Stoppa Sveaskogs avverkning på Juoksuvaara!

Kommentarer

#404

jag vill att vi bevarar våra skogar för kommande generationer. För klimatet, för miljön, och för alla de kulturvärden och historiska avtryck som annar går förlorade.

Mikaela Peltz (Koskullskulle, 2021-07-21)

#410

Skövlingen måste stoppas, tänker på kommande generationer!

Charlotta Vesterlund (Eskilstuna, 2021-07-21)

#411

De sista spillrorna av hela skogsekosystem måste räddas.

Mats Söderlund (Gistavsberg, 2021-07-21)

#420

Vansinnet i hanteringen av skog

Kraka Gustafson (Köping, 2021-07-21)

#422

Skogen är våra lungor och hem för många arter av både växter och djur som annars inget hem kommer att ha

Maria Johansson (Örby, 2021-07-21)

#423

Naturskogarna behöver bevaras för klimatets och kommande generationers skull!

Jens Rydgren (Vendelsö, 2021-07-21)

#425

Det måste till en förändring av svenskt skogsbruk.

Göran Ehn (Falun, 2021-07-21)

#429

Jag skriver under för mina barn och barnbarns skull.

Ann-Kristin Hilli (Tierp , 2021-07-21)

#439

vi behöver ha stora skogsområden lvar

Eva Forsberg (Luleå , 2021-07-21)

#440

All gammal skog tas ner och ju längre norrut vi kommer desto längre tid tar det för ny skog att etablera sig. Med skogen försvinner djur, svampar och andra växter.

Helena Grimm (Stillingsön, 2021-07-21)

#445

Våra sista skogar måste skyddas för att bevara biologisk mångfald och lindra klimatkrisen.

Sally Mattsson (Mölndal, 2021-07-21)

#447

Vi måste värna om den biologiska och kulturella mångfalden

Erna-Britt Nordström (Söderhamn, 2021-07-21)

#451

Det är inte hållbart att kalavverka skog på det sätt vi gör. Det skapas monokultu Där inga djur eller växter kan leva. Plockhuggning av träd i olika åldrar och ett skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald och renbete mm.

Mirja Palo (Jokkmokk, 2021-07-21)

#453

Vi måste bevara våra skogar .

Christer Smedqvist (Junosuando, 2021-07-21)

#470

Staten skall arbeta som föredöme för sina medborgare. Vi behöver skogen.

Gunilla Arneström (Mölndal , 2021-07-21)

#476

Det måste få ett stopp på skövlingen av våra skogar !!!

Carina Lindstaf (Nacka, 2021-07-21)

#482

Sveaskog är tjuvar o bedragare

Bengt Gullbratt (V.Frölunda, 2021-07-21)

#486

Nu får det räcka med rovdriften av skogsbruk och gruvor i landets nordliga delar.

Eriq Lindberg (Uppsala, 2021-07-21)

#489

Det måste bli stopp på avverkningen av vår värdefulla skog. Plocka ut enstaka träd på ett ansvarsfullt sätt. Låt mångfalden bli ledord.

Karolina Leifsdotter (Gnesta, 2021-07-21)

#491

Detta är såå! skamligt och oförskämt gentemot såväl allt nu levande som dom som skulle komma efter.

Annacarin Leufstedt (Karlskrona, 2021-07-21)

#495

För att våra skogar inte ska försvinna som pengar i Sveaskogs fickor, och för att naturen tillhör djuren.

Henric Lind (Stockholm , 2021-07-21)

#497

Jag bryr mig om miljön.

Inger Krath (Julita, 2021-07-21)

#513

Skogen är så mycket mer än bara virke. Förstår inte människorna det, förstör de förutsättningen för vårt liv här..

Eva Lundborg (Nyköping, 2021-07-21)

#515

Klimatet förändras då skogen försvinner,även djurlivet drabbas av kalhyggen

Kurt Nilsson (Gällivare , 2021-07-21)

#517

Jag vill att vi värnar vår natur!

Lena Jonsson (Köpingebro, 2021-07-21)

#521

Självklart att vi skall stötta samerna och svensk skog.

Ann-Christin Kristiansson (Stockholm Järfälla, 2021-07-21)

#523

Sveaskogs hänsynslösa rovdrift är fullständigt skamlig!

Ylva Björnsdotter (Ljusdal, 2021-07-21)

#529

Borde vara förbjudet att kalhygga så stora områden

Pierre Blanksvärd (Kumla, 2021-07-21)

#530

Att bevara naturlig och levande skog.
Och med det alla arter som lever av en urskog som den ska vara
Kalhyggen är en katastrof för allt levande

Anne-Marie Schröder (Klippan, 2021-07-21)

#538

Vi måste rädda skogen! ❤

Sofia Karlander (Ramnäs, 2021-07-21)

#544

Skogar ska inte avverkas på det sätt som görs nu. Det förstör vår miljö.

Eva Hedlund (Gällivare, 2021-07-21)

#556

Mångfalden i svensk natur är viktig, att avverka våra skogar utan hänsyn är ngt som bryter ned de viktiga arter som ligger till grund för både människans och djurens överlevnad/ vi behöver balansen mellan arter så att det finns näring, medicin med mera till oss alla i näringskedjan, genom att bryta ned den balansen dör våra egna möjligheter till överlevnad då våra djur o växter utarmas

Maria Brandt (Stavsnäs, 2021-07-21)

#562

För att det är förjäkligt att all skog avverkas så här.

Desirée Ojalsy (Tranås, 2021-07-21)

#563

I rådande klimatnödläge har vi inte råd med koldioxid-läckande kalhyggen. Inte heller med monokulturer och skenande utarmning av den nödvändiga biodiversiteten.

johan westberg (Stockholm , 2021-07-21)

#590

Nu får det vara nog med avverkningarna, vi behöver vår skog, våra träd!!!

Nilla Åström (Stockholm/Ystad, 2021-07-22)

#591

Det är ett övergrepp på skogen

Anneli Persson (Vaggeryd, 2021-07-22)

#593

Låt skogen vara

Alexandra Sjöberg (Västerås, 2021-07-22)

#598

EU:s skogsstrategi fastställer att skogsbruket i offentligt ägda skogar, som tex Sveaskog, ska föregå med gott exempel, skog ska skyddas och mark restaureras så att redan beslutade miljömål nås!

Charlotte Whitt (Alsterbro, 2021-07-22)

#599

Jag vill visa stöd för utökat skydd av skog och för ekologiska metoder av skogsbruk. Trakthyggesbrukets tid är förbi. Det var en förfärlig ide från början till slut, och nu slår vi i de sista spikarna i dess kista.

Mattias Olsson (Hölö, 2021-07-22)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...