Säg NEJ till en ny stad i Sydöstra Uppsala!

Kommentarer

#2

Jag vill inte ha en stad i vårt bostadsområde.

Eva Jonsson (Uppsala , 2021-06-15)

#3

Omförhandla avtalet med staten. Det är alldeles för mycket bostäder planerade i området. Miljön förstörs för människor som redan bor här.

Greger Theolin (Uppsala, 2021-06-16)

#5

Jag är emot dessa planer på utbyggnad pga av förstörelse av natur. Buller och trafik kommer att öka enormt. Det är ett övergrepp på oss som bor här och som har valt området just pga dess inslag av natur.
Ingen i Bergsbrunna önskar denna utbyggnad - INGEN.

Isabell Sethson Mast (Uppsala, 2021-06-16)

#12

Oersättliga naturvärden kommer att förloras. Kommunen har inte gjort en riktig miljökonsekvensbedömning eller tagit hänsyn till de riktlinjer som finns för vad man får göra som kan påverka ett Natura 2000 område.

Kerstin Stewart (Uppsala , 2021-06-16)

#13

Förslaget är inte genomtänkt och tar inte hänsyn till nuvarande boende i området.

Anna-Maria Aulin (Uppsala, 2021-06-16)

#14

Vansinnigt projekt

Birger Edvinsson (Uppsala , 2021-06-16)

#20

Vill inte att det byggs ett betonggetto vårt bostadsområde.

Erik W Norinder (Uppsala, 2021-06-16)

#22

Bor och bott i närområdet i stora delar av mitt liv. Jag trivs här och vill framför allt inte att naturen förstörs. De områden som ska bebyggas är mitt och mina näras mest besökta områden och djurlivet där är helt fantastiskt.

Johan Agnerdahl (Uppsala, 2021-06-16)

#23

Jag bor i det berörda området och vill inte tvingas flytta för att anledningen till att jag flyttade förstörs och tas bort: närheten till naturen ❤

Jennie Liljeborn (Upsala, 2021-06-16)

#25

Jag inte vill ha en storstad i vår vackra miljö och att de inte ska bygga på åkermark.

Marianne Johansson (Uppsala, 2021-06-16)

#26

Repliken ”Tänkte inte på det” är alldeles för ofta på sin plats i politiken.

Anders Fällmar (Märsta, 2021-06-16)

#29

Jag motsätter mig ett nytt miljonprogram, vilket det är, på denna plats då själva idén dessa program aldrig har fungerat. Att göra samma misstag en gång till är bara idioti. Det måste finnas andra lösningar där hela staden delar på utbyggnaden och i sin tur skapar en trevlig stad man vill bo i alt. flytta till.

Fredrik Gustafsson (Uppsala, 2021-06-16)

#30

Rent vansinnig miljöförstöring. Oerhörd påfrestning för Uppsala..

Simone Falk (Uppsala, 2021-06-16)

#31

Jag anser att kommunens byggplaner är helt galna och baserat på beräkningar som inte är relevanta i och med pandemin. Fler människor kommer att jobba hemifrån och på distans.

Björn Höijertz (Uppsala, 2021-06-16)

#32

Jag bor precis där skogen börjar 5 meter till lingon o blåbär på hösten hör hackspetten på våren och rådjuren står i skogsbrynet förstör INTE denna idyll

Lille-Mor Hemmingsson (Uppsala, 2021-06-16)

#37

Stoppa planerat övergrepp med en "ny stad" i SÖ Uppsala, som ger ett nedtrampat Lunsen-reservat. Värna och bevara villa- och trädgårdsstaden och jordbruksmarken.

Gunnar Norén (Uppsala, 2021-06-16)

#39

Jag motsätter mig mot skövlingen av norra Lunsen, och den enorma byggnationen och spårvagn spår.

Terence Paris (Uppsala, 2021-06-16)

#40

Vi vill ha vår närmiljö kvar.
Pellingrad är både ekologiskt och ekonomiskt vansinne och måste stoppas.

Kaj Kjellgren (Uppsala, 2021-06-16)

#41

Jag flyttade till nåntuna för att jag inte ville bo i stan bland massa betong och höghus. Ville bo nära naturen.

Angelica Eriksson (Uppsala , 2021-06-16)

#43

Stoppa vansinnet, vi har valt att bo i ett områden med gles bebyggelse och levande natur.

Johan Helander Holmberg (Uppsala , 2021-06-16)

#46

Jag vill inte att man försämrar staden och ser inget värde i att bygga bostadsområden där människor inte vill bo utan istället tvingas på pga brist på alternativ.

Lyssna på folket, folket har sagt nej, så var de med det.

Rikard Lehman (Uppsala, 2021-06-16)

#47

Jag vill värna den biologiska mångfalden och klimatet. Att bygga så mycket på en så liten yta och i en skyddsvärd miljö nära ett naturskyddsområde är inte försvarbart. I stället bör man se över hur uppsala stads befintliga bostadsområden kan förändras. Bygga till våningar på befintliga fastigheter omvandla kontor till lägenheter. Tillåta fler våningar i innerstaden. Bygga flerfamiljshus i sammhällen utanför Uppsala stad. Att värna om naturen är att ta ansvar för framtiden.

Ulla Hansson Paris (Uppsala , 2021-06-16)

#49

Är helt emot de föreslagna byggnadsplanerna inkl. spårvagn i SÖ Uppsala som inte på långa vägar är hållbara. Det är en fullständigt odemokratisk process som ledande politikerna driver och de lyssnar inte på de som bor här. Detta är ett miljonprogram och inget annat och de som kommer flytta hit är endast de som inte har något annat alternativ.

Ola Lind (Uppsala, 2021-06-16)

#50

Förslaget är ogenomtänkt, ingen förståelse för oss som bor här och naturen som finns.

Maria Jennerstig (Uppsala, 2021-06-16)

#55

Detta är emot allt sunt förnuft!
Det är inte människovärdigt och absolut inte naturvänligt!

Marianne Leimar (Uppsala, 2021-06-16)

#59

Socialdemokraterna har lämnat det demokratiska spåret. Tyvärr har fler partier hängt på. De lyssnar inte ett dugg på aktiva, ansvarstagande, kunniga medborgare. Vidare bryter de mot klimatmål, miljömål och allt vackert tal om mångfald. Deras planering är dessutom bristfällig gällande bl a vattenförsörjning, trafikflöde mm. De är helt enkelt inte trovärdiga.

C Norinder (Uppsla, 2021-06-16)

#63

Vi valde att flytta till Nåntuna pga dess fantastiska lugn och omgivande natur. Nu kommer allt det fina att raderas.

Karin Björkegren (Uppsala, 2021-06-16)

#64

För att bevara vårt närområde, dess natur och karaktär!

Mokhles Saghir (Uppsala , 2021-06-16)

#66

Jag vill inte att Lunsen förstörs och riskera Uppsalas dricksvatten till följd av den nya bron. Orimligt många bostäder på en och samma plats.

Petra Sundkvist (Uppsala, 2021-06-16)

#69

Jag skriver under för att stoppa Pellings storhetsvansinne. Det at bygga så många bostäder på ett och samma område är inte i närheten av hållbart. Vi förbrukar ständigt naturens ressursers i ett alt ökande tempo,och at det skall byggas spårvagn och ett nytt miljonprogram är så långt ifrån hållbarhet vi kan komma. Vi i Sverige borde ligga i framkant på att ändra detta. I Norge har man ett gäng fjällvättregler och jag tycker Pelling skal ta till sig en av dom viktigaste reglerna: det er ingen skam å snu.....
Dock är det skam att sno livskvalitén till 10 000 innevånare för att hästhandla med regeringen över ett 4spår.

Ragnar Thorestedt (Uppsala , 2021-06-16)

#71

De stora naturvärdena och Uppsalas grundvatten hotas av byggplanerna, de måste säkras.

Anna Sjöström (Uppsala, 2021-06-16)

#72

Vi kommer behöva så mycket mark att odla på i framtiden så NEJ bygg inte mer i detta område

Mona-Lisa Heldmark (Uppsala, 2021-06-16)

#73

Lämna djuren i fred !! Denna utveckling är inte hållbar !!

Monica Hermanson (Uppsala, 2021-06-16)

#75

Vill inte se detta mastodontbygge som fullständigt kommer att degradera vår stad och stadsdel.
Detta blir endast ett partipolitiskt skrytbygge.

Bo Leimar (Uppsala , 2021-06-16)

#81

Programmet är inte genomtänkt.
Bostäder kan byggas på annan plats, inte förstöra ett väl fungerande och naturnära område.
Det är dags att visa att vi har demokrati och inte demokratur.

Henrik Hedlund (Uppsala, 2021-06-16)

#82

Eftersom planerna saknar verklighetsförankring. Om det byggs så som planerat så kommer det leda till stora sociala, miljömässiga och infrastrukturella problem. Ja, det behövs fler bostäder i Uppsala, men det måste byggas hållbart, inte snabbt.

Stefanie Schwarz (Uppsala, 2021-06-16)

#84

Jag skriver under pga detta är en fruktansvärt plan som kommer påverka både miljö och stad på det med fruktansvärda sätt.

Caroline Nilsson (Uppsala, 2021-06-16)

#94

Alldeles för tät o för mycket bebyggelse.

Margareta Norinder (Uppsala, 2021-06-16)

#96

Att det är ett bedrövligt förslag ! Och att nån ens tänkte tanken !

Cathrine Sandberg (Uppsala , 2021-06-16)

#102

Det måste vara stopp på politikernas hybris!

Thomas Brandow (Uppsala, 2021-06-16)

#108

Stoppa detta vansinne med att bygga bort vår natur. Värna istället om Lunsen, Å-rike Fyris och ulleråker

Pia-Marit Ekström (Uppsala , 2021-06-16)

#109

Jag vill inte att det byggs ett miljonprogram område i det underbara naturnära området Sävja-Nåntuna-Bergsbrunna. Gör om och gör rätt så att utbyggnadsplanerna av Uppsala rimmar med demokrati och värnande av vår närmiljö.

Susanna Lindman (Uppsala, 2021-06-16)

#112

Naturen är viktig för alla människors hälsa vilket kommer fram i allt mer forskning. Vi behöver skogen och tystnaden och inte bara planterade parker. Flera människor har upptäckt naturen under pandemin. Hur ska den del av Lunsen som blir kvar kunna räcka till för alla som ska bo i området och även från Knivsta- Alsike?

Carina Lundberg (Uppsala, 2021-06-16)

#115

Jag ser inte att det är hållbart att öka koldioxidavtrycket med att bygga dessa betonghus och sedan påstå att det är klimatneutralt. Betong och andra byggmaterial som behövs för att bygga så här högt och tätt är likvärdigt eller en ökad påverkan än vad minskningen blir från lokala transporter. Betongen står nu för 8% av all genererad koldioxid idag och med sådana planer ökar den siffran.

Roger Sohlberg (Uppsala, 2021-06-16)

#122

Jag skriver under pga att skogen och den biologiska mångfalden är dwt som upprätthåller vår planets system. Dessutom tycker jag att det är extremt korkat att Uppsala enbart ska växa på
ett ställe, utanför stan och skapa en förort. Sprid ut byggnationen

Anna Paris (Uppsala , 2021-06-16)

#124

Det är helt fel att bygga så mycket på ett litet område. Sävja är ett problemområde, ska Bergsbrunna också bli det?
Billiga bostäder behövs, men sprid ut byggandet över hela Uppsala!

Ingrid Klint (Uppsala , 2021-06-16)

#127

Uppsala kan inte växa obegränsat på ett begränsat utrymme där det stör naturvärden och de människor som redan bor på platsen. En spårvagn genom Årike Fyris äventyrar både Uppsalas grundvatten och en ansökan om ett världsarv i Linnes fotspår.

Inger Hallqvist Lindvall (Uppsala, 2021-06-16)

#130

Jag skriver härmed under föreningen Sydöstra Uppsalas namninsamling emot kommunens planerade miljonprogram i sydöstra Uppsala. Projektet i sin nuvarande omfattning är respektlöst och oansvarigt mot alla som nu bor i området och kan tänkas bo här i framtiden, med oåterkalleliga skador på miljön och människors levnadsstandard. Bygget innebär att man bygger bort allt som gör området attraktivt. Projektet måste planeras om med stor hänsyn till befintlig bebyggelse och nuvarande karaktär, med bevarade skogar och hagar och utan täthet mellan husen.

Elsa Ståhlgren (Uppsala, 2021-06-16)

#134

Jag värnar om vår livsmiljö. Det går inte att koncentrera hela Uppsalas nybyggnationer och förtäta Bergsbrunna,Sävja, Nåntuna och riskera att vi förlorar Lunsens flora,fauna och våtmarker. Linnés världsarv. Vi vill fortsätta bo nära den natur som hela Uppsalas befolkning har glädje av och inte i en tät betong miljö med höghus.
Tänk framtid för våra barn och sprid nybyggnationer på flera platser i hela Uppsala och bevara Livsmiljön.

Karin Svebrant (UPPSALA , 2021-06-16)

#137

Protesterar mot en helt vanlig förstöring av en stadsdel samtidigt som det är total brist på småhus och villor. Spårväg är total brist på ekonomi. Hel kapitalförsäkring och dessutom förstör värdet på alla angränsande bostäder vilket förutsätter ekonomisk kompensation.

Per Svebrant (Uppsals, 2021-06-16)

#139

Motsätter mig planerna på de stora utbyggnaderna i sydöstra Uppsala.

Anita Lager (Uppsala , 2021-06-16)

#140

Eftersom jag motsätter mig helt mot dom vansinniga planer som Kommunen med Pelling i spetsen försöka driver igenom utan hänsyn.

Lars Janssen (Uppsala, 2021-06-16)

#143

Jag anser att det är helt fel att detta beslut tagits utan att man har stöd från de som bor i området utan tvärtom, beslutet är taget trots att merparten av de boende är emot det!

Helena Forsberg (Uppsala , 2021-06-16)

#144

Förslaget har inget demokratiskt underlag och är ogenomtänkt

Pernilla Andersson (Uppsala, 2021-06-16)

#145

Bygg ut järnvägen mot Sala och bygg ut kransorterna istället längs med den sträckan, bygg ut orterna norrut längs med järnvägen mot Tierp. Förstör inte de sydöstra stadsdelarna

Tobias Rubbetoft (Uppsala, 2021-06-16)

#146

Min uppfattning är att hela projektet är ett feltänk. Från antal lägenheter, höjden på husen, usel plan för biltrafik till spårvagn som representerar dåtiden.

Hans Jäderlund (Uppsala, 2021-06-16)

#147

Vi medborgare måste bli lyssnade på när det gäller planering av vår närmiljö!

Mona Kumlin (Uppsala, 2021-06-16)

#149

Jag skriver under för att jag har bott i Sävja i hela mitt liv, och det må kanske inte vara den bästa platsen på jorden men det är absolut en av de bästa platserna i Uppsala, just tack vare att det ligger en knapp kvart från stan men man får ändå "landet"-känslan. Att förstöra detta genom att öka befolkningen med 500%, och detta emot folkets vilja, är en skandal. Erik Pelling borde ta och tänka efter vem det egentligen är som betalar hans lön.

Christian Zetterström (Uppsala, 2021-06-16)

#157

Jag skriver under eftersom jag inte vill ha min närmiljö, som jag valt med omsorg, förstörd av ett oproportionerligt stort byggande av nya bostäder.

Elizabeth Bergstedt (Uppsala, 2021-06-16)

#158

Skriver under på grund av att jag vill att man bevarar vårt bostadsområde!

Lars Agnerdahl (Uppsala , 2021-06-16)

#161

Stoppa detta vansinne! Bygg med måtta, och sprid ut bebyggelsen på fler områden i och runt Uppsala.

Petra Johansson (Uppdala, 2021-06-16)

#162

Den planerade gigantiska utbyggnaden förstör boendemiljön och värdefull natur. Planerna måste bantas till rimlig nivå. Det är också osäkert om så många fler kommer att pendla i framtiden, ökat distansarbete är här för att stanna - med allt bättre tekniska lösningar. Planerna liknar det gamla miljonprogrammet och riskerar att utvecklas likadant.

Torkel Hjerpe (Uppsala , 2021-06-16)

#163

Ser planen som ogenomtänkt som förstör oersättliga naturvärden

Märit Gunneriusson Karlström (Uppsala , 2021-06-16)

#164

Jag är emot förtätningsplanen av sydöstra Uppsala

Eva Wadström (Uppsala, 2021-06-16)

#167

Exploateringen tar inte hänsyn till vikten av grönområden. Bygger inte med hänsyn till invånarnas önskemål

Lena Regard (Uppsala, 2021-06-16)

#173

Vill inte att det byggs i den föreslagna omfattning i aktuellt område.

Malin Göthlin (Uppsala, 2021-06-16)

#177

Jag skriver under för att jag anser att planen bör göras om och för att kommunstyret inte tar den demokratiska processen på allvar.

Solveig Enström (Uppsala , 2021-06-16)

#179

Betong nej tack!
Lokaldemokrati ja tack!

Henrik Egnell (Uppsala, 2021-06-16)

#186

Det är vansinne att bygga sönder Sävja/Nåntuna

Lena Palm (Uppsala, 2021-06-17)

#188

Jag skriver under på grund av att denna exploatering kommer orsaka negativa konsekvenser för miljö, natur och människor som bor här nu och många sekler fram, samt bidra till ett än mer segregerat samhälle.

Ida Walles (Uppsala, 2021-06-17)

#189

För jag vill naturen ska få bli kvar i sjävja /bergsbrunna .vi behöver inte mer bostäder!

Joel Eklund (Uppsala , 2021-06-17)

#191

Hela detta projekt är vansinne!

Mona Bengtsson-Redén (Uppsala, 2021-06-17)

#196

Jag bor i Bergsbrunna och vill bevara områdets lugna karaktär.

Malin Alm (Uppsala , 2021-06-17)

#198

Skogsområdena i sydöstra Uppsala har varit en viktig del av min uppväxt. Att ha levt nära till naturen har gett mig möjligheten att lära mig hur den bör värnas och respekteras, och så även en tillflyktsort när vardagen känns tung. Jag skulle aldrig vilja att den möjligheten fråntogs barn och unga, och ser stora risker i att göra något sådant. Vi vill väll inte fostra generationer vars hela liv utspelar sig i betong? Jag ser även problematiken att stjäla undan en omväxlande miljö från människor i utanförskapsområden, som inte har möjlighet att söka sig till naturen förutsatt att den inte finns i deras närhet.

Oskat Wetterqvist (Uppsala, 2021-06-17)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...