STOPPA AVVERKNINGEN PÅ ALNTORPS Ö I NORA

Kommentarer

#10

Ekosystem måste bevaras!

Lotta Sörman (Nora, 2022-09-14)

#17

Alntorpsö är av stort värde orörd.
Mycket lågt värde rörd.

Benny Fredriksson (Garphyttan, 2022-09-14)

#24

The continuous destruction of natural forests is an ongoing global disaster. Habitat for birds and animals and insects is disappearing rapidly. Many species are facing extinction. There is no good reason to destroy swathes of Alntorp island’s old trees, but many reasons to preserve them …

Roland Stanbridge (Ramshyttan, 2022-09-14)

#25

🌿Jag skriver under för att människorna och klimatet behöver skogen och skogen ska vara fredad🌿

Elisabeth Douhane (Garphyttan+, 2022-09-14)

#27

Stugan ska ha träd

Maria Klitte (Höllviken, 2022-09-14)

#29

Jag skriver under på grund av att jag anser Alntorps ö vara ett naturrskyddat område. Där ska inte avverkas.

Karin Wilson (Frövi, 2022-09-14)

#32

För den biologiska mångfalden och det stora rekreationsvärdet den plats/ö har.

Elisabeth Gräntz-Palm (Vintrosa , 2022-09-14)

#34

Sansad naturvård är bäst i löngden. Varför hålla fast vid ett dumt och förhastat beslut?

Anneli Weiner (Örebro, 2022-09-14)

#37

När det finns alternativ istället för att förstöra miljön för lång framtid så måste detta förslag stoppas.

Rosemary Uppgård (Bromma, 2022-09-14)

#44

Det är dags att ansvariga tar ansvar för vår natur.

Majken Bäckström (Örebro , 2022-09-14)

#47

Skogen är värdefull utifrån biologisk mångfald och rekreationssyfte. Få äldre skogar bevaras och snart har vi ingen mer naturskog kvar. Det finns sociala och biologiska värden till att denna skog ska få stå kvar.

Therese Steiner (Örebro, 2022-09-14)

#51

Jag see ett otroligt värde i den skog som finns på Alntorps Ö. Att avverka barrträden på föreslaget vis skapar fler problem än det löser och är oåterkalleligt! Ett förhastat beslut.

Ingrid Hoelstad (Mullhyttan, 2022-09-14)

#53

Vi har sommarställe i Nora sedan 6 generationer och vi älskar Alntorpsö med dess skog. Jag tycker politikerna borde följa experternas råd och ej avverka skogen.

Caroline Basse (Drammen, 2022-09-14)

#56

Granne med Alntorp Ö

Michael Swensson (Viken, 2022-09-15)

#57

Jag tycker frågan och skogspolitiken i Sverige är viktig !
En stor känga till tekniken här som inte accepterar funktionen ”kopiera / klistra in” som är standard på Facebook !
Men jag framhärdade och lyckades ändå komma fram !
Hoppas det ger önskat resultat !
😎🤠😉👍🏼

Bo Eriksson (Örebro, 2022-09-15)

#60

En oas av natur behövs inget skäl att kalavverka utan sköt om skogen istället. Det finns andra lösningar

Charlotte Svensson (Nora, 2022-09-15)

#61

Beslut ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Nora har brustit i samråd och demokrati.

Hans Nilsson (Nora, 2022-09-15)

#68

Tycker skogen är fin som den är. Tag bort döda träd men låt levande vara. Bekämpa granbarkborren på andra sätt!

Ulf Garvald (Mölndal , 2022-09-15)

#75

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (http://common-sense-in-sweden.webnode.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2022-09-15)

#77

Det finns stora vinster med att bevara skogen på Alntorps Ö.

Hanna Sjöberg (Örebro , 2022-09-15)

#81

Jag tycker att om man ska bevara skog och mark så orörd som möjligt är Alntorps Ö det absolut bästa stället inom Nora kommun och det finns ingen större ekonomi avverkningen.

Elof Jönsson (Nora, 2022-09-15)

#85

Politikerna inte lyssna på experterna och ön borde bevaras i sin nuvarande form

Florian Seidenthal (Nora, 2022-09-15)

#89

Det finns inte många hälsosam äldre skog med rik biomångfald kvar i Sverige. Man ska skydda och bevara fina skog, inte förstöra dom. Annars får vi snart bara plantationer och kalhygge. ,

Roland Stanbridge (Ramshyttan, 2022-09-15)

#93

Det är bedrövligt att skog skövlas överallt

ulla lyxell nederfeldt (Gyttorp , 2022-09-15)

#100

Beslut om sånt som har allmänintresse ska fattas efter att man har undersökt efterfrågat experter andra kunniga och dom som utnyttjar ön. En sån turistmagnets ska skötas väl

Katarina Åhman (Gyttorp, 2022-09-16)

#104

Det är värdefulla naturvärden som står på spel!

Ulrika Hotopp (Malmö , 2022-09-16)

#107

Hala Buraq

Hala Buraq (Karlskoga, 2022-09-16)

#115

Jag älskar Alntorps ö. Där var jag som barn och tog med min dotter dit. Åker över ibland för att gå runt i den fina naturen och skogen. Det skulle vara riktigt trist om drt skulle avverkas och hela öns natur förändras.

Anneli Sjöstrand (Örebro, 2022-09-17)

#116

Varför? Kan vi inte värna om klimatet! När ska folk lyssna

Jonna Björklund (Örebro , 2022-09-17)

#122

Stora naturvärden går förlorade.

Åsa Falk (Lindesberg , 2022-09-18)

#124

Avverkning ska ske hyggesfritt om det måste avverkas för skogens bästa.

Svante Broman (Nora, 2022-09-18)

#128

En ö med så stort rekreatonsvärde, nära centrala Nora borde inte kalavverkas

Mats Gunnarsson (Kumla , 2022-09-19)

#147

Jag tror att beslutet att avverka drabbad skog har tagits på felaktiga grunder. Beslutet måste rivas upp och inför nytt beslut ska all fakta och kunskap finnas med. Låt utlåtanden från experter vara vägledande i öns fortsatta skötsel.

Héléne Rosagården (Kopparberg, 2022-09-20)

#161

Skog är viktigt för mänsklighetens överlevnad och skogen på ön är ett viktigt mikroklimat med biologisk mångfald.

Anita Elmersson (Örebro, 2022-09-21)

#164

Jag vill ha en levande Alntorps Ö som många familjer kan fortsätta att njuta av även i framtiden. Hantera träden varsamt.

Frida Karbing (Nora, 2022-09-21)

#165

Nora ö är ett skogsrike som verkligen tar plats och behövs!

Alf Mellberg (Örebro, 2022-09-21)

#167

Visa respekt mot detta vackra natur- och friluftsområde.

Lars Ericsson (Vingåker , 2022-09-21)

#179

Vad tror ni gör en kommun mest attraktiv? Vacker natur eller kalhyggen? Hur dum får människan vara?

Annelie Hilmerby (Stjärnsund, 2022-09-22)

#180

Vi behöver skogen

Gustavsson Yvonne (Stockholm, 2022-09-22)

#187

Än är till för att Nora befolkning ska kunna njuta av en fin och avkopplande miljö

Markku Kivistö (Nora, 2022-09-22)

#190

Fel att kalavverkas är

MargaretaH Ängsved (Nora, 2022-09-22)

#195

Öar under en viss storlek borde skyddas generellt från storskalig avverkning. Hur öar behandlas påverkar landskapsbilden. Öar är viktiga för biologiska mångfalden. Avverkningar har dessutom höga avverkningskostnader så summasummarum storskaliga avverkningar på öar är urbota dumt!!

Torbjörn Westerberg (Arvika, 2022-09-22)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...