Rädda Sörbyskogen i Örebro!

Kommentarer

#606

Vi behöver gröna områden där våra barn kan leka

Caroline Löfgren (Örebro , 2021-03-12)

#607

Stadsnära unika miljöer är redan en bristvara och behöver aktivt skyddas för att värdena ska bevaras.

Per Springe (Borlänge , 2021-03-12)

#617

Sörby skogen behövs som rekreationsområde mer än någonsin nu när Ladugårdsängen bebyggs så intensivt. Den har också höga naturvärden och samtidigt så stadsnära.

Josef Bergdahl (Örebro, 2021-03-12)

#619

Jag har bott i sörbyskogen som barn och tycker att det är en fin skog som ska bevaras.

Ann Rud (Örebro , 2021-03-12)

#622

Är uppvuxen i den skogen och tycker den fortfarande ger ett hörde till dom som bor nära den och även mig när jag hälsar på.

Bobby Ong (Göteborg , 2021-03-12)

#632

Rör inte vår skog 🌳

Nina Sannö (Örebro , 2021-03-12)

#637

Låt skogen vara kvar! Den är en del av Örebro!

Richard Fredriksson (Örebro, 2021-03-12)

#642

Vill bevara detta grönområde

Else-Britt Rang (Örebro , 2021-03-12)

#643

Vill ha sörbyskogen kvar!!

Harri Salo (Örebro, 2021-03-12)

#644

Jag är uppväxt nere i Sörby och mina barn har varit där massor med sin förskola och även jag när jag var liten då inte ens Sörbyängen fanns. Har kort på när bror min och jag har satt i stans vackraste vitsippebacke❤

Anna Danneborn (Örebro, 2021-03-12)

#653

Viktigt att bevara naturen

Pernilla Widlund (Örebro , 2021-03-12)

#654

Jag skriver under med avsikt till att rädda Sörbyskogen

Anders Gunnarsson (Örebro , 2021-03-12)

#658

Jag vill att Sörbyskogen bevaras

Mari Andersson (Örebro , 2021-03-12)

#660

En stadsnära skog som våra barn har vuxit upp med. Det måste finnas andra områden lämpligare att exploateras.

Eva Sarcevic (Örebro, 2021-03-12)

#662

Sörbyskogen är en oas för många människor och djur och måste finnas kvar. Var ska människor strosa, jogga och rida?

Petra Axling (Örebro , 2021-03-12)

#668

Sörbyskogen är unik, vacker och viktig. Sörbyskogen är en äldre skog med lång skoglig kontinuitet. Därför är den viktig för den biologiska mångfalden, för klimatet och för att vi som bor i Örebro ska trivas och
må bra.

Josefina Jansson (Örebro, 2021-03-12)

#669

Vi måste värna grönområden som är lättillgängliga även utan bil!

Pia-Lena Hassel (Örebro, 2021-03-12)

#674

Ett skogs arv som måste bevaras! En skog att njuta i, under många generationer.

Malin Söderlund (Örebro , 2021-03-12)

#676

Vi måste värna de få Naturskogar som finns kvar. För klimatet, biologiska mångfalden och människans skull!

Charlotte Sörman (Nora, 2021-03-12)

#677

Det är av största vikt att skydda denna skog som ger oss invånare så mkt! Och att skydda alla hotade arter.

Elin Adolfsson (Örebro, 2021-03-12)

#683

Rör inte vår fantastiska Sörbyskog som glädjer så många människor både stora som små. Skolor och förskolor har i alla tider använt skogen som utflyktsmål och som en alternativ pedagogisk plats. Låt djur o natur få bevaras och fortsätta sprida glädje o gemenskap!

Frida Lindberg (Örebro, 2021-03-12)

#685

Vi behöver mera grönska i städerna. Denna skog ger både glädje och syre.
Jag har bott i Örebro och skall flytta dit igen.

Nina Hansen (Trelleborg, 2021-03-12)

#689

Sörbyängen är en ovärderlig oas!

Carin Adler (Örebro , 2021-03-12)

#690

Den här skogen är naturnära till stor glädje för alla runt omkring och med viktig fauna och flora.
Covid pandemin har visat att vi människor börjar förstå och värdesätta naturen. Fel tid att avverka skog med stora naturvärden.

Irene Ståhl (Saltsjö-Boo, 2021-03-12)

#695

Bor nära Sörbyskogen och promenerar ofta där.

Carina Ekman (Örebro , 2021-03-12)

#699

Sluta expandera Örebro!

Oskar Melin (Arboga, 2021-03-12)

#700

Vi måste vara rädda om de isotoper och den biologiska mångfalden som finns kvar

Birgitta Ahlsen (Katrineholm, 2021-03-12)

#703

Örebro stad behöver värna stadsnära biologiskt värdefull natur. Sörbyskogen behövs både för sin biologiska mångfald och som rekreationsområde för alla de människor som bor där.

Cecilia Bremer (Örebro, 2021-03-12)

#705

Staden behöver sina stadsnära friluftsområde.

Anita Markström (Örebro, 2021-03-12)

#709

Finns så få stats nära naturområden Örebro som man kan få vara i och uppleva biologisk mångfald. För eftervärlden hoppas jag att man skyddar denna lilla skog. Så att man inte hänger sig åt ekonomiska intressen och andras vinst intressen i detta område.

Michael Holmberg (Örebro, 2021-03-12)

#714

Det är alldeles för lite naturskog som är skyddad.

Anna Orrell (Uddevalla , 2021-03-12)

#716

Bevarandet av skogen är viktigt för djur, natur, människa och miljö. Det kan inte byggas överallt i hela Örebro, då har vi snart inga naturområden i vår närhet kvar! Det vore hemskt även ur en social synvinkel.

Carina Huss (Örebro , 2021-03-12)

#719

Vi måste värna om våra oaser, små som stora. Det är hem åt flora som fauna och det bringar syre åt oss alla.
Rädda den biologiska mångfalden!

Kirsten Larsen (Insjön, 2021-03-12)

#720

Jag bor nära denna skog och den är oerhört viktig för att stärka den biologiska mångfalden och för den psykiska och fysiska hälsan för människor kring denna skog. Även vi är en del av den biologiska mångfalden.

Christine Keffel (Örebro, 2021-03-13)

#726

Stadsnära naturskogar ska tas tillvara och inte exploateras

Stefan Törnblom (Örebro , 2021-03-13)

#727

Stadsnära Skogsområden är viktigt för människors hälsa och Sörbyskogen har ett naturvärde som är unikt för att vara så stadsnära och tillgängligt för så många. Skogen måste sköta sig själv för att få fortsätta vara en unik källa till rekreation och biologisk mångfald.

Maria Törnblom (Örebro, 2021-03-13)

#730

Det behövs skog och natur för våra djur, växter och för oss människor.

Anette Persson (Örebro , 2021-03-13)

#734

Det är så självklart att det inte ska behövas en förklaring egentligen, men tyvärr behöver våra politiker hela tiden påminnas om att de är folkvalda och att vi lever i en demokrati. Sörbyängen är ett område jag aldrig skulle välja att bo i. Husen ligger så tätt att man inte kan se nånting annat än vad grannen äter till frukost. De som bor där behöver självklart ha naturen kvar runt hörnet, samtidigt som djur och växter vill överleva. Vi vill ju bevara den biologiska mångfalden, men de behövs också för vår överlevnad. Allt kan inte bebyggas, allt kan inte driva in pengar.

Åsa Larsson (Örebro , 2021-03-13)

#749

Jag värnar om den fina naturen

Lars Fransson (Örebro , 2021-03-13)

#751

Jag bor i närheten och det är fantastiskt att ha tillgång till skogen och samtidigt bo stadsnära.

Lennart Andersso (Örebro , 2021-03-13)

#753

vi behöver våra skogar inte bara för rekreation, utan"även för klimatet. Alla måste inte bo i städer, vi måste se till att det går att bo i"hela landet. Dessutom finns gott om mark i örebro som varken är åkermark eller skog. använd den först.

Sofia Thoresdotter (Örebro, 2021-03-13)

#757

jätteviktigt att bevara de få stadsnära grönområden som finns!

ellen malmberg (Örebro, 2021-03-13)

#759

Naturskog är otroligt väsentligt för vår art och planets överlevnad.

Albin Lardén (Kärna, 2021-03-13)

#762

Jag är uppväxt på söder i Örebro och har haft stor glädje av närheten till naturen i Sörbyskogen. Även personer utan bil/körkort kan ta sig till naturen där.

Angela Condrò Lindgren (Stockholm , 2021-03-13)

#766

Jag är aktiv i föreningen IOGT-NTOs Fritidsgårdsförening. Vi har inom föreningen länge arbetet för att Sörbyskogen skall vare ett rekryteringsområde för Örebroarna. Samtidigt blir det en möjlighet att bevara den finas miljön som finns omkring Fritidsgården,

Christer Eklund (Örebro, 2021-03-13)

#769

Förtätningen av Örebro har gått för långt. Det måste finnas stadsnära rekreationsområden med orörd naturlig skog.

Johan Bremer (Örebro, 2021-03-13)

#770

Vi människor behöver närhet till skogen

Anna Brengdahl (Örebro, 2021-03-13)

#774

Det får vara nog med skogs skövling nu. Så många arter är beroende av skogen inte allra mibst mäniskan. Tänk lite längre än näsan räcker.

Camilla Arlebrink (Spekeröd, 2021-03-13)

#780

Det är en väldigt fin skog och det finns inga platser runt Örebro likt denna, det blommar något fruktansvärt på våren. Det är dessutom fridlyst i skogen. Låt bli denna för f*n.

Jonatan Berglund (Örebro, 2021-03-13)

#785

Jag skriver under eftersom jag bryr mig

Żaneta Zakrzewska (Örebro, 2021-03-13)

#787

Viktigt bevara skogen. Det kan inte bara byggas hus överallt. Vi måste blanda, ha nära till naturen. Bevara det människor tycker är så fint med Örebro när de flyttar hit. Närhet till naturen och skogen.

Annica Palmkvist (Örebro , 2021-03-13)

#788

Skogen behövs för oss människor, inte minst för örebroarna. För utan nära natur med rik biologisk mångfald sågar vi på den gren vi själva sitter på.

Lars H Johansson (Örebro, 2021-03-13)

#798

En fantastisk plats att var i❤️

Therese Nygren (Örebro , 2021-03-13)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...