Skolan brister för barn med stora stödbehov - vittna & kräv förändring!

Kommentarer

#2

NU FÅR DET VARA NOG!!

Lina Martinsson Achi (Sollentuna , 2022-03-18)

#4

Jag skriver under pga jag arbetat i skolans värld sedan 2008 och upplever arbetsmiljön för både vuxna och barn ohållbar från förskola till år 9

Helen Frid (Varberg , 2022-03-27)

#5

Mina barn har också rätt till utbildning. Framtiden gör mig livrädd när jag tänker att det kanske inte kan gå bra för mina barn. Utan utbildning kan det leda till missbruk och annat utanförskap och i värsta fall döden (suicid).

Susanna Oskarsson (Jönköping, 2022-03-27)

#6

Att få det stöd som behövs för at klara skolgången är alla barns rätt. Men det är långt ifrån så verkligheten ser ut. En utbildning är en viktig pusselbit till ett fortsatt fungerande liv. Vi måste hjälpas åt att skapa en förändring. För alla barn!

Jenny Nilzon (Stockholm , 2022-03-27)

#10

Sanning med stort S: i Sverige låter vi ALLA barn ha skola om dagarna. Finns väl ingen vuxen som inte skriver under på den?!

Emelie Vestman (Oxelösund , 2022-03-27)

#17

Arbetar i skolan och vill se en förändring.

Sofia Kyrk (Stockholm , 2022-03-27)

#21

Barn med behov av särskilt stöd i skolan får idag inte det stöd de behöver och har rätt till. Det får enorma konsekvenser för barnen och familjerna. Det måste rättas till!

Magnus Back (Solna, 2022-03-27)

#23

Det behövs en förändring NU! Vi kan inte ha mer barn som far illa i skolan.
Ingen kan göra allt men skolan måste göra något och inte skylla på alla andra!

Linda Olofsson (Trollhättan, 2022-03-27)

#26

Jag vill ge mitt och andras barn möjlighet till en god skolgång och tillgång till utveckling och lärande (utbildning)och samtidigt må bra med god självkänsla.

Monika Mazak (Malmö , 2022-03-27)

#30

Har barn som inte får det stödet eller hjälpen dom behöver i skolan.

Eloise Abrahamsson (Södertälje , 2022-03-27)

#37

Mitt barn behöver en fungerande skola. Han likt alla andra barn!

Emma Dahlstedt Sandström (Stockholm , 2022-03-27)

#38

Jag vet av egen erfarenhet att Sverige svikit dessa barn. Det är omänskligt och ovärdigt ett så utvecklat land som Sverige, och bidrar till stort lidande och försämrade framtidsutsikter för dessa barn samt till stora kostnader för Sverige. Vi kan bättre!

Karin Bergqvist (Hässelby , 2022-03-27)

#39

Alla ska ha rätt till utbildning och att kunna få vara den de är, oavsett om det behövs mindre grupper och resurser. Det behövs också lärare som har kunskap om NPF

Inga-Britt Andersen (Linköping , 2022-03-27)

#40

Jag skriver under på grund av att min son med autism och språkstörning inte får stöd i skolan på grund av budgetskäl enligt rektorn

Annika Markos Nilsson (Järfälla , 2022-03-27)

#41

Min son är en som blivit hårt drabbad

Ira Mäntynen (Stockholm , 2022-03-27)

#44

Pojk som inte fått rätt hjälp i skolan i tid. Därav hemmasittare med mycket ångest och ensamhet.

Lotta Gustavsson (Mariestad , 2022-03-27)

#52

ALLA barn måste få möjlighet till utbildning, oavsett funktionsnedsättning.

Anna-Stina Takala (Sundbyberg , 2022-03-27)

#56

Har 2 tonårsdöttrar med autism/ asberger som haft problematisk skolfrånvaro sedan lågstadiet och pga det utvecklat svår psykisk ohälsa och blivit misshandlade av systemet.

miranda.tjarsta@gmail.com Tjärsta (Järna, 2022-03-27)

#58

Egna erfarenheter, med min son..

Annelie Letterlöv (Stockholm, 2022-03-27)

#59

För alla barns rätt till samma förutsättningar i livet...

Sara Elisson (Västerås, 2022-03-27)

#65

Jag skriver under för att ALLA barn har rätt till en fungerande skolgång. ALLA barn förtjänar att få uppleva känslan av att lyckas. Tyvärr är det inte så verkligheten ser ut idag och konsekvenserna av detta är många. Det måste ske en förändring NU!

Susanna Kohut (Kungsängen, 2022-03-27)

#66

Skolan följer inte lagen och elever med stödbehov far illa, ja till och med slås ut. De som behöver får inte tillgång till den hjälp och det stöd som krävs. Detta kan inte få fortgå.

Madeleine Hermansson Thors (Sollentuna , 2022-03-27)

#67

Jag har kämpat i flera år för mina barns rätt till hjälp .

Linda Nordén (Skänninge, 2022-03-27)

#73

Självklart ska vi ha en skola utformad efter olika behov, alla barn skall inkluderas. Detta ligger i allas intresse; barnens, familjens, skolans, samhällets. Individens speciella behov även i utbildningssammanhang måste tillgodoses av samhället runtomkring. Det är dessa barn som är allas vår framtid, självklart ska vi göra allt för att de ska få fullvärdig, anpassad om så krävs, undervisning och meningsfull fritid. Det är deras fulla rättighet enligt lag, precis som samhällets skyldighet är att tillgodose deras behov.
Tack för ordet

Csilla Meinhart (Stockholm, 2022-03-27)

#75

Jag har 2 barn med NPF och en skola som inte tar sitt ansvar

Anna Ljungström (Ljungbyholm , 2022-03-27)

#78

Det behövs en förändring NU så att skolan blir tillgänglig för ALLA.

Linda Werelius (Stockholm, 2022-03-27)

#80

Jobbar inom skola och har även eget barn med npf. Vill göra allt för att underlätta för alla barn i skolan!

Jenny Selkäinaho (Fagersta, 2022-03-27)

#91

En förändring behövs.

Anneli Andersson (Örebro, 2022-03-27)

#93

Sänka kraven på barnens skolgång. Barn med ångest när man är 7 och 9 år är inte okej.

Veronika söderström (Västerås , 2022-03-27)

#99

Mitt barn har en NPF diagnos och behöver anpassningar, stöd och nytt tänk för att komma framåt.

Klas Göran Tidstål (Västerås, 2022-03-27)

#110

Jag kämpar för båda mina barns rätt till stöd i skolan.

Gabriella Eriksson (Västerås , 2022-03-27)

#111

Mitt barn fick under många år bristfällig kartläggning och otillräckliga och delvis pseudovetenskapliga åtgärder. Till slut hade hon dagliga panikattacker och lämnades ensam i grupprum utan det stöd hennes dyslexi och adhd gjorde att hon behövde. Måendet blev så dåligt att hon genomförde två mindre suicidförsök. Ett skolbyte från waldorffriskolan till kommunal skola där hon direkt placerades i en fantastisk särskild undervisningsgrupp blev vändningen och nu mår hon bra igen och får chansen att utveckla det skarpa intellekt hon besitter bakom alla sina begränsningar. Hennes nuvarande pedagoger är hjältar som vänder utanförskap till nya chanser. Jag älskar dem lika mycket som jag avskyr den gamla skolans oförmåga.

Kari Svahn (Simrishamn , 2022-03-27)

#112

Jag ser dagligen hur skolan brister i att möta elevers olika behov och situiaonen med dess konsekvenser har eskalerat och det sätter allvarliga spår för resten av livet för dessa barn , sämre tillgång till arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet , lägre livslängd och sjukdomar. Skolan är livets viktigaste grund.

Jenny Tistell (Örebro, 2022-03-27)

#120

Jag tycker det pratas om att "Olika är bra" ofta, ofta...Men det visar sig mer ofta att det inte är det ändå... Det KAN inte vara meningen att man ska tvingas vara i en skola , om man mår illa varje dag man går dit. Något är så fel när vi kräver att 10 - åringar ska analysera och utvärdera en text....På riktigt , kan ens alla vuxna det ?? Det behövs verkligen, verkligen mer glädje i skolan, och sååå mycket mindre fokus på prestationer. Det är en tuff värld. Då kan åtminstone skolan få vara mjuk.

Helena Kramer (Boda Kyrkby , 2022-03-27)

#127

Har en "hemmasittare" som varit frånvarande i 5 mån. Allt går MKT långsamt från skolans sida, i form av specialpedagogisk bedömning bl a, och infon och kommunikationen har känts väldigt dålig, från skolans sida. Jag har känt mig ensam och som att man inte bryr sig om ifall hen kommer tillbaka. Mitt barn har ingen konstaterad diagnos ännu, men står i kö för utredning.

Maria Larsson (Lund, 2022-03-27)

#136

Jag skriver under eftersom mitt barn har ADHD och får inte det stödet i skolan som han har rätt till.

Pirjo Tajarobi (Lindome, 2022-03-27)

#139

Statistiken talar sitt tydliga språk och våra beslutshavare måste nu agera för att ge alla barn rätt till utbildning!

Helena Svensson (Askim, 2022-03-27)

#146

Som tidigare skolkurator i 8 år och som vårdnadshavare till ett npf-barn, så skriver jag under varje ord i denna skrivelse. Det är så här det är, det är så här verkligheten ser ut i svensk skola. Det måste ske en förändring. Vi sviker dessa barn.

Monica Näsström (Sigtuna , 2022-03-27)

#147

Jag har träffat barn, föräldrar och lärare som beskrivit att barnen ej får allt det stöd som de egentligen behöver.

susanna jonsson (sandviken, 2022-03-27)

#148

Psykisk ohälsa hos mitt barn mellan åren2014-2018. Inget barn ska behöva ha det så! Rädda barnen från skolhaveri.

Maria Lindgren (Stockholm, 2022-03-27)

#153

Jag har en hemmasittande dotter som gått ångest av skolmiljön

Maria Pettersson (Västerås, 2022-03-28)

#155

För att mina barn ska få den skolgång de behöver för att klara av vuxenlivet

Felicia Dahlberg (Malmö, 2022-03-28)

#160

Jag arbetat ca 23 år som lärare och ser att förutsättningarna för att kunna hjälpa och stötta alla barn bara blir sämre och sämre. Vi kan inte anpassa barnen till skolan, skolan måste anpassas till barnen. En skola för alla är i dagsläget ett dåligt skämt!

Mia Sundvall Jäderberg (Gävle , 2022-03-28)

#162

Det är en otroligt viktig fråga!

Marianne Ahlqvist (Järfälla , 2022-03-28)

#164

Jag som förälder till en elev med AST kan intyga att skolan måste förändras för ALLAS framtid!

Svante Broman (Nora, 2022-03-28)

#171

Jag har två barn, och vill att ALLA barn skall ha lika chans till rätt utbildning!
Heja alla som kämpar därute med sina barns skolgång💜

Emma Molin (Göteborg , 2022-03-28)

#173

Det här borde vara en no brainer, men det är det tyvärr inte pga av alla fördomar och all okunskap om npf hos både beslutsfattare och skola. Nu får det vara slut på exkluderingen och misshandeln av barn i behov av stöd!

Marie Hjalmarsson (FINNERÖDJA, 2022-03-28)

#177

Min dotter, åk 7, med hög begåvning och autism (2E) har mycket svårt att klara skolan. Det borde rimligtvis inte vara så, ett enormt resursslöseri.

Helena Frejdevi (Vreta Kloster, 2022-03-28)

#178

Jag skriver under på grund av att jag är trött på att det är som att prata med en vägg med skolan, får inget gehör alls om ett samarbete runt stöd och anpassningar. Barnen ska bara envist tryckas in i "mallen"... Jag är sååå trött.

Jessica Engström (Göteborg , 2022-03-28)

#180

Regeringen måste göra mer för alla elever i skolan

Pia Cajilig (Stockholm , 2022-03-28)

#183

Jag har två barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte klarar av att gå till skolan eftersom miljön och undervisningsmetoden stressar dem så mycket.

Niclas Köhler (Stockholm, 2022-03-28)

#191

Har en son som blivit sjukskriven pga skolan. Hemmasittare sedan 2 år

Jenny Alv (Malmö, 2022-03-28)

#193

Min särbegåvade dotter har kraschat fullständigt pga oförstående skolor. Nu dags för skola nr 4 på lika många år... Kanske, kanske kan denna sista skola rädda hennes skolgång (nu åk 8).

Ulrika Ählström (Malmö, 2022-03-28)

#195

För att barn som har en ofungerande skolgång pga diagnoser som försvårar deras skolgång ska få anpassningar till att lyckas. Och egentligen handlar det inte om skolgången i sig, det handlar om att barn med diagnoser har samma rättigheter som barn utan diagnoser. Vårt samhälle ska visa att de är lika mycket värda. Det handlar om rättvisa!!!

Sabrije Shala (Hyllinge, 2022-03-28)

#198

Har hemmasitande barn, jag orkar inte längre. Jag är helt slut, det hjälper ingenting för mitt barn: psykologer, psykiater, medicinering. Jag kan inte jobba, kan inte följa vardag som de andra människor såsom : tvätt, städning osv. Måste ha koll på barnet och ta hand om hen även om hen är snart 15 år gammal. Det måste bli någon ändring på skolan, så mitt barn är där och pluggar istället att vara liggande på soffan, hemmasitande barn...

Anna Kolkowska (Norsborg , 2022-03-28)