Namninsamling för folkomröstning om detaljplan Tånga Gränd

Kommentarer

#1

Skogen är flitigt använd som rekreationsområde av alla åldersgrupper boende i Vårgårdas centralort. Låt skogen vara kvar!

MATS CARLBERG (Vårgårda, 2021-04-17)

#2

Låt bli skogen !

Therese Taal (Vårgårda, 2021-04-17)

#4

Jag vill att skogen bevaras

Helen Persgren (Vårgårda , 2021-04-17)

#5

Låt bli skogen!

Malin Fredlund (Vårgårda, 2021-04-17)

#8

Vill att skogen bevaras.

Veronica Nilsson (Vårgårda, 2021-04-17)

#9

När jag flyttade till Vårgårda 2001 så var det närheten naturområden på Tånga som jag uppskattade mest

Therese Kindlund Johansson (Vårgårda , 2021-04-17)

#11

Bevara skogen, vi ska vara stolta över detta fina naturområde

Bo Johansson (Vårgårda , 2021-04-17)

#13

Grönområdet är viktigt för oss som bor och vill bo kvar i Vårgårda.

Sara Carlson (Vårgårda , 2021-04-17)

#14

Skogen är en av de främsta anledningarna till att jag faktiskt får en känsla för att ha flyttat "ut från stan" från Gbg. Utan den hade jag bättre promenadstråk I grönområden i Göteborg Kortedala! Bevara fördelarna med det lilla samhället på landet, bevara skogen!

Theres Hampusson Houessou (Vårgårda, 2021-04-17)

#23

Stoppa exploateringen av Tångaskogen/TångaGränd. Bevara gränområdet som skog/naturmark.

Patrik Ekman (Vårgårda, 2021-04-17)

#24

Detta stråk som är kvar är min dagliga dos av friskvård året om🙏 och för många andra man möter dagligen...bevara!!!

Anette Dahlberg (Vårgårda , 2021-04-17)

#28

Stort kultur och arvsvärde. Ger mer befolkning och utrymme för rekreation om de finns kvar.

Madelene Smok (Vårgårda , 2021-04-17)

#30

Vi vill ha kvar denna fantastiska skog. Den är en tillgång för våra barn.

Malin Wannebrant (Vårgårda, 2021-04-17)

#31

Nyttjar skogen för rekreation och värnar fågellivet där. Lekområde för barnbarn.

Bertil Hedlund (Vårgårda , 2021-04-17)

#32

Skogen är bra för miljön och ger dessutom ett lugn i I området. Närheten till skogsmiljö i samhället uppskattade jag när jag var barn och är en stor anledning till att jag vill bosätta mig i Vårgårda om jag själv bildar familj. Jag vill att mina barn ska växa upp med en känsla av frihet att kunna cykla till skogen eller annat grönområde i närheten med sina vänner utan att någon måste följa med eller skjutsa dem med bil. Grönytor där jag spelat fotboll med mina vänner under hela min uppväxt är idag bebygda med villor och lägenheter. Jag kan idag bara vara tacksam för att jag inte växte upp idag och att jag fick chansen att använda den fotbollsplanen när den fanns kvar. Om alls grönytor och mindre skogar försvinner känner det inte längre spela lika stor roll vart jag bosätter mig den dagen jag står här med min egen familj. En tanke värt att tänka vad gäller Vårgårdas vision

Elin Carlsson (Vårgårda , 2021-04-17)

#33

Helt fel att ta bort grönområde som används av så många för promenad och barn som leker!

Kristian Jonsson (Vårgårda, 2021-04-17)

#34

Är uppväxt runt Åhmansbanor har haft mycket roligt där som barn och även mina barn... går där nästan dagligen skulle bli otroligt ledsen om det byggdes hus där // Anneli

Annelie Karlsson (Vårgårda , 2021-04-17)

#35

vårgårda kommun bör tänka på
Grönområden och att sätta mer blommor och grönska i kommunen
Man vill inte bo lådor utan grönområden
Fram för en detaljplan med vackra hus och grönska.

Förstör inte befintliga grönområden!

Rosita Smok (Vårgårda, 2021-04-17)

#37

Det är viktigt att värna om skogspartier med många naturliga stigar. Detta området används av hela Algutstorp

Sara Åhman (Vårgårda , 2021-04-17)

#38

Vill ha skogen kvar.

Lisbeth Hedlund (Vårgårda , 2021-04-17)

#40

Vi bor en bit ifrån, men det är en lagom tur att gå till och runt i den delen, Tångaskogen för att få en skogstur för hunden och oss på nära håll.

Pernilla Karlsson (Vårgårda , 2021-04-17)

#41

Varje dag sitter jag med distansundervisning framför mitt fönster, med utsikt över skogen. En ekorre hoppar varje dag förbi samma träd med en liten nöt i händerna. En katt passerar i samma fotspår var dag längs med skogskanten. Och en viss fågel syns ibland flyga in och ut från sitt bo i det högsta trädet. Människor passerar ständigt förbi skogsområdet, jag går ofta i guppen och lyssnar på tystnaden blandat med fågelkvitter. Rutiner, minnen, tystnad och aktivitet rivs i samband med grönområdet.

Nelly Lisevall (Vårgårda, 2021-04-17)

#42

Jag personligen tycker att nyttan att göra tomter och bebygga i Tångaskogen uppväger inte på långa vägar det värde som denna skog har orörd.

Conny Rhedin (Vårgårda, 2021-04-17)

#43

Nu måste vi bevara alla naturliga skogsområden i Vårgårda. Det finns bara några få oaser för människa, djur och naturliga växter kvar.
Naturnära boende förutsätter att vi bevarar våra oaser. Att bygga bort dem är ett misstag som inte går att få ogjort.

Alf Pettersson (Vårgårda, 2021-04-17)

#48

Då jag i mitt arbete som förskollärare använder denna fantastiska skog tillsammans med barnen....

Annika Brunnwgård (Vårgårda, 2021-04-17)

#53

BEVARA SKOGEN!!! Vi leker med våra barn i denna skogen. Låt oss behålla denna skogsgränd.

Ingalill Johansson (Vårgårda , 2021-04-17)

#56

Jag tycker man bör bevara en unik naturmiljö som är till nytta och nöje får så många i den här delen av Vårgårda.

Claes Åhman (Vårgårda , 2021-04-17)

#59

Självklart ska vi bevara våra grönområden i Vårgårda. Det är inga andra som bestämmer detta förutom vi invånare!

Eivaz Varghaei (Vårgårda, 2021-04-17)

#68

Tångaskogen används flitigt och ska bevaras för vuxna och barn i Vårgårda.

Åsa Lisevall (Vårgårda, 2021-04-17)

#69

Bevara naturen och djuren

Ulla Hjelme’r (Vårgårda , 2021-04-17)

#71

Jag tar många av mina promenader här med mina hundar just för att det är träd och fågelliv här. Lyssna på fågelkvitter å njuta
Underbart att ha närheter till ett grönområde i centrum av Vårgårda
Härligt med barnen som går hit från dagis och skolan.

Liz Berg (Vårgårda , 2021-04-17)

#72

Bevara Fridhemskolans skolskog!

Eva-Britt Gegerfelt (Vårgårda, 2021-04-17)

#76

Har själv lekt i skogen som liten och vill att andra barn också kan få leka där!

Peter Ring (Vårgårda , 2021-04-17)

#77

Jag tycker det är jätteviktigt med tätortsnära grönområden som man inte behöver ta bilen för att komma till. Detta område, som tillsammans med naturreservatet utgör en naturlig helhet med olika karaktär, betyder mycket för många. Både barn och vuxna.

Margaretha Johansson (Vårgårda, 2021-04-17)

#83

Bevara skogen!

Frida Sjöberg (Vårgårda , 2021-04-17)

#85

Bevara skogen, den gröna småstaden, Vårgårda.

Elinor Johansson (Vårgårda , 2021-04-17)

#88

Jag vill kommande generationer barn ska få ha lika roligt på Åhmans banor som jag hade

Madeleine Beutler (Vårgårda, 2021-04-17)

#90

Barnen har mycket roligt i skogen.

Ida Jansson (Vårgårda, 2021-04-17)

#93

Vi behöver alla skogs och rekreationsområden som vi har kvar i Vårgårda. Tar du bort för mycket så minskar vi livskvaliteten för invånare och på sikt kanske minskar intresset att flytta in till Vårgårda

Thomas Grankvist (Vårgårda, 2021-04-17)

#97

Jag vill bevara Tångaskogen.

Andreas Martinsson (Vårgårda , 2021-04-17)

#98

Denna lilla oas är mycket värdefullare som rekreationsområde än för bebyggelse av 12 hus. Och det går aldrig att återskapa Tångaskogen om den bebyggs.

Britta Gunnarsson (Vårgårda, 2021-04-17)

#101

Låt barnens favorit plats få vara kvar!

Angelica Ahlqvist (Vårgårda , 2021-04-17)

#104

Tänk

Jessica Samuelsson (Vårgårda , 2021-04-17)

#105

Skogsområden behövs nära bostadsområden för att barn får möjlighet till att leka i naturen och att alla mår bra av att ha grönområden.

Marina Karlsson (Marina , 2021-04-17)

#107

Det är vansinnigt att bygga bort våra grönområden i det lilla samhälle vi har.

Tobias Jarl (Vårgårda, 2021-04-17)

#110

Vill bevara Tångaskogen

Pernilla Camitz (Vårgårda, 2021-04-17)

#111

Jag önskar att Tånga Gränd ska finnas kvar för för alla barn och för alla andra medborgare i Vårgårda .

Helene Ekdahl (Alingsås, 2021-04-17)

#121

Dom ska ge fan i min barndoms lekplats

Tommy Gustafsson (Vårgårda, 2021-04-17)

#122

Det vore vansinnigt att ta bort en sån ”grön” plats där så många barn och vuxna trivs o vistas varje dag!!

Lasse Sandvik (Vårgårda , 2021-04-17)

#123

Bevara detta gröna sköna område där sååå mycket barn leker och rör sig!!!

Helen Sandvik (Vårgårda, 2021-04-17)

#126

Grönområdena behöver bevaras

Adam Sandvik (Vårgårda , 2021-04-17)

#133

Fantastiskt nära skog gör alla barn och skolverksamhet.

Marcus Brandin (Vårgårda , 2021-04-18)

#134

En nära vän som är väldigt engagerad i frågan har också engagerat mig i frågan
Viktigt att behålla naturområden i en stad det har med hållbarhet att göra !!!
Hållbar miljö !!!

Mirjam Hallenrud (Alingsås , 2021-04-18)

#135

Låt skogen vara kvar

Ingela Gbehi (Vårgårda , 2021-04-18)

#143

Bevara Tånga Gränd som den är!

Siv Ekman (Vårgårda, 2021-04-18)

#151

Vill att skogen skall bevaras

Synnöve Wincent (Vårgårda, 2021-04-18)

#153

Vill att skogen bevaras

Hans Wincent (Vårgårda, 2021-04-18)

#155

Det är viktigt att bevara de få grönområden vi har, till kommande generationer. Det går att aldrig återställa.

Eva-Lena Andrén (Vårgårda, 2021-04-18)

#156

Bevara Tångaskogen (Åmans banor)

Inger Ternstedt (Vårgårda , 2021-04-18)

#158

Jag vill bevara Tångaskogen.

Marianne Johansson (Vårgårda , 2021-04-18)

#162

Jag vill att skogen bevaras därför att den används flitigt av alla åldersgrupper, särskilt av yngre barn.

Eva Larsson (Vårgårda, 2021-04-18)

#163

Behålla unikt friluftsområde. Barn älskar guppen i området att cykla på. Ökad trafik på Tångavägen.

Patrik Larsson (Vårgårda, 2021-04-18)

#165

Jag har växt upp där då min farmor och farfar bor där och mina kusiner bor även där.

Lisa Hedlund (Vårgårda , 2021-04-18)

#167

Vi vill ha kvar våra skogspromenader!!

My Lidell (Vårgårda, 2021-04-18)

#168

Jag har aldrig skådat en skog full av så mycket aktivitet. Lekande barn, promenerare, joggare och grillare. Att förstöra något som så många har glädje av för att knö in några extra hus i staden är galenskap. Vårgårda växer ändå.

Linus Carlberg (Vårgårda, 2021-04-18)

#171

Jag vill att skogen ska vara kvar för den betyder mycket för mig.

Liam Tjernberg (Vårgårda, 2021-04-18)

#176

Jag vill inte att de river tångaskogen!

Frida Strömberg (Vårgårda, 2021-04-18)

#178

Jag tycker skogen är mer värd som natur, motion och upplevelseplats för alla invånare i Vårgårda jämfört med bebyggelse för några få enstaka hus. Det vore ytterst sorgligt om skogen försvann.

Martin Collberg (Vårgårda, 2021-04-18)

#182

Jag tycker det är synd att man tar bort ytterligare skog vid Tånga speciellt när den används så flitigt av så många.

Christofer Sundqvist (Vårgårda, 2021-04-18)

#187

Det är viktigt att bevara grönområden nära bostäderna.

Lina Marinder (Vårgårda , 2021-04-18)

#189

Vi har när vi bodde i centrala Vårgårda promenerat där nästan varje dag.
Där finns hallon, kantareller och en möjlighet att bara njuta av grönt.
Låt det finnas lite grönt kvar mellan allt nytt

Helen Aasa (Vårgårda , 2021-04-18)

#196

Älskar att ta mina promenader där HELA året

Anna-Lena Hägg (Vårgårda , 2021-04-19)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...