Avslutad! Rädda Lundagatan: Stoppa fyravåningshusen i naturkvarteret (Grönstråket)

Kommentarer

#801

Södermalms gröna ytor behöver vara kvar. Även om det vara är en trädrad.

Torsten Thunberg (Stockholm, 2022-01-16)

#802

Det vore förfärligt att förstöra den unika miljö Lundagatan utgör. Stan behöver vartenda träd som finns, och just Lundagatan är så vacker med träd och berg i slänten som delar av de två delarna av gatan. Pålsundet fick leva kvar, förstör inte Lundagatan i stället!

Per Ljunghall (Stockholm, 2022-01-16)

#811

Jag tycker inte staden ska sälja ut parkmark!

Viktoria Thormark (Stockholm, 2022-01-16)

#812

Jag tycker inte att parkmark ska säljas ut.

Philip Thormark (Stockholm , 2022-01-16)

#820

Jag skriver under för att förslaget hotar viktiga kultur-, natur- och miljöintressen.

Åsa Wijgård (Skinnskatteberg, 2022-01-16)

#824

Det är en kortsiktig och dålig idé.
Dra lärdom av andra ogenomtänkta byggplaner i närområdet.

David Lundström (Stockholm , 2022-01-16)

#827

Projektet är ohållbart ur moden stadsplanering, hållbarhet, samt har en skadlig miljöpåverkan. Man ska inte rycka bort och bygga på varenda grön oas på Södermalm! Plankan, monsterprojektet vid Äldreboendet samt flera hundra planerade lägenheter vid Munchenbryggeriet. Allt detta är ett angrepp mot miljö och boende i vårt område.
Plantera fler träd och gröna ytor istället!

Alisea Isaksson (Stockholm, 2022-01-16)

#828

Bort med planerna för fan. Jävla idioti

Hadrien Streichenberger (Stockholm, 2022-01-16)

#832

Jag anser det vara synnerligen angeläget att grönytor och gröna korridorer bevaras.

Anna Tydén (Stockholm, 2022-01-16)

#837

Platsen bör inte bebyggas. All grönska och alla träd bör bevaras, därför att de är nödvändiga för människors hälsa, för stadens klimat, och för att de är vackra!

Per Isaksson (Stockholm, 2022-01-16)

#841

Vi behöver mer natur i Stockholms stad - Sveriges största och mest bebyggda stad (speciellt Södermalm som redan är så tätbefolkat). Denna natursträcka bidrar med renare luft, fler djur och insekter, och bättre miljö, hälsa och välmående generellt. Denna natursträcka bidrar också till det kulturhistoriska värdet, vilket vore en tragedi att gå miste om.

Emma Persson (Stockholm, 2022-01-16)

#843

Sluta ta bort grönområden i sthlms innerstad

Susanna Ekman (Stockholm, 2022-01-16)

#848

Bor i området och ser vilka negativa påfrestningar det vill skapa för miljön, människor och djurliv utan tanke och framhållning om närliggande projekt. Dessutom hur det vill belasta och evt dkada existerande byggnader runt om.

Veronica Franzén (Stockholm, 2022-01-16)

#851

Det vore tragiskt att försämra luftkvalité, förstöra en unik gatumiljö, ta bort grönområde, riskera skador på gamla, vackra hus bara för att bygga några få lägenheter. Dett görs i rent vinstintresse utan någon hänsyn till boende i området som redan drabbats av Plankan-fiaskot.

Mattias Öhrn (Stockholm, 2022-01-16)

#862

Vi behöver fler gröna ytor inte färre.
Det är redan nu för många bilar på gatorna på Södermalm.
Träd och grönska är bra för luftkvaliteten, bilar försämrar luftkvaliteten.
Södermalm är redan mycket tätbefolkat och fler bostäder innebär fler människor vilket sätter press på befintliga grönområden och promenadstråk.
Bevara de naturhistoriska värden som vi har på Södermalm.

Anders Persson (Stockholm , 2022-01-17)

#872

Galet att bygga bort de gröna områden som finns i staden. Vi behöver en stadsplanering som främjar en grönare stad, parker, trädgårdar och fler träd.
Hållbar stadsbyggnad och artrika stadslandskap måste intensifieras!!!

Pernilla Ewerth (Stockholm , 2022-01-17)

#874

Vi behöver bevara både Stockholms grönska i allmänhet och i det här specifika fallet dess roll i en väl genomförd arkitektonisk skapelse.

Britta Wedin (STOCKHOLM, 2022-01-17)

#876

Alla grönytor som finns kvar behövs. Mer människor på söder behövs ej.

Jan Eriksson (Stockholm, 2022-01-17)

#877

Vi behöver grönområdet här. Det är en del av grönområdet som sträcker sig från Skinnarviks-parken till Högalidskyrkan. Om man vill bygga hus som de föreslagna finns det mycket gott om plats i mitten på Valhallavägen på Öster-malm. Där ju bara parkering och hundtoalett idag. Eller?

Christer Björk (Stockholm, 2022-01-17)

#878

Jag tycker att det är idiotiskt att bygga på varenda liten plätt. Träd och natur behövs. Har nära vänner som bor på Lundahatan.

Margareta Lütz (Stockholm, 2022-01-17)

#880

För det första, det är en olämplig plats att bygga och planen är klåfingrig. Det skapar ett dåligt gaturum och en osympatisk allmän plats, samt mörk BTA i de nya byggnaderna.
För det andra, planområdet är i mitten av en del av Södermalm som har högt kulturhistoriskt värde enligt stadsmuseet. Parken utgör en del av detta historiska område, och att ta bort den kommer minska det historiska värdet för de närliggande husen och omgivningen. Förslaget eller projekten att bygga här förstör Stockholms unika mångfald med ett litet fint mellanrum med natur och träd mellan husen.
För det tredje, att byta ett naturligt grönområde till hårdgjordyta på den aktuella platsen är oklokt, exempelvis skulle det ha negativ påverkan för dagvattnet och för både de människor (t.ex.hälso) och djur som rör sig i området. Parken är även viktig i dess roll att sammankoppla närliggande innergårdar och parker till ett stort sammanhängande grönområde.

Kailun Sun (Stockholm, 2022-01-17)

#885

Bor själv tvärs över på Hornsgatan där p.a.a tidigare stadplanering nästan all trafik från Hornstull><Slussen dirigerats till enbart till den smala Hornsgatan där husen är höga, till följd luftföroreningar drabbar oss boende hårt. Ska nu liknande planering/bygge utföras på Lundagatan känns som ren idioti! Träden och växtligheten på Lundagatan måste skyddas, detta lilla grönområde är en viktig livsmiljö för hela området. Att bygga höghus till denna smala gata är en vansinnig scenario, och senare när man måste förbättra luftkvaliten t.ex. genom att plantera några ynka ginkoträd längs gatan, hjälper knappast.

Sari-Mari Hamari (Stockholm, 2022-01-18)

#886

Närboende som får en sämre boendemiljö

Elisabeth Karlsson (Stockholm, 2022-01-18)

#887

Vi måste stoppa förstörelsen av våra grönområden

Rickard Rosenberg (Stockholm , 2022-01-19)

#889

Det räcker med hus i innerstan ~ här finns barn och äldre som behöver nå lite natur för återhämtning ~ lek och rekreation. Träd läker människan och ger svalka och stötta till människor om våren och sommaren. Låt det lilla som finns kvar stå kvar och låt solens strålar nå jordens grund ♡ Tack för ordet ~ Lajla Tröften

Lajla Tröften (Stockholm, 2022-01-20)

#892

Berit Lundgren

Berit Lundgren (Stockholm, 2022-01-20)

#894

Grönytorna i staden är livsviktiga när det gäller hantering av dagvatten och människors hälsa. Den täta staden är förbi.

Camilla Edvinsson (Stockholm, 2022-01-20)

#901

Stoppa nya boendet

Emilia Berg (Stockholm, 2022-01-25)

#903

Jag bor faktiskt här och det här är är en kulturskatt. Behåll och vakta på det som ger oss anseende. Inte att förakta, turismen.
Snöd vinning förstör

Lötberg Dan (Stockhilm, 2022-01-29)

#909

Jag skriver under för att förtätningen av staden gått för långt! Vi behöver mer gröna ytor! Mer av grönt av vila våra stressade själar i!

Niklas Gillhög (STOCKHOLM, 2022-02-05)

#912

Att ta bort träd och parker dödar staden.

Klas Eurenius (Stockholm, 2022-02-08)

#913

Jag vill inte att det gamla, fina och viktiga arkitektoniska och kulturhistoriska som Lundagatan har förstörs med massor av byggnader. Projektet innebär dessutom ökade luftföroreningar och försämrad boendemiljö.

Hengameh Beyt Younan (Stockholm , 2022-02-08)

#914

Där är det så trångt, hur ska vi kunna ha en levande grön stan utan träd,natur???

Mats Jägne (Stockholm, 2022-02-09)

#917

Det är ett dåligt och förhastat förslag som skulle försämra boendemiljön kring Lundagatan för lång tid framöver. Jag vill inte att de stora misstag som begicks i Stockholm under 60- och 70-taken ska återupprepas.

Anders Corneliusson (Stockholm, 2022-02-26)

#919

Jag skriver under för att stoppa husen i lundaslänten.

Magnus Werner (Stockholm, 2022-04-01)

#920

Miljön blir förstörd med denna byggnation.

Carina Karmefors (Stockholm , 2022-04-25)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...