Rädda resursskolorna - Stockholm, lev upp till era löften!

Kommentarer

#1002

Gör att visa hur oerhört viktigt det är med denna skolform.

Jan Karlsson (Järfälla , 2021-02-17)

#1009

Barnen har rätt att få hjälp utefter sina förutsättningar. Om man tror att inkludering (i stor klass /skola med mycket ljud, otydliga regler etc ) så jämför med döv/blindskolor och fråga Er om det är inkludering att låta de eleverna gå i skola utan rätt anpassningar. NPF är en dold funktionsnedsättning, men kräver likväl anpassningar. Förslag: ta bort alla uppfinningar som tagits fram av personer med NPF bye bye datorer, internet till att börja med. Sen fundera över vilka nya uppfinningar världen går miste om genom att knäcka elever med AST genom.att tvinga dem "inkluderas" i vanlig skola.

Madeleine Henricsson (Vallentuna, 2021-02-17)

#1013

Jag vill ge röst åt de föräldrar som kämpar varje dag för att ge sitt barn en fungerande skolgång.

Tobias Johansson (Upplands Väsby , 2021-02-17)

#1039

Jag har själv ett barn som gått på en resursskola och vet vilken livlina det är.
Det är skamligt att man ens funderar på att lägga ner en sådan verksamhet.

Helene Johansson (Kristianstad , 2021-02-17)

#1042

Jag skriver under för att jag har barn i min närhet som är i behov av detta stöd i Stockholmsregionen.

Jenny Svärd (Göteborg, 2021-02-17)

#1049

Jag arbetar som specialpedagog på en resursskola och är insatt i problematiken kring ekonomin kopplat till resurser för dessa elever.

Petra Wetterberg (Stockholm, 2021-02-17)

#1051

Att Stockholm förstörde mitt barns skolgång och inte tar sitt uppdrag på allvar

Kristina Öjling (Stockholm , 2021-02-17)

#1054

Ett barns rättighet att få den hjälp som finns dokumenterat samt att känna samhörighet med vänner under den obligatoriska skolgången som Sverige har.

Vi vuxna måste hjälpa våra barn

Madeleine Dahlkvist (Stockholm , 2021-02-17)

#1055

Jag har sett på nära håll att det behövs särskilda resurser för vissa barn som inte klarar den vanliga skolan.
Vi kan inte överge dem!!!!!!!!

Tina Skiöld (Ronneby, 2021-02-17)

#1056

För att jag tycker det här är viktigt. Det är barn det gäller, ska barn behöva fara illa? Låt de få dem hjälp de behöver för att kunna lära sig i skolan.

Malin Sjöberg (Stockholm , 2021-02-17)

#1060

Eva-Britt Karlsson

Eva-Britt Karlsson (Uddevalla, 2021-02-17)

#1067

Alla barn i ett välbärgat land ska få samma chans och möjlighet till en god och utvecklande utbildning.

Karin Lefvert (Simrishamn , 2021-02-17)

#1069

De stöd mina barn får på sin resursskola är ovärderligt.

Kristina Schönberg (Stockholm , 2021-02-17)

#1073

Vår son har gått på resursskola från 2:an till 9:an. Gjort otroliga framsteg från att inte lärt sig något alls första grundskoleåret. Fick bra betyg och går nu på vanligt gymnasium som funkar utmärkt. Hade aldrig varit en möjlighet utan den förmånen han hade att få gå i resursskola. Dra inte undan fötterna för barn med särskilda behov. Det lönar sig INTE för samhället, familjerna som kämpar och eleverna som behöver specialanpassningar och kunskap.

Katarins Jellnor (Spånga, 2021-02-17)

#1075

Jag är förskollärare och är väl medveten om vikten av att särskilt anpassade miljöer, arbetssätt och kunskap om specialpedagogik har stor betydelse för elever med stora svårigheter. Detta är något som finns på resursskolor men inte på en grundskola med anpassad enhet för dessa elever. Jag har sett och upplevt skillnaden.

Petra Granath (Stockholm , 2021-02-17)

#1087

Alla barn har rätt till en utbildning anpassad efter deras behov.

Ingela Östman (Hässelby, 2021-02-17)

#1089

Har barn i behov av dessa skolor

Mattias Kulling (Täby, 2021-02-17)

#1095

Jag skriver under på grund av att min son varit hemmasittande i fyra år till följd av skolans oförmåga att anpassa undervisningen för barn med autism och adhd. Han har blivit skolskadad. Vi har stått i kö till resursskolor i tre år. Nu när verksamheten är hotad så hotas min sons framtid.

Anna Fredriksson (Stockholm , 2021-02-17)

#1099

Alla barn har rätt till utbildning. Det står i FNs barnkonvention som nu är svensk lag.

Anna Schnelzer (Stockholm , 2021-02-17)

#1100

Jag har en son som idag går på en resursskola. Med tanke på det resursbehov som ett bar med NPF har är det mycket oroväckande att anslag skärs ned. Särskillt med tanke på att på resursskolorna så är inte NPF barnen 1 på 10 eller 1 på 20 utan ofta 1 av 1. Det ger ett helt annat kostnadsläge än en normal skola skulle ha.

Anders Karlsson (Hässelby, 2021-02-17)

#1102

Det måste finnas flera skolor för alla inte en skola för alla för vi som jobbar i skola ser rätt tydligt att det inte funkar.

Hanna Lindberg (Tyresö , 2021-02-17)

#1103

Då jag har barn med funktionsnedsättning som behöver gott stöd för fortsatt utveckling - en synnerligen självklar rättighet.

Joel Nordeman (Stockholm, 2021-02-17)

#1109

Jag skriver under för att dom gör ett fantastiskt jobb.

Yvonne Sjöberg (Ekerö, 2021-02-17)

#1110

Resursskolorna är en viktig del i samhället.

David Jangvad (Stockholm, 2021-02-17)

#1114

Barn med npf behöver extra stöd och struktur som skolan sällan klarar av att ge. Resursskolorna är ofta det andningshål som hjälper utmattade familjer över ytan, trots att deras barn egentligen bara får det de alltid borde ha rätt och möjlighet till. Det borde vara ett gemensamt intresse att behålla dessa.

Helena Grönwall (Stockholm, 2021-02-17)

#1117

Barnen är det viktigaste vi har! Det lönar sig för alla att ge alla barn förutsättningar att lyckas. Resursskolorna är därför en nödvändighet. Drar vi ner resurserna för dem skadar vi inte bara dessa barn och deras familjer utan även hela samhället. På sikt kostar det oändligt mer.

Camilla Wahlstedt (Stockholm , 2021-02-17)

#1124

Det här är en så otroligt viktig fråga för barn, föräldrar och samhället i stort!

Erik Eng (Täby, 2021-02-17)

#1127

Jag et vilken nytta dess skolor gör för alla deras elever, det borde finnas fler!

EvaHanna Wittrin (Aneby, 2021-02-17)

#1128

Det gäller nu!!

Lotta Hybbinette (Stockholm , 2021-02-17)

#1136

Hela Sverige behöver har rätt resurser så ALLA, oavsett problematik osv, ska ha likvärdiga utbildningar (grundskolan) I dagens samhälle blir det snävare och mindre utrymme för varje år, i skolmiljön, för barn som "inte passar in i norm-mappen".
Det är helt åt helsike!
De måste satsas på och lyfta fram detta, så samhället även senare, lättare, kan INKLUDERA i stället för att EXKLUDERA i samhället!!

Emilia Stråge (Sundsvall , 2021-02-17)

#1138

Alla barns rätt till anpassad utbildning.

Karin Pinet (Stockholm, 2021-02-17)

#1141

Den ”vanliga” skolan passar inte alla barn. Se bara på den långa kön till resursskolorna. Det finns ju givetvis en anledning till det. Eller hur resonerar ni?

Lollo Fagerlund (Stockholm, 2021-02-17)

#1149

Våra barn kräver att få en bra skolgång! Så bevara våra resursskolor..
Så varför krångla till det när det finns bra skolor för barn med speciella behov..

Christian Eriksson (Solna , 2021-02-17)

#1151

Mitt barn har behöver sin resurs skola.

Randi Guldstrand (Danderyd , 2021-02-17)

#1152

Jag skriver under eftersom resursskolan räddade min dotter som var hemmasittare från den vanliga skolan i tre år. Inga goda viljor och insatser från fantastiska pedagoger fungerade i kommunala eller friskolan. Men efter en termin på resursskola är hon tillbaka. Det är skört och det påverkar min dotters mentala mående och hela familjens möjlighet att fungera.

Ida Kärrby (Täby, 2021-02-17)

#1154

För att många barn behöver dessa skolor. Min son med Asperger är nu vuxen och det enda året han fick möjlighet att gå på resursskola blev en vändpunkt och det som gjorde att han insåg att även han var smart...

Jill Nordin (Stockholm, 2021-02-17)

#1155

Jag jobbar i skolan inom elevhälsan och resursskolorna är många gånger sista utvägen för att eleverna ska få en värdig skolgång som utgår från barnets bästa och det skulle vara katastrof om inga resursskolor skulle finnas kvar för dessa barn som behöver ett mindre sammanhang än vad den vanliga skolan kan erbjuda.

Linda Nilsson (Stockholm, 2021-02-17)

#1156

Det behövs resursskolor

Roine Henriksson (Hållnäs, 2021-02-17)

#1157

Min son varit och är beroende av att det finns en skola som kan möta hans behov, och Stockholm har sedan nedläggnignen av S:t Örjan inte några kommunala alternativ som fungerar. Ta inte bara bort fungerande alternativ utan att ersätta!!!!!

Malin Holm (Stockholm, 2021-02-17)

#1163

Min son har add
Han klarade inte skolan
Han skulle ha behövt gå där
Den måste få vara kvar så att andra kan få hjälp i alla fall

Yvonne Lindgren (Stockholm, 2021-02-17)

#1168

Alla barn har rätt till en fungerande skolgång!

Nina Wahlberg (Stockholm, 2021-02-17)

#1169

Jag har en dotter med autism och vet hur viktigt det är med resursskola. Borde finnas överallt i Sverige.

Veronika Varggårdh (Ulricehamn , 2021-02-17)

#1170

För annars är jag bara en liten lort

Jessica Holm (Stockholm, 2021-02-17)

#1171

Alla barn, även de som inte klarar av en vanlig skola, har rätt att få utbildning. Så klart. Det är 2021, inte 1921. Kom igen, svik dem inte.

Mariana Nordström (Stockholm, 2021-02-17)

#1174

Pga att resursskolor verkligen behövs. Det blir billigare i längden att ta hand om de unga medan de är unga

L-m Gestrin (Stockholm, 2021-02-17)

#1176

Jag skriver under pga att mitt barn går i 1:an i en vanlig skola och kämpar otroligt hårt för att klara det redan nu. Vi skulle precis ställa hen i kö till resursskola när detta besked kom.

Christina Sundqvist (Stockholm, 2021-02-17)

#1179

Rädda resursskolorna!

Pia Westerberg (Solna, 2021-02-17)

#1180

Som mormor till två underbara barn som tack vare att de under sin skolgång fått stöd och uppmuntran av duktiga specialpedagoger i en lugn miljö utan mobbing och stress.De har gått till skolan utan oro och har fått växa med sina förmågor och varit trygga i skolan vilket inte hade varit möjligt i en annan skola.
Jag tänker med fasa på min egen skoltid då det fanns hjälpklasser där barnen blev mobbingoffer !!!
Skall vi tillbaka till detta?????
Karin Ajger

Karin Ajger (Stockholm , 2021-02-17)

#1189

Alla barn har rätt till utbildning

Elin Fischer (Stockholm, 2021-02-17)

#1198

Jag är orolig eftersom politikerna och förvaltningen inte har presenterat någon konsekvensanalys av de ändrade förutsättningarna för resursskolor. Om resursskolor lägger ned, vad händer då med de barn som har så stort behov av stöd, anpassningar och tillsyn att de inte kan gå i vanlig skola? Finns det någon beredskap för att ta hand om dem eller är tanken att de ska placeras i vanlig skola, tröska genom systemet med hela åtgärdstrappan innan en ansökan till CSI kan göras och sen vänta på att det ev. blir en plats ledig i CSI? Det tycker inte jag är värdigt.

Viveka Classon (Stockholm, 2021-02-17)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...