Stoppa avvecklingen av ASIH Göteborg!

Kommentarer

#205

ASIH bedriver ett fantastiskt sätt att ta hand om de svårt sjuka.

Strandberg Annika (Vrångö, 2021-12-19)

#206

Jag är insatt i hur det fungerar nu. Förstår att det blir en försämring för de sjuka. Och att det blir en försämring för sjukhuset om dessa patienter skall läggas in på Sjukhus.

Johnny Gustavsson (Göteborg, 2021-12-19)

#215

ASIH gör så människor kan dö i lugn och ro i hemmet och vara tillsammans med sina nära och kära istället för att ryckas upp den sista tid i livet och ligga på ett sterilt och opersonligt sjukhus. Att flyttas till sjukhus mot sin vilja för att det av medicinska orsakar inte längre går att vårdas i hemmet ökar lidandet och kan till och med förkorta livet helt i onödan.

Nette Strunge (Göteborg, 2021-12-19)

#217

Har erfarenhet av denna fantastiska sjukvård i hemmet

Lilian Lund (Askim, 2021-12-19)

#219

Katastrof för sjuka patienter att lägga ned en verksamhet som fyller en livsviktig funktion! Skrämmande!

Persson Lotta (Göteborg, 2021-12-19)

#225

Jag vill inte att en välfungerande verksamhet ska slå sönder bara för att den inte finns överallt! Låt vår verksamhet bli ett föredöme för andra istället!!

Lotta Leman (Sävedalen , 2021-12-19)

#229

Det är viktig och värdefull vård för patienter och anhöriga.

Jenny Van Odijk (Göteborg , 2021-12-19)

#230

Stor erfarenhet med denna typ av vård som gett både patient och anhörig trygghet och värdig vård i livets slut.

Eva-Karin Persson (Göteborg, 2021-12-19)

#239

Arbetat inom ASIH och vet hur komplex och viktig verksamheten är, för dem som dör hemma.

Frida Falk (Göteborg, 2021-12-19)

#242

Människor ska kunna få sjukvård med hög kvalité i hemmet i livets slutskede

Löfdahl Lina (Göteborg , 2021-12-19)

#246

ASIH viktig för vård i livets slut för patient o dess nära.

Charlotta Esbjörnsdotter (Gothenburg, 2021-12-19)

#251

Jag skriver under för att ASIH behövs för att möjliggöra att patienter inte skall behöva läggas in och för att avlasta övriga sjukvården.

Johan Jungman (Malmö, 2021-12-19)

#254

Jag har jobbat i ASIH i 10 år och sett vilken skillnad vi gör för patienterna och ger dem en stor trygghet hemma med hög kompetens i vårdandet.

Maria Tönnberg (Göteborg , 2021-12-19)

#256

Vården ska bli bättre inte sämre!

Liisa Corso (Fuengirola, 2021-12-19)

#258

Jag har arbetat i ASIH, väster i åtta år. Som sjuksköterska, så har jag varje dag, kunnat göra skillnad för både patienter och närstående - tillsammans med mitt team. Att få vara en del i ett FUNGERANDE team, på en fungerande arbetsplats, som gör skillnad för både patienter och närstående - det är fantastiskt. Det bidrar till en yrkesstolthet. För denna patientgrupps skull, hoppas jag verkligen att ASIH inte läggs ner. Många riskfaktorer finns i samband med nerläggning. Politiker; Tänk efter - före !

Camilla Mattsson (VÄSTRA FRÖLUNDA, 2021-12-19)

#261

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (http://Common-sense-in-sweden.webnode.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-12-19)

#262

Min man och jag är för närvarande helt beroende av ASIH. Ett oerhört kompetent team vid livets slutskede, trodde först inte det var sant att något som fungerar så väl för dom sköraste människorna i vårt land skall läggas ned. Har erfarenhet av våra besök på akuten i Göteborg vilket är en mardröm för så sjuka människor.
Är det så här vi skall ha det vi som aldrig legat samhället till last och betalat hutlöst med skatt hela vårt vuxna liv, och gör så ännu som pensionärer!
Detta kommer att kosta människoliv.

Marianne Karlsson (Göteborg , 2021-12-19)

#264

Har varit anhörig och sett värdet av ASIH på nära håll. Kan vara skillnad mellan att ha ett liv eller inte under svår sjukdomstid.

Camilla Håkansson (Lidköping, 2021-12-19)

#265

Det är ett heltokigt beslut...försämrar mycket för vårdtagre o blir inte billigare.

Henrik Esborn (Mölndal, 2021-12-19)

#272

Det är uppenbart att skattesänkningar för de rika medborgarna har högre prioritet för de borgerliga styrandena, än omsorg om sona medmänniskor!

Leif ERIKSSON (Göteborg, 2021-12-19)

#278

Jag skriver under för att den specialiserade palliativa vården håller på att försvinna. Den behövs mer än någonsin, vi blir sjukare och sjukare och har rätt att vårdas hemma tryggt och säkert med stöttning av multi professionellt team för bästa livskvalitet i livets slut. Så snälla skriv under för ett ovärdeligt stöd för den som vill vårdas hemma!🙏🏼

Mia Gunnarsson (Borås, 2021-12-19)

#279

Detta är en bra service åt de i livets slutskede.

Roger Karlsson (Göteborg , 2021-12-19)

#282

ASIH avlastar akutsjukvården!

Ulrika Härenstam (Västra Frölunda , 2021-12-19)

#285

Detta är en vårdform våra äldre behöver. Kan vi någon gång satsa på dem inom vården!?

Magdalena Rosengren (Malmö, 2021-12-19)

#286

Jag vet hur otroligt betydelsefull verksamheten är för många människor.

Lotten Ekelund (Göteborg, 2021-12-19)

#289

ASIH är en viktig verksamhet som inte kan ersättas av "effektivare insatser" det är ovärderligt med den insats som teamen gör.

Margareta Håkanson (Göteborg, 2021-12-19)

#297

Jag är distriktssjuksköterska och vet att ASIH behövs!

Karin Engerö (Torslanda, 2021-12-19)

#299

Vården är viktig i hela landet, jag har själv arbetat i hemsjukvården som distriktssköterska

Lis-Lott Andersson (Veberöd, 2021-12-19)

#304

För patientens skull, att slippa befinna sig på akuten i väntan på vårdplats. Det är ovärdigt för alla, men ännu mer för denna svaga grupp.

Angela Falk (Göteborg , 2021-12-19)

#309

Jag har på nära håll sett vilket stöd ASIH utgjorde i en svår situation.

Jan-Erik Andersson (Göteborg, 2021-12-20)

#314

Deras insats är ovärdig.

Helena Fri (Göteborg , 2021-12-20)

#315

Läkare som det vilket fantastiskt arbete som nu förstörs.

Anna Thulin (Göteborg , 2021-12-20)

#320

Jag är en av de ASIH-sjuksköterskor i Göteborg stad som tvingas att byta jobb på grund av denna nedmontering. Jag vill inget hellre än att jobba kvar med mina fantastiska kollegor och möjliggöra en värdig sista tid i livet för denna otroligt sköra patientkategori. ASIH-vården som fram till idag bedrivits har möjliggjort att patienter i livets slutskede har fått befinna sig i sin trygga hemmiljö tillsammans med nära och kära, istället för att åka in/ut på en vårdavdelning. Göteborg stad pratar om vikten av att behålla kompetensen inom staden, vilket verkligen inte efterlevs. Nu lämnar ett flertal kompetenta sjuksköterskor den palliativa vården och Göteborg stad pga fruktansvärt dålig hantering av denna omorganisation. Jag befarar att dessa patienter framledes kommer fara illa och antalet palliativa patienter kommer att åka jojo mellan hemmet och akutmottagningarna den sista tiden i livet. Det är inte ett värdigt slut i livet!

Sanna Olsson (Älvängen, 2021-12-20)

#323

Fantastisk och mycket behövd enhet

Ing-Marie Karlsson (Göteborg, 2021-12-20)

#324

Jag har förstahands inblick i behovet av ASIH och alternativet för patienterna. Drt är sbsolut nödvändigt att ADIH finns kvar för dessa patienterna.

Cecilia Kulich (Göteborg , 2021-12-20)

#333

Jag skriver under frivilligt då jag arbetar som läkare på Östra sjukhuset och anser ASIH har en väldigt viktig funktion.

Johanna Vilén (Göteborg , 2021-12-20)

#335

Vi ska givetvis ha ASIH team i Göteborg alltså samma som i tex Stockholm.

Sten Svensson (Göteborg , 2021-12-20)

#336

Låt ASHI finnas kvar för dem som så väl behöver det! De som så önskar att vara i/avsluta i hemmets trygghet skall inte behöva transporteras till/ligga på en akutvårdsmotagning där plats, tid och kunskap innom palliativ vård ofta är en bristvara.
I palliativ vård finns sällan något att bota, dock alltid att lindra och alltid trösta!
Tid, patienterna behöver tid! Omvårdnad och medmänniskor.
Inget av det finns att tillgå på akuten, det är inte rätt mot varken patient eller personal.

I

Frida Allison (Göteborg, 2021-12-20)

#337

Erfarenhet som anhörig och läkare av behovet av ASIH för barn och vuxna i livets slutskede.

Karin Fast (Göteborg , 2021-12-20)

#344

Skriver under för mina patienter som älskar ASIH.

Hanna Nyman (Göteborg, 2021-12-20)

#346

ASIH har fungerat så bra för oss i den situation som vi är i. Tillgång till medicinsk kompetens dygnet runt vid palliativ vård är oerhört värdefull. Det vore synd att lägga ner något som fungerar väl.

Kajsa Reimers (Göteborg , 2021-12-20)

#350

Detta innebär en försämrad vård för alla! Lyssna på professionen!!

Sylvia Augustini (Göteborg, 2021-12-20)

#359

Alla människors ska kunna välja var man ska vårdas

Birgitta Johansson (Mölndal , 2021-12-20)

#363

Tycker det är för jäkligt att den möjligheten att få vård i livets slut hemma ska dras in. Det verkar som om det ska sparas på de allra svagaste i samhället. Det är ruttet rent ut sagt!!

Camilla Larsson (Göteborg , 2021-12-20)

#374

Varför förstöra något som fungera?

Mi Tran (Göteborg, 2021-12-20)

#375

En självklar vård som måste finnas!

Mathilda Jerner (Hallsberg, 2021-12-20)

#377

Arbetar som läkare inom onkologi på SU. Detta kommer att försämra vår arbetsmiljö nått oerhört och inte minst patienternas situation. Istället för tryggheten i hemmet kommer dessa stackars patienter spendera helger och kvällar på akutmottagningar.

John Lindberg (Göteborg, 2021-12-20)

#380

Jobbar idag på en kirurgisk akutvårdsavdelning i en kranskommun till Gbg.
Ser hur patienter med palliativa vårdbehov blir allt fler och att den vård de så väl skulle kunna få är eftersatt.., svårt att få "hem" patienter då vanliga hsv är hårt belastad och inte patienterna har ett dygnet runt team omkring sig som känner dem, vid kväll och helg är det jourssk och likaså läkare som ofta inte känner patienten.
Många patienter åker därför in o ut på akutvårdssjukhuset, onödigt många inläggningar o.långa vårdtider då inte så sällan pat slutligen avlider på sjukhus..
Likaså är det svårt att stötta de anhöriga i deras svåra situation pga brist på kontinuitet.

NILDE GUNILLA (Kungälv , 2021-12-20)

#383

Jobbar själv i palliativt team i en annan del av Sverige och vet hur oumbärlig den vården är för patienter i livets slutskede.

Kristina Ljungberg (Malung, 2021-12-20)

#385

Jag har jobbat inom palliativa vården och tycker det är omänskligt och oansvarigt att lägga ner en vårdform som fungerar så bra. Du som är ansvarig för detta skövlande skäms ty du vet inte vad du gör 😡😡😡

Petra Velte (Göteborg, 2021-12-20)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...