RIV INTE NITROLACK

Kommentarer

#2404

Jag skriver under på grund av att jag tycker det vore förfärligt om denna byggnad rives, att gamla industribyggnader rivs som skulle ge nya bostadsområden så mycket mer karaktär och trevnad, känns väldigt förlegat, får ej ske

Katarina Eurenius (Stockholm , 2021-05-28)

#2407

Den gamla Nitrolackfabriken på Lövholmen i Stockholm förfaller. Nästa vecka avgörs dess öde av Stadsbyggnadsnämnden. Politikerna ska då fatta beslut om Skanska ska få lov att riva den grönklassade byggnaden. Stadsmuseet vill att den bevaras, men frågan är om det räcker.
På Lövholmen finns många äldre industribyggnader som minner om den tid när det fanns en mängd industrier i det område som sträcker sig från Ekensberg till Liljeholmen. Totalt finns 21 byggnader och av dem ska 17 rivas (några har redan rivits). En av de byggnader som hotas är Nitrolackfabriken som ritades av Nils Tesch och Lars Magnus Giertz och stod klar 1944. Arkitekterna var mycket omtalade på sin tid och har bland annat ritat Solna läroverk, också det en tjusig tegelbyggnad.
Att i princip helt utplåna ett område, istället för att blanda gammalt och nytt, är en mycket dålig idé. Hade området funnits i Berlin eller i Brooklyn och varsamt byggts om till bostadsområde i kombination med kontor och ateljéer, hade politikerna kanske sett det som en förebild. Men nu finns husen i Stockholm och då måste de bort och ersättas av “nytt och fräscht”.
Det är viktigt att även industribyggnader bevaras. Det ger området karaktär. Tänk bara på Norra Djurgårdsstaden där ett stort antal av gasverkets byggnader fått stå kvar.

mvh / Filip Jacobson, Arkitekt

filip jacobson (Stockholm, 2021-05-28)

#2410

Karaktärsfull byggnad väl värd att bevara

Kenneth Mattsson (Stockholm, 2021-05-28)

#2411

Jag är för att göra om lövholmen till bostadsområde, men jag tror att området blir intressantare, trevligare och mer dynamiskt om nitrolackfabriken får finnas kvar.

Julia Reibring (Stockholm, 2021-05-28)

#2413

Det är en vacker byggnad som är en självklar del av mitt Gröndal. Riv den inte!

Åsa Antonsson (Stockholm, 2021-05-29)

#2415

Viktigt att bevara vackra byggnader både ur ett historiskt perspektiv och för människors välmående.

Maria Askert (Stockholm, 2021-05-29)

#2418

Jag tror det kommer att berika området och göra det mer attraktivt med bibehållen historia utöver tilltalande estetiskt

Lars Karlsson (Stockholm , 2021-05-29)

#2426

Lövholmen tillhör min hembygd, min barndom och har genom året också blivit en potentiellt viktig stadsdel med billiga konstnärsateljéer, mötesplatser och ett levande område vid Mälarens strand.
Att riva allt och bygga nytt är oansvarigt. Gör en bättre plan och behåll kulturvärden, var fantasifull och låt till exempel ETC Bygg få tillgång till en tomt för ekohus i trä.

Sven Lundberg (Umeå, 2021-05-31)

#2427

Det är vansinne att riva gamla byggnader av god kvalitet. Nyproduktion åldras inte med värdighet.

Daniel Tael (Stockholm, 2021-05-31)

#2431

Jag anser att vi ska ta tillvar på gamla vackra hus när vi kan! Det är vårt arv, vårt kulturarv som inte får förvanskas eller rivas hur som helst. Det blir ett bättre område med blandning av gammalt och nytt. Låt inte gamla misstag göras om.

Frida Gunnarsson (Stockholm , 2021-05-31)

#2432

Som arkitekt ser jag att den gamla industriarkitekturen bär på stora värden. Kulturellt och estetiskt, förstås, men även ekonomiskt. Att på ett genomtänkt sätt låta det äldre växa samman och överlagras med det nya bidrar till att skapa en stad där folk vill verka och bo.

Frithiof Engzell (Stockholm, 2021-05-31)

#2436

Jag tycker det är viktigt att behålla äldre byggnader för att skapa karaktär i nya stadsdelar.

Terese Dahlgren (Stockholm , 2021-05-31)

#2439

Jag skriver på då jag anser att byggnaden och området är särskilt värdefullt och att bevarande av dessa utgör ett verkligt allmänt intresse i enlighet med 8 kap. 13 § Plan- och bygglagen.
Området bör utformas så att dess karaktär behålls för framtida generationer.
Enligt 9 kap. 34 § Plan- och bygglagen ska rivningslov ej ges för byggnader som bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Ricardo Högberg (Stockholm, 2021-06-01)

#2442

Resursslöseri deLux att riva befintlig struktur. Värna miljövettigt byggande.
Det kulturhistoriska värdet med dess speciella historia och utseende måste tas tillvara.

Christina Nordlind Hejdenberg (Stockholm, 2021-06-02)

#2444

Jag tycker inte om när man river gamla tegelbyggnader för att göra plats åt likformiga prefabricerade kuber utan sinne för detaljer.

Martin Båth (Hägersten , 2021-06-02)

#2458

Sitter ofta på Café del sac och fantiserar om den byggnaden

Erik Lagerström (Stockholm, 2021-06-05)

#2461

Vi behöver historiska spår i vår stad. Annars blir vi rotlösa. ...

Åsa Carlestam (Stockholm , 2021-06-06)

#2462

Platsen och byggnaderna är bärare av höga kulturvärden som berättar om Sveriges industrihistoria. För att aktivt arbeta med hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 är det även ett enormt energislöseri att riva byggnader som håller hög materialstandard för att ersätta med nyproducerade material. Sist men inte minst är byggnaderna vackra och kommer att tillföra ett nytt bostadsområde mycket karaktär.

Andréa Hallstensson (Stockholm, 2021-06-06)

#2463

Viktigt att bevara Gröndals historia.

Mats Edlund (Stockholm, 2021-06-06)

#2466

Jag gjorde ett examensarbete om Lövholmen och vet vilka värden som finns att bevara.

Martina Engblom (Stockholm, 2021-06-07)

#2467

Jag skriver under pga. att jag tycker det är viktigt att bevara minnet av hur staden en gång såg ut.

Marc Landtblom (Stockholm, 2021-06-07)

#2471

”Jag skriver på då jag anser att byggnaden och området är särskilt värdefullt och att bevarande av dessa utgör ett verkligt allmänt intresse i enlighet med 8 kap. 13 § Plan- och bygglagen.
Området bör utformas så att dess karaktär behålls för framtida generationer.
Enligt 9 kap. 34 § Plan- och bygglagen ska rivningslov ej ges för byggnader som bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde”

Sara Brolund de Carvalho (Stockholm, 2021-06-08)

#2472

Jag tycker det är viktigt att vi bevarar gamla byggnader. Det är en del av Stockholm och Liljeholmen karaktär. Lägenheter i gamla Industri byggnader är väldigt populärt.

Christine Remahl (Helsingborg , 2021-06-08)

#2475

I en stad ska man bygga nytt, bygga på eller bygga ut men i det längsta undvika att helt riva något.
Det är en stor förlust för framtida generationer när byggnader av hög kvalité som berättar om platsens historia försvinner.

Elias Lindhoff (Stockholm, 2021-06-08)

#2478

Jag skriver under för jag tycker det är vansinne att beröva denna stad, dess invånare och besökare på möjligheten att få uppleva vår kultur- och industrihistoria som en del av den nya staden. Det är idioti att riva vackra byggnader med stora kvaliteter ur både ett klimatperspektiv och kulturperspektiv. Vad bidrar till en unik identitet om inte bevarandet av det som finns på platsen idag och som inte går att återskapa. Staden åt folket, inte åt byggaktörerna!

Christine Brådenmark (Stockholm , 2021-06-10)

#2479

Bevara kulturarv och historia och låt dessa byggnader bli en levande och viktig del av nya områden.

Frida Hamilton (Stockholm, 2021-06-11)

#2484

Jfr t ex Nordhavn i Köpenhamn och Strykjärnet i Norrköping. Så skulle oxå Stockholm kunna få ett lika vackert historiskt och ändå levande område som förutom skönheten i sig skulle kunna bli ett turistiskt måste.

elisabet forslind (Stockholm, 2021-06-12)

#2485

Gör nåt fint, annat på denna plats !

Anni Pihl (Stickhim, 2021-06-12)

#2492

”Jag skriver på då jag anser att byggnaden och området är särskilt värdefullt och att bevarande av dessa utgör ett verkligt allmänt intresse i enlighet med 8 kap. 13 § Plan- och bygglagen.
Området bör utformas så att dess karaktär behålls för framtida generationer.
Enligt 9 kap. 34 § Plan- och bygglagen ska rivningslov ej ges för byggnader som bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.”

Jessica Pehrson (Stockholm, 2021-06-13)

#2502

Har tidigare bott i Sthlm. Är så innerligt less på att fina, gamla byggnader rivs istället för att de restaureras och byggs om.

Anita Höglund (Lund, 2021-06-13)

#2507

Jag skriver på då jag anser att byggnaden och området är särskilt värdefullt och att bevarande av dessa utgör ett verkligt allmänt intresse i enlighet med 8 kap. 13 § Plan- och bygglagen.
Området bör utformas så att dess karaktär behålls för framtida generationer.
Enligt 9 kap. 34 § Plan- och bygglagen ska rivningslov ej ges för byggnader som bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Moa Karemyr (Stockholm, 2021-06-13)

#2509

Jag skriver på då jag anser att byggnaden och området är särskilt värdefullt och att bevarande av dessa utgör ett verkligt allmänt intresse i enlighet med 8 kap. 13 § Plan- och bygglagen.
Området bör utformas så att dess karaktär behålls för framtida generationer.
Enligt 9 kap. 34 § Plan- och bygglagen ska rivningslov ej ges för byggnader som bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Andreas Parmerud (Stockholm, 2021-06-13)

#2515

Jag skriver på då jag anser att byggnaden och området är särskilt värdefullt och att bevarande av dessa utgör ett verkligt allmänt intresse i enlighet med 8 kap. 13 § Plan- och bygglagen.
Området bör utformas så att dess karaktär behålls för framtida generationer.
Enligt 9 kap. 34 § Plan- och bygglagen ska rivningslov ej ges för byggnader som bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.
Man kan göra om byggnaden inuti till bostäder utan att riva byggnaden.

Elin Lindblad (Stockholm , 2021-06-13)

#2517

Jag skriver på då jag anser att byggnaden och området är särskilt värdefullt och att bevarande av dessa utgör ett verkligt allmänt intresse i enlighet med 8 kap. 13 § Plan- och bygglagen.
Området bör utformas så att dess karaktär behålls för framtida generationer.
Enligt 9 kap. 34 § Plan- och bygglagen ska rivningslov ej ges för byggnader som bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Glenn Karlsson (Stockholm , 2021-06-13)

#2521

Vad är det med denna politiska vilja att utplåna alla byggnader med egen identitet?

Håkan Tyndall (Stockholm, 2021-06-13)

#2530

En stad är liv och kultur och möten, inte bara lägenheter där folk sover mellan arbetspassen. Varje medborgare och företag borde ta chansen att vara en del av denna vision för stadsutveckling.

Annapia Johansson (Stockholm, 2021-06-13)

#2552

Byggnaderna är fina! Riv absolut inte dem!

Kerstin Gavander (Stockholm , 2021-06-13)

#2560

Jag kommer ursprungligen från Norrköping där man har tagit vara på sitt gamla industrilandskap. Därigenom har jag sett hur det kan gynna en stad både vad gäller trivsel för människor som bor/rör sig i området samt attraktivitet för företag och affärsverksamhet.

Anna Ohlander (Stockholm, 2021-06-13)

#2561

Jag skriver på då jag anser att byggnaden och området är särskilt värdefullt och att bevarande av dessa utgör ett verkligt allmänt intresse i enlighet med 8 kap. 13 § Plan- och bygglagen.
Området bör utformas så att dess karaktär behålls för framtida generationer.
Enligt 9 kap. 34 § Plan- och bygglagen ska rivningslov ej ges för byggnader som bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Beata Bernmark (Stockholm, 2021-06-13)

#2576

Ett snyggt gammalt hus som är värt att bevara!!

Helena Söderström (Åkersberga , 2021-06-14)

#2582

Stockholm berövas allt fler av sina industrihistoriska miljöer. Detta är en stor förlust både för miljön och för skapandet av en levande, intressant och miljövänlig stad.

Åsa Johansson (Stockholm, 2021-06-14)

#2587

Hållbar och vacker framtid för mina barnbarn.

Lena Renfors Andersson (Göteborg , 2021-06-14)

#2598

Vill inte bo i en själlös stad

Joakim Envik Karlsson (Stockholm, 2021-06-14)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...