Nej, till cykelväg på vägbanan på väg 600

Kommentarer

#607

Många LGF-fordon och lastbilar/bussar längs vägen. Borttagen vägren kommer leda till farliga omkörningar.

Henrik Gustafsson (Björklinge, 2021-09-28)

#617

Hej alla! Jag vill bara meddela att sådana här namninsamlingar på nätet är värdelösa eftersom vem som helst kan skriva vad som helst och hur många gånger som helst. De har helt enkelt ingen vikt. Det var allt för mig!

Carl XVI Gustaf (Stockholm, 2021-09-29)

#618

PS. Det är jag som är kungen. Jag har haft lite tråkigt under pandemin, ingen representation eller invigningar att rodda med. Så jag ser det som mitt nya kall att informera om problemen med namninsamlingar på nätet. Något ska väl svenska folket ha för alla miljoner i apanage!

Carl XVI Gustaf (Stockholm, 2021-09-29)

#622

Detta är ett vansinnigt förslag mycket trafik å trångt med trångt på vägen med alla breda å saktgående trafik

Bertil Fridk (Uppssla, 2021-09-30)

#624

Jag tycker att trafikverkets förslag är helt ogenomtänkt kommer att störa trafikrytmen som fungerar bra idag.

Arne Larssom (Björklinge , 2021-10-01)

#630

Jag skriver under på att detta förslag är ogenomtänkt, kommer inte kunna bruka min jord och med alla EPA traktorer kommer det bli långa köer. Dessutom verkar det märkligt med outredd mark, verkar vara ett hastverk från kommunen som aldrig sett dubbelmontage på en traktor.

Lena Östlund (Högsta 142, 2021-10-03)

#632

Vill inte ha smalare väg med ökade köer.

Suzanne Rünell (Uppsala, 2021-10-03)

#633

Som entreprenör inom både lantbruk och mark entreprenad så ser jag stora problem i trafikflödet med denna åtgärd !

Joel Nilsson (Uppsala, 2021-10-03)

#646

Att minska på vägbanan bredd då trafiken kommer att öka med folkmängden. Lägg gång och cykelbana på sidan om!

Mikael Ollgren (Björklinge, 2021-10-05)

#654

Det ska inte vara en cykelväg på vägbanan på väg 600

Birgitta Nordling (Uppsala, 2021-10-05)

#659

Förslaget behöver omarbetas

Patrik Jungmarker (Björklinge , 2021-10-06)

#660

Trafiken måste flyta på. Många epor och traktorer på vägen som blir proppar.

Anna Bergström (Björklinge , 2021-10-06)

#674

För att det är en riktigt DÅLIG idé!

Lena Backström (Björklinge, 2021-10-06)

#685

Förbannat dålig idé!

Fredrik Andersson (Björklinge, 2021-10-06)

#698

En avskild cykelbana på befintlig väg skulle göra den övriga trafiksituationen ohållbar och skapa riskabla omkörningar av långsamtgående fordon.

Anders Westman (Björklinge/ Uppsala, 2021-10-06)

#699

Det är ett idiotiskt förslag, bygg en riktig gång å cyckelväg istället.

Fredrik Malmberg (Björklinge, 2021-10-06)

#706

Ett idiotiskt förslag att göra en cykelväg på väg 600.

Bosse Elmblad (Björklinge , 2021-10-06)

#716

Finns vettigare saker att lägga pengar på, tex säker skolväg till skolan i Björklinge 😡

Katharina Eriksson (Björklinge , 2021-10-06)

#725

Helt klart den dummaste idé jag har hört på väldigt länge. En cykelbana måste förläggas separat ifrån körbanan

Johannes Wahlund (Uppsala, 2021-10-07)

#728

Detta kommer utgöra ett stort hinder på en redan förliten väg

Sverker Geidnert (Björklinge , 2021-10-07)

#730

Anser att motorfordon ska skiljas från cyckeltrafiken

Conny Bohlin (Uppsala, 2021-10-07)

#731

Kör bil där varje dag.så därför med till cykelbana där

Kerstin Carlsson (Björklinge, 2021-10-07)

#741

Förstör inte vägen, den räcker till endå.

Anneli Ahlström (Uppsala, 2021-10-07)

#747

Helt tokigt att ha cyckelväg intill den tungt trafikerade väg 600!

Ewa Furuskär (Bälinge , 2021-10-08)

#749

Förslaget är livsfarligt, fordons trafik o cykel/gång trafik skall inte samsas

Johan Wedin (UPPSALA, 2021-10-09)

#753

Jag inte vill ha cykelväg på vägbanan på väg 600

Gunilla Tigerström (Uppsala , 2021-10-09)

#758

Jag vill inte att nuvarande körbanor reduceras så pass att det blir köbildning

gunnar falk (Björklinge, 2021-10-10)

#764

Vägen blir alldeles för smal för trafik

Maud Andersson (Uppsala, 2021-10-11)

#771

Nej tack, redan tillräckligt med köer.

Jennie Odelfalk (Björklinge, 2021-10-12)

#773

Förslaget med cykelbanan på befintlig väg är helt ogenomtänkt och kommer medföra en trafikfara i nuvarande planerad utformning. Jag anser också att man i första hand bör prioritera cykelvägar inne i Björklinge så att alla barn kan ta sig till skola och skolbussar på ett säkert sätt. Det skulle gynna den stora massan istället för den lilla skara som kommer cykla från Björklinge till Uppsala.

Susanne Hellman (Björklinge, 2021-10-12)

#776

Jag tror att det kommer bli väldigt långa köer o svårt för räddningstjänsten att komma fram i rusningstrafik

Andreas Andersson (Uppsala Björklinge , 2021-10-12)

#787

Dåligt förslag!

Gustav Hjärner (Björklinge, 2021-10-12)

#795

Hatar cyklister och deras rättigheter

Emil Karlström (Uppsala, 2021-10-12)

#798

Gör inte 600:an smalare med en cykelväg. Projektera om detta och gör en cykelbana bredvid 600:an. Mycket säkrare för alla cyklister och bilister.

Daniel Fredlund (Uppsala, 2021-10-12)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...