Rädda Uppsala Slott !

Kommentarer

#1

Jag skriver under då jag vill bevara Uppsala Slott utan åverkan från politiker då historievärdet är oerhört stort inte bara i Sverige utan i Europa.

Maud Buss (Uppsala, 2021-02-25)

#2

Jag skriver under pågrund av vikten att bevara historiska miljöer till nästkommande generation. Självklart kan en verksamhet behöva utvecklas. Men att lägga till en brutalistiskt inspirerad kub är inte rätt väg framåt

Emma Forsberg (Uppsala, 2021-02-25)

#4

Jag vill bevara Uppsalas historia och inte förfula den

Olof Rönnblom (Uppsala, 2021-02-25)

#7

Jag vill inte att man förstör omgivningen runt Uppsala slott.

Lena Jakobsson (Uppsala, 2021-02-25)

#11

Uppsala slott måste bevaras som det är. Renoveringar skall inte synas på utsidan. Barinte klåfingrig på unik historisk miljö! Det är hela Sveriges Uppsala Slott!

Elisabet Fornander (Stockholm, 2021-02-25)

#12

Jag vill inte att Uppsalas miljö o vyn över Uppsala skall förstöras. Nu får det vara nog med experiment som förfular vår stad. Dessutom den gångtunneln högt ovan jord i en stad där både barn o vuxna rånas nästan dagligen o dagligen försöker någon ta sitt liv. Istället för spåret hoppar man från denna gångbro. Hur tänker ni??? Glasa in den då kan de som går där rånas, misshandlas, dödas o ingen hör deras rop på hjälp. Det där är inte genomtänkt. Vi har så många som mår dåligt i Uppsala med omnejd o inte minst på alla boenden som finns häromkring. Fråga psykiatrin så kan ni få siffror på det. Hur kunde Umeå bygga ett konstmuseum o har förfinat hela staden med konst o intressanta byggnader men Uppsala vill inte satsa någonting. Skäms på er. Dags att satsa på ett konstmuseum nu.

Moniqa Ghookassi (Uppsala, 2021-02-25)

#19

Värnar om vårt kulturarv.

Eva Danielsson (Uppsala , 2021-02-25)

#26

Jag skriver under för att jag vill inte bygga om slottet. Tycker att det är en viktig historisk plats och om vi ska visa upp slottet är det för dess historia och dess koppling till staden och staten.

Lena-Maria Jansson (Uppsala, 2021-02-25)

#28

Förstör inte miljön och utsikten runt slottet.

Victoria Forrest (Uppsala, 2021-02-25)

#29

Uppsala slott är en säregen och levande historisk miljö, och stora ingrepp i och tillägg till byggnaden skulle påverka den negativt.

Karin Wennerberg (Stockholm, 2021-02-25)

#35

Jag vill värna om Uppsala slott.
Stoppa förfulningen av historiska byggnader av totalt inkompetenta politiker .

Christer Ferngren (Stockholm, 2021-02-25)

#36

Vi behöver inte modernistisk tillägg som förstör.

Martin Landhage (Järfälla, 2021-02-25)

#40

Slottsmiljön i Uppsala är vacker idag, och eventuella förändringar bör snarare smälta in i den vackra miljön än bryta av på ett dåligt, kraftigt förfulande vis.

Pop Qvarnström (Falun, 2021-02-25)

#44

Jag har haft glädjen att tillbringa hela somrar som turistguide i Uppsala, och särskilt på slottet. Kortsiktig politisk vinning ska inte få förstöra ett månghundraårigt kulturarv som inte är vårt att förstöra, blott överantvarda kommande generationer!

Erik Skogh (Uppsala, 2021-02-25)

#47

Kulturvärden hotas här. Politikerna ska ta bort sina skitiga fingrar från detta ärende . Omedelbart!

Urban Larsson (Motala, 2021-02-25)

#48

Nu får det va nog med förstörelser av byggnader och gamla hus.

Johan Wadström (Nyköping , 2021-02-25)

#52

Därför att denna utbyggnad skämmer ut slottet och inte är något som invånarna önskat. Genomför dialog/omröstningar för att skapa mer demokratiska beslut!

Lars Secher (Uppsala, 2021-02-25)

#54

Jag vill inte att man förstör omgivningen runt Uppsala slott.

Gabriela Karlsson (Ludvika, 2021-02-25)

#55

Uppsala Slott är inte vilken byggnad som helst som går att bygga ut på sidan eller höjden. Slottets exteriör måste bevaras!

Birgitta Edman (Helsingborg, 2021-02-25)

#58

Kulturarvet måste bevaras!

Mats Jacobson (Enköping, 2021-02-25)

#59

Som affärsutvecklare inom besöksnäring och guide i Uppsala anser jag att detta är ett förslag som påverkar historiskt kulturarv och plats på ett negativt vis .

Fredrica Lange (Österbybruk , 2021-02-25)

#60

Låt bli våran Svenska historia. Bevara våran kulturarv och historia.

Linda Ödman (Stockholm , 2021-02-25)

#61

Det är självklart!

Örjan Kjetselberg (Tobo , 2021-02-25)

#63

Kulturarvet ska komma kommande generationer till gagn. Alltför stora ingrepp i kulturmiljön berövar kommande generationers nationella och kulturella identitet.

Paulina Hallencreutz (Ljungby, 2021-02-25)

#68

Jag vill inte att kommunledningen ska oaktat förstöra slottets historia

Bekir Jusufbasic (Uppsala, 2021-02-25)

#69

I am signing to protect our common national heritage. The castle in Uppsala is associated with Katarzyna Jagiellonka and her children, Anna and Zygmunt, close to the hearts of Poles. I believe that we should protect such places, not destroy them through a poorly thought-out modernization project.

Ewa Cybulska-Bohuszewicz (Toruń, 2021-02-25)

#70

Jag skriver under eftersom jag är mycket angelägen att alla vårt lands historiska byggnader och miljöer - inklusive våra slott - skall skyddas från ingrepp och tillbyggnader. Varsam renovering bejakar jag om den är nödvändig för att bibehålla byggnader, slott och historia miljöer.

Magnus Brynjer (Malmö, 2021-02-25)

#72

Det är dags att stoppa kulturvänstern.
Påminner Uppsala Slott kanske för mycket om svenska folkets stolta historia? Kan det kanske kränka någon nyare Uppsalabo?

Stefan Fahlander (Uppsala, 2021-02-25)

#73

Viktigt att bevara denna unika kulturmiljö som den är.

Roger Husblad (Eskilstuna, 2021-02-25)

#76

Gamla byggnader skall restaureras. De skall icke moderniseras. Deras omgivning skall icke förfulas. Återställ i stället slottsträdgården och fullfölj Hårlemans planer, så att Uppsala slott äntligen kan stå färdigt gång.

Michaël Lehman (Uppsala, 2021-02-25)

#77

Jag tycker det är fel att man förstör vårat kulturarv med till/påbyggnader!

Mikael Öfwerström (Östervåla, 2021-02-25)

#82

Jag instämmer i uppropet, men vill ha ordet intakt rättstavat.

Nils af Geijerstam (Uppsala, 2021-02-25)

#83

Rör inte vår historia

Eva Pyk Radziwill (Tommarp, 2021-02-25)

#85

Slottet och marken omkring ska inte röras det är en speciell kulturplats.

Elisabeth Johannesson (Uppsala, 2021-02-25)

#87

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-02-25)

#90

P g a att jag tycker det är idiotiskt. Håll fingrarna borta från historiska byggnader

Per Josefson (GÖTEBORG, 2021-02-25)

#93

Uppsala Slott är ett viktigt kulturarv som bör bevaras så intakt och oförändrat som möjligt.

Thomas Högbom (Stockholm, 2021-02-25)

#97

Detta projekt är en styggelse mot vårt kulturarv.

Bror Irgens (Stockholm, 2021-02-25)

#99

Man behöver inte förstöra vackra saker bara för man kan.

Olle Tallroth (Uppsala, 2021-02-25)

#100

Jag vill som varje vettig människa slippa skämmas inför kommande generationer - slippa förklara varför politiker mitt under en pandemi och en osäker framtid för evenemang av denna karaktär där många människor fysiskt möts samtidigt, kunde fatta ett så drastiskt beslut kring Uppsala slott. En hiss, en äventyrs-gångbana och en avskräckande ful tillbyggnad är tänkt att dra till sig fler besökare och bättre intäkter för den kommunägda byggnaden.
Allt kommer att sluta i katastrof precis som rivningarna av Uppsala stadskvarter under 1960-talet! Den politiska majoritet som röstat för detta kommersiella jippo kring Uppsala slott, kanske borde erinra sig att de aktivt rev större delen av en stad - sår som aldrig någonsin kommer att läkas!
Uppsalabor! Fortsätt inte rösta på dessa partier!!!

Viveka Rabenius (Stockholm, 2021-02-25)

#101

Skriver själv klart på

Björn Z zarelius (Eksjö, 2021-02-25)

#103

Förstör inte Uppsala slott.

felicia Sundmark (Uppsala , 2021-02-25)

#106

Förstör inte den vackra och i många avseenden unika historiska miljön i Uppsala genom att göra en Lund och förfula kulturminnen genom lådor. Vi är bättre än så.

Mats Janné (Norrköping, 2021-02-25)

#108

Ett slott som har stått på sin höjd och har fått göra så i ett halvt sekel bör ej moderniseras. Ej heller bör vyn mot slottet förändras på det vis som nu är aktuellt. Låt det vara som det är.

Erik B Björkman (Uppsala, 2021-02-25)

#110

De planer på att bygga om slottet är förfärliga. Slottet är en viktig historisk plats som bör bevaras varsamt.

Kristina Julin (Uppsala, 2021-02-25)

#115

Jag skriver under för att lvertyga Erik Pelling & Co att de är heeeelt fel ute.
Ursäkta, hur stolligt får man agera?!?

Sten Sundeman (Uppsala, 2021-02-25)

#117

Bevara vårt kulturarv från klåfingriga politiker!

Per Ahlander (Stockholm , 2021-02-25)

#118

Jag är uppväxt i Uppsala och älskar domkyrkan och slottet och botaniska och hela den känslan som dessa historiska byggnader och platser ger. Snälla förstör inte dessa fantastiska platser och en stor del av kärnan och känslan i staden för att försöka modernisera allting. Snälla bevara de historiska vi har kvar istället för att förstöra det.

Amanda Öberg (Enköping , 2021-02-25)

#119

Jag vill värna om Uppsala Slott och jag vill inte att man ska bygga, förändra och därmed förstöra vårt fina slott! Ingen Katarinahiss ska vi ha, så fult och så dumt förslag! Och slottsparken ska vi inte bygga på! Jag vill att vi ska skydda Slottet och Slottsparken. Låt vårt museum vara mer centralt, i Kaniken-huset eller i gamla Ångkvarns lokaler! Det är ett mycket bättre alternativ för ett museum! Lätt att slinka in där en stund när man är nere på stan. Besinna er och ta ert förnuft till fånga!

Åsa Samuelsson (Uppsala, 2021-02-25)

#120

Vi MÅSTE bevara det som finns kvar av vår Svenska kultur !!!!
Den raseras månader för månader & så här kan vi verkligen inte ha det.

Anders Olofsson (Oskarshamn, 2021-02-26)

#121

vill bevara en del av vår historia

Andreas Andersson (visby, 2021-02-26)

#122

Jag växte upp i Uppsala. Den fantastiska miljön måste bevaras!

Jan Kellgren (Linköping, 2021-02-26)

#128

Kaniken ett mkt bättre förslag för konstmuseet som inte saboterar ett kulturarv.

Steffen Weckner (Uppsala, 2021-02-26)

#129

Jag vill inte att Uppsala slott skall förfulas med moderna byggen.

Anette Lorents (Sollentuna , 2021-02-26)

#132

Vill bevara den genuina slottsmiljön. Finns inget behov av att 'utveckla'!

Eva Christine Bergström (Stockholm, 2021-02-26)

#136

Uppsala slott måste räddas från den förfulning och kulturförstörelse som nu ligger på förslag.

Karl Holdar (Uppsala , 2021-02-26)

#139

Jag vill bevara vår fina miljö och kulturskatt.

Daniel Schmitterlöw (Uppsala, 2021-02-26)

#144

Det vore vansinne att förstöra /förfula denna historiskt kända och vackra byggnad , varifrån också jag har många fina minnen !

birgitta christensson (Saltsjöbaden, 2021-02-26)

#145

Värna om vår historiska miljö för framtiden!

Bonnie Nilhamn (Hyvinkää, 2021-02-26)

#146

Pga anledning!!!

Patrik Blom (Stockholm, 2021-02-26)

#151

För att det är en historisk byggnad

Jacqueline Källén (Uppsala , 2021-02-26)

#152

Uppsalas kulturarv bör bevaras

Sigrid Wallenholm Arborén (Uppsala , 2021-02-26)

#153

Stort kulturhistoriskt bevarandevärde, som ej får riskeras förvanskas.

Anders Björklund (Stockholm, 2021-02-26)

#157

Förslaget och idén är förkastlig, låt Uppsalas historiska arkitektur vara i fred.

Daniel Fredriksson Blixt (Uppsala, 2021-02-26)

#160

Vansinne ska lindas i sin vagga

Sam Uller (Uppsala , 2021-02-26)

#161

Jag anser att slottets historiska värde är så stort och viktigt, att en förfulning av stadsbilden i dess närhet inte är försvarbart. Låt Uppsala behålla den underbara stadsvy med slottet och domkyrkan, som man möts av vi infarten från Stockholm

Iréne Erlandsson Esperi (Stockholm, 2021-02-26)

#166

Är från Uppsala. Förstör inte stadens hjärta.

Wilhelm Wahlberg (Umeå , 2021-02-27)

#168

Jag vill bevara en viktig kulturhistorisk miljö.

Janina Skeppström (Stockholm, 2021-02-27)

#172

Detta ingrepp måste stoppas!

Margareta Fernberg (Uppsala, 2021-02-27)

#179

Kulturhistoriska värden måste respekteras. Det får vara nog nu

Niklas Söderlund (Bålsta , 2021-02-27)

#181

Det är en ful och onödig tillbyggnad

Lisette Olsson (Växjö, 2021-02-27)

#183

Gustav Vasas slott har stått i över 450 år och överlevt eldhärjningar. Det måste även få överleva och bevaras när det står hotat av synnerligen dåliga politiska förslag. Slottet är en del av Uppsala stads äldre kärna, vilket drar besökare från hela världen. Den finns mindre skadliga alternativ och placeringar för framkomlighet samt tillhörande muséum.

Tobias E Hägglund (Uppsala, 2021-02-27)

#190

Vill bevara det vackra gamla Uppsala med sin genuina karaktär.

Karin Östlin (Stockholm, 2021-02-27)

#200

Utveckla konstmuseet genom att flytta det från slottet. Bevara slottet och den historiska miljön.

Gregor Wroblewski (Sala, 2021-02-28)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...