Skydda våra skogar - Kräv Herman Sundqvists avgång

Kommentarer

#15

Skriver på för att , Herman Sundqvist är jävig och bryter mot lagen , dessutom en usel företrädare för skogsstyrelsen !
Ingen tanke om biologisk mångfald alls..

Christer Oscarsson (Vollsjö, )

#17

Risken för jäv och korruption är uppenbar när en myndighetschef är ekonomiskt beroende ev de beslut myndigheten fattar.

Ulf Ryberg (Skutskär, )

#26

Sundqvist har åsidosatt offentlighetsprincipen genom att dels använda sin privata mailadress för ärende som gäller honom som generaldirektör,
dels - vilket till och med är värre - raderat dessa mail.

Detta är ett grovt brott mot grundlag och grundläggande medborgerliga rättigheter.
Det visar samtidigt att Sundqvist är villig framföra opinion och åsikter som skogsindustrin vill ha fram.

Arbetet på myndigheten visar också att Sundqvist arbetar mot miljövärden och för ökad produktion utan att inse att det inte är långsiktigt bra för de flesta skogsägare samtidigt som det inverkar menligt på möjligheterna att nå köimatmål 2030, 2045/50.

Det värsta är dock brottet mot grundlagen och att ha försvårat eller omöjliggjort för många av myndighetens anställda att ge råd.

Rune Geistrand (Hässleholm, )

#27

Han har gjort sitt.

Lars Olov Karlsson (Uppsala, )

#39

Jäv och korruption hör inte hemma i Sverige. Inte heller massmord och utrotningar.

Sofie Bergman (Kalmar, )

#41

Herman Sundqvist, GD för Skogsstyrelsen, har visat på synnerligen dåligt ledarskap, saknar förtroende och bevisligen nedprioriterar miljöhänsynen i skogsbruket.

En mindre lämpad person för detta uppdrag går nog inte att finna!

Edberg Magnus (Sollentuna, )

#45

Upprörande dålig attityd av en generaldirektör.

Jörgen Nilsson (Hörnefors, )

#47

Vill att direktören tar sitt ansvar.

ove larsson (solna, )

#49

Herman är det sämsta för all skog

Benny Modig (Vittangi , )

#52

Somliga sköter inte sitt jobb!

Anna-Karin Ramnemo (Gnosjö, )

#62

Skogsstyrelsen är satt att granska skogsägares avverkning och tillse att lagen efterlevs. Då kan inte GD dels komma från det granskade ledet (skogsägarna) eller själv vara stor skogsägare. Att göra ett uppehåll i sitt skogsbruk några år känns bara löjeväckande.

Peter Bergengren (Stockholm, )

#77

Fullstädigt omöjligt att vinna något som helst förtroende om HS sitter kvar.

Leif Engström (Färgelanda, )

#78

Att jag vill markera min inställning till korruptionen i skogsstyrelsens ledning.

Peter Wihlborg (Västervik, )

#85

Avgå är väl det minsta. Har han brutit mot ett antal lagar är en polisanmälan vad som krävs!

Helene Synnefors (BY KYRKBY, )

#88

En person som medvetet bryter mot vår grundlag och dessutom i sitt uppdrag utför privata affärer som gynnar honom personligen, det om något är väl korrupt?

Pia Hagfors (Ramnäs, )

#92

Skall gå rätt till

Qui Brännström (Stockholm, )

#96

För att GD har använt sin maktposition på felaktigt sätt, och bör bli straffad som "eco-brottsling," vilket bör bli en ny kategori för brott i dagens situation gällande klimat och naturexploatering. Med avgång och ifrån tagning av sitt skogsinnehav.

Sam Andersson (Mölnlycke, )

#104

En sådan person skal inte sitta i en sådan position.

Serafín Ziquer Xavier (Køpenhamn, )

#111

Nu får det vara nog! Är så trött på folk som skor sig på andra och naturen. Begriper de inte att de själva lever i naturen och att vi har bara ett jordklot. Vad är det för fel på folk idag?

Larsson Ingela (Ljung, )

#112

Ändra på grunderna inom skogen

Börje Selberg (Boden, )

#113

Jag vill att Herman avgår.

Aiden Doyle (Malmö, )

#115

Hemskt med dessa chefer som bara använder sin position för egna åsikter och intressen.

Hervor Uggla (Kil, )

#117

Rädda skogen.

Per Åsling (Göteborg, )

#127

Mitt hjärta brister varje gång jag åker in i Norrbottens inland och bevittnar massförstörelsen av våra skogar.

Frank Häll (Piteå , )

#129

SKS behöver en ny chef och myndigheten måste reformeras.

Nilsson Lars-Erik (Borlänge, )

#150

Jag vill värna om de naturskogar som finns kvar. De bör skyddas från exploatering.
Och det är för jävligt att ovan nämnda person utnyttjar sin position som han har gjort. Det borde vara olagligt.

Kyhlbäck Carita (Ronneby , )

#152

Hänsynslösa roffare ska inte ha något inflytande över natur och miljö

Stefan Persson (Hässleholm, )

#157

Hahaha ha like piglatin

Gagandeep Pejatta (gagandeepinlife@gmail.com , )

#159

Det behövs nya krafter i myndigheten som har som främsta mål att skydda och vårda den lilla del av naturskog som återstår.Nu behövs en chef som sätter biologisk mångfald och ekosystemtjänster främst.

Mats Alfredson (Kungälv, )

#163

Giriget och maktmissbruk får inte styra!
Ansvar och civilcourage ska bli hedersord igen!

Majwell Merike (Stockholm , )

#164

För att skogen betyder allt för mig! Utan skog finns inget liv!

Maria Nilsson (Hudiksvall, )

#167

Herman borde avgå!

Ann-Christin Brolin (Göteborg , )

#184

Klåpare ska inte få behålla jobbet.

Sofia Lindblom (Norrköping, )

#187

Han har avverkat sin rätt till förtroende och borde alldrig satt sin fot i skogsstyrelsen överhuvudtaget och de visste Ibrahim Baylan redan när han satte honom där från början..(ELLER dåvarande minister)....Hugg så mycket ni orkar va ordern.....fyyfaaan....SVENSKA FOLKETS SJÄL HAR NI FÖRSTÖRT.....FYFAAN.....De här kommer stå er dyrt....lita på de...

Mikael Drotz (Hoting , )

#188

Stopp för egoistiska marknadsivrare!

Moberg eva-lotta.moberg@hotmail.se (Varekil, )

#189

Vår skogsförvaltning, livsmiljö, flora och fauna behöver moderna ledare som är kapabla att ta ansvar för mer än lobbyism och sin egen plånbok.

Annica Ericson (Sågmyra , )

#192

Sundqvists agerande är djupt korrupt. Det är skrämmande att en sådan man kan ha en sådan position i Sverige. Det förväntar man sig i en Trump-administration - INTE HÄR!

Madeleine Hurd (Kungsör, )

#197

Herman har missbrukat sitt förtroende.

GD vill ju bla att man avverkar i naturreservat samt gödslar all Sveriges skog bla.. samt se till att ingen biotopinventering bedrivs. Skamligt!

Jacob Petter (Umeå, )

#198

Regeringen behöver visa att den agerar mot uppenbar korruption och att den respekterar sina egna miljöbestämmelser.

Mattias Huss (Uppsala, )Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...