Rädda resursskolorna - Stockholm, lev upp till era löften!

Kommentarer

#1401

Jag vet hur viktiga resursskolorna är för barn med särskilda brhov.

Torun Litzen (Stockholm, 2021-02-17)

#1403

Detta är en viktig fråga!

Monica Erestam Starck (Stockholm , 2021-02-17)

#1406

Medmänsklighet.

Tobias Runnvik (Stockholm, 2021-02-17)

#1409

Jag har NPF barn som själva skulle behövt haft tillgång till skola med resurser som har utbildning om NPF.
Behövs fler av anpassade skolor för barn och unga med speciella behov.

Maria Fälth (Stockholm, 2021-02-17)

#1410

Av solidaritet med kämpande föräldrar och barn som behöver resursskolor för att få ihop tillvaron.

Åsa Ljungqvist Wihl (Stockholm, 2021-02-17)

#1412

Jag själv har en son med NPS som inte fick gå kvar i sin specialskola utan hemskolan tyckte att det var bättre att han fick sitta med en outbildad elevassistent på områdets ungdomsgård eftersom sonen inte klarade av vanlig skolmiljö. Många barn med NPS får ej fullständig grundskola på grund av neddragningar av specialskolor.

Lis Wallin (Stockholm, 2021-02-17)

#1415

Det är viktigt att alla får rätt förutsättningar till en bra utbildning.

Madelen Back (Västerås , 2021-02-17)

#1418

Med Helleborus med Lotta i spetsen så har vår dotter, och även hela vår familj, fått ett "nytt liv" efter 5 år i diverse kommunala skolor.

Jennie Rinaldo (Kungsängen , 2021-02-17)

#1419

Farmor till pojke med NPF diagnos som inte får det stöd han behöver i skolan.

Katrin Stabel Svensson (Solna, 2021-02-17)

#1424

När resursskolorna nu måste stoppa intagningen i höst pga bristande resurser så är det ett akut tecken på att det stöd som skolorna får idag inte är tillräckligt. Det är dags för myndigheter att öppna ögonen och tänka om. Tomma ord hjälper inte skolorna och dessa barn. Visa att ni verkligen menar att ni anser att dessa barn har samma värde och rättigheter genom att hjälpa resursskolorna att överleva så dessa barn också kan uppfylla sina drömmar i framtiden.

Jessica Norén (Stockholm , 2021-02-17)

#1428

Det finns ett STORT BEHOV av resursskolor‼️

Katarina Sandberg (Huddinge, 2021-02-17)

#1434

Jag har vänner som det här är väldigt viktigt för.

Robin Linander (Tyresö, 2021-02-17)

#1435

Dessa skolor behövs!

Jennie Bergström (Piteå , 2021-02-17)

#1436

Jag är för resurs skolor och att politikerna måste tänka på elever med behov av särskilt stöd! Sätt eleverna i fokus och sen kan ni tänka på pengar!!!!

Fernanda Calace (Stockholm, 2021-02-17)

#1439

Min son har autism och behöver hjälp

Ann-Sofie Strid (Stockholm , 2021-02-17)

#1442

Psykolog på BUP

Ingrid Molitor (Saltsjö-Boo , 2021-02-17)

#1446

Jag har två söner med autism-diagnos och vet hur viktigtndet är men en fungerande skolgång!

Annika Karlsson (Västerå, 2021-02-17)

#1447

Vårt samhälle måste ha råd att alla barn oavsett förutsättningar ska få en bra start i livet via anpassad skola. Att det dessutom är samhällsekonomiskt på sikt är en bonus.

Björn Lorentzi (Åkersberga , 2021-02-17)

#1449

Förälder till elev på Svedenskolan.

Michael Bjersander (Solna, 2021-02-17)

#1452

Är det någonting dessa familjer och framförallt barnen behöver så är det tydlighet, framförhållning och långsiktighet. Det är ni skyldig dessa sönderstressade familjer..

Christian Adamsson (Stockholm, 2021-02-17)

#1454

Det är viktigt med barn med särskilda behov /diagnoser blir sedda och dessa får en bra skolgång, ngt jag tror vi alla tjänar på i det långa loppet.

Jeanette Andersson (Järfälla , 2021-02-17)

#1456

För att min brorson äntligen börjar lära sig att läsa och skriva vid 11 års ålder, tack vare att han äntligen kom in på en resursskola!!!!

Madeleine Perssons (Sundbyberg , 2021-02-17)

#1459

Med min långa yrkeserfarenhet i förskolan så vet jag att barn har olika behov och att förskola och skola inte alltid kan tillgodose barns behov och vad de behöver för att känna sig trygga och ta till sig kunskap och utvecklas.

Marie Tuleberg (Norrtälje , 2021-02-17)

#1460

Ge barnen det som de har rätt till. En skolgång med förutsättningar för att utvecklas.

Anncarolin Lövquist (Huddinge , 2021-02-17)

#1461

Dessa skolor är sååå viktiga för dessa barn!!!

Johanna Norberg (Vänersborg , 2021-02-17)

#1470

Tänk om! Gör rätt & bevara resursskolorna! De behövs det vet vi som arbetar i skolan!!!

Helena Boström Magnusson (Upplands Väsby, 2021-02-17)

#1473

Det är varje barns rättighet att få det stöd och den hjälp hen behöver, utifrån de svårigheter hen har!

Evy Törnquist (Skärholmen, 2021-02-17)

#1474

Jobbar i skolans värld och det är ett stort svek mot dessa elever och försvårar för oss pedagoger. Jag är inte en supermänniska som finnas för alla elever och deras behov.

Mia Nilsson (Stockholm, 2021-02-17)

#1478

Barnen är det viktigaste vi har. Deras rätt till en fungerande skolgång är – på riktigt – livsavgörande. Ta det ansvaret och ge resursskolorna stabilitet, budget och visa ledarskap.

Katarina Gröndahl (Solna, 2021-02-17)

#1493

Det måste bli ett slut på besparingar i resursskolan. Dessa barn och normala barn lär sig bäst genom att få gå i skola på varsitt håll.
Skolresultaten blir bättre och barnen mår bättre, de blir också bättre vuxna medborgare.

Katarina Frisk (Stockholm , 2021-02-17)

#1495

Min son har en fungerande skolgång på Helleborusskolan. Han kommer inte klara vanlig skolmiljö, utan högst sannolikt blir han hemmasittare.

Marcus Westerman (Åkersberga, 2021-02-17)

#1497

Jag är pensionerad lärare och har erfarenhet av att elever inte orkar vara med i stor klass! Dock är resurserna inte alltid tillräckliga för att som lärare tillgodose alla elever i grupper om 25

Marianne Lagergren Milstam (Lomma, 2021-02-17)

#1506

För att detta är viktigt

Boel Hult (Arboga , 2021-02-17)

#1508

Resursskolan har de anpassningarna och kunskaperna som är avgörande för att lyckas i skolan - och sedan komma vidare i livet. De resurserna finns inte i den vanliga skolan.

Riikka Norrbacka Landsberg (Stockholm, 2021-02-17)

#1509

För att alla barn har rätt till en fungerande skola, även våra barn.

Peter Svensson (Farsta , 2021-02-17)

#1510

Vet på nära håll vilket behov som finns för denna verksamhet!

Sara Jönsson (Malmö, 2021-02-17)

#1516

Det är skolplikt i Sverige. Men då måste det för sjutton finnas skolor för alla också. //
Mor till en dotter på snart 14 år som varit hemmasittare i 6 1/2 år men äntligen börjat komma tillbaka pga att hon äntligen fått plats i en resursskola.

Camilla Stridh (Sävedalen, 2021-02-17)

#1520

Jag har ett barn på Helleborusskolan i Täby. En skola som hjälper honom att må bra och nå målen i skolan. Resursskolorna gör ett fantastiskt jobb för barn som annars inte skulle kunna gå till skolan eller kunna nå läroplanens mål. Med oerhört sorgliga konsekvenser både för individen och samhället.

Åsa Bowallius (Täby, 2021-02-17)

#1521

Alla barn behöver få samma chans

Sven Bergland (Danderyd, 2021-02-17)

#1524

Jag skriver på för att......
Jag jobbar som speciallärare i en grundskola och varje dag möter jag barn med specifika behov. Den stöttning de behöver går inte att ge på samma sätt som i en resursskola. Låt barnen få växa utefter sina förutsättningar.

Gabriella Lindvall (UpplandsVäsby , 2021-02-17)

#1529

Vi har ett barn med NPF. Vi står i 10 köer till resursskolor. Har aldrig fått plats någonstans.

Martin Östling (Sollentuna, 2021-02-18)

#1534

Alla barn har rätt att få en utbildning i skolan. Vanliga kommunala eller privata kan inte ge de här barnen vad de behöver. För många varn med diagnoser är de här skolorna den enda möjligheten att gå ut grundskolan. En skyldighet för samhället att se till att alla barn får.

Anna Sundby (Solna, 2021-02-18)

#1535

Denna form av skolor behövs för MÅNGA barn

Johanna Larsson (Stockholm, 2021-02-18)

#1547

Min son fick riktiga kompisar och en värdig skolgång, sedan han börjat i resursskola.

Anne-Sofie Hedin (Åkersberga, 2021-02-18)

#1549

Min dotter har kämpat sig igenom den kommunala skolan och mått dåligt och kommit efter i samtliga ämnen, tills hon fick plats på Ingridskolan. Nu har hon godkända betyg och självkänslan och självförtroendet är mycket bättre. Framtiden ser ljus ut.

Åsa Gellerstedt (Stockholm, 2021-02-18)

#1555

Jag har erfarenhet i min familj av betydelsen att få rätt resurser i tid.

Monika Loge (Stockholm, 2021-02-18)

#1559

Samhället får inte svika redan utsatta barn. Grundskoleutbildningen ska inkludera alla barn och anpassas efter enskilda barns behov. Där behövs resursskolor.

Helena Nilsen (Stockholm , 2021-02-18)

#1561

Vansinnigt att inte ge dessa barn en bra start på livet!

Maarten de Chateau (Bromma, 2021-02-18)

#1570

Ingridskolan blev räddningen för vår familj. Efter år av misslyckanden och hemmasittande fick vår dotter en fungerande skolgång och då började allt annat att fungera. Låt resursskolorna bli räddningen för för många fler!

Linda Werelius (Stockholm, 2021-02-18)

#1575

Jag har barn i en resursskola. Utan den skulle han bli hemmasittare igen.

Annika Andersson (Stockholm, 2021-02-18)

#1579

Angelägen fråga för mig!

Pia Gillberg (Stockholm, 2021-02-18)

#1582

Det är alla barns rätt att få den undervisning de förtjänar och behöver!

Emelie Lindström (Stockholm , 2021-02-18)

#1584

Mina barn har behov av resursskola, resursskolan har räddat deras skolgång.

Elinor Viklund (Stockholm , 2021-02-18)

#1585

Barn ska få ha sin trygga plats och har rätt till rätt hjälp och samma förutsättningar i skolan som alla andra barn.

Jeanette Kimland (Stockholm, 2021-02-18)

#1586

Har barn som står i kö till resursskolor och nuvarande skola har inga möjligheter att tillgodose behoven ens på ett grundläggande plan.

Paula Lejonkula (Stockholm, 2021-02-18)

#1595

Vi behöver bibehålla resursskolorna för att kunna ge alla elever rätt stöd. Jobbar inom Statens institutionenstyrelse och möter dessa "elever" senare i livet. Jag hör alldeles för många berättelser om hur skolan har misslyckats med "mina" klienter, hur illa bemötta de blivit, missförstådda, psykiskt och fysiskt misshandlade. Vi måste ta hand om våra barn när de är barn, det är så mycket billigare i både ekonomi och lidande.

Frida Nyberg (Solna, 2021-02-18)

#1596

Jag har två barn som går på Helleborus i Åkersberga, med ett tredje i kö till åk 4... Barnen har alla tre varit hemmasittare i sammanlagt tre år under låg- och mellanstadiet pga noll lyckade anpassningar på deras förra kommunala skola! Nu har killarna en fungerande skolgång med lärare som kan och förstår barnens diagnoser och därför olika behov! Låt oss som familj inte krascha...igen...och ge mina barn en likvärdig chans till en fungerande skolgång som resterande barn i samhället😩

Petra Lorentzi (Åkersberga , 2021-02-18)

#1597

Alla människor är olika.Alla måste få det stöd och den uppmuntran dom behöver för att kunna växa. Pengar får inte styra.

Karin Larsson (Stockholm, 2021-02-18)

#1600

Dessa barn kommer kosta samhället om de inte får dem hjälp de behöver nu.

Sara Sporrong (Stockholm , 2021-02-18)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...