Vi vill att kommunerna är med i förverkligandet av Gymnastikarena Åland!

Kommentarer

#1002

Jag har egen erfarenhet av att följa verksamheten som förälder.Fantastisk verksamhet som når så många- och fler verkar vilja med. Utrymmet har varit begränsat och trögarbetat, men inga sura miner där!

Janina Björni (Mariehamn, 2021-03-30)

#1010

Jag skriver under på grund av att min dotter är intresserad av Gymnastik. Hon, henne gymnastik kompisar och alla som sysslar med gynmastik är väl värda bra förutsättningar för utför sin idrott.

Niklas Wiklund (Mariehamn, 2021-03-30)

#1019

Alla ska ha rätt till samma möjligheter att motionera

Kathi Salokoski (Jomala , 2021-03-30)

#1020

Gymnasterna behöver verkligen en ny lokal! Det är deras tur nu.

Inger Hagström (Ämnäs, 2021-03-30)

#1021

Det är en förening för hela Åland. Då borde den också stödas av hela Åland. Bra sak och som sysselsätter många av våra unga.

Malin Grandell (Mariehamn, 2021-03-30)

#1040

Jag upplever att det är ett bra projekt som uppmanar till rörelse samt motion bland unga vilket är väldigt viktigt för hälsan

Adam Eriksson (Mariehamn, 2021-03-30)

#1052

För jag ser hur trångt det är med egna ögon, har barn som idrottar

Ulria Carlsson (Mariehamn , 2021-03-30)

#1076

Anna-Greta Pettersson och Smilla Berglund tvingar mig.

Ville Sandvik (Hammarland, 2021-03-31)

#1079

Jag skriver under då jag anser att alla sporter skall gynnas lika. Dessutom anser jag att alla barn och unga skall få möjlighet att utöva sin sport med mål att kunna bli bättre och utvecklas.
Många andra sporter har fått sina hallar/möjligheter redan. Det är dags att redskapsgymnastiken får det också.

Marie Nordberg (Mariehamn, 2021-03-31)

#1095

Jag är förälder till barn som går på gymnastik.

Sally Torsson (Lemland, 2021-03-31)

#1106

Det är en sak som är viktig och ger en menigsfull fritid för många barn och unga.

Agneta Rösgren (Mariehamn , 2021-03-31)

#1121

Alla som vill borde ha rätt att få utöva gymnastik. Oavsett.

Sisa Långkvist (Sund, 2021-03-31)

#1131

Ja

Camilla Hellström (Mariehamn, 2021-04-01)