SKYDDA VÅRA GRUNDLAGSSKYDDADE FRI- & RÄTTIGHETER

Kommentarer

#1803

Jag vill skydda vår grundlag.

Susanna Södergren (Sundsvall, 2022-03-22)

#1806

Inget land behöver striktare reglar/lagar än vad som redan var utförda, tvärtom; alla länder behöver styrka varje individs friheter, rättigheter. Regeringarnas ansträngningar att ta över alla medborgares egen myndighet, är steg i fel riktning. Arbiträra och oproportionerliga förklaringar av ”undantagstillstånd” har inte sin plats eller rätt i framtidens demokratier.

Pascal Julien Lavaud (Västerås, 2022-03-22)

#1807

Nej till tyranni med totalitära åtgärder.
Nej till politiker som går globalistelitens ärenden och därmed sviker svenska folket. Skam!

Toni Sandberg (Stockholm, 2022-03-22)

#1809

Grundlagsvidrigt och strider mot vår demokrati samt mänskliga fri-och rättigheter.

Rickard Lindell (Trelleborg , 2022-03-22)

#1811

Är emot diktatur och tvång. Vi är fria och skall vara fria.

Renée Rosén (Göteborg, 2022-03-22)

#1814

Jag skriver under för nu får det räcka med vansinnigheter!

Ingrid Vedenbrant (Strömsnäsbruk , 2022-03-22)

#1820

Var och en har rätt till fysisk och mental integritet. Inom medicin och biologi ska i synnerhet respekteras den berörda personens fria och informerade samtycke, på de villkor som föreskrivs i svensk lag. (Svensk lag ska gå före EU-lagen) Vi anses bo i ett fritt demokratiskt land och vi har en grundläggande rätt att bestämma över vår egen kropp, samt rätt till rörelsefrihet och yttrandefrihet - en demokrati som vi ska behålla och föra vidare i generationer. Detta virus är inte längre samhällsfarligt och pandemilagen är slopad 31/3 i Sverige 🙏
Covid -19 är inte längre ett livshot för varken vår egen eller andras hälsa. Yttrandefrihet med debatter och medicinsk vetenskap ska nå fram och synas i media. Vi bör ha ett system som arbetar med förebyggande hälsa, så att vi kan bygga upp vårt naturliga immunförsvar och även ge vård till alla som fått vaccinskador, eller fått långtidscovid.
Självklart ska vi ha ett personligt ansvar att inte skada oss själva eller andra och som vid vilken smittsam sjukdom som helst sätta oss själva i karantän.
Vi ska inte ha obligatorisk covidvaccination covidcertifikat eller andra vaccincertifikat och inte heller vara styrda av WHO eller andra organisationer.

Lina Lyberg (Malmö, 2022-03-22)

#1822

En självklarhet!

Ewa Oldve'n (Falkenberg , 2022-03-22)

#1824

Dessa nya lagar inskränker min rätt till att vara fri.

Cecilia Prucha (Stockholm, 2022-03-22)

#1829

Jag skriver under på grund av att jag vill ha ett demokratiskt samhälle. Jag vill själv bestämma över min kropp

Ingela Ejvinsson (Bjursås , 2022-03-22)

#1834

Jag skriver under pga att det är fel att någon del av våra grundlagar ändras på så sätt att enskilda människors värde och rättigheter inte respekteras. De finns där av en anledning och de bör istället bevaras och skyddas.

Johanna Lindbergh-Mäkelä (Strängnäs, 2022-03-22)

#1838

Skydda våra fri och rättigheter.
Våran rätt att ifrågasätta myndigheter och politiker.

Clas Jonsson (Åtvidaberg , 2022-03-22)

#1842

Rör INTE vår grundlag!

Varje människa ska ha rätt att själv bestämma över sitt liv och sin kropp. Mina barn och barnbarn ska också ha rättigheten att växa upp som självständiga individer utan en grundlag som inte ser till varje människas suveränitet och rätt till att själv bestämma.

Jag tror på individens egna vilja och förmåga att tänka, och ta de beslut som är bäst för henne/honom.

Karin Ahlm Timmermann (Reftele, 2022-03-22)

#1844

Totalitära åtgärder som kränker mänsklig värdighet hör inte hemma i ett civiliserat samhälle.
Den föreslagna grundlagsändringen banar väg för ett kontrollsamhälle och innebär en kränkning av våra grundläggande fri- och rättigheter.
Sverige har varit ett demokratiskt land och ska så förbli!

Karin Nordlander (Stockholm, 2022-03-22)

#1850

Jag är en fri människa o ämnar så förbli!!!!!!!

Pia Smedman (Falköping , 2022-03-22)

#1856

Jag tycker att vi ska få behålla våra mänskliga rättigheter och kunna få bestämma över vår egen kropp. Vi är egna individer och inte några robotar som regeringen skall styra över och bestämma åt.

Angelica Sandberg (Falkenberg, 2022-03-22)

#1857

Jag är född fri och ska så förbli.

Gunnar Olin (Tumba, 2022-03-22)

#1860

Grundlagen och den fria människans bestämmande över sin egen kropp är ifara. Staten ska INTE bestämma . Min kropp mitt val .

Yvonne Olofsson (Vilhelmina , 2022-03-22)

#1861

Förslaget är regelvidrigt! Finns inte en chans att det är meningen att det ska gå till så här. Vi ska inte tvingas in i olika åtgärder som innebär medicinska behandlingar och andra inskränkningar när det gäller personlig frihet. Min kropp - mitt val!

Johanna Manngård (Avesta, 2022-03-22)

#1863

Jag vill ha kvar mina fri- och rättigheter.

Kristofer Mencák (Stockholm, 2022-03-22)

#1866

Grundlagen skall inte röras det är en anledning varför vi har grundlagar! För att skydda oss mot exakt sånna här ändringar. Frihet och mänskliga rättigheter skall vi aldrig sluta kämpa för.

Jeanette Torstensson (Göteborg, 2022-03-22)

#1868

Vi ska vara fria!

Joakim Granlund (Handen, 2022-03-22)

#1871

Ge tusan i våra fri och rättigheter!

Susan Ahokangas (Umeå, 2022-03-22)

#1878

Jag har förstått er illvilliga plan, att kunna kontrollera oss, genom att begränsa våra mänskliga rättigheter.
Jag vill nu skriva under på att jag är motståndare till att detta skall införas, kommer därför motarbeta detta så mycket jag bara kan.

Liljemark Göran (Stockholm, 2022-03-22)

#1880

Rätten till våran frihet

Marina Edin (Älvsbyn, 2022-03-22)

#1888

Så länge det finns en risk att dö eller få allvarliga biverkningar av ett läkemedel måste det vara upp till en själv att fatta ett beslut. Det har ju även visat sig vara skadligt med nedstängningar, munskydd, pcr-test osv. så detta med att ändra grundlag och smittskyddslag för att kunna införa något som visat sig vara skadligt och inte ens fungerat är mycket oansvarigt. Sverige får mycket beröm ute i världen för den strategi vi hade från början som verkar ha visat sig vara mycket framgångsrik, varför sedan ändra på ett vinnande koncept? Regeringen kanske borde lägga sin energi på att stoppa gain of function forskningen istället, så detta inte händer igen.

Maria Ekström (Lidingö , 2022-03-22)

#1896

Det ska vara valfritt att vaccinera sig .
Ingen utpressning för att ta vaccin.
Dessa vaccin trots upprepade doser skyddar ändå inte mot sjukdomen eller föra smittan vidare .
Jag tillåter inte att ni använder lagar efter idag 20220322 för att verkställa att jag ska ta dessa vaccin .
Inte heller ska barn ungdomar unga vuxna behöva ta detta.

Tack

Amy Katz (Stockholm , 2022-03-22)

#1916

Grundlagen ska fortsätta vara orörd. Våra grundläggande fri-och rättigheter, vårt självbestämmande och vår personliga integritet har ingen rätt att inskränka på.

Paula Haddad (Stockholm , 2022-03-22)

#1925

Jag skriver under att Sveriges grund lag ska inte ändras

David Fathi (Stockholm , 2022-03-22)

#1928

Jag skriver under därför att jag ser detta som det absolut viktigaste just nu. Att vi inte blir av med våra fri- och rättigheter.

Carina Danielsson (Jönköping, 2022-03-22)

#1933

Förslaget till lagen bryter mot mänskliga fri- och rättigheter, som kan skada den enskilda individens hälsa och ekonomi. Det finns risk att lagen kan missbrukas och användas som skäl att tvångsvaccinera individer med nya oprövade vacciner. Förslaget till lagen är en skrämmande inriktning, mot en diktatur och kan mynna ut i att folket tvingas till att bli chipade som boskap eller tvinga folk att uppge sin hälsostatus till främmande personer inom kontrollmakten. Förslaget gynnar främst vaccinindustrin, inte folkhälsan.

Solveig Silverin (Kalmar, 2022-03-22)

#1938

Regeringen måste vara helt intelligens befriad.....detta går emot allt som har med demokrati att göra . Vi som kan tänka själva får ALDRIG ge oss. Låt människan vara en egen individ som bestämmer över sin egen kropp!!! ❤️❤️❤️

Annika Ulriksson (Drangedal , 2022-03-22)

#1941

Jag vill inte ge avkall på min medborgarrättsliga frihet och rättigheter, vill inte tvingas att t ex ta injektioner eller medicin utan mitt medgivande. Vill inte tvingas till "husarrest" eller till att ha vaccinationsbevis eller annat digitalt pass, men vad man än vill kalla det för.

Carina Westerlund (Stockholm , 2022-03-22)

#1949

All offentlig makt utgår från folket, grundlagen skall också skydda vår demokrati. Låt bli våra grundlagar!

Monika Urbanietz (Göteborg, 2022-03-22)

#1951

Jag vägrar att leva i en diktatur!

Larsson Pierre (Gagnef, 2022-03-22)

#1962

Jag vill njuta av, och lämna till mitt/våra barn, ett fritt samhälle där inte makthavarna bestämmer villkoren för den friheten.
Vansinne att det ens kommer på tal.
Det räcker nu!

Birgitta Tångring (Nacka, 2022-03-22)

#1964

Rör inte vår grundlag!

Terese Bjerke (Laholm, 2022-03-22)

#1972

Jag vill inte att regeringen vill införa undantagstillstånd med utegångsförbud, begränsningar i rörelsefriheten, tvångsåtgärder i samband med medicinsk behandling och vaccinationsregister m.m.

Johnny Holmgren (Borås, 2022-03-22)

#1973

Detta inskränker på våra mänskliga rättigheter. Tvång leder inget luktativt samhälle någon vart. Nej!!

Christel Elsayah (Vällingby, 2022-03-22)

#1980

Grundlagen inte ska ändras

Marie Bülow (Falun , 2022-03-22)

#1985

Självklart, de får inte tulla på vår integritet och frihet

Marie Bjelke (Köping , 2022-03-22)

#1989

Tydligt att våra politiker - sedan lång tid tillbaka - inte vill oss väl, inklusive den sk oppositionen.
Detta orwellska beteende med ändring av vår grundlag illustrerar dessa fascistiska tendenser mycket väl.

Anders Lyndin (Ängelholm, 2022-03-22)

#1991

This is not okey, this is a potential power grab by the goverment, for the goverment.
I can not in any way see how this is of benefit for its citizens. It is rather moving in the complete opposite direction where the goverment becomes more totalitarian with strict rules, regulations, punishing the people who do not obey their views points.
It is not about health, as more people have been injured by the injection than covid itself.

Natvienna Hanell (Skövde, 2022-03-22)

#1992

Jag är rädd för vår nuvarande regering. Har förstått att de jobbar inte för folket längre.

path hjalmarsson (stockholm, 2022-03-22)

#1993

Jag är född fri och tänker så förbli!

Janet Westling (Figeholm , 2022-03-22)

#1995

Det måste bli stopp för denna fascism. Människans fria vilja måste tas om hand. Finns snart inga demokratier. Rör inte mina rättigheter.

Magnus Wolt (Helsingborg , 2022-03-22)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...