Folkomröstning angående byggnation av ny skola i Rimforsa

Kommentarer

#1

Kommunen är på väg att göra ett jättemisstag om de bygger en ny skola istället för att behålla befintlig. Barnens bästa i första hand!

Jesper Wahlström (Rimforsa, 2021-04-14)

#8

Kommunen har misskött ärendet och en bredare analys behöver göras innan något beslut tas.

Andreas Andersson (Horn, 2021-04-14)

#14

Jag tycker järnvägen ligger för nära.Och det finns inga säkra övergångar i området .

Jane Karlsson (Rimforsa , 2021-04-14)

#17

Vill gärna se att invånarna i kommunen får vara med och påverka beslut

Caroline Köhler (Kullerstadsvägen 2 59042 Horn , 2021-04-14)

#18

Berörda medborgare bör få vara med och tycka till.

Gunilla Köhler (Kullerstadsvägen 2 59042 Horn , 2021-04-14)

#24

Vi som bor här måste få möjlighet att säga vårt. Kommunen kan inte bara ta beslut hej vilt utan att höra med de boende i orten.

Matilda Bovin Palmqvist (Rimforsa , 2021-04-14)

#27

Jag inte vill att skolan flyttar.
Tycker detta förslag inte ser till barnens bästa.

Andreas Karlsson (Rimforsa, 2021-04-14)

#28

Nuvarande placering av skolan är bättre.

Lotta Claesson (Rimforsa , 2021-04-14)

#36

Barnen offras både nu och i framtiden för ett byggande av bostäder på den nuvarande skolan. Skolbarnen har en fin miljö och vad får de på Hackel? Låt all idrott få växa i och omkring hall o fotbollsplan på Hackel

Inger Möjegård (Rimforsa, 2021-04-14)

#44

Jag skriver under därför att jag tycker det är viktigt att vi som bor i Rimforsa får möjlighet att yttra oss om var vi anser att en så viktig plats som en skola ska ligga.

Maj-Lis Persson (Rimforsa, 2021-04-14)

#47

Jag skriver under för jag tror att trafiksituationen kommer bli kaotisk. Dessutom har jag svårt att förså varför man ska flytta skolan? Enl min mening har inga vettiga motiv påvisats och jag är orolig att kostnader kommer skena iväg som alltid vid kommunala upphandlingar/byggnationer.

Anneli Jönsson (Rimforsa, 2021-04-14)

#59

Trafiksituationen och att det blir störigt med skolan inklämd på liten tomt, mellan järnväg och båthamn. Alla barn kommer att skjutsas till skolan, då ingen bor så nära att de kan gå eller cykla dit.

Gunilla Björklund (Rimforsa, 2021-04-14)

#60

Jag skriver under för att jag tycker att det är helt idiotiskt att bygga en helt ny skola av många anledningar. Detta kommer medföra enorma kostnader, det kommer att vara sämre kommunikationer, nära järnväg vilket är farligt, nära vatten vilket också är farligt, dessutom finns exploateringsplaner och några enskilda personer som har intressen av att det ska byggas nytt på gamla skolområdet, ruttet rakt igenom. Dessutom vill ingen ort ha in en mängd hyreslägenheter då det inte är bästa skattebetalarna till kommunen som kommer bosätta sig där. Villor/radhus är isf att föredra men ej på detta område, här är det perfekt att bara bygga ut på höjden av redan befintliga huskroppar.
De monetära medel som skulle läggas på en ny skola kan utnyttjas på att göra Rimforsa bättre istället. Detta är enbart en försämring, ingen vill se skolan på en annan plats än där den är förutom en massa politiker som inte tycks lyssna på något. Det är verkligen INGEN som vill ha skolan där nya förslaget vill förlägga den.
Börja lyssna på invånarna, katastrof om ni genomför detta utan omröstning.

Oscat Björklund (Bromma, 2021-04-14)

#62

Jag anser att man ska använda det som finns och spara på naturens resurser. Riva röda skolan och matsalen och bygga nytt. Använd ådundavalkrn till bostäder och skola. Finns plats för båda.
Dagens placering är bra med tanke på närhet till bad och ååsundahallen.
Att placera en skola mellan järnväg, 23/34 och hamn känns osäkert.
Låt hackelområdet vara för idrott och rörelse och innebandyhallen vara en innebandyhall.
På hackel kan det bli ett fint område för flerfamiljshus.

Linda Cederholm (Rimforsa , 2021-04-14)

#63

Jag vill inte att nya skolan byggs på Hackel. Jag tycker det känns väldigt otryggt för mina barnbarn som om några år ska korsa en så trafikerad väg för att komma till skolan. Tycker att man kan bygga nytt på fotbollsplanen vid nuvarande skolan!!

Carina Jonsson (Rimforsa , 2021-04-15)

#65

Vill inte att man ska förämra för Rimforsas barn genom stt ta ifrån dem en skola so har en prrfekt placering för utomhuspedagogik

Margareta Persson (Rimforsa , 2021-04-15)

#70

Jag tycker befolkningen i Kinda ska kunna ha nåt att säga om var skolan ska byggas.

Marie Marry Hultman (Rimforsa , 2021-04-15)

#72

Tycker miljön är olämplig och inte anpassad för barn.

Karin Wassberger (Kisa, 2021-04-15)

#83

Jag vill se ett större medbestämmande och mer barnperspektiv i utredningarna om vart skolan ska ligga.

Petra Kjellgren (Rimforsa, 2021-04-15)

#102

Klart skolan ska finnas kvar!

Pia-Tilde Östelius (Horn, 2021-04-17)

#113

Jag tycker att skolan fortsatt skall ligga i närheten av andra samhällsinstitutioner.

Ragnhild Ladén (Rimforsa, 2021-04-21)

#114

Undermålig lokaliseringsutredning. Barnperspektivet saknas helt. Att man inte gör en ordentlig utredning när man ska investera närmare 200 Mkr är optoffessionellt. Det finns många sätt att placera en skola på nuvarande tomt och det finns flera sätt att lösa bygglogistik, minska störningar under byggskedet. Att man inte bemödar sig att utreda detta och presentera ett resultat är väldigt synd.

David Kjellgren (Rimforsa, 2021-04-21)

#120

Jag tycker skolan ska fortsätta ligga mitt i byn, centrerat och bra för alla!

Yvonne Lindhout (Rimforsa, 2021-04-21)

#124

Jag håller med

Simon Ländell (Linköping, 2021-04-22)

#138

För att frågan behver prövas och utredas mera.

Johannes Lindström (Rimforsa, 2021-04-30)

#142

Jag tycker att det ska hållas en folkomröstning.

Anders Martinsson (Rimforsa, 2021-05-21)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...