Stoppa nedskärningen inom Örnsköldsviks kulturskola!

Kommentarer

#2

Dumt, kortsiktigt och populistiskt av Alliansen att skära ner på Kulturskolan.
De väljer skattesänkningar, framför barn och ungdomar.

Anders Nilsson (Örnsköldsvik , 2022-11-15)

#4

Det är fördjävligt

Maggie Eriksson (Bjästa , 2022-11-15)

#9

Har 4 barnbarn som går där

Ewa Thelin (Örnsköldsvik , 2022-11-15)

#15

Jag skriver på grund av att min dotter går i teatergruppen och trivs jättebra. Ekonomi ska inte stå i vägen då all annan aktivitet inom idrott kostar skjortan.

Shirin Shaker (Örnsköldsvik , 2022-11-15)

#23

Som kulturarbetare så vet jag vikten av kultur. Att barn får tillfälle att möta och berikas av kulturen är en viktig del för framtida kultur i detta land. Kultur räddar liv och hälsa.

Robert Molander (Stockholm, 2022-11-15)

#29

EARTH without art is only EH...!

Katharina Johansson (Piteå , 2022-11-15)

#43

Så lite pengar till så många barn måste vara en prio!

Kenneth Grönfelt (Domsjö, 2022-11-15)

#45

Kulturskolan är det bästa som finns. Alla får vara med. Oavsett kön, klass samhälle, etnisk bakgrund, religion, alla är välkommen och de engagerar enormt många ungdomar i Örnsköldsvik. Att skära ner den biten är det sämsta man kan göra. Människor behöver röra på sig och få interagerar med andra människor. Speciellt efter 2 år med pandemi!

Andreas Domeij (Örnsköldsvik , 2022-11-15)

#51

Örnsköldsviks kulturskola och kulturliv under min skolgång 2006-2014 är anledningen till känslan av tillhörighet och glädje för mig som barn och ungdom. Tack vare kulturskolan spelar jag än idag och musiken är en stor del i min vardag. Jag önskar att fler får samma fina möjlighet som jag fick när jag växte upp i Örnsköldsvik!

Sofia Rönnberg (Stockholm (Örnsköldsvik), 2022-11-15)

#53

Kulturell verksamhet för barn och unga är viktigt och för att alla barn ska ha möjlighet att ta del av den typen av verksamhet är det också viktigt att den är gratis. I många fall kan det vara den grupp som skulle ha mest utbyte av kulturell verksamhet som blir utan när den avgiftsbeläggs.

Natalie Buhr (Örnsköldsvik+, 2022-11-15)

#55

För att jag bryr mig om Örnsköldsvik som kulturstad och våra ungdomars psykiska välmående. Att kapa på en så väl fungerande och viktig verksamhet är både verklighetsfrånvänt och hämmande för utvecklingen av Örnsköldsvik som stad. Ska Örnsköldsvik utvecklas och bli mer attraktiv som stad behöver vi MER kultur, inte mindre. Och våra ungdomar behöver mer intressen att sysselsätta sig med och känna samhörighet med, inte färre.

Oscar Sundelin (Örnsköldsvik , 2022-11-15)

#56

För att Kulturskolan är en otroligt viktig del i barnen i Örnsköldsviks välbefinnande. Deras verksamhet riktar sig till alla och är motorn i att hålla ett aktivt och brett musikliv levande.

Elin Forsgren (Örnsköldsvik, 2022-11-15)

#58

Kultur är en livskvalité Ö-viks ungdomar inte ska vara utan! Kulturskolan är mitt bästa minne som ungdom i Ö-vik!

Henrik Söderqvist (Örnsköldsvik , 2022-11-15)

#64

Maria Westman

Maria Westman (Domsjö , 2022-11-15)

#65

Kulturskolan är så viktig för våra barn och unga samt vårt kulturliv i Örnsköldsvik.

Maja Backlund (Örnsköldsvik , 2022-11-15)

#72

Det är bedrövligt prioriterat. Det är okunnigt och blir kontraproduktivt om man vill bekämpa tex psykisk ohälsa.
Jag ser vikten av kulturskolan som helt nödvändig för Örnsköldsviks utveckling.

Jens W Nilsson (Härnösand , 2022-11-15)

#75

Jag accepterar inte att kommunens nya styrande, alliansen, skär ned i verksamheten överhuvudtaget, allra minst 5000000kr

Sten-Ove Sundlöf (Örnsköldsvik , 2022-11-15)

#76

Det är så kortsiktigt att spara på ungdomar. Att satsa på ungdomar betyder sparade samhällsutgifter i framtiden, vilket gör det ekonomiskt hållbart att satsa på ungdomar!

Mikael Mattsson (Sundsvall, 2022-11-15)

#81

Kulturskolan och kultur i allmänhet behövs för unga för att hitta sin röst, utveckla sina förmågor och växa som människa.

Mariell Larsson (Sandared, 2022-11-15)

#82

Jag anser att kulturskolan är jätteviktig!

Harning Anita (Örnsköldsvik+, 2022-11-15)

#85

Kulturskolan har specifika satsningar mot områden med lägre socioekonomi och bidrar därmed till integration, men även till förbättrad hälsa och mer jämlika möjligheter för att inkluderas och få en känsla av tillhörighet.

Johanna Holmström (Örnsköldsvik, 2022-11-15)

#89

Kulturskolan ska utvecklas, inte avvecklas. Marknadsför Örnsköldsviks kommun och använd kulturskolan som ett positivt argument. Det ger tillväxt. En nedskärning skulle rasera större delen av kommunens kulturliv då värdefull kompetens inte kommer kunna bo här och vara verksamma. Det ger missväxt.

David Wahlén (Själevad, 2022-11-15)

#90

Man håller på att rasera en välfungerande verksamhet och skapa sig ett rykte om att vara en kulturfientlig kommun. Om detta klubbas igenom och man i framtiden inser misstaget är risken stor att det inte finns musiklärare kvar för att återuppbygga allt. Skulle inte rekommendera någon att flytta till Övik under dessa omständigheter.

Emma Rönnlund (Umeå , 2022-11-15)

#96

Om man vill att det ska bli bra människor av barn och unga MÅSTE man investera i dom. Vad kostar en gängkriminell?

Dan Engman (Piteå, 2022-11-15)

#98

Kulturskolan är viktig för barn och ungdomar, långt viktigare än att sponsra ett hockeylag!

Kenneth Åberg (Husum, 2022-11-15)

#99

Kultur och kulturskolan är viktig för barnens utveckling och för att bevara demokratin.

James Dahlgren (Örnsköldsvik , 2022-11-15)

#100

Läs på om forskning kring ämnet, så förstår ni att det inte kommer att bli en besparing att dra ner på kulturskolan.

Anna-Maria Andersson (Vännäsby , 2022-11-15)

#101

Ett ogenomtänkt och helt förkastligt förslag! Politikerna har inte andats om detta före valet men det är den första åtgärd de rullar ut efter maktövertagandet. Väljarförakt? Förakt för demokrati? Det hade varit hederligt att vara tydliga med sådana planer före valet så väljarna hade kunnat ta ställning.
Tänk om. Tänk rätt.

Susanne Nygren Verbeij (Örnsköldsvik+, 2022-11-15)

#102

Inget annat duger!

Grundberg Larsson Ulla (Örnsköldsvik, 2022-11-15)

#103

En minskning av kulturskolans verksamhet riskerar att öka psykisk ohälsa bland våra unga.

Niclas Vigren (Örnsköldsvik, 2022-11-15)

#104

Jag skriver under i hopp om att styrande politiker ska ta sitt förnuft tillfånga och inte rasera en viktig och mycket bra verksamhet som vi alla behöver och har glädje av på olika sätt.

Anita Boberg-Jonsson (Örnsköldsvik, 2022-11-15)

#106

Kulturskolan är viktig på riktigt !! Alla barns rätt till Kultur.....

Maria Wilcke (Örnsköldsvik, 2022-11-15)

#107

Jag tycker att kulturskolan har otroligt värde för Öviks kulturliv och dess unga. Jag vill att alliansen backar i sitt förslag och värnar kulturskolans budget.

Per Olsson (Uppsala, 2022-11-15)

#108

Slå samman alla kommunalpolitikers arvoden och se hur mycket det blir per månad.
Tag den summan och lägg på kulturskolan istället!

Linda Åberg Luthman (Utansjö, 2022-11-15)

#110

Som kulturskapare ser jag att kulturskolan betytt väldigt mycket för mig i mitt kulturarbete, för min egen utveckling och hälsa. Detta vill jag att fler barn och unga ska få ta del av.
Vi har även ett kulturarv att förvalta! För att inte tala om att Kulturskolan lägger grunden för Sveriges största export genom kulturella och kreativa näringars produktioner.
Jag vill att kulturskolan, som ger tusentals barn och ungdomar utlopp för sin kreativitet, hälsa, kunskap, utveckling och gemenskap, får vara kvar i Örnsköldsvik!

Camilla Westman (Örnsköldsvik, 2022-11-15)

#111

Jag är lärare och vet att kulturskolan tillför massor till barn och ungdomar. Jag själv gick på kulturskolan i Örebro under min uppväxt och lärde mig spela gitarr, och har bara positiva erfarenheter av detta.

Julia Lundberg (Örnsköldsvik, 2022-11-15)

#112

Klart ungdomarna ska ha möjligheter till att få utvecklas musikaliskt!
Ta inte bort den rikedomen!
Det är tack vare kulturskolorna som Sverige har kunnat bli en så stor producent av musik som det är.

Daniel Åberg (Åkersberga, 2022-11-15)

#121

Kulturskolans engagemang är en sällsynt företeelse i samhället. Barn och unga som utan kostnad får ta del av kultur är en ynnest OCH en rättighet!
Så många barns hjärtan och levnadsglädje kommer krossas den dagen då deras föräldrar kommer behöva prioritera bort aktiviteten pga en avgift.

Elin Billström (Mellansel , 2022-11-16)

#123

Kulturskolan är inte bara viktig för att ge barnen positiva utvecklingsmöjligheter , utan också för kulturlivet i stort.

Cecilia Zagon (Örnsköldsvik, 2022-11-16)

#133

Självklarhet! Alla barn har rätt till kultur på samma villkor. Det är ingen klassfråga.

Karolin E********** (Örnsköldsvik , 2022-11-16)

#137

Jag tog själv del av Kulturskolans utbildning när jag var liten. Då som nu vet jag vilken gemenskap det ger, särskilt för dem som har svårt att hitta det inom ramen för skolan.

Ida Nilssob (Göteborg, 2022-11-16)

#140

Det är vasninnigt att skära ner bidrag till bra sysselsättningar för barn och unga!! Det blir dyrt i andra änden när de driver runt och begår brott istället för att spela orkester!!

Birgitta Haglund (Karlstad, 2022-11-16)

#147

Jag skriver under för att jag vet vad kulturen har för betydelse för barn och ungdomar. Kultur är ett lika viktigt inslag i skolverksamheten som idrott. Kulturen stimulerar oss till att lättare lära oss andra saker. För mig har Kulturskolan betytt mycket när jag var ung. Vi måste hålla liv i vår kultur i Örnsköldsvik! Låt den få finnas och utvecklas!

Therese Edin (Örnsköldsvik , 2022-11-16)

#148

Kultur, helst för ungdomar är viktigt. Att få något att göra för de barn och ungdomar som inte bara är intresserade av idrott utan av skapande. Att dra ner på en sådan sak gör att fler ungdomar blir sysslolösa och istället riskerar att hamna i egna grupperingar vilket kan leda till t.ex gängkriminalitet eller apati. Kultur är otroligt viktigt för alla sammhällsskikt och ej bara för de som har råd att betala för det. Kultur är det som definierar oss som människor och som i mångt och mycket både förenar oss, lär oss om vår historia och driver oss mot framtiden.

Mattias Jonsson (Örnsköldsvik, 2022-11-16)

#150

För alla barns rätt till att få testa och utveckla sin musikalitet och kreativitet.

Emma Enebjörk (Björna, 2022-11-16)

#152

Jag har följt Kulturskolans arbete under många år och alltid beundrat pedagogernas kompetens och professionalism. Tänk så många barn- och ungdomar som fått möta någon del av kulturvärlden endera i skolan eller på fritiden och kanske där funnit sin plats. Att nu politiken återigen ger sig ut på jakt efter Kulturskolan ger precis det motsatta intrycket mot vad personalen på skolan utstrålar. Politiker! Ert agerande upplevs inte bara inkompetent och oproffessionellt utan också fullständigt tondövt! Lägg örat mot rälsen och lyssna på vad era framtida väljare försöker berätta för er. Gör om och gör rätt!

Pia Hörnkvist (Örnsköldsvik , 2022-11-16)

#155

Det är helt orimligt att dra ner! Vart är barnperspektivet, barns perspektiv och har det gjorts en barnkonsekvensanalys??? Barnkonventionen är Svensk lag och nu bryter man då mot den???

Thomas Haglund (Gustafs, 2022-11-16)

#158

Att få möjlighet att uttrycka sig genom musik, dans, bild och läsande/skrivande kan vara helt avgörande för ett barns och ung människas utveckling. De besparingar som är föreslagna inom kulturskolans budget är både kontraproduktivt för vårt samhället och drabbar våra barn/unga.

Runa Ödlund (Härnösand , 2022-11-16)

#159

Våra ungdomar behöver tas om hand, det är alltför många som hamnar snett i samhället! Gör om...gör rätt!

Louise Vestin (Umeå, 2022-11-16)

#163

Kultur är livsviktigts

Wikman Marianne (Umeå, 2022-11-16)

#164

För att alla barn/vuxna ska kunna få göra det de tycker är roligt som dansa osv.

Marie-Therese Hansdotter (Örnsköldsvik , 2022-11-16)

#167

Viktigt att barn har tillgång till kultur .

Inger Magnusson (Sollefteå, 2022-11-16)

#168

Kulturskolans verksamhet är viktig. Den ger barn och ungdomar som annars inte skulle komma i kontakt med kultur en chans att utvecklas inom sitt eget uttryck.

Magnus Edholm (Bredbyn, 2022-11-16)

#170

Mitt barn älskar dans och musik. Genom kulturskolan får hon utlopp för sin kreativitet tack vare utbildade pedagoger.

Erica Holmgren (Örnsköldsvik, 2022-11-16)

#172

Barn och ungdomar (& vi vuxna) behöver kultur. Det är kultur som gör goda medborgare och är en del i att växa upp med acceptans och medmänsklighet.

Daniela Nyström (Örnsköldsvik , 2022-11-16)

#175

Barn och ungdomar behöver kultur för sin individuella utveckling men också en annan gemenskap än skola och idrott.

Kerstin Brandelius (Örndköldsvik, 2022-11-16)

#187

Kultur utgör en grund i ett civiliserat samhälle, den lägger grunden för känslor, tankar. gemenskap, glädje och därmed också ickevåld. De politiker i vårt samhälle som vill lägga miljarder på hårdare straff borde förstå att en satsning på männlskor genom tex. Kultur är ett bättre sätt att förebygga brott. Tyvärr har många av våra politiker inte den intellektuella förmågan att förstå dessa samband. Sorgligt att det i många fall är de mest ociviliserade som styr vårt samhälle och inte humanisterna.

Bengt-Arthur Brewitz (Sundbyberg, 2022-11-16)

#191

Det ska finnas möjlighet för alla att utvecklas inom musik och konst.

Carina Nordin (Bredbyn , 2022-11-16)

#199

Kulturverksamhet hjälper unga människor komma ut i sociala sammanhang och finna en identitet. Det ger utmärkt övning i fokus och samspel med andra, vilket kommer till nytta i studier och arbete.

Zaki Anneli (Sundsvall, 2022-11-16)