Sverige bör erkänna folkmordet på muslimer i Kina!

Kommentarer

#2805

Människor blir förtryckta pga religion

Sajjad Al-shawi (Jönköping , 2021-03-31)

#2832

Sverige bör inte blunda för dessa hemskheter utan erkänna det för det det är: ett hemskt folkmord.

Valentina Barkijevic (Landskrona , 2021-03-31)

#2841

Stoppa folkmordet på muslimer!

Kevin Bayat (Örebro , 2021-03-31)

#2842

Visa mitt stöd och stoppa detta!

Rahele Hossein (Linköping, 2021-03-31)

#2853

Ett erkännande är första steget för förändring

Selma Al-Hashmi (Stockholm, 2021-03-31)

#2867

Jag skriver under för att inte blunda för folkmordet

Cile Ayhan (Stockholm, 2021-03-31)

#2882

Det är hemskt att detta händer och att göra något åt detta borde ha större prioritet hos de med makt än vad det känns som det har. Som enskild individ är det svårt att göra skillnad själv. Men jag vill att detta ska få större uppmärksamhet och att det bör läggas större fokus på att få ett slut på detta brott mot de mänskliga rättigheterna!

Agnes Kjellin (Linköping , 2021-03-31)

#2916

Detta är de minsta jag kan göra

Aicha-Malak Mokeddem (Malmö, 2021-03-31)

#2923

För det är ytterst omänskligt att inte erkänna ett så stort folkmord!

Ali Alkabi (Sandviken, 2021-03-31)

#2924

Jag skriver under då mänskliga rättigheter och allas lika värde att få leva ett värdigt liv oavsett etnisk bakgrund och religion är något som jag värderar högst av allt.

Stoppa folkmordet på uigur muslimerna!!!

Zeliha Can (Stockholm, 2021-03-31)

#2925

😢

Saida Murtazalieva (Västerås, 2021-03-31)

#2937

Jag har följt detta pågående folkmordet på Uyghur muslimerna och jag tycker att Sverige borde ta till och höja tonen mot China med hjälp utav sina kontakter via EU och NATO både via diplomatiska och ekonomiska sanktionerade.

Abdullahi Abdullahi (Stockholm, 2021-03-31)

#2945

Muslimer är människor också.

Theo Assali (Stockholm, 2021-03-31)

#2946

Det är det enda rätta att göra

Josefine Dahla (Stockholm, 2021-03-31)

#2954

Jag skriver under för att belysa detta problem och visa motstånd

Zeineb Jamshir (Stockholm , 2021-03-31)

#2970

Jag är muslim, jag är svensk, jag är människa och tror att alla har rätt till mänskliga rättigheter och föraktar sådana handlingar.

Ali Chakkour (Västerås, 2021-03-31)

#2981

För att Sveriges makthavare och politiker behöver ta ställning och erkänna det som händer i Kina till Uigurerna! Ifall vi ska uppnå dem mål och riktlinjer för mänskliga rättigheter, behöver Sverige och andra länder i världen som inte har tagit den initiativet än steppa upp sin politiska drag genom sin maktposition som dem kan utnyttja för andra människors fara i världen! Människor behöver hjälp och stöd som upplever krig och fångenskap, speciellt från makthavare inom samhället!

Tuva Harc Sahlgren (Farsta , 2021-03-31)

#2984

Behöver man ens förklara sig? Det är helt ofattbart att detta kan ske och att ingen gör något åt saken. Är inte muslimer människor i världens ögon?

Nadja Ismail (Stockholm, 2021-03-31)

#2994

Jag skriver under pågående av Sveriges ska erkänna självmordet i Kina!!

Elvis Buzoli (Stockholm , 2021-03-31)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...