Emot solcellspark i Funbo

Kommentarer

#3

Vill inte ha någon solcellspark i Funbo

Karin Kumlin (Uppsala, 2022-10-22)

#6

All plassering av solcells Parker var det än är har allvarligt negativa konsekvenser för personer/familjer boende i närhet av denna nya form för industri som säljes in totalt utan någon som helst hänsyn till både natur och folks välbefinnande. Barnfamiljer som tagit steget att investera i dyra lån för barnen skall få en fin uppväxt på landet. Urskiljningslöst dåligt att industri Sverige har lov med denna galskap.

Lars Liljenberg (Honningsvåg, 2022-10-22)

#8

Jag vill inte förstöra en idyllisk landsbygd med öppna fält o museijärnväg med en solcellspark.

Eric Ohlström (Uppsala, 2022-10-22)

#11

Man förstör fin natur och det finns många andra ytor att bygga solceller på.

Cecilia Lindén (Uppsala , 2022-10-23)

#14

Solcellsparken förstör vyn mot kulturhistoriska delar, bland annat Lännakatten och kyrkan. Dessutom planeras att byggas på värdefull åkermark.

Dr. Heike Kaden (Uppsala, 2022-10-23)

#17

Jag skriver under pågrund av att det solcellerna inte ska få ta bort värdefull jordbruksmark eller den fina miljön vi har runt vår kyrka här i bygden.

Ingrid Åkerfeldt (Uppsala, 2022-10-23)

#24

Det passar inte ute i området!
Det är ju kulturminnen!

Annelie Kindberg Westman (Uppsala, 2022-10-23)

#26

Jag vill inte att vårt fina landskap skall förstöras. Funbobygden behöver få finnas kvar som den har varit runt kyrkan, Marielund och Gunsta. Tjäna pengar på och förstöra vår vackra bygd borde vara förbjudet.

Inga-Lill Thorén Karlsson (Uppsala, 2022-10-23)

#28

Jag inte vill att dom bygget en solcellspark på detta område. Förvara naturen.

Nanette Gustavsson (Uppsala, 2022-10-23)

#29

Ett brott håller på att begås nidingsdåd fula svarta anskrämliga saker ist för åkermark vacker värdefull kulturbygd

Marija Enbuske (Uppdala, 2022-10-23)

#30

Är Funbobo. Vill bevara vår fina bygd !

Annelie Hellqvist (Uppsala , 2022-10-23)

#35

Detta kommer skada omgivning, trivsel i området, marknadsvärde och nöjet för utflykter i vårt fina område. Vill inte ha skiten här helt enkelt!

Tony Nordås (Uppsala , 2022-10-23)

#36

Det är kulturbygd. Tycker inte heller att det är vettigt att lägga en ful solcellspark intill kyrkan.

Förstör inte miljön!

Lena Lindén (Uppsala , 2022-10-23)

#39

För mig är naturen och området kring Marielund och Funboån en värdefull plats som jag fortsatt vill se tillgänglig.

Sofia Linden (Uppsala , 2022-10-23)

#45

För att det är fel att exploatera området pga dess gamla historia.

Mikael Johansson (Uppsala , 2022-10-23)

#59

Förstör naturen

Emilie Tingström (Uppsala , 2022-10-23)

#61

En solcellspark skulle förstöra den naturliga miljön och de vackr naturvyer som vi har i Funbo.

Johanna Riihimäki (Uppsala, 2022-10-23)

#62

Det är galenskap att fördärva odlingsbar mark och dessutom för all framtid förstöra ett område som har högt historiskt värde.

Elias Toivanen (Funbo, 2022-10-23)

#63

En solcellsanläggning är förvisso en bra idé, men platsen är helt fel då det skadar kultur- och turistvärden. Såväl Lennakatten som Marielund lockar många besökare sommartid med sin unika kulturmiljö. Att skada detta genom att bygga en solcellsanläggning här när andra alternativ finns framstår som synnerligen onödigt.

Fredrik Ljung (Uppsala , 2022-10-23)

#69

Byggandet av en solcellspark i ett jordbruks- och kulturhistoriskt viktigt område skulle förstöra både för den synliga och biologiska miljön. Det ekonomiska intresset för en enskild person och bakomstående vinstdrivande företag kan inte gå före multipla intressen för en hel bygd och alla de som njuter av miljön och avkastningen från jordbruk både lokalt och i vidare utsträckning! Det skulle också gå ut över alla oss husägare i området vars tomter onekligen skulle sjunka i värde när den vackra och lugna miljö vi bor här för skulle förstöras helt.

Madeleine Nelson (Uppsala, 2022-10-23)

#71

Varför förstöra viktiga ängar som behövs i jordbruket??

Caroline Grampe (Uppsala, 2022-10-23)

#79

Plan att anlägga solcellsparken på mark inom kulturområdet och I kyrkmiljö.

Roger Käck (Uppsala Funbo, 2022-10-23)

#80

Det vore förskräckligt med en solcellspark i vår fina natur.

Monica Carlsson (Uppsala , 2022-10-23)

#81

Jag är emot att det byggs solcellspark enligt prospektet.

Magnus Karlsson (Uppsala , 2022-10-23)

#89

Det är en horribel plan som helt förstör en värdefull kulturbygd.

Lotta Bjerketorp (Uppsala, 2022-10-23)

#96

Jag tycker det är en sanslöst dålig idé.

Fredrik Von Malmborg (Uppsala, 2022-10-23)

#101

Så värdefull och vacker natur runt Funbo kyrka och Lännakatten järnvägsspår. Det måste finnas bättre mark att anlägga en solcellspark på.

Ylva Lundberg (Uppsala , 2022-10-23)

#103

Det förstör helt och hållet vår vackra miljö och natur i Funbo! Det måste finnas andra lösningar!

Emma Pettersson (Uppsala , 2022-10-23)

#106

Det går utmärkt att placera solcellerna en bit bort där de inte stör.

Jonas Pertoft (Uppsala, 2022-10-23)

#110

En solcellspark som beskriven skulle vara ett förfärligt övergrepp på en historisk kulturbygd.

Christopher Eriksson-Falkerby (Uppsala, 2022-10-23)

#116

Är emot just detta förslag i Funbo, eftersom det inkräktar på en av Uppsalas vackraste och mest kulturella platser.

Att lägga en så omfattande solcellspark i ett av stadens mest attraktiva ytterområden är ogenomtänkt.

Kulturbygden runt kyrkan har historia tillbaka till 1100-talet, är klassat som Natura 2000-område och är dessutom vattenskyddsområde. Här finns både värdefull jordbruksmark, kulturmiljöer (museijärnväg, kyrkby) och mycket folk som passerar varje dag. Kyrkan byggdes i romansk / gotisk stil i slutet av 1100-talet. Funbosjön ingår i ett större avrinningsområde och har ett rikt artbestånd med bl.a rödlistad asp.

Ytan som ni vill ta i anspråk är (som sagts) produktiv jordbruksmark. Det skulle i sig kunna räcka som argument för att försöka hitta andra ytor med färre negativa följder. Att vi blivit mer sårbara och beroende av spannmålsprodukter p.g.a. torka i Europa och kriget i Ukraina borde inte minska motivationen att hitta alternativa platser.

Solcellsparken skulle även störa och blockera lodjurs, rådjurs, älgars, vildsvins och många andra djurs naturliga stråk och stigar som leder till det vatten de nu dricker i Sävjaån.

Sammanfattningsvis rimmar förslaget mycket dåligt och påverkar kultur-, jordbruks- och naturintressen negativt.

Förstör inte en så värdefull plats.

Vänliga hälsningar
Josef Sareld
0761691700

Josef Sareld (Uppsala, 2022-10-23)

#122

Låter ju helt orimligt att ens tänka att lägga det runt Funbokyrka och Funbos mest centrala delar. Vem/vilka är så desperata att hitta på något så galet? Är det ett aprilskämt?

Emilie Hult (Uppsala, 2022-10-24)

#125

Bygg inte på jordbruksmark och respektera strandskydded

Lars Thor (Uppsala , 2022-10-24)

#130

Fördärvar tusenårigt kulaturarvsbygd i Funboåns ådal och naturrum.

Richard Tellström (Uppsala, 2022-10-24)

#132

Jag skriver under för att vi måste kraftfullt stoppa detta vansinne! Kulturområde, Natura 2000 område, mark med riksintresse och produktiv jordbruksmark. Marken producerar ca 750 ton vete per år. Om allt för många markägare använder mark på detta sätt tappar vi stora mängder produktiv mark i Sverige. Med det som händer i världen bör vi värna om egen produktion. El finns smartare sätt att producera. En annan aspekt / risk som bör betänkas - vad händer om solelföretaget går i konkurs. Stoppa detta vansinne å bygg solel på mark bättre skaffad för ändamålet!

einarö Tommy (Uppsala, 2022-10-24)

#134

Den planerade solcellspanelen kommer att förstöra den vackra miljön i Funbo.

Ewa Öhlund (Uppsala, 2022-10-24)

#135

Det förstör den fina naturen runt kyrkan och vid lennakattens järnvägsspår.
Man förstör även åkermarken.

Hanna Lindgren (Uppsala, 2022-10-24)

#137

MIljön runt kyrkan får ej förstöras !!

Stig Lindahl (UPPSALA, 2022-10-24)

#144

Tomt direkt intill tänkt
del av solcellsparken

Leif Irvang (Funbo, 2022-10-24)

#145

Landskapet kring Funbo kyrka med kyrkan, åkrarna, ån och lännakatten skapar en unik miljö som är rofylld och vacker. Området utgör även en ovärderlig plats ur historisk synvinkel. Miljön kring denna medeltida kyrka från slutet av 1100-talet skulle i mångt och mycket gå förlorad om planerna på solcellspark i området skulle bli verklighet.

Annika Einarsson (Uppsala , 2022-10-24)

#150

Brutaliteten mot miljön. Både livsmiljön för oss boende som får hela området förstört samt att detta dessutom planeras utföras på bördig och stenfri åkermark samt att det stör djurlivet då endast smågnagare kan fortsätta röra sig fritt.

Hanna Hermanson (Uppsala, 2022-10-24)

#152

Bevara naturen, jordbruket och bebyggelse. Solcellsparker kan byggas i obygden

Malin Bergstedt (Linköping , 2022-10-24)

#160

Gammalt kulturlandskap bör bevaras. Brukbar åkermark måste bevaras för vår matfösörjning. Använd istället tak på t.ex parkeringshus, shoppinggallerior m.m.

Agneta Mignell (Uppsala , 2022-10-24)

#163

Jag skriver under på detta då det finns långt lämpligare mark att använda som inte ligger i anslutning till Natura2000-områden, som inte ligger precis i anslutning till boendes tomter (med alla oönskade effekter det ger), det är förkastligt att bebygga mark som kan användas för livsmedelsproduktion ur miljösynpunkt och att hållbart använda markresurser.

Emelie Karlsson (Uppsala, 2022-10-24)

#165

Placeringen på odlingsbar åkermark bör undvikas, speciellt som den påverkar kulturmiljöområde runt Funbo kyrka och Lennakatten järnvägen på ett mycket negativt sätt. Dessutom är området rekreationsområde för en stor och växande befolkning i området.

Johan Lindberg (Uppsala, Funbo, 2022-10-24)

#166

Det är en idiotisk idé att förstöra ett sånt område med solceller

Emelie Quennerstedt (Uppsala, 2022-10-24)

#172

Vill inte ha den fula, ogenomtänkta solcellspark, som dessutom förstör våra fina natur i Funbo, samt kulturminnen

Lotti Nilsson (Uppsala , 2022-10-24)

#175

Får inte förstöra miljön runt kyrkan

Birgitta Lindahl (Uppsala , 2022-10-24)

#178

Jag äger en fastighet i Funbo och tycker att solcellsparken kommer att förstöra den historiska lantliga och kulturrika omgivningen i Funbo.

Peter Lilja (London, 2022-10-24)

#190

Hur kan man bygga solpaneller mit i historisk åmrode? Vem godkänner detta?

Wojciech Weigl (Uppsala, 2022-10-24)

#193

Varför förstöra en vacker gammal byggd med denna enorma anläggning? Solcellsparken måste kunna placeras någon annanstans?!

Eva Ahltorp (Uppsala, 2022-10-24)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...