RIV INTE NITROLACK

Kommentarer

#3003

Tror på att bevara och förädla.

Fredrik Tardif-Lundbohm (Stockholm, 2021-09-14)

#3005

Att jag värnar om min kulturmiljö och klimatet.

Malin Rosvall (Stockholm, 2021-09-14)

#3009

Har länge tänkt på hållbart byggande och boende på Lövholmen genom ekologiskt byggande, byggemenskap och kollektivhusboende i Nitrolack och andra ställen på Lövholmen!

Margareta Jaric (Bromma, 2021-09-15)

#3013

Byggnaderna måste bevaras.
Kulturarv o vackert att titta på!
Gör Lövholmen till den bästa o coolaste platsen i stan!

Johanna Becker (Stockholm, 2021-09-15)

#3017

För att bevara vårt kulturarv!

Lisa Wigenius (Stockholm, 2021-09-15)

#3018

Riv inte fler områden som man istället kunde använda på ett nytt sätt. Låt karaktärer i vår stadsbild vara kvar. Är inte Stockholm mättat på dyra nybyggda bostäder?

Cilla Rörby (Stockholm , 2021-09-16)

#3024

Vi behöver värna det industriella kultur arvet, fastighetsägaren som köper gammla industrifastigheter med höga kulturvärden ska,inte tillåtas att efter tycke och smak: förvanska eller förstöra dessa värden. Det är därför viktigt att kommuner och andra instutionner med plan monopol eller tillsynsansvar bevakar att värdena bevaras.

Staffan Lundgren (Furuvik, 2021-09-17)

#3025

Jag tycker det är vansinne att riva oersättliga byggnader, de borde rustas upp varsamt och användas så de blir till glädje för allmänheten som i Vinterviken. Jag kan föreställa mig ett kallbadhus med spa och bastu och stege ner i vattnet i huset närmast kajkanten. Växthus och restaurang på taket med utsikt över vattnet på samma hus och grannhuset. Om det byggs bostäder ska de byggas med känsla för platsens historia och människors trivsel - inte på bekostnad av hela Gröndals karaktär och atmosfär. Och de gamla träden som finns på området borde bevaras, även de är oersättliga. Att ta ner ett gammalt träd och plantera nytt är som att ersätta ett gammalt fint årgångsvin med läsk, inte lika fint och inte alls samma sak eller ens jämförbart.

Agneta Nilsson (Stockholm, 2021-09-18)

#3027

Rädda vackra byggnader, låt oss leva i vår historia och återbruka den när vi skapar vår framtid. Kultur och karaktär kommer att gynna området och näringslivet mer än snabba hus.

Emma Lundquist Enblom (Lövholmen, 2021-09-18)

#3031

Att befintliga byggnader är en del av vårt kulturarv och en redan gjord klimatinvestering som kan skapa variation och bidra med värden i vår bebyggelse, finns ingen rimlighet i att riva

Marja Lundgren (Stockholm, 2021-09-20)

#3035

Det är en stor skam att utplåna vår historia.

Anders Sahlström (Hällekis, 2021-09-20)

#3036

Jag tycker alltför många vackra byggnader rivs och riktigt skitfula hus byggs istället. När en gammal byggnad rivs är den borta för alltid.

Anita Janskog (Stockholm, 2021-09-20)

#3039

Jag anser att Nitrolackfabriken är mycket viktiga för förståelsen och avläsbarheten av områdets tillkomst och historiska verksamhet. Fastigheten utgör en viktig del av områdets identitet som med fördel kan integreras i den nya detaljplanen och ge ett starkt miljöskapande värde.

Elias Aabjerg (Stockholm, 2021-09-23)

#3051

Bevara och bygg för människor inte bara för pengar

Jörgen Larsson (Stockholm, 2021-10-05)

#3053

Det är dags att politiker börjar tänka på långsiktig hållbarhet (både för människor och natur) framför dessa konstanta vinstsyften.

Elsa Larsdotter (Stockholm, 2021-10-15)

#3061

Värna om den arkitekturen som kommer att bli värdefull för framtida generationer. Se på Eksjö, på 60-talet vill de riva gamla stan som tur var stred stadsarkitekten för ett bevarande.

Stefan Björkman (Eksjö, 2021-10-15)

#3065

Det är viktigt att en stad bevarar kulturarvet för att inte förlora sin själ och sitt minne.
Det kostar mer för klimatet att bygga nytt än att återbruka ett äldre hus.
Det är vårt gemensamma ansvar att värna både klimat och kulturarv till kommande generationer.

Eva Blom (Hägersten, 2021-10-16)

#3067

Bevara den äldre industrimiljön. Den är ett arv ifrån det förgångna.

Erlandsson Mikael (Eksjö , 2021-10-17)

#3068

Hur ska vi kunna förstå och uppleva våra städers framväxt och utveckling om vi utplånar årsringarna.

Rolf Källman (Stockholm, 2021-10-23)

#3071

Nitrolackfabriken samt andra byggnader på Lövholmen är ett industriminne som bör bevaras.

Thomas Ekdahl (Stockholm, 2021-11-25)

#3073

Fina byggnader som vi måste behålla.

Claes Uhnbom (Stockholm , 2021-12-06)

#3079

Jag skriver under på grund av att jag anser att det är av yttersta vikt att vi vid planläggning av nybyggnation tar hänsyn till och bevarar vår unika kulturmiljö. Min vision är att vi skapar hållbara och dynamiska bostadsmiljöer där nybyggnation får samexistera med befintliga byggnader och på så sätt bevara och förstärka platsens själ och historia.

Emma Jacobsson (Stockholm, 2021-12-19)

#3083

Bevara karaktärsområden

Pelle Lynxell (Visby , 2022-01-03)

#3084

Brinner för att Stockholm ska få förbli en intressant och levande stad med miljöer som visar stadens utveckling över tid

Kjell Landås (Stockholm , 2022-01-03)

#3089

Jag skriver under därför att jag ser hur kulturarvet i Gustavsberg säljs ut, rivs, felrenoveras och av empatilösa och inkompetenta politiker mer ses som hinder för att låta kommersiella fastighetsbolag styra stadsutvecklingen åt fel håll.

LG Nilsson (Gustavberg, 2022-01-16)

#3104

Det ska synas hur Stockholm har utvecklats genom århundradena! Industriområdet här var otroligt viktigt för människornas arbeten o stadens framväxt! Låt kommande generationer kunna se och uppleva det som vi gjort!

Eva Lindberg (Årsta , 2022-01-25)

#3107

Tycker det är viktigt med blandad bebyggelse och bevarande av historiskt intressanta industribyggnader!

Katarina Andersson (Stockholm, 2022-02-09)

#3119

Byggnaden är ett landmärke för Liljeholmen med en ovanlig och fin form. Man vill inte att allt från det förflutna ska raderas, varje liten ort har sin arkitektoniska historia.

Christina Wendler (Hägersten, 2022-02-17)

#3120

Spara vackra byggnader!!!
Innehållet kan man förändra men exteriören är viktigast. 👍✌️

Lidquist Carin (Stockholm, 2022-02-17)

#3125

Gamla hus gör staden värd att bo i. Nya hus och områden tenderar att bli storskaliga och sterila. Konstnärer, musiker o småhantverkare skuffasbundan. Se på Telefonplan. Dött. Bara bostadsrätter. Ambitionen var ju att skapa en kreativ och kulturell stadsdel. Helt misslyckat. Gör inte samma misstag med Lövholmen. Då flyttar jag till Malmö.

Rikard Berglund (Hägersten , 2022-03-10)

#3126

Bevara det som redan finns och har arkitektoniska kvaliteter. Den här byggnaden har potential att vara så mycket mer. Riv inte, bevara och använd byggnaden till något nytt!

Freja Ullert (Stockholm, 2022-03-11)

#3130

Har alltid tyckt väldigt mycket om denna unika, vackra, harmoniska byggnad. Det går inte att ta in att någon överhuvudtaget ens ansöker om att den ska rivas. Vissa unika byggnader måste sparas så vi inte blir helt historielösa. Det här är en av dem. Tänk på kommande generationer.

Monica Pettersson (Bromma, 2022-03-16)

#3134

Den är fin och har kulturell betydelse

Benjamin Ek (Stockholm, 2022-03-18)

#3136

Jag skriver under på grund av att byggnaden är av kulturhistoriskt intresse värd att bevaras.

Lars Grade’n (Stockholm, 2022-03-24)

#3137

Nitrolack ska INTE rivas!

Kerstin Sedvallson (Stockholm , 2022-05-05)

#3138

Jag skriver under på grund av att denna vackra byggnad/kulturarv måste bevaras.

Det borde vara olagligt att få riva kulturklassade byggnader. Det är viktigt att Lövholmens industriområde som är ett av Stockholms äldsta, får leva vidare i en unik och kreativ tappning. Mer kultur åt folket!

Therese Nilsson (Stockholm, 2022-05-07)

#3143

Nitrolack skulle kunna vara en perfekt samlingsplats för oss Gröndalare men också en plats värt att komma till från andra håll. Ser små restauranger av olika slag. Eller replokaler för unga musiker. Eller varför inte både och.

Kaisa Mattila (Stockholm, 2022-06-02)

#3149

Det finns andra marker att bygga välbehövliga bostäder på.
Bevara, spara det gamla där de står och sök nya/ andra alternativ för nybygge av bostäder.

Marie Lindström (Solna, 2022-06-24)

#3152

Byggnader som bedömts vara värda att bevara bör inte rivas.

Aleksandra Petrović (Jönköping, 2022-08-21)

#3153

Stockholm skall sluta riva kulturhistoriskt intressanta byggnader och istället göra dem till en del av en den nya bebyggelse som växer fram. Blir mycket mer levande och spännande miljö att bo och leva i.
Denna del av Stockholm är underprioriterad jämfört med centrala norra delen av Stockholm.

Anette Necander (Sundbyberg, 2022-08-23)

#3155

Att få själ i något som är nybyggd är svårt. En själ som gör att människor trivs. Att blanda nytt med gammalt får ofta något alldeles speciellt, som drar folk till sig och blir snabbare en levande miljö. Levande miljöer är trygga och kan vara mycket lukrativa.
För mig är det helt oförklarligt hur en av de vackraste industribyggnader Stockholms, den gamla Nitrolack byggnaden, kan övervägas att rivas. De mest eftertraktade bostäder i andra storstäder som Berlin, London, Paris är just ombyggda industrilokaler.

Lena Meltzer (Stockholm, 2022-08-23)

#3156

Lövholmens karaktär måste bevaras! Bland bostäder behövs byggnader för olika typer av aktiviteter. Det kan Nitrolack med fördel användas till.

Maria Lindberg Howard (Stockholm, 2022-08-28)

#3168

Jag vill att de intressanta och kunskapsbärande historiska
spåren av tidigare företeelser ska finnas kvar och skyddas!
Vänligen!
Kristina Lundberg

Kristina Lundberg (Sthlm, 2023-01-07)

#3169

Jag anser att området är unikt och att husen är värda att bevara så långt det är möjligt. Byggbolagen köpte marken för många år sedan, väl medvetna om att det är kulturminnesmärkt område och jag ser fram mot att de sanerar husen så vi kan få njuta av dem i många år framöver.

Lena Berglund (Stockholm, 2023-01-30)

#3170

Lövholmen har en viktig plats i Stockholms stadsutveckling, en historisk anknytning.
Jag har anknytning till Hägersten och Aspudden.

Gorm Heen (Oslo, 2023-02-02)

#3171

Vill bevara kulturarvet

Anette Wallin (Stockholm+, 2023-02-02)

#3172

Jag vill bevara de gamla industrilokalena på Lövholmen. Jag vill att de används till bostäder på liknande sätt som i Norrköping. Jag vill INTE att de ska användas till kontor. Kanske kan en del av lokalerna (bottenvåningar) vara affärer eller restauranger. Det är också nödvändigt och coolt om man kunde bygga några scener samt replokaler/ateljéer. Dessa ska kunna hyras ut BILLIGT till olika verksamheter/konstnärer för att främja stadens kulturliv. En stor anledning till att Stockholm blivit av med många fria teatergrupper är att hyrorna höjts så att verksamheter blir omöjliga att driva, trots hög konstnärlig kvalitet och fullbelagda föreställningar.

Maria Kuhlberg (Stockholm, 2023-02-03)

#3174

Området bör bevaras och göras tillgänglig för allmänhet och verksamheter med anknytning till områdets historia. Exv Marina verksamheter. Stranden bör bevaras/utvecklas och hållas öppen för allmänhet. Bostäder kan säkert ändå byggas på ett försiktigt och fint sätt som passar in.

Leif Persson (Stockholm, 2023-02-05)

#3176

jag anser lövholmen vara arbetarkultur och att det fins alltför få sådana minnesmärken/byggnader

thomas amberg (stockholm, 2023-02-14)

#3178

Jag vill bevara industrimiljön på Lövholmen.

Simon Thelaus (Stockholm, 2023-03-26)

#3179

Att hela Stockholm håller på att förvandlas till Hammarby sjöstad

Linda Sundqvist (Stockholm , 2023-04-04)

#3180

Jag bor i Gröndal och vill bevara de gamla byggnaderna och själen i området. Historien gör området mysigt och är en av anledningarna till varför jag valde att bosätta mig i Gröndal.

Andrea Abrahamsson (Stockholm , 2023-05-07)

#3186

Jag skriver under pga att jag bor i området och kommer att påverkas av byggplanerna. Vi vill ha en levande, hållbar boendemiljö där befintlig och ny arkitektur blandas samt ytor för rekreation.

Marie Henning (Stockholm, 2023-09-08)

#3188

Jag vill att industribyggnaderna i Lövholmen ska bevaras - på samma sätt som de bevarats borta vid gasklockorna.

Clas von Sydow (Stockholm, 2023-09-09)

#3189

Perspektivbilderna är imponerande men helhetsintrycket av området är att det skiljer ut sig mot omgivningen och blir raka motsatsen mot den luftiga och för en ingenjör som mig dessutom historiskt mycket viktiga och intressanta plats området är idag.

Johan Söderberg (TABY, 2023-09-09)

#3190

byggnader ska bevaras för att behålla karaktären av industriområdet

Darren Hughes (Nacka, 2023-09-10)

#3192

Som professionell formgivare värnar jag om kvalitet i material, komposition och historieberättande element som grundpelare i stadsmiljön. Lövholmen har potential att bli en intressant och attraktiv plats om man bevarar element som är unika för området - här finns dom redan.

Agnes Fries (Stockholm, 2023-09-20)

#3193

Viktigt att bevara denna fina byggnad med mycket potential!

Emma Osvald (Stockholm , 2023-09-26)

#3194

Jag vill verkligen att planerna på att riva Nitrolackfabriken stoppas!

Lena Lacke (Hägersten , 2023-09-26)

#3195

Du har rätt. Behåll den gamla karaktären

Anders Johansson (Stockholm, 2023-09-26)

#3196

Jag anser att rivning av Nitrolack hotar vår kultur.

Tove Rinnan (Stockholm, 2023-09-27)

#3197

Byggnaden bör blir ett kulturcenter likt Dieselverkstaden i Sickla. Behovet finns och kommer finnas i närområdet.

Therese Öreteg (Stockholm, 2023-09-27)

#3198

Att behålla Nitrolack är place making.

Carla Hedberg (Stockholm , 2023-09-27)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...