Bevara Valhallabadet

Kommentarer

#1002

🌍 Att riva en välbyggd och välfungerande byggnad och ersätta den med en ny är miljömässigt ohållbart och oförsvarbart;

💰 Det är dessutom kapitalförstöring att riva en byggnad som staden investerat mycket i under dess livstid (om än inte tillräckligt under senare årtionden) och slöseri med skattepengar att bygga ett nytt badhus för flera miljarder kronor.

💙 Det är en populär mötesplats och folkkär byggnad som funnits i göteborgarnas medvetande och varit en självklar del av generationer av göteborgare i över 65 år;

🏤 Det är en byggnad med stort kulturhistoriskt värde som är upptagen i Göteborgs bevarandeprogram

🎨 Det är en konsthistoriskt värdefull byggnad med bland annat Nils Wedels unika mosaikväggar;

🥇 Det är en arkitektoniskt värdefull byggnad vars ritningar av Nils Olsson tilldelats Sveriges enda OS-medalj i arkitektur

Susanna Isegran (Lindome , 2022-04-30)

#1004

Arkitektoniskt måste byggnade bevaras för eftervärlden.

Eva Holtse (14462 Rönninge, 2022-04-30)

#1014

Det är helt omöjligt att motivera en rivning av denna byggnad, både ur ett miljömässigt och kulturhistoriskt perspektiv. Byggnaden är dessutom en av Göteborgs mest identitetsskapande byggnader med höga arkitektoniska kvalitéer.

Christina Harling (Tjörn, 2022-04-30)

#1015

Jag vill att Vallhallabadet bevaras. Unik byggnad.

Helen Carlbom (Göteborg, 2022-04-30)

#1017

Ett kulturarv som ska bevaras och INTE rivas.

Tuija Holmin (Göteborg , 2022-04-30)

#1020

Det finns ett konstverk och tidsdokument på väggen där. Och är det verkligen lönsamt att riva och bygga nytt?

Minna Panas (Göteborg, 2022-04-30)

#1022

Varför ska man riva det när man kommit fram till att det bästa är att renovera?

Kinna Skoglund (GÖTEBORG, 2022-04-30)

#1027

Jag tycker att man bör bevara vad man kan kalla kända lokala byggnader/platser i vårt Göteborg. Bygg inte bort vår själ.

Fredrik Pauli (Nödinge, 2022-04-30)

#1028

Jag jobbade med Arved Aronsson o Reine Odell på kontoret en kort tid på 70 talet. Trevligt po jag hjälpte bla till med att ta fram en rikstãckande utbildning för badmästare tillsammans med Hjördis Torvinger rektor på Vuxengymnasiet. Har sedan dess badat regelbundet o vet att Valhallabadet har betytt valdigt mycket för manga Goteborgare o bor bevaras. Varfor kan man inte bygga ut enligt de ritningar pa ett kompletterande aventyrsbad som gjordes for flera ar sedan av en arkitektbyrå?

Grönlund Staffan (Göteborg, 2022-04-30)

#1029

Renovera och bevara mosaiken . Spara pengar !

Maria Nilsson (Göteborg, 2022-04-30)

#1035

Underbar facilitet som förtjänar upprustning, snarare än destruction

Ann-Margreth Person (Kungsbacka, 2022-04-30)

#1036

Det har Ivars tillräckligt mycket värdefulla kulturhistoriska byggnader i Göteborg. Låt oss bevara denna pärla!

Anna Sibinska (Göteborg, 2022-04-30)

#1039

Det borde K-märkas

Zackarias Almqvist (Hägersten, 2022-04-30)

#1042

Valhahallabadet är fint!

Paul Hansson (Malmö , 2022-04-30)

#1043

Det är viktigt att värna om kulturhistoriskt intressanta byggnader och god arkitektur. Det vore en skam om en sådan fin byggnad rivs.

Amanda Moberg (Malmö , 2022-04-30)

#1044

Fint om Göteborg kunde bevara lite fler historiska byggnader. Det finns en konstnärlighet i byggnationen som fler generationer borde få ta del av. Och jag är orolig för att mosaikkonsten inne i badet inte skulle bevaras vid ett nybygge. Bättre medveten och varsam renovering!

Katarina Weimarck Swillus (Göteborg , 2022-04-30)

#1060

Jag har bad at där i hela mitt Liv. Mina barn har lärt sig simma där och det är en viktig nykter och hälsosam samlingsplats. Dessutom vacker och historisk.

Lisa Mustafa (Göteborg , 2022-04-30)

#1062

Jag skriver under för att Valhallabadet är unikt för Göteborg och oss göteborgare!

Eva Magnusson (Göteborg , 2022-05-01)

#1066

Valhalla är vackert och kulturhistoriskt viktigt., muralen i simhallen unik konst. Romerska badet är helt fantastiskt och behöver få återuppstå- en lyx för den vanliga människan. Material och detaljer har kvalitet som inte görs idag. Valhsllavadet + nytt bad behövs! Stor brist på simhallar för oss som bor inne i Göteborg.

Iréne Stewart Claesson (Göteborg, 2022-05-01)

#1072

Det är ett vackert bad och fint att simma där. Dumt att riva och bygga nytt, resursslöseri.

Emma Nordlund (Göteborg, 2022-05-01)

#1075

Min första praktikplats var på vallhallabadet. Jag lärde mig simma på valhallabadet! Varför inte behålla en plats som går att renovera?

Nicole Walker (Stockholm , 2022-05-01)

#1078

Jag går ofta på Valhalla och tycker det är fint.

Per Metelius (Göteborg, 2022-05-01)

#1079

Detta konstverk till byggnad får inte rivas?

Kristina Seblad (Strängnäs, 2022-05-01)

#1084

Det bör bevaras och tas om hand så att vi kan få fortsätta njuta av den speciella trevliga och gedigna känsla som bara finns på detta bad.

Birgitta Malmberg (Göteborg, 2022-05-01)

#1086

Jag vill att man rustar upp och bevarar Valhallabadet då jag tycker att det är en historisk fin byggnad.. Har gått där sen jag var 12 år nu är jag (66) det ända som jag tycker är lite dåligt är duscharna annars väldigt mysigt o fint där Vi behöver verkligen ha kvar den här simhallen.. Jag älskar verkligen den här simhallen. Bevara valhallabadet vi måste få ha kvar det här badhuset.. Politiker! Tänk om och gör rätt!

Marie Louise Nilsson (Göteborg, 2022-05-01)

#1088

Viktigt att bevara Valhalla, ett oersättligt konsthistoriskt och arkitektoniskt kulturarv från sin tid. Det är blandningen mellan gammalt och nytt som ger staden atmosfär. Det är hemskt att man utan eftertanke skövlar staden på värdefulla kulturmiljöer precis som man gjorde på 60-och 70-talet.

Maria Alexén (Göteborg, 2022-05-01)

#1094

Kulturhistoriskt värde.

Ralph Carlsson (Nacka , 2022-05-01)

#1099

Valhallabadet har varit en av Göteborgs viktigaste platser för mig genom hela livet. Som simmare och UV-rugbyspelare har jag tränat och tävlat där. Det var där jag lärde mig simma. Det är en underbart vacker simhall (25:an, gamla delen)!

Peter Lundin (Kungsbacka , 2022-05-01)

#1109

Byggnaden är typisk för sin tid, mosaikväggen satt av italienska mosaiksättare. Mycket bevarandevärd hela badet!

Paula Hagefjord Lovell (Göteborg , 2022-05-01)

#1111

Vi behöver inte riva Valhallabadet. Bygg den stora fascistarenan på parkeringen brevid så kan vi som vill få bada ifred utan sällskap av de grövsta sportberonde.

Louise Andreasson (Göteborg , 2022-05-01)

#1114

Bättre renovera än bygga nytt

Karl Lundblad (Stockholm, 2022-05-01)

#1115

Valhalla är en klassisk byggnad i Göteborg som fortfarande fungerar bra. Dessutom måste Nils Wedels mosaik bevaras!

Mikael Westerlind (Göteborg , 2022-05-01)

#1130

Finns ju förslag där Vallhalla finns kvar och man bygget till. Mer hållbart tänk.

Bodil Svensson (Göteborg , 2022-05-01)

#1133

Valhallabadet är en institution väl värd att bevara. Inte minst designen. Klart vi ska behålla vårt fina badhus!

Anna Cinthio (Rävlanda , 2022-05-01)

#1140

För klimatets skull och för att det finns ett värde i att bevara gammal arkitektur.

Anna Hermansson (Göteborg, 2022-05-01)

#1147

Oersättlig kulturmiljö samt en mycket väl fungerande stadsmilö.

Tom Wennberg (Falkenberg, 2022-05-02)

#1151

För att jag tycker att det borde vara självklart att bevara Valhallabadet och rusta upp det. Det är vackert och sprängfyllt med göteborgshistoria och värdefulla detaljer. Jag vill också att man bygger ett nytt och centralt beläget bad som motsvarar de behov som finns. Fula och historielösa nybyggen, byggnadsträngsel (läs: förtätning till varje pris) har vi redan alldeles för gott om. Sluta att ta ifrån oss göteborgare allt vi tycker om!

Jessica Rosell Hultfeldt (Göteborg, 2022-05-02)

#1154

Det vore hål i huvudet att riva Valhallabadet.

Johan Thörnqvist (Göteborg, 2022-05-02)

#1160

Bevara Göteborgs historia

Linnea Jillnefelt (Göteborg, 2022-05-02)

#1163

Valhallas unika arkitektoniska klass är långt bortom det som skulle byggas i dess ställe!
Enligt de miljö- och klimatomställningar vi står inför bör vi bevara och restaurera istället för att förkasta byggnader med gedigna material som faktiskt håller i många år till. På detta sätt sparar vi även invånarnas skattepengar.

Josefin Winberg (Göteborg, 2022-05-02)

#1168

Jag anser att Valhallabadet skall bevaras och skyddas, eftersom det är både en vacker men också långt ifrån rivnings ”färdig” byggnad.

Thomas Lindskog (Göteborg, 2022-05-02)

#1174

K-märk Valhalla!

Lena Hentzel (Stora Höga, 2022-05-02)

#1176

Viktigt bevara denna kulturhistoriska skatt med ovärderlig retroskatter.

Margareta Südowsson (Göteborg , 2022-05-02)

#1185

Jag tycker det vore oerhört synd att mista denna fina byggnad/inrättning

Kerstin Wilgin (Göteborg , 2022-05-02)

#1196

Har badat o besökt vallhala i flera år, sedan liten. Nu får de ge sig och rusta upp det istället

Linn Palm (Göteborg, 2022-05-02)

#1199

Det är bättre att något som är helt står kvar än rivs

Svante Nilber (Öckerö , 2022-05-02)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...