Rädda Sörbyskogen i Örebro!

Kommentarer

#202

Det här är en viktig skog, inte minst eftersom det är den enda lite större skogen i Örebro som går att nå med vanlig stadsbuss och som saknar elljus.

Den har bevarat en känsla av naturskog, trots det stadsnära läget och många besökare. Förstör inte det också, politiker!

Mikael Enmalm (Örebro, 2021-03-11)

#203

Bor i närheten och den behöver bevaras som den är

Thomas Bäckius (Örebro, 2021-03-11)

#219

Det är både viktigt att skydda biologisk mångfald samt att bevara stadsnära skogar för folkhälsans skull.

Ola Ström (Örebro, 2021-03-11)

#228

Vi måste bevara vår natur!

Jasmin Gustavsson (Örebro , 2021-03-11)

#229

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-03-11)

#232

Är shoppade att kommunen har slutat se denna skog som en tillgång!
Speciellt nu med klimatjris, vi behöver skog mer än alldrig!!

Anna Termine (Stockholm, 2021-03-11)

#234

Stadsnära natur är ytterst viktigt för invånarnas välmående. Detta område har också speciella naturvärden. Så stoppa planerna på avverkning och bostadsbyggande nu innan det går för långt! Lyssna på era arbetsgivare, d v s kommuninvånarna!

Ingrid Kristina Hesselbom (Örebro, 2021-03-11)

#239

Det är viktigt att bevara områden som detta! Det är i princip omöjligt att återskapa i framtiden.
Ansvarslöst av kommunen om de förstör denna plats.

Edla Eriksson (Lindesberg, 2021-03-11)

#244

Skog nära där man bor är oerhört viktiga att bevara!

Agneta Nilsdotter (Lindesberg , 2021-03-11)

#251

Skog och mark är självklart som vatten ren luft. Finns inget annat alternativ

Benita Stefansson (Västerås , 2021-03-11)

#253

För det är viktigt att bevara skogen, det är en viktig fråga.

Mohammed Abdi Osman (Uppsala , 2021-03-11)

#254

Vi är tredje generationen som bor och lever i och med vår skog vi vill INTE bli någons nya grannar.

Mats Wikland (Örebro , 2021-03-11)

#259

Örebro är Sveriges 5te största stad. Tillgängligheten till Sörbyskogen är en rikedom och bör bevaras. Det förstår alla som tänker långsiktigt.

Vart gick västberlinarna på sin fritid under åren med muren? Jo, till sin lilla skog och de går dit än idag!

Brita Wideberg (Lekhyttan, 2021-03-11)

#260

Sörbyskogen är ett fantastiskt, tätortsnära naturskogsområde, och det får bara inte förstöras! I denna skog har jag haft "hemlägerplats" för ungdomsgrupper från Friluftsfrämjandet och min sons f.d. förskola gör sina utflykter i denna sagoskog. Nu bor vi inte kvar i Örebro längre, men jag känner mig mycket illa berörd när jag hör att exploatering och avverkning i Sörbyskogen finns i tankarna. Stoppa detta omedelbart!

Annelie Hilmerby (Stjärnsund, 2021-03-11)

#261

Det är en fantastisk, orörd skog med stora värden.

Tero Salo (Örebro , 2021-03-11)

#263

Vi behöver vartenda träd som finns på Jorden och många många fler. Jag skriver under detta för att visa att jag är emot alla planer på att ta bort skog och istället bebygga!

Eva Antesdotter (Malmö, 2021-03-11)

#266

Det är en mycket fin skog att springa i. Närheten till Örebro centrum är kort och det behöver finnas gröna lungor i en stad!

Mattias Rekonius (Arjeplog, 2021-03-11)

#269

Vikten av balans mellan skogsområden och bebyggelse är stor.

Johan Wirén (Örebro, 2021-03-11)

#270

Vi behöver bevara de få skogar som finns kvar som inte är produktionsskogar.

Pia Björstrand (Nyköping, 2021-03-11)

#273

Vi njuter av att ha naturreservatet Reträtten i närheten.

Berit Sers (Örebro, 2021-03-11)

#281

Som idrottslärare i området vore det katastrofalt om skogen byggdes bort! Det skulle reducera undervisningen i friluftsliv och orientering till ynkliga nivåer.

Johan Larsson (Örebro , 2021-03-11)

#283

Sörbyskogen och reträtten är en pärla, dit går jag ofta både med familj och hund. Det vore fruktansvärt synd att ta bort en del av detta område, som annars blivit väldigt bebyggt de senaste åren, där det finns ett naturligt lugn och harmoni. Naturen ger en återhämtning och en kraft som ger förnyad energi till den som är i behov av detta. Sörbyskogen tillför invånarna i Örebro något positivt!

Eva Sörman (Örebro , 2021-03-11)

#284

Sörbyskogen ska räddas för friluftsliv!!!.. Både vuxna och barn ska kunna ha nära till denna fina skog!!!

Birgitta Orrvik (Örebro, 2021-03-11)

#287

Skogen är viktig för allas välmående

Ulrika Westerberg (Örebro, 2021-03-11)

#307

Vi måste bevara våra gamla skogar

G***** E******** N****** (Lindome , 2021-03-11)

#313

Jag skriver på detta då jag tycker det är viktigt att spara områden likt detta då de börjar bli ont om dem.
Jag tror det är extra viktigt nu i coronatider att det finns skogsområden som detta, dit allmänheten kan åka (som ligger i anslutning till staden för de som ej har bil) och och ta en promenad och bara koppla bort en kanske annars jobbig och instängd vardag.

Evelina Ström (Örebro, 2021-03-11)

#314

Jag skriver under för att all skog behöver värnas, vårdas eller brukas med omsorg!

Stefan Stålbrandt (Österfärnebo, 2021-03-11)

#324

Bebygg inte oasen Sörbyskogen.
Bebygg istället öppna ytor, tex åkermark.

Hans S (Örebro , 2021-03-11)

#325

Har hund och promenerar ofta i sörbyskogen

Suzanne Afzelius (Örebro, 2021-03-11)

#327

Jag skriver under pågrund av att skogar i stadsdelen behövs för att samhället inte ska bli en plats för bara bostäder och inga grönområden som innehåller skog och naturliga miljöer för individer och djur

Ida Larsson (Kumla , 2021-03-11)

#329

Hair till bringer bucket tid där och lajvat

Sebastian Holmén (Stockholm , 2021-03-11)

#331

Behåll skogen. Det räcker med byggnation i sörbyängen!

Mirabela Juresta (Örebro , 2021-03-11)

#334

Vi måste få ha kvar nån grön yta bland all betong. Barnen måste få ha skogsmark att röra sig i. Fredagen växter måste bevaras

Marika Sundin (Örebro , 2021-03-11)

#336

Därför att denna ”förtätning” sker i och vid många städer idag. De stadsnära skogarna och även parker är hotade av tilltänkta och planerade bostadsområden. Det kommer rapport efter rapport om hur viktiga de stadsnära skogarna, även alléer och parkträd är för att binda koldioxid men den hänsynen tycks ändå inte tas. Det är ett dilemma med den ökande befolkning i städerna.

Gunilla Genberg (Hässleholm, 2021-03-11)

#339

Jätteviktigt att Sörbyskogen bevaras som den är!

Therese Mejman (Örebro, 2021-03-11)

#342

Det är så viktigt för människor och djur att ha riktig natur att ströva i och möjlighet att plocka bär och svamp.

Gun Sörman (Örebro , 2021-03-11)

#353

Rädda Sörbyskogen!!!

Malin Bandgren (Örebro, 2021-03-11)

#354

Dags att värna skogen

Karin Forsberg (Huddinge, 2021-03-11)

#355

Det är helt sjukt att nästan all skog i söder om Glomman kommer att försvinna då området ska exploateras. Skogen vet vi är viktig för människans välbefinnande. Värnar också om den biologiska mångfalden av djur och växter i området.

Maria Söderberg (Örebro, 2021-03-11)

#357

Det är viktigt att inte förstöra stadsnära natur.

Nina Jenny Linnéa Karlsson (Örebro , 2021-03-11)

#363

Skogar är till för djuren och för allmänheten, inte för profithungriga företag.

Andreas Kahnberg (Örebro, 2021-03-11)

#372

Vi måste bevara våra naturskogar för den biologiska mångfalden och för att mildra effekterna av klimatförändringarna.

Åse Ängsved (Avesta, 2021-03-11)

#381

Sörbyskogen är en stadsnära skog med flera rödlistade arter. Behåll den för en mer robust och hållbar natur och för rekreation för kommunens invånare!

Lotta Lemte (Örebro, 2021-03-11)

#384

Vi måste värna om vår stadsnära skog, det måste finnas annan mark att exploatera!

Ulrika Ford (Örebro, 2021-03-11)

#387

Självklart ska skogen finnas kvar som en plats för rekreation!

Hanna Hansson (Örebro , 2021-03-11)

#388

Det känns ju bara så rätt och viktigt att rädda naturområden

Gerd Magnusson (Örebro, 2021-03-11)

#390

Skogarna behövs. Samma sak på norr där Vena- och Lillåskogen får ge vika för bebyggelse.

Per Sjögren (Örebro , 2021-03-11)

#392

Skogsområdena i stan är SÅ viktiga för att minska bullret och bidra till renare luft.

Karoline Breivik (Örebro, 2021-03-11)

#393

Jag är uppvuxen med den skogen och den har betytt mycket för mig och den behövs för dem som bor där.

Maria Skoog (Frövi, 2021-03-11)

#397

Det är viktigt att spara naturen runt städer.

Reidun Karlsson (Töreboda, 2021-03-11)

#400

Bodde på Sörbyängen på 80 och 90-talet. En fantastisk tillgång till Sörbyskogen både för barn och vuxna. Skolorna i Sörbyängen var regelbundet uppe i skogen.

Kerstin Bingerud (Örebro, 2021-03-11)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...