Riv inte Nitrolack

Kommentarer

#3003

Tror på att bevara och förädla.

Fredrik Tardif-Lundbohm (Stockholm, 2021-09-14)

#3005

Att jag värnar om min kulturmiljö och klimatet.

Malin Rosvall (Stockholm, 2021-09-14)

#3009

Har länge tänkt på hållbart byggande och boende på Lövholmen genom ekologiskt byggande, byggemenskap och kollektivhusboende i Nitrolack och andra ställen på Lövholmen!

Margareta Jaric (Bromma, 2021-09-15)

#3013

Byggnaderna måste bevaras.
Kulturarv o vackert att titta på!
Gör Lövholmen till den bästa o coolaste platsen i stan!

Johanna Becker (Stockholm, 2021-09-15)

#3017

För att bevara vårt kulturarv!

Lisa Wigenius (Stockholm, 2021-09-15)

#3018

Riv inte fler områden som man istället kunde använda på ett nytt sätt. Låt karaktärer i vår stadsbild vara kvar. Är inte Stockholm mättat på dyra nybyggda bostäder?

Cilla Rörby (Stockholm , 2021-09-16)

#3024

Vi behöver värna det industriella kultur arvet, fastighetsägaren som köper gammla industrifastigheter med höga kulturvärden ska,inte tillåtas att efter tycke och smak: förvanska eller förstöra dessa värden. Det är därför viktigt att kommuner och andra instutionner med plan monopol eller tillsynsansvar bevakar att värdena bevaras.

Staffan Lundgren (Furuvik, 2021-09-17)

#3025

Jag tycker det är vansinne att riva oersättliga byggnader, de borde rustas upp varsamt och användas så de blir till glädje för allmänheten som i Vinterviken. Jag kan föreställa mig ett kallbadhus med spa och bastu och stege ner i vattnet i huset närmast kajkanten. Växthus och restaurang på taket med utsikt över vattnet på samma hus och grannhuset. Om det byggs bostäder ska de byggas med känsla för platsens historia och människors trivsel - inte på bekostnad av hela Gröndals karaktär och atmosfär. Och de gamla träden som finns på området borde bevaras, även de är oersättliga. Att ta ner ett gammalt träd och plantera nytt är som att ersätta ett gammalt fint årgångsvin med läsk, inte lika fint och inte alls samma sak eller ens jämförbart.

Agneta Nilsson (Stockholm, 2021-09-18)

#3027

Rädda vackra byggnader, låt oss leva i vår historia och återbruka den när vi skapar vår framtid. Kultur och karaktär kommer att gynna området och näringslivet mer än snabba hus.

Emma Lundquist Enblom (Lövholmen, 2021-09-18)

#3031

Att befintliga byggnader är en del av vårt kulturarv och en redan gjord klimatinvestering som kan skapa variation och bidra med värden i vår bebyggelse, finns ingen rimlighet i att riva

Marja Lundgren (Stockholm, 2021-09-20)

#3035

Det är en stor skam att utplåna vår historia.

Anders Sahlström (Hällekis, 2021-09-20)

#3036

Jag tycker alltför många vackra byggnader rivs och riktigt skitfula hus byggs istället. När en gammal byggnad rivs är den borta för alltid.

Anita Janskog (Stockholm, 2021-09-20)

#3039

Jag anser att Nitrolackfabriken är mycket viktiga för förståelsen och avläsbarheten av områdets tillkomst och historiska verksamhet. Fastigheten utgör en viktig del av områdets identitet som med fördel kan integreras i den nya detaljplanen och ge ett starkt miljöskapande värde.

Elias Aabjerg (Stockholm, 2021-09-23)

#3051

Bevara och bygg för människor inte bara för pengar

Jörgen Larsson (Stockholm, 2021-10-05)

#3053

Det är dags att politiker börjar tänka på långsiktig hållbarhet (både för människor och natur) framför dessa konstanta vinstsyften.

Elsa Larsdotter (Stockholm, 2021-10-15)

#3061

Värna om den arkitekturen som kommer att bli värdefull för framtida generationer. Se på Eksjö, på 60-talet vill de riva gamla stan som tur var stred stadsarkitekten för ett bevarande.

Stefan Björkman (Eksjö, 2021-10-15)

#3065

Det är viktigt att en stad bevarar kulturarvet för att inte förlora sin själ och sitt minne.
Det kostar mer för klimatet att bygga nytt än att återbruka ett äldre hus.
Det är vårt gemensamma ansvar att värna både klimat och kulturarv till kommande generationer.

Eva Blom (Hägersten, 2021-10-16)

#3067

Bevara den äldre industrimiljön. Den är ett arv ifrån det förgångna.

Erlandsson Mikael (Eksjö , 2021-10-17)

#3068

Hur ska vi kunna förstå och uppleva våra städers framväxt och utveckling om vi utplånar årsringarna.

Rolf Källman (Stockholm, 2021-10-23)

#3071

Nitrolackfabriken samt andra byggnader på Lövholmen är ett industriminne som bör bevaras.

Thomas Ekdahl (Stockholm, 2021-11-25)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...