RIV INTE NITROLACK

Kommentarer

#1002

Fatta att detta inte ska rivas!

Camilla Dal (Gävle, 2021-05-12)

#1003

I en levande stad ska man ta tillvara spår av historia. Det gör staden rik, mångfacetterad, spännade, vackrare och i längden hållbar. Ta tillvara det man kan, bygga om, lägga till. Lövholmen har potentialen att bli en sån plats! Ta tillvara det. då kan det bli en riktig magnet. En attraktiv plats.

Eva Höglund (Stockholm , 2021-05-12)

#1007

Bygg absolut inte bostäder i området nära Färgfabriken som är enormt unikt i sin karaktär. Utan bebygg på platser i förorten som lämpar sig bättre för bebyggelse och nya byggnader.

Asta Nilsson (Stockholm, 2021-05-13)

#1018

En stad som inte bevarar, utvecklar och tillgängliggör sin historia är en död stad. Ta lärdom av rivningarna i Hagakvarteren på 70-talet.

Kerstin Trygg (Segeltorp, 2021-05-13)

#1019

Tycker man skall bevara gamla byggnader.

Eva Rodenlind (Stockholm, 2021-05-13)

#1027

Spara resurser och historisk charm.

Johan Persson (Johanneshov, 2021-05-13)

#1028

Tycker det är viktigt att bevara historiska byggnader och platser.

Peder Wedin (Stockholm, 2021-05-13)

#1031

Som Hyresgäst på färgkontoret upplever jag dagligen områdets kvaliteter och det kluster av byggnader som ger det dess karaktär.

Klara Regnö (Stockholm , 2021-05-13)

#1033

Det är ett viktigt och värdefullt kulturarv, och jag har anknytning till platsen.

Danjel Skerfving (Stockholm , 2021-05-13)

#1036

Vi måste bevara hela vår historia, inte bara religion och högadel.

Katrin Vallas (Stockholm, 2021-05-13)

#1042

Jag tittar alltid på dessa byggnader när jag går förbi och tänker att de borde rustas upp pga läget och hur fina de skulle kunna bli

Gustav Rathsman (Stockholm, 2021-05-13)

#1047

Områdets kvalitet hänger på hur man kan bevara och utveckla industrikaraktären - riv inte bort möjligheten till något unikt!

Per Kraft (Stockholm, 2021-05-13)

#1052

Självklart ska en kulturbyggnad bevaras!

Ann Wedefelt (Sundbyberg , 2021-05-13)

#1062

Kortsiktighet och okänslighet i stadsplaneringen har på fler än ett ställe påverkat Stockholm negativt. Här finns nu ett utmärkt tillfälle att, istället för att i vanlig ordning riva och bygga nytt, utveckla och skapa en dynamisk plats där äldre byggnader bär platsens själ vidare i samspel med nybyggen och spännande arkitektur. Jag bodde flera år i Hackney i östra London, en kulturell och arkitektonisk smältdegel och ett fenomenalt exempel på just stadsUTVECKLING. Lär av londonborna, förnya med förnuft!

Johan Wirfält (Stockholm, 2021-05-13)

#1068

Det betyder allt för mig.

Lucas Lundwall (Stockholm , 2021-05-13)

#1070

Ett område som detta får sitt värde genom den karaktär som byggnader och topografi ger det. Vi behöver vår kulturhistoria för att känna tillhörighet i ett skeende och på en plats. Låt områden vara olika och skapa nytt som istället värnar och hyllar det befintliga. Dessutom är det viktigt ur hållbarhetssynpunkt att så långt som möjligt bygga på den inneboende energin (embodied energy - dvs den energi som finns i det befintliga) istället för att riva och bygga nytt.

Elizabeth Hatz (Stockholm, 2021-05-13)

#1075

Jag skriver under därför att våra kvarter förändras snabbt - människor byts ut och kulturella verksamheter har inte längre möjlighet att finnas kvar. Vi behöver fler bostäder, men måste också värna om vårt kulturarv, och skapa levande stadsdelar genom att behålla byggander som kan användas till andra verksamheter än bostäder.

Cecilia Järdemar (Hägersten, 2021-05-13)

#1081

Intressantare vackrare och mer hållbar stad om äldre byggnader bevaras. En skam om denna unika byggnad rivs.

Lucia Pagano (Stockholm , 2021-05-13)

#1088

Fin byggnad som behöver bevaras.

Martin Westman (Stockholm, 2021-05-13)

#1100

Riv inte byggnaderna för Nitrolacfabriken bevara karaktären genom varsam renovering och omdaning av området

Anne-Marie Nenzell (Stockholm, 2021-05-14)

#1113

bevara det som finns. stoppa förfulningen.

amanda jayessi (stockholm, 2021-05-14)

#1115

Miljön på Lövholmen är unik och bör hanteras varsamt.

David Eide (Stockholm, 2021-05-14)

#1116

Jag ser fina möjligheter till en levande stadsmiljö i och genom detta hus, med kulturprojekt och utbildning för de boende i området samt besökare från hela stockholmsområdet. Med gentrifieringen behöver allt som ingår i en stad möta förorten. Inte bara bostäder. Nytt och gammalt, teknik och kultur, behöver mötas såsom i andra europeiska storstäder.

Kristin Henningsson Silvennoinen (Hägersten, 2021-05-14)

#1119

Jag bor i området och tror starkt på att göra restaurang, eventuellt bygga om insida till bostäder etc för att göra området mer attraktivt även för de nybyggda husen. Ingen vill bo i ett område utan själ!

Ellen Ingman (Stockholm, 2021-05-14)

#1123

Riv inte mer i Gröndal!!

Johan Rosenqvist (Hägersten, 2021-05-14)

#1126

Att kombinera denna byggnad med ett nytt bostadsområde kommer ge en unik stadsplanering som skiljer sig mot de endimensionella stadsplaneringarna i hammarby sjöstad och lilljeholmen.

Andreas Berglin (Stockholm, 2021-05-14)

#1127

Tycker att industriarvet bör förvaras.
Bott många år i Sheffield där de har Kelham Island. Stålindustri-område som bevarats och förvandlats till kommersiellt bruk.
Fantastisk tillgång.

Johanna Vikman (Stockholm, 2021-05-14)

#1138

Vi måste värna om vår stad

Lena Hillström (Stockholm, 2021-05-14)

#1140

Jag vill förhindra rivningen eftersom jag vid alla mina besök på Färgfabriken gillat bl a det aktuella huset i dess närhet - förstärker verkligen tillsammans med FB ursprunget!

Hans Ewerby (Nacka, 2021-05-14)

#1141

Synd att inte bevara Lövholmens unika karaktär

Anders Bergmark (Stockholm, 2021-05-14)

#1152

Därför att det är en katastrof att riva en så kulturhistoriskt intressant byggnad. Inte bara som minnesmärke och bevarande av historisk kultur, utan även estetiskt. Det är en vacker byggnad som borde finnas kvar och skapar en spännande kontrast till det nya som byggs i området.

Jeanette Fyhr (Stockholm, 2021-05-14)

#1154

Självklart! Gammal kulturhistoria för Gröndal. Det räcket nu med bebyggelse av lägenheter i Gröndal. En unik närförort med dess historia som måste bevaras det lilla som är kvar.

Camilla Dufva (Stockholm, 2021-05-14)

#1158

Jag vill bo i en stad som tar hänsyn till platsers historia och även väger in estetiska värden när platser byggs om. Gärna fler bostäder, det behövs, men allt måste inte se ut exakt som Hammarby Sjöstad.

Alexander Dominici (Stockholm, 2021-05-14)

#1169

Den konstnärliga praktik som området inspirerar till, refererar och samspelar med olika tiders verksamheter. Vår tids kultur skapar värde (som inte kan köpas för pengar). Vår stads attraktivitet till grund för att vilja bo, verka och besöka Stockholm mångkultur.

Birgitta Wallin (Stockholm, 2021-05-14)

#1170

Riv inte den fina gammal industribyggnad. Rusta upp den istället

Maria Berglund (Stockholm , 2021-05-14)

#1173

Bevara vår historia!

Maria Hagberg (Sthlm , 2021-05-14)

#1175

Jobbar precis vid lövholmen på ett äldreboende och blir så förbannad på att man river allt som är vackert

Pirjo Miettinen (Stockholm, 2021-05-14)

#1176

Det är ett väldigt slösande med resurser och människotrivsel! Byggherrarna borde vara med i klimatskräcken!

Malena Lindberg (Nacka, 2021-05-14)

#1178

Allt behöver inte se ut som Hammarby Sjöstad. Återanvänd historiska vackra industribyggnader till något annat än bostäder och skapa något annat än sovstäder.

Jacob Nilsson Lehmusjärvi (NACKA, 2021-05-14)

#1179

Den Gamla byggnaden ska bevaras och omvandlas till en plats för kultur och social samvaro.

Sara Capossele (SKÅ, 2021-05-14)

#1181

Jag vill att miljöer ska vara blandade och inte bli gentrifierade. Området är så vackert med de hus som ännu finns kvar, bevara dessa och bygg nytt runtom så det blir rimliga priser på vissa delar och konstnärateljéer, utställningar samt de nya lägenheterna.

Camilla Pontén (Stockholm, 2021-05-14)

#1182

Lövholmens utveckling är en möjlighet att skapa en ny och spännande stadsdel. Att ta bort samtliga spår av vad som funnits för sedan tidigare vore ett sorgligt och okänsligt misstag.

Mårten Janson (Stockholm, 2021-05-14)

#1183

Jag vill ha en mångfald av nytt och gammalt för att bevara karaktären av Liljeholmen/Gröndal!

Kajsa Karlsson (Stockholm , 2021-05-14)

#1187

Som boende i Hägersten vill jag bevara dessa vackra byggnader så långt det är möjligt

Isac Wedegren (Hägersten, 2021-05-14)

#1188

Det är viktigt att bevara det gamla och kombinera det med det nya.

Ola Andersson (Stockholm, 2021-05-14)

#1190

Måste bli slut på galenskaper

Kim Österman (Stockholm , 2021-05-14)

#1191

Tycker att gammalt bör möta nytt. Är för nybyggen men vill behålla en viktig del av historien i området. Den gamla fabriken har stor potential på många olika sätt.

Sissela Holmberg Marti (Stockholm , 2021-05-14)

#1194

Hur coolt skulle inte detta område bli om vi bevarade dessa fina tegelhus blandat med nyproduktion!

Emma Ottosson (Gröndal, 2021-05-14)

#1196

Trött på rivning av fina hus! Detta kan bli ett kulturhus!

Mona Holmquist (Stockholm, 2021-05-14)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...