Avslutad! Rädda Lundagatan: Stoppa fyravåningshusen i naturkvarteret (Grönstråket)

Kommentarer

#601

Denna byggnation skapar en trängre känsla i området och mer skugga på närliggande fastigheter. Dessutom försvinner en mängd träd .

Finn Andresen (Stockholm, 2022-01-12)

#604

Det är för trångt att trycka in 4-våningshus här. Den unika miljön förstörs .

Carin Nilses (Sundsvall, 2022-01-12)

#605

Jag tycker att förtätningen har gått för långt. Vi behöver gröna fläckar i stan.

Inga-lill Stålnacke (Stockholm, 2022-01-12)

#606

Grön områden behövs för att minska luftföroreningar speciellt vid hornsgatan

Elisabeth Arnegren (Stockholm, 2022-01-12)

#611

Är uppväxt på övre Lundagatan.
Grönområden har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Träden och buskarna är tillhåll för olika fågelarter. Träden är koldioxidupptagande samt
avger syre. Förtäta ej någon del av Stockholm med hjälp av befintliga gröna områden. Gör så här: det antal lägenheter som planeras på detta grönområde kan byggas ovanpå befintliga fastigher som är lämpliga för detta. Det är ingen unik eller konstig byggmetod.

Dick Bergman (Tullinge , 2022-01-12)

#613

Instämmer på ovanstående punkter med fokus på att miljön och luftkvaliteten redan är dålig.

Filippa Wikner (Stockholm, 2022-01-12)

#614

Är mot förtätning i Sthlm därför skriver jag på.

John Arthur Ekebert (Stockholm , 2022-01-12)

#616

Rädda staden från förstörelse!

Jönsson Magnus (SaltjöBoo , 2022-01-12)

#630

De vackra trädens skull, den sköna miljöns skull och den gröna stadens skull. Och de som bor här s skull..

Magnus Lundgren (Stockholm, 2022-01-13)

#635

Inga fler grönområden får förstöras!

Uwe Böttcher (Stockholm, 2022-01-13)

#639

Jag tycker förslaget till nybyggnation på Lundagatan är
1 fullständigt vansinnigt
2 uttryck för en total maktarrogans
3 grund för att bli aktivist f.f.g.
vid 71 års.

Åke Johnsson (Stockholm, 2022-01-13)

#640

Söder behöver ha kvar de få träd som finns. Träd har en fantastisk positiv effekt på klimatet, renar luften och bidrar till minskad temperatur.

Jenny Fredricsdotter (Stockholm, 2022-01-13)

#644

Bevara grönskan!

Hanna Husáhr (Stockholm, 2022-01-13)

#645

Jag tycker att det är viktigt att vi värnar om miljön, tänker på vad den ger oss och att vi prioriterar att bevara den i största möjliga mån.

Isabella Berglund (Stockholm, 2022-01-13)

#649

Vill rädda grönområdena här!!

Anna Svärdlång (Stockholm , 2022-01-13)

#650

Jag tror att området kommer bli sämre att leva i

Teodor Granberg (Stockholm, 2022-01-13)

#657

Projektet innebär ökade luftföroreningar, försämrad boendemiljö för nästan 1000 hushåll i området och att viktiga arkitektoniska och kulturhistoriska värden går förlorade.

Gunilla Engdahl (Stockholm , 2022-01-13)

#658

Förstör områdets charm! Tätt bebyggt som det är.

Niklas Wange (Stockholm, 2022-01-13)

#661

Jag vill visa mitt stora missnöje med förslaget. Det försämrar miljön runt Lundagatan på ett alldeles oacceptabelt vis. Förpassa förslaget till papperskorgen, där det hör hemma.

Jan Stjernkvist (Stockholm , 2022-01-13)

#664

En förtätning av området kommer att påverka miljön mycket negativt och få långtgående konsekvenser.

Anna Karin Stjernkvist (Stockholm, 2022-01-13)

#669

Ohållbart att förstöra ett fint område med två ogenomtänkta fyravåningshus.

Felix von Stedingk (Stockholm, 2022-01-13)

#670

Det är viktigt med grönområden i stan av flera anledningar. Hållbar utveckling.

Ernst Cederholm (Stockholm, 2022-01-13)

#675

Nu får det vara slut på förtätningen på Södermalm och förstöringen av bostadsmiljö, grönområden samt kulturarv! Detta endast till förmån för några fjuttiga antal bostäder som knappt kommer förbättra kötiden för någon! Jag är trött på att leva på en ständig byggarbetsplats! Ni om tar dessa beslut påverkar tusentals människors vardagmiljö! Bortsett de långtgående konsekvenserna kommer det inledningsvis betyda buller, skrän och bråte i minst ett par år under byggtiden! Detta medför STOR stress för människor! Glöm inte bort att Slussen varit ett projekt som påverkat alla söderbor en längre tid! Jag har personligen även arbetat i KS området där hamrandet aldrig slutar! Snälla! Låt oss få lite lugn och ro och lämna våra få vackra träd i fred som vi har kvar!

Malin Langhals (Stockholm, 2022-01-13)

#676

Den skadliga arkitekturen och det medföljande folkföraktet, ska upphöra!

Tina Fivesten (Göteborg , 2022-01-13)

#685

Jag tycker inte att grönområden ska försvinna pga några få hus. De få grönområden är otroligt viktiga i innerstaden.

Robert Karlsson (Stockholm, 2022-01-14)

#689

plantera inte fälla träd!

marta balo (stockholm, 2022-01-14)

#692

Det behövs inten mer förtätning just där. Men det gröna behövs.

STINA JAKOBSSON (STOCKHOLM, 2022-01-14)

#694

Helt obegripligt att det tidigare förslaget om stadsradhus, som drogs tillbaka, nu ersatts av ett förslag som har än mer negativ påverkan på området. Det känns som om det gått prestige i ärendet och att man vill straffa de boende som inte godtog det tidigare förslaget (som man själv till slut förkastade).

Stefan Bergqvist (Stockholm, 2022-01-14)

#700

Stockholms centrum behöver grönområden!!

Inger Hansson (Stockholm, 2022-01-14)

#706

Träden gör mycket nytta o ger mycken glädje,

Annelie Holst (Stockholm, 2022-01-14)

#713

Projektet strider mot sund stadsutveckling och god och hållbar boendemiljö.

Jonas Nordin (Stockholm, 2022-01-14)

#715

Stockholm behöver sina gröna lungor av både miljö och hälsoskäl

Lena Sernevåg (Stockholm, 2022-01-14)

#718

Stockholm behöver verkligen ha kvar alla gröna dungar, Stora som små. Viktigt ur miljö och natursynpunkt. Dagens hänsynslösa syn på miljön måste få ett slut.

Margareta Åkerblom (Stockholm, 2022-01-14)

#723

Staden behöver sina träd. Lundagatan är redan nu trång och drabbad av biltrafikens föroreningar.

Kerstin Eriksdotter (Stockholm, 2022-01-14)

#728

Vi har haft lägenhet på Lundagatan sedan 2008, och lärt oss att bl a uppskatta all grönska.

Lars-Håkan Lindberg (Skellefteå, 2022-01-14)

#729

Vi måste värna Södermalms grönska.
Alla mår vi bra av att ha träd och annan växtlighet i vår närhet.
Ju fler människor som bor i ett område desto mer gröna ytor behövs.

Kersti Karasalo (Stockholm, 2022-01-14)

#731

Det kommer att förstöra hela stadsmiljön samt inte ska ytterligare boendeplatser i någon vettig omfattning

Jan Haapaniemi (Strängnäs, 2022-01-14)

#740

De få träd som finns på gatan försvinner. Träden dämpar ljud och renar luften.

Ulf Helles (Stockholm, 2022-01-15)

#745

Ett fantastiskt kvarter med sina från början inplanerade gröna ytor måste förbli intakta. Biologisk mångfald , luftkvalite liksom miljön i funkiskvarteret är viktiga både som naturvärden och det blåklassade byggnadsminne de utgör. .
Att pressat bygga ett litet antal trånga bostäder som har så många negativa konsekvenser för både oss alla och främst de omkringboende skulle vara ett verkligt misslyckande ja faktiskt ett misstag.

Birgitta Burling (Stockholm, 2022-01-15)

#748

Stoppa förtätningen och bortbyggandet av gröna ytor på Lundagatan

Leif Eriksson (Stockholm, 2022-01-15)

#752

Ytan för projektet är för liten. Gaturummen kommer bli mörka och därav mer otrygga. Projektet ödelägger för den biologiska mångfalden då grönområde tas bort. Bl a rävar, fåglar, rådjur och harar rör sig i detta område. Detta grönområde länkar dessutom till Skinnarviksparken och ger väsentliga trivselfaktorer till området vilket är viktigt att bevara i en stadsmiljö. Projektet förstör kulturhistoriska och arkitektoniska värden särskilt i hänsyn till Marmorn av Sven Wallander som hade detta grönområde där projektet planeras byggas som grund i sin projektering av Marmorn. Det är vår första funktionalistiska byggnad i Sverige som var med på Stockholmsutställningen 1930 och som hade grönområden, luft och ljus som prioritering för kvalitativa och hygieniska bostäder. Detta kommer skadas av att gränder och mörker skapas med det nya projektet samt att den lilla grönskan som fått bevaras och som omsluter Lundagatan försvinner.

Jag anser inte att projektet är värt denna uppoffring trots att det råder bostadsbrist då platsen inte kan erbjuda tillräckligt med BRA bostäder i förhållande till vad de kostar att bygga (kostar i uppoffring av plats, kultur, historia, negativa miljöeffekter, ökade luftföroreningar, trångboddhet och brist på ljus och säkerhet).

Det finns gott om plats att bygga på i Stockholm som inte fördärvar och försämrar, där även ljusare och fler bostäder kan byggas. Förutsättningarna på denna plats kan inte vara sämre.

Veronica Thomsen (Stockholm, 2022-01-15)

#756

Vill behålla så många gröna lungor som går i staden. Både för miljö och psyke.

Pia Halvorsen (Stockholm, 2022-01-15)

#760

Vi måste ha fria gröna platser för miljön att kunna bo. Träden är en del av stadens lungor. Tänker på att även platsen är en korridor för dom vilda djur som samexisterar med oss människor i en stad. Hur tänker man på ljusinsläpp och trängsel emellan husen?

Maria Langhammer (Stockholm, 2022-01-15)

#761

De få grönområden som finns kvar i Stockholms innerstad är oerhört viktiga för de boendes trivsel och hälsa. De får inte byggas bort p.g.a. kortsiktigt vinstänkande i stadshuset, utan måste bevaras! I detta fall handlar der dessutom om ett område som av Stadsmuséet är kulturminnesmärkt och som är avsett att ugöra en harmonisk enhet och helhet med hela kvarteret och Skinnarviksparken. Tänk på fiaskot med plankanprojektet. Låt inte detta ytterligare ett av stadens misslyckade förtätningsprojket!
Kenneth Åhlvik

Kenneth Åhlvik (Älvsjö, 2022-01-15)

#762

Ljus i våra hus

Christer Svensson (Lidingö , 2022-01-15)

#765

Förtätning utan klokskap bryter ner städer. För nya tankar läs gärna boken "Why Cities Need Large Parks" och läs gärna om Holger Blom som var stadsträdgårdsmästare i Stockholm från 1938 till 1971.

Lars-Åke Sols (Lidingö, 2022-01-15)

#766

En onödig förtätning. Det behövs träd och öppna ytor även i innerstaden.

Jörgen Michelsen (Stockholm, 2022-01-15)

#772

Det räcker nu vi behöver våra gröna ytor!

Stefan Lindgren (Stockholm, 2022-01-15)

#773

Jag vill bevara värdefulla kulturmiljöer i Stockholm och jag anser att innerstaden behöver mer grönområden och inte färre för att möta konsekvenser av klimatförändringar.

Anna-Sara Johansson (Stockholm , 2022-01-15)

#775

Enl ovanst text

Lena Sten (Strömstad, 2022-01-15)

#776

Skriver på för att mina föräldrar bor där och behöver ha kvar sina grönområden

Per Cederholm (Stockholm , 2022-01-15)

#789

Jag har köpt lägenhet i et lite grönt område mitt på Söder. Att bygga 4 vånings hus tar bort den lilla grönska som gör Lundagatan så gemytlig.
Hornsgatan 200-300 meter bort kämpar med luftföroreningar. Grönområden gör staden mer atraktiv. Bevara åtminstonde de små täppor som finns kvar i innerstaden.

Dennis Rasmussen (Stockholm, 2022-01-15)

#791

Är emot att man bygger bort grönskan

Liten Falkeholm (Stockholm, 2022-01-16)

#799

Det är fullständigt orimligt och tillika förkastligt att klämma in ännu fler flerfamiljshus innanför tullarna på de FÅ fria fläckar som finns. Helt utan kunskap, tanke och framförhållning att inte begripa att träd/ grönska krävs för att andas och må bra.

Karin Weywadt (Stockholm , 2022-01-16)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...