Nej, till cykelväg på vägbanan på väg 600

Kommentarer

#401

För att det kommer bli så dåligt med transport hit så folk inte vill bo här eller flytta hit.

Urbanisering är något som kommunen gillar tydligen.

Emil Eriksson (Björklinge, 2021-09-22)

#402

Känns idiotiskt att lägga pengar på något som kommer att försämra trafiksäkerheten. Avvakta tills pengarna finns istället, inget halvdant.

Annelie Lövgren (Björklinge, 2021-09-22)

#405

Dåligt förslag. Vägen är högtraffikerad. Farligt att cykla med tanke på hastighet och risk för stenskott. Dåligt för hälsan att cykla bredvid en högtraffikerad väg då däck kör upp skadliga ämnen från asfalt.

Stina Nilsson (Björklinge, 2021-09-22)

#409

Bygg en cykelväg bredvid vägen istället för på, varför inte exakt samma som mellan Bälinge och Ulva Kvarn?

Maja Nyberg (Uppsala, 2021-09-22)

#413

Vill ha en cykelbana brevid istället för på befintlig väg

Emmy Thelberg (Björklinge , 2021-09-22)

#419

Att anlägga cykelväg inom befintlig vägbana, som frekvent trafikeras av långsamtgående fordon, riskerar att markant försämra trafiksäkerheten längs väg 600. Ökad risk för flertalet farliga omkörningar i stressad morgon-/eftermiddagstrafik. Därför bör cykelbanan anläggas vid sidan om vägen.

Elin Sundin (Björklinge , 2021-09-22)

#428

Nein! Bauen Sie stattdessen Autobahnen!

Adolf Hitler (Berlin, 2021-09-22)

#429

Jag vill ha en separat cykelväg alltså inte att väg 600 smalnas av för att ge plats för cykelbana på befintlig väg.

Christine Holmgren (Björklinge, 2021-09-22)

#432

Verkligen onödigt spendera resurser på en cykelbana som kanske ger ett 20-tal cykelturer per år, då dessutom plats för bilister blir mindre, och med de långsamgående fordonen efter vägen kommer med allra största sannolikhet trafikleder både påverka pendlingstrafiken negativt, med olyckor som följd. Jag ser ingen logisk anledning att ens fundera över att göra en cykelväg efter väg 600, som knappt kommer användas.

Tony Nordberg (Uppsala, 2021-09-22)

#436

Det är ett vansinnigt dåligt förslag att ta en bit av befintlig väg 600 för att göra en cykelbana som otroligt få om ens nån kommer att nyttja.

Ylva Fridlund (Björklinge , 2021-09-22)

#439

Otroligt dåligt förslag på nuvarande upplägg för cykelbana.

Fredrik Uhrbom (Björklinge, 2021-09-22)

#442

Vägen är hårt trafikerad under delar av dagen och det är svårt för skolbarnen att ta sig över utan risk att bli påkörda. Många s.k. Epatraktorer kör dagligen på vägen och det blir svårare att köra om dessa om vägrenen görs om till cykelbana. Min erfarenhet säger att många bilförare kommer att bli frustrerade över detta och att det då blir risk för galna omkörningar som utsätter våra barn för ännu fler risker...
Varför byggs inte en separat cykelbana vid sidan av vägen?

Gunnel Boström (Uppsala, 2021-09-22)

#454

Med så få cyklister men så många traktorer, mopedbilar etc så behövs den nuvarande vägbredden för att säkert kunna passera dessa långsamtgåendefordon. Framkomligheten för blåljusverksamhet är även den viktig.

Jannica Nilsson (Björklinge , 2021-09-23)

#455

Jag anser att cykelväg ska byggas vid sidan av.
För mig och min familjs trygghet.
Varför går det till alla andra förorter men inte till oss? Är det markägare som säger nej?

Sara Sandgren (Lövstalöt, 2021-09-23)

#459

Det framlagda förslaget skulle orsaka en drastisk försämring av säkerheten och framkomligheten på väg 600. Redan i nuläget sker många riktigt farliga omkörningar - vågar knappt föreställa mig hur det skulle bli om vägen smalnades av. Framkomligheten för utryckningsfordon och bussar skulle också bli hemskt dålig med tanke på alla långsamtgående fordon som trafikerar vägen. Förslaget bäddar för olyckor! Skulle detta gå igenom skulle jag av säkerhetsskäl känna mig tvingad att ta E4 till jobbet istället, vilket skulle öka min pendlingstid med en halvtimme om dagen och 2 mils extra körning om dagen (med allt vad det innebär av ökade utsläpp etc). De fina pendlingsmöjligheterna med både bil och buss var en stor orsak till varför vi valde att flytta till Björklinge - ta inte det ifrån oss!

Lisa Hägg (Björklinge, 2021-09-23)

#461

Jag skriver under på grund av att jag bor på sträckan och åker dagligen på väg 600. Oavsett när jag färdas på vägen är det alltid minst ett långsamt gående fordon att ta sig förbi.

Kajsa Dackefors (Uppsala , 2021-09-23)

#464

Trafikfarligt att släppa cyklister helt utan trafikkunskaper så nära en trafikerad väg. De kan ta bussen istället!

Uffe Jacobson (Uppsala, 2021-09-23)

#468

Hoppas verkligen att denna idiotiska idé inte blir av!! Förstöra en sådan fin väg!!??
Att cykla bland alla dessa köande bilar är väll ingen bra idé! Cykla medför ansträngning och djupandning när man blir andfådd!! Att då andas in alla dessa bilavgaser finner jag direkt olämpligt!! Hur bra är det för hälsan!?
Tänk om och låt vägen vara som den är!! Alla dessa pengar kan läggas på annat!!

Kristian Jakobsson (Uppsala, 2021-09-23)

#485

Det blir svåra och farliga omkörningar av traktorer, buss etc om vägen blir smalare. Bygg en fristående cykelbana. Det blir då en säkrare väg både för cyklister och bilister mm.

Karin Erikssob (Uppsala, 2021-09-23)

#486

Vansinnigt förslag.

Göran Persson (Uppsala , 2021-09-23)

#496

Nu när E4 har varit avstängd syns det tydligt att det behövs en alternativ väg som kan hantera mycket trafik. Vi behöver en cykelväg men lösningen som man valt nu kommer innebära att de som pendlar med buss hellre tar egen bil och ta E4 eftersom man inte kan förutsäga när man kommer fram (jag är en av dem) ifall man hamnar man bakom en traktor eller epatraktor så tar det tid..

Annette Alex (Uppsala, 2021-09-24)

#506

Tycker cykelvägen ska vara separerad från vägbanan. För att kunna nyttja vägens bredd till långsamtgående fordon som blir fler o fler.

Håkan Johansson (Björklinge , 2021-09-24)

#509

Jag tycker förslaget gör en försämring av vägen. Tror även att en cykelbana bara kommer att användas av några få

Anna Stjernstedt (Skuttunge , 2021-09-24)

#514

Jag bor i Björklinge och jag tror att det kommer ske en ökning av trafikolyckor iom befintligt förslag. Det kommer också försvåra för utryckningsfordon att ta sig fram.

Anna-Karin Langdell Hagman (Björklinge , 2021-09-25)

#519

Helt idiotiskt förslag! Kommer bli kaos på vägen om det går igenom! Kan omöjligt vara ngn som åker den vägen som kommit med förslaget!

Anders Nilsson (Uppsala, 2021-09-25)

#529

Jag är positiv till cykelbanan men inte på bekostnad av befintlig vägyta.

Philip Åkerman (Björklinge , 2021-09-25)

#535

Jag vill ha en trygg cykelväg bredvid väg 600. Jag vill att mina barn ska kunna cykla till skolan.

Emma Eriksson (Björklinge, 2021-09-26)

#538

Nej till cykelbana på väg 600
Bättre bredvid vägen och låta vägbanan behålla sin bredd och framkomlighet som den har idag.

Ingela Svensk (Björklinge , 2021-09-26)

#539

Vägen blir för smal . Jag vill gärna ha cykelväg om den blir utanför nuvarande väg .

Ann-Sofi Pettersson (Uppsala, 2021-09-26)

#550

Det är idioti att ta bort så många busshållplatser i en kommun som som ska prioritera mobilitet och inkludera äldre.

Linnea Klingström (Björklinge , 2021-09-26)

#553

De är ju en vansinnig idé samt kommer att sluta i katastrof att genomföra detta . Ska det vara en cyke/gå väg så ska den löpa separat och med en större distans med den redan hårt ansatta 600an .

Johan Hagman (Björklinge, 2021-09-26)

#554

Nollvision kostar!

David Fällman (Uppsala , 2021-09-26)

#557

För att de är idiotisk att bygga en cykel väg

Jesper Wakander (Björklinge , 2021-09-26)

#571

Vi får inte förstöra en pulsåder

Börje Björk (Björklinge , 2021-09-27)

#572

Åker på väg 600 varje dag och det är viktigt att vägen fortsätter fungera!

Tobias Rydstedt (Uppsala , 2021-09-27)

#584

Jag ofta åker 600:an och tycker att cyklisterna ska vara skyddade från biltrafiken.

Barbro Bergkvist (Bälinge, 2021-09-27)

#586

Det kommer att bli kaos och vansinnesomkörningar om folk ska ligga och köra sakta efter en traktor eller tröska

Carmen Andersson (Björklinge, 2021-09-27)

#589

Minskad framkomlighet och borttag av busshållplatser.

IngMarie Josefsson (Uppsala, 2021-09-27)

#592

Jag tror att det kommer göra framkomligheten för alla sämre.

Mimmi Johansson (Björklinge, 2021-09-27)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...