstantin Radoev (Sofia, 2022-11-25)

#124

Jag har själv samarbetat med svenskutbildningen i Lviv i Ukraina och vet vilken oerhört hög kvalitet den håller. En del av studenterna har efter genomgången utbildning arbetat med att introducera svensk litteratur för en ukrainsk publik.

Carl Erik Forsberg (Tossene, 2022-11-25)

#128

Stödet från SI är oerhört viktigt för studenterna och för lärarnas kompetensutveckling.

Mita Gustincic Pahor (Ljubljana, 2022-11-25)

#130

Stödet till svenskundervisningen är en oerhört viktig verksamhet som ger gigantisk nytta för små pengar.

Viktor Hennius (Vasteras, 2022-11-25)

#137

Jag skriver under för det är viktigt med undervisningen och språkkunskap i dagens turbulenta tider.

Krõõt Kaljusto-Munck (Tartu, 2022-11-25)

#138

Jag och många med mig vill fortsätta undervisa svenska i utlandet!

Ewa Holm (Tartu, 2022-11-25)

#150

Jag skriver under eftersom jag har arbetat som svensk utlandslektor i Kiel i Tyskland. Därför vet jag av egen erfarenhet vilket fantastiskt stöd SI är för svenska språket och spridandet av kunskap om Sverige i världen.

Arne Håkansson
Handledare i Akademiskt språk och skrivande, Enheten för akademiskt språk, Göteborgs universitet

Arne Håkansson (Göteborg, 2022-11-25)

#151

Det behövs folk ute i Europa som kan svenska och vet något om svensk kultur och svenskt samhällsliv. Utan stödet till de utsända svensklektorerna blir det mycket svårare för institutionerna att rekrytera kompetenta lärare, universiteten kommer bli motvilligare att satsa på detta lilla språk och risken finns att undervisningen läggs ner. Vem ska i framtiden översätta svensk litteratur eller svenska politiker i EU?

Karin Ridell (Strasbourg, 2022-11-25)

#160

Vi har så fantastiskt mycket att lära ut ( … än mer efter senaste valet)

Susanne Sötensdotter (Järfälla , 2022-11-25)

#171

Skamligt, med tanke på hur lite pengar det rör sig om, hur lite pengar en lektor tjänar, t.ex. men framför allt med tanke på det enorma kulturella mervärdet av verksamheten. Anslagen borde i stället fördubblas.

Helena Karlsson (Stockholm, 2022-11-25)

#172

Undervisningen i svenska vid utländska universitet är en länk mellan Sverige och utlandet. Studenternas kunskaper gör dem till "ambassadörer" i relationen mellan deras kultur och Sverige. Deras lärare och studenterna själva gör en helt ovärderlig insats för Sveriges internationella relationer!

Birgitta Englund Dimitrova (Stockholm, 2022-11-25)

#177

Jag skriver som alumn i svenska som andraspråk. Jag skulle inte ha kunnat lära mig svenska utan modersmålslärare från Sverige.

Dimitar Dimitrov (Sofia, 2022-11-25)

#185

Jag skriver under eftersom jag tycker att beslutet att dra ner budgeten för svenskundervisningen i utlandet är helt sanslöst. Sverige har ju varit en förebild på hur man bevarar sitt språk och kultur och främjar deras spridning världen över. Generationer av svenskstuderande har utbildat sig i språket, traditionerna, kulturen och allt annat som detta för med sig. Det är en extraordinär insats och den får inte förstöras.

Vesselina Georgieva (Sofia, 2022-11-25)

#190

Jag har studerat Skandinavistik på Sofia universitet i Bulgarien och lektionerna med svenska lektorer har alltid varit en mycket viktig del av undervisningen. Erasmusutbytena och sommarkurserna likaså. Jag vill att nästa generationer skandinavister i Bulgarien också ska ha samma möjligheter. På så sätt stärks bandet mellan våra länder och kulturer. Därför hoppas jag att Svenska institutet ska fortsätta att bistå svensk kultur i utlandet med minst samma iver som jag erfarit.

Andrej Kolev (Sofia, 2022-11-25)

#191

Jag är en av eleverna dom lärde mig språket med hjälp av SI medel. Jag åkte på sommarkurs i Axevalla och jag pluggade på Malungs folkhögskola (HT 2012). Jag lärde mig flyttande svenska där. Jag kunde aldrig bekosta sommarkursen och en termin på folkhögskola själv.

Petra Vovčko (Dobova, 2022-11-25)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...