RIV INTE NITROLACK

Kommentarer

#3201

Rivningshysterin måste få ett slut. Renovera och bevara istället.❤️

Olle Burman (Stockholm, 2023-10-02)

#3203

Jag är emot att riva existerande byggnader.

Natalie Blom (Stockholm , 2023-10-02)

#3205

Rimligt

Andreas Viltfjäll (Norrköping, 2023-10-02)

#3209

Jag vill att vi bevarar vår historia och de bygger på ett sätt så att kultur, natur och människa kan alla få plats.

Anna Ericsson (Stockholm , 2023-10-05)

#3212

Det är fullt möjligt att bevara byggnaden och utnyttja den, och samtidigt låta platsen bevara sin karaktär. Framför allt är inte det nya förslaget om stadsdelen en inkluderande plats utan tvärtom.

Pazcal Vasquez (Stockholm, 2023-10-10)

#3216

Framtiden är redan byggd! Ta vara på, utveckla och förvalta det vi redan har, vackra årsringar som ger staden karraktär och liv! Stå upp och ta ansvar!

Eva Salomonson Falk (Stockholm, 2023-10-13)

#3217

Mitt barnbarn bor där och man kan tänka sig det kaos som uppstår eftersom Gröndal på inga punkter är dimensionerat för en massbebyggelse. Tänk om och tänk rätt!!!

Lars Brundin (Sollentuna, 2023-10-13)

#3219

Mån om att värna Stockholms kulturhistoria och människors hälsa.

Filippa Myrbäck (Stockholm , 2023-10-15)

#3222

Jag tycker att den nya planen för Lövholmen har stora brister i sin utformning. Det gäller allt ifrån för lite parkmark, för hög exploatering, för höga hus, bristande hänsyn till kulturmiljö och riksintresse, platsen nya förutsättningar för ett levande stadsliv, områdets negativa inverkan på redan befintliga grönområden som redan är under högt tryck, ianspråktagande av bef parkmark, rivning av bevarandevärda byggnader som bär på ett kulthistoriskt arv mm mm. Listan kan göras lång.

Tobias Persson (Stockholm, 2023-10-16)

#3223

7M6E

Malin Korkeasalo (Hägersten, 2023-10-16)

#3225

För att inte göra ett oåterkalleligt misstag! Bevara och gör en levande miljö.

Olof Blomkvist (Huddinge , 2023-10-16)

#3228

Fabriken har ett kulturhistoriskt värde som gör att den borde bevaras. Inte bara rivas för att kunna bygga dyra bostadsrätter.

Vilma Weinstock (Stockholm, 2023-10-16)

#3234

TMEN

Jens Magnusson (Stockholm , 2023-10-16)

#3235

Bevara byggnader som har en historia att berätta om Liljeholmen

Jan Sääsk (Stockholm , 2023-10-16)

#3236

Det är oetiskt att mitt i Klimatkris riva kulturhistoriskt viktiga byggnader som dessutom har stor potential att gynna social hållbarhet i området och hela Stockholm. Gammal och dålig politik!
Gör om - gör rätt!

Nanna Hoff (Stockholm , 2023-10-16)

#3237

Rivningsplanerna för Lövholmen saknar helt insikt gällande såväl Stockholms historia som stadens aktuella behov. Bristen på god arkitektur och stasdplanering är hårresande. Realiseras planen kommer den att betraktas som inadekvat inom en tioårsperiod vilket vittnar om total brist på konsekvensanalys och sann hållbarhet.

Sabrina Norlander Eliasson (Stockholm , 2023-10-16)

#3240

Det skulle bli bra mycket intressantare område med de äldre industribyggnaderna inspränga i det nya moderna stadsdelen.

Ulla Franzén (Stockholm, 2023-10-16)

#3245

Bevara kulturbyggnader och riv inte alla byggnader skapa mer intressanta områden genom att historien syns i arkitekturen.

Marianne Lagercrantz (Stockholm , 2023-10-16)

#3247

Rivningen är miljövidrig och hela planen saknar ett uppdaterat miljötänk.
Skyskrapor förstör både landskapssiluett och klimat.

Johan Kilander (Stockholm , 2023-10-16)

#3248

Tycker det är viktigt

Henrik Häggström (Stockholm, 2023-10-16)

#3250

Jag tycker att nitrolack är lika vackert som de gamla byggnaderna i norra djurgårdsstan. Gasklockorna. Bevara karaktären på området genom att bevara Nitrolack. Det är en superbra grund att bygga vidare på!

Marcella Svensson (Årsta , 2023-10-16)

#3254

För att jag önskar att industri mark och byggnader bör hanteras annorlunda än vad sthlm stad gör i denna nya plan.

Johanna Nordin (Stockholm, 2023-10-16)

#3255

Vi ska absolut våga tänka frammåt och nytt, men detta är inte likställt med att riva. Det här handlar om gedigna, fungerande byggnader som kan stå i många många år till. Vi borde ta hand om de kvaliteer som finns, lägga till, ta bort delar där det behövs och vårda.

Sanne Segerström (Stockholm, 2023-10-16)

#3256

Känner området väl. Skönt med en låg siluett, släpper in solljuset på gatan.

ANNA FRIDOLIN (STOCKHOLM, 2023-10-17)

#3257

Att riva byggnader i dagsläget är sista utvägen utifrån dagens läge.

Josefin Kumlin (Stockholm, 2023-10-17)

#3259

För att riva är inte hållbart.

Klara Hallberg (Stockholm , 2023-10-17)

#3260

Jag vill att vi ta hand om våra befintliga byggnader och minska nybyggnationer! För klimatet och för att bevara stadens årsringar!

Freia Stieger (Stockholm , 2023-10-17)

#3266

Det är viktigt att bevara ett områdes karaktär.

Maria Halla (Stockholm, 2023-10-19)

#3268

Över hela landet rivs intressanta byggnader när entreprenörer vill förtäta och ”förädla”. Det handlar om vårt gemensamma byggnadsarv och vår historia, den får inte raderas!

Erik Hultqvist (Stockaryd , 2023-10-22)

#3271

Äldre hus i Stockholm närförort är också viktiga

Katharina Hast (Stockholm , 2023-11-15)

#3272

Vi måste bevara vår historia. Det har rivits för mycket i vårt land som kunde bevarats för framtida generationer

Sara Sjöberg (Västerås , 2023-12-19)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...