Nej till vindkraftpark vid Hästtjärnsberget

Kommentarer

#3

Jag är emot denna våldtäkt av naturen. Detta går emot miljötänkande och försvar av naturen

Magnus Wetterholm (Nora, 2021-04-15)

#6

Bevara skogen och de lilla vackra som finns kvar efter all planterad skog.

Benjamin Jocic (Göteborg, 2021-04-15)

#10

Vindmöllor är en olägenhet!

Eva Schwarzvogel (Varberg, 2021-04-16)

#12

Dessa vidunder förstör miljön och är med sin korta livslängd närmast katastrofala.

Anna-Lisa Hellsing (Mölndal, 2021-04-16)

#19

Idén om vindkraftverken är utom all vett och sans.

Anna-Karin Holm Perrin (NORA , 2021-04-18)

#44

Obotliga skador orsakas av dessa vindkraftverk

Eva Lindström (Hudiksvall , 2021-04-19)

#47

Placeringen av vindkraftverken påverkar bebyggelsen negativt. Andra alternativ finns.

Carla Larsson (Storvik , 2021-04-19)

#50

Jag värnar om naturen!

Mervi Kiviniemi (Örebro, 2021-04-19)

#62

Skadligt för fågellivet

Eva Shepheard (Sundbyberg , 2021-04-19)

#64

Pga bla landskapsförstörelse

Anncharlotte Hoyle (Fjugesta, 2021-04-19)

#70

Besöker naturen runt om då o då så gott som varje år .
Vill inte se dessa monster utplacerade , förstör fågellivet m.m. o naturen samt ljudvolymen som kommer att bli av dessa vindkraft .,,
Har erfarenhet från Småland o Kronobergslän av dessa otyg

Marie Åstrand-Åberg (Växjö , 2021-04-19)

#80

Vindkraft ger el bara,när det blåser, men dödar fåglar och stör närbiende mönniskor hela tiden. Dessutom är de väldigt mycket avfall som man inte vet vad man ska göra med, jättestora vingar av icke nedbrytbar metall. De skulle feamför allt inte få finnas i närheten ab där människor bor och har sina hem. Det är hemfridsbrott i stor skala.

Barbro Thomasson (Falun, 2021-04-19)

#81

Den fina naturen får inte förstöras.

Åsa Hulthén (Upplands Väsby, 2021-04-19)

#84

Denna elproduktion rimmar illa med att värna om miljö och hälsa. Det är ingen förnyelsebar energi. Hur ska propellrarna tas tillvara efter förbrukning tex? Ska de exporteras så vi slipper ta hand om gifterna vid nedbrytningen?
Skamligt!

Åsa Nylander (Stockholm , 2021-04-20)

#93

Min far kommer få dessa i sin utsikt från vår gård jag är uppvuxen på och spenderar mycket tid hos. Vi köpte till mark för att kunna hålla utsikten fri och det är den vackraste utsikten jag sett. Då ska den inte förstöras av vindkraftverk.

Saga Eldsfors (Nora , 2021-04-20)

#94

Det är min hembygd.
Jag vill inte att den utsatt för vandalisering.

Ingvar Lundkvist (Nora, 2021-04-21)

#98

Anser att vindkraftverk är föråldrigt sett att generera el på samt skadar djurlivet. Åldras fort 15 år slut, sen måste vingarna grävas ner och kan inte återvinnas.

Synnöve Helmersdotter (Sigtuna, 2021-04-21)

#109

Bevara den natur runt dessa sjöar så att det får vara den orörda natur med sitt djurliv som finns där. Detta kommer att förstöras av dessa oljud som dessa vindkraftverk skapar

Uffe Kleist (Nora, 2021-04-22)

#110

Permanent boende i Stadra nära Hästtjärnsberget och oroas för att naturen ska förstöras.

Arvid Nordh (Stadra, 2021-04-22)

#112

Värna naturlivet

Arne Mustonen (Örebro, 2021-04-23)

#113

Därför att jag genom att synnerligen grundliga kunskaper, som jag införskaffat efter liknande projekt i mina trakter, vet vilka negativa konsekvenser sådana storskaliga industrianläggningar i skogsmark får. Enligt Miljöbalken – underlaget för miljödomstolarnas domslut – klassas vindkraft som miljöfarlig verksamhet. Är det då vettigt att medelst miljöfarlig verksamhet framställa vad man vill få att framstå som miljövänlig energi? Det finns mycket relevant forskning i ämnet och konkreta exempel kan jag presentera i mängder, men det blir för mycket just här. Sten Björnulfson kan vara kontaktman.

Hjördis Davidson (Alingsås, 2021-04-23)

#120

Jag vill inte få mitt friluftsområde och fina natur förstörd. Hatar allt ljud som kommer från vindkraftverk! Har bott nära en vindkraftverkspark tidigare, usch och fy! Hoppas verkligen inte detta blir verklighet!

Jeffer Sandström (Nora, 2021-04-24)

#121

Mina barndomstrakter med många minnen av orörd natur

Jan Åke Granath (Boutenac, 2021-04-24)

#124

Detta förstör en stor del av det lilla kvarvarande orörda naturvärdet i norra Örebro län.

Leif Majholm (Nora, 2021-04-24)

#126

Ovärderlig natur att vistas i året om!

Peter Gille (Nora, 2021-04-24)

#128

Stör ekosystemet och friluftslivet i trakten.
P.S. Skall flytta till trakten inom kort.

Anne Forsberg (Rimbo, 2021-04-24)

#132

Området har fantastiska naturvärden som inte får gå förlorade!

Stefan Majholm (Järnboås, 2021-04-25)

#135

Stort NEJ till landskapsförstörelse och vindkraftpark i Bergslagen!!!

Maria Hanseborg (Örebro , 2021-04-25)

#137

Är fastighetsägare i området.

Per-Olof Ferbe (Örebro, 2021-04-26)

#138

Har lantställe i Finnshyttan och vill inte att naturen förstörs av groteska vindkraftverk.

Maria Igelström (Stockholm, 2021-04-26)

#139

Jag skriver under då vindkraft inte är så miljövänlig som tros, för att djurlivet skadas och sedan är det ju bara att googla "återvinning av vindkraftverk" så har man resten.

Madelene Åsling (Nora, 2021-04-26)

#140

Ingen vindkraftpark.

Martina Mols (Grythyttan, 2021-04-26)

#147

Stuga i Järnboås

Annika Nilsson (Arboga , 2021-04-27)

#148

Jag skrivar under därför att jag tycker att så stora vindkraftverk inte bör stå på så unikt ett naturområde. De store anläggningar kan förstöra denna biotop genom att först kräva en stor anläggningsyta och sen genom bulder och rotation gör störa unika fågelbiotoper.
Vindkraftverk är viktiga för att hejda växthuseffekt, men ska placeras längs motorväg eller i havet.

Johan Bohr (Örebro, Sverige, 2021-04-28)

#152

Jag är naturälskare och bor i närheten av den tilltänkta vindkraftparken. Vill inte se området runt Lundsfjärden förstöras av vindkraftverk.

Aaron Peltonen (Nora, 2021-04-30)

#155

Jag anser att vindkraft och annan elproduktion ska ligga där den konsumeras

Ninni Lundberg (Göteborg, 2021-05-04)

#159

Vår skog behövs.

Emelie Andréason (Göteborg, 2021-05-04)

#176

Tillbringar stora delar av sommarhalvåret i Norra Grecksnäs. En vindkraftpark skulle vara förödande för det jag värdesätter: tystnad, rikt fågel- och insektsliv, strövtåg i naturen.

Jörgen Helgesson (Bromma, 2021-05-11)

#177

Att jag vill ha naturen där jag är uppvuxen orörd!

Nils Sköld (Grythyttan, 2021-05-11)

#178

Området har mycket stora naturvärden. Det finns sårbara arter inom det planerade parkområdet och den omedelbara omgivningen har ett stort rekreations- och turistvärde som allvarligt skulle störas av projektet. Det är bland de mest värdefulla naturområde ur dessa aspekter som finns i Nora och Hällefors kommuner.

Ingemar Majholm (Nora, 2021-05-14)

#180

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se) som tycker att även om vi behöver en utbyggd vindkraft i Sverige så måste det ske i nära samarbete och samförstånd med landets invånare i sann demokratisk anda.

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-05-14)

#181

I min kommun planeras 8st 290m höga vindkraftverk. Inom 2km finns det 800 fasta bostäder och 1600 boende. Idioti!

Tommy Bäckman (Korsnäs, 2021-05-15)

#183

Idioti! Sätt skiten mitt i Stockholm utanför deras fönster eller på politikernas tomter

Susan Ekblad (GÖTEBORG, 2021-05-16)

#186

Sannolikt är den politiska sfären medveten om komplikationerna med vindkraft och borde utredas för korruption då man mot bättre vetande har godkänt dessa projekt historiskt. Man hade hoppats att den pågående massutrotningen av arter och allvarlig natur- och miljöförstöring skulle medverka till ett mer insatt och ansvarstagande politiskt omdöme.
Studier visar att vindkraft orsakar stora skador på djurliv i områden med vindkraft, vilket i sin tur får negativa effekter på näringskedjan och på rekreation för människor. Dessutom förstörs den estetiska naturupplevelsen av dessa industriella och vida synliga och förfulande inslag i naturbilden. Det finns gott om plats i storstadsmiljöer där energiföretagen kan förlägga sin produktion utan att ödelägga djurmiljöer och stora rekreationsområden. Möjligen kan en demokratisk utveckling av naturförstörande länder som Sverige i framtiden leda till retroaktiva ansvarsutkrävanden av politiker och företag som orsakat skadorna.

Tobias Hansson (Blomstermåla, 2021-05-19)

#192

Obotliga skador på fågelliv, djurliv, skog och växter.
Störande ljud. Blinkande ljus i nattmörkret.
Vinsten gynnar inte bygden.

Julia Lindberg (Nora, 2021-05-23)

#196

Vindkraftverk är inte framtiden! Det skapar ohälsa för människor och djur,
samt förstör natur för många år framåt.
Vkv skapar också en osäkerhet i vårt
energifösörjnings-system!

Bo Henriks (Nora, 2021-05-24)

#198

Jag skriver under på grund av att vindkraftverk är den största miljökatastrofen i modern tid.

jörgen brorson (Karlshamn, 2021-05-24)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...