Rädda Torsjön i Kolmården

Kommentarer

#8

Bor nära och är förfärad av planerna! Måste stoppas.

May-Louise Eriksson (Kolmården , 2021-02-24)

#16

Bevara Torsjön!

Kristin Petters (Kolmården, 2021-02-24)

#17

Förvara inga massupplag inom området för tunneln, eftersom det var tänkt att skydda det områdets sjöar och skogar. Tankevurpa?

Ebba Kierkegaard (Stockholm, 2021-02-24)

#21

För att bevara naturen runt Torsjön.

Sebastian Alegria (Kolmården, 2021-02-24)

#30

Min dotter bor vid Torshälla och kommer drabbas mycket

Elisabeth Alf (Kolmården , 2021-02-24)

#45

Jag vill att vårt vackra Kolmården ska bevaras som det är till nytta för rekreation och återhämtning i en orolig värld.

Lena Nicander (Kolmården , 2021-02-24)

#55

Få inte sämre natur.

Johan Svanström (Kolmprden, 2021-02-24)

#59

Att oerhörd fin natur i min närhet förstörs är inte okej!

Jerry Hägg (Ålberga, 2021-02-24)

#62

Stor risk för förorening av nitrat och ammonium i enskilda brunnar runt Torsjön

Tommy Fritiofson (Oskarström , 2021-02-25)

#64

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-02-25)

#65

Jag älskar att gå i Kolmårdens gamla underbara skogar stora marker där jag finner ro och ser djur och natur samsas alla årstider
Vi ska vara rädda om vår vildmark vi har i Sverige nu när vi kan.... Innan det är försent
Och låta djuren vandra i ett sammanhängande stort område och inte bli avdelade pga. av djud och vibrationer från vindkraft
Och allt som förstörs på backen för all framtid och under byggnadstiden
NEJ NEJ NEJ Aldrig att någon ska få förstöra detta, en våldtäkt på moder natur
Vh Paula

Paula Hansson (Kolmården , 2021-02-25)

#66

Jag vandrar runt där ofta med vänner och hundar

Karina Svensson (Malmköping , 2021-02-25)

#71

Jag vill värna om den fina natur vi har här i Kolmården.

Jenny Norell (Kolmården, 2021-02-25)

#79

Mina barn och barnbarn skall ha samma möjlighet som jag haft att även i framtiden med cykel kunna ta sig till orörda platser i naturen.

Eyvind Larsson (Kolmården, 2021-02-25)

#82

Här strövar människor varje dag o detta är en idyll för alla oss som bor här och det får inte förstöras! Vi måste få ha kvar dessa områden orörda!

Lena Nordenberg (Kolmården, 2021-02-25)

#84

Jag tycker att det är fruktansvärt att förstöra området. Det måste finnas andra platser som är bättre.

Lars-Göran Osin (Kolmården , 2021-02-25)

#90

Området runt Torsjön är extremt värdefullt som rekreationsområde för de som bor i närområdet. Precis där upplaget har planerats passerar en vacker naturstig och enda möjligheten att promenera runt sjön. Många motionerar, cyklar och springer dessutom precis där.

Agneta Eriksson (Kolmården, 2021-02-25)

#92

Skriver under eftersom jag önskar att Kolmårdens oerhörda värde som natur- och rekreationsområde ska skyddas för generationer framåt.

Åsa Svensson (Norrköping, 2021-02-25)

#96

Vill inte att en bra badsjö ska bli förorenad

Joakim Andersson (Åby, 2021-02-25)

#101

Jag är uppvuxen i Norrköping och vandrat kors och tvärs genom Kolmårde under många år. Jag besöker Kolmården ett par gånger om året nu då jag bor i Helsingborg. Skogen ger mig det lugn själen behöver. Men även hur viktig ett bevarande av all skog är för vår egen överlevnad. Jag har sett skogen mer och mer förändras till en plantag. Så snälla. Var rädd om det som finns kvar. Spara träden för framtiden. Skona vattendrag och Östersjön från onödig klimatpåverkan. Det är dags att natur och klimat får bestämma våra handlingar

Anders Sjöberg (Helsingborg, 2021-02-25)

#110

Rädda Torssjön!!!

Katarina Säwström (Norrköping, 2021-02-25)

#111

Försöka rädda värdefull skogs och sjöområde som är viktig för många i Kolmården

Ewa Bygde'n (Kolmården , 2021-02-25)

#113

Jag spenderade en stor del av min barndom på Torsjön.

Michael Bonta (Norrköping , 2021-02-25)

#115

Vi måste vara rädda om våran natur. Varför inte samla allt i stan.

Göran Fredriksson (Kolmården, 2021-02-25)

#119

Området vid Torsjön är sedan 70-talet en plats för rekreation för mig och min familj.Underbara platser att vistas på för oss i Torskär. Platsen har ett stort naturvärden för oss.

Brita Larsson (Kolmården , 2021-02-25)

#121

Det berör min familj och alla andra personer i sin närhet.

Kristian Parten (Borlänge , 2021-02-25)

#122

Jag finner det helt utan trovärdighet att en MKB har resulterat i ett godkännande av Trafikverkets planer! Jag har sagt det förr, och jag säger det igen, Miljöbalken är en tandlös ramlag som lämnar utrymme för tolkning och som ofta tolkas så att ekonomi går före miljö! SKÄMS SVERIGE!!!

Lilian Westlin (Sjöbo, 2021-02-25)

#125

Många fina minnen, varit med i fiskeföreningen i många år, rensat bottnen, rensat skräp, lagt ut sten och bråte till kräftorna, fiskat och badat. Torsjön måste vara kvar och inte förstöras, det finns inte många liknande sjöar kvar.

Louise Bonta (Umeå, 2021-02-25)

#127

Torsjön och naturen runt sjön måste bevaras och värnas om. Det vore helt galet att förstöra våtmarker runt ikring och på sikt hela sjön.

Maria Nordenberg (Kolmården , 2021-02-25)

#129

Det drabbar både miljön för de boende, klimatet, djur/växtliv och hela kedjan som är beroende av att Torsjön bevaras som sjön är så LÅT vara!

Theres Westerberg (Norrköping , 2021-02-25)

#139

Skogen är viktigare för oss att vara i och för klimatet i stort

Marianne Nilsson Wallin (Kolmården , 2021-02-25)

#140

Rädda vår natur i Kolmården

Sofie Eriksson (Kolmården, 2021-02-25)

#141

Att vi ska skydda vår sköra natur, självklart!🍃💚🍃

Stina Asplund (Norrköping , 2021-02-25)

#144

Jag tycker inte dessa aktiviteter är lämpliga i bebodda områden

Helen Karlsson (Kolmården, 2021-02-25)

#147

Jag motsätter mig starkt planerna på Ostlänken som projekt över huvud taget. Upplagsplatserna är ytterligare ett skäl som stärker min övertygelse!

Kaj Franson (Kolmården, 2021-02-25)

#152

Maria Hardebro

Maria Hardebro (Norrköping , 2021-02-25)

#155

Närboende som vill ha naturen kvar.

Inger Skogberg Fd Blom (Kolmården, 2021-02-25)

#161

Ni förstör vårat samhälle med en föråldrad järnvägsteknik som endå måste bytas ut om några år

Krille Bar (Krokek, 2021-02-25)

#163

Jag kräver att planerna på ett massupplag vid Torsjön ändras.
Förlägg uppslaget på annan plats med minimal påverkan för naturen och dessdjur/växtliv, dessutom på en plats som ej används lika frekvent för rekreationsaktiviteter så som Miljön runt Torsjön.
Forsla hellre materialet till dess tänkta slutförvaring på en gång, under förutsättning att miljön visas största möjliga hänsyn.

Viktor Nilsson (Kolmården, 2021-02-25)

#164

Vill inte ha någon järnväg genom vårt område genom strömsfors. Det bara förstör vårt område med både buller och miljön i området.

Conny Björn (Norrköping , 2021-02-25)

#170

Viktiga områden står på spel.

Joakim Johansson (Kolmården, 2021-02-25)

#171

Jag skriver under för att jag bor alldeles nedanför Torsjön och vill ha kvar en orörd miljö att bada och vandra i.

Ann-Charlotte Olsson (Kolmården , 2021-02-25)

#176

Vi måste se till att värna om thorsjön o dess omgivning. Vi vill inte ha bara ett träsk kvar. Och alla som kommer för att bada o vandra runt sjön.

Anders Ringqvist

Anders Ringqvist (Kolmården , 2021-02-25)

#179

Placera massupplagen på platser med mindre påverkan på djur- och naturliv, och minimera övergödning och förstörelse av våtmarker.

Edvin Gundberg (Kolmården , 2021-02-25)

#187

Vill ha kvar en gift fri natur för djur och natur

Susanne Storm (Norrköping, 2021-02-25)

#188

Detta projekt är helt oansvarigt mot allt levande.

Magnus Johansson (Krokek , 2021-02-25)

#190

Torsjön är min bästa badplats med barnen på sommaren och att det alltid finns alternativ för att lassa bort stenar!

Ida Michael (Åby , 2021-02-25)

#191

Det är en naturkatastrof i görningen

Per Jameson (Norrköping, 2021-02-25)

#195

Miljön måste värnas.

Annika Landewall (Norrköping , 2021-02-26)

#199

Jag önskar att Torsjön skall fortsätta vara orörd för att bevara naturvärden som nu råder.

Patrik Sandberg (Krokek, 2021-02-26)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...