Rädda resursskolorna - Stockholm, lev upp till era löften!

Kommentarer

#3601

Många barn far illa i skolan vet jag av personlig erfarenhet. Det är vår plikt som vuxna att skydda och hjälpa dem.

Carina Järling (Stockholm , 2021-02-22)

#3602

För att alla har rätt till vettiga och bra skolår.

Signe Gabrielsson (Stockholm , 2021-02-22)

#3604

...alla barns rätt till en likvärdig skola.

Ingela Burman (Brottby, 2021-02-22)

#3617

Det är en mänsklig rättighet och skrämmande att barn bortprioriteras!

Susanne Nielsen (Skälby Järfälla , 2021-02-22)

#3618

Jag har erfarenheter av hur situationen i skolan är för ungdomar med NPF diagnoser. Att inte få det stöd och de resurser som behövs. En tillvaro som inte är jämlik för alla.

Ulrika Bergenram Bergenram (Eskilstuna , 2021-02-22)

#3620

Självklart ska man ge dessa elever alla resurser de kan få. Allt annat är omänskligt.

Kari Agger (Danderyd, 2021-02-22)

#3622

Alla har rätt att må bra!

Susann Eklund (Åland, 2021-02-22)

#3624

Jag skriver på för att jag har en son i kö, en dotter som väntar på diagnos och för de tusentals andra barnen som bara vill ha en fair chans att klara skolan med sina förutsättningar.

Maria Åhlund (Stockholm , 2021-02-22)

#3626

Jag vet att detta behövs och är så viktigt. Alla har rätt att få den hjälp de behöver för att lära och växa som människor

Sofia Wallin (Vallentuna , 2021-02-22)

#3629

Har en son med ADHD så resursskolornas varande är en otroligt viktig fråga och något vi på nära håll ser ett stort behov av.

Aleksandra Palmqvist (Täby, 2021-02-22)

#3635

Jobbar på skola och ser förödelsen nedskärningarna ger. Satsa på barnen så satsar ni på framtiden!

Kristina Stankovic (Solna, 2021-02-22)

#3636

Alla ska ha chans att bli sitt bästa jag, även i den Svenska skolan.

Jessica Österberg-Klang (Ystad, 2021-02-22)

#3638

Eftersom jag själv jobbar inom skolan och ser med egna ögon hur viktigt det är med resurs skolor. Detta hoppas jag även att politikerna ska vakna upp till en dag🙏

Hanna Wieselblad (Ronneby , 2021-02-22)

#3649

Min son gick hela din grundskoletid i resursskola och periodvis med anpassad studiegång utöver det. Han hade ALDRIG klarat vanlig skola. Antingen hade han blivit hemmasittare eller hamnat allvarligt snett i livet i en skola som ställer högre krav än vad han hade klarat av. När han började gymnasiet ett år senare hade han mognat och hittat sig själv och sitt mål. Fixade byggprogrammet i vanlig gymnasieskola, fick stipendie för sina studier och hade fast jobb när han slutade. Jag tänker att det var resursskolan som lade grunden för det. Väl investerade pengar för unga människors framtid!

Malin Persson (Örebro , 2021-02-22)

#3650

Ser att behovet av resursskolor är stort.

Emelie Eriksson (Södertälje, 2021-02-22)

#3652

För alla barns skull!

Hanna Sjödin (Söderhamn, 2021-02-22)

#3653

Alla barn har rätt till stöd o undervisning som passar deras förmågor. Ett samhälleska inte spara på mänskliga behov! Vi är bättre än så!

Ismini Ohm-Zalitis (Stockholm, 2021-02-22)

#3662

Alla barn ska ha rätt att gå i en skola där de har största möjliga möjlighet att ta till sig kunskap utifrån just det specifika barnet.

Ata Bergman (Österbybruk, 2021-02-22)

#3665

Hela skolsystemet behöver göras om ordentligt samt läroplanen. Mer resurser behövs till alla barn.

Frida Nilsson (Sunne, 2021-02-22)

#3668

Jag har ett barn som har funktionsnedsättning och behöver stöd. Känner med alla som inte får den hjälp de behöver!

Jenny Malmsjö (Kristianstad, 2021-02-22)

#3671

Vart enda ord känns igen från min dotters skolgång. Hon är 12 år nu o inne på sin andra omgång hemmasittande - inte pga av att hon vill utan pga av att hon inte får det stöd hon behöver i skolan.

Karolina Larsson (Höganäs, 2021-02-22)

#3675

Jag skriver under för att beslutet är rätt och slätt fel. Och det följer inte barnkonventionen på något sätt. Beslutet är ett beslut taget av vuxna, för vuxna.

Johanna Tordell (Göteborg, 2021-02-22)

#3678

Resursskolorna måste få vara kvar!

Helena Roos (Nacka, 2021-02-22)

#3679

Det MÅSTE till en förändring!

Samantha Persson (Barsebäck , 2021-02-22)

#3681

Alla barn har rätt till en skolgång som ger dem en positiv framtid.

Ida Roman (Stockholm, 2021-02-22)

#3684

Alla barn har rätt till en skolgång som utvecklar dem, både deras kunskap och som personer. Inte tvärtom, bryter ner dem. För deras skull och för samhällets skull.

Sara Wallbäck (Linköping, 2021-02-22)

#3691

Jag har mitt barn i en resursskola och han skulle gå under om den försvann

Ulrika Hellmark (Stockholm , 2021-02-22)

#3693

Otroligt viktigt att resursskolorna får fortsätta!

Ann-Sofie Löfberg (Stockholm, 2021-02-22)

#3698

När inte skolan kan möta alla elever så måste andra alternativ finnas.
Resursskolorna måste finnas kvar!!

Jessica Wiklund (Kristianstad , 2021-02-22)

#3701

Alla barn har rätt till en skoltid där de känner av stöd, utveckling och förståelse.

Linnea Karlsson (Linköping, 2021-02-22)

#3704

Politikerna i vårt land borde skämmas då det finns barn som inte får tillgång till en skola där de får ALLA sina behov tillgodosedda!!

marina kind (Karlskrona, 2021-02-22)

#3706

Alla har rätt till sin skolgång utifrån de resurser varje elev behöver för att nå målen och må bra. Resursskolorna är livsviktiga för eleverna och deras anhöriga som har behov av särskilt stöd.

Lisa Ydring Runhammar (Stockholm, 2021-02-22)

#3708

Skriver under för att rädda barnen!!

Felipe Moreno (Stockholm, 2021-02-22)

#3713

Resursskolorna är en garant för ungas mänskliga rätt till utbildning och lägger grunden för ett värdigt liv och egen försörjning. Rätt stöd i grund- gymnasieskolan är en investering i framtiden. Slår man ut kostnaden över tid kommer Stockholm att se lägre kostnader för ohälsa och långsiktiga skatteintäkter. Viktigt att inte låta kortsiktiga budgetbeslut och sparbeting gå ut över ungas rätt till utbildning, grunden till hälsa och ett värdigt liv.

Kiki Bäckström (Stockholm , 2021-02-22)

#3715

Mycket viktig fråga

Mats Levander (Älta, 2021-02-22)

#3719

Alla barn och ungdomars rätt att vara den de är och få det stöd de behöver i skolan.

Åsa Hägglund Larsson (Skellefteå , 2021-02-22)

#3724

Min dotter inte klarat av att vara i skolan på snart tre år.

Mårten Sparrman (Stockholm, 2021-02-22)

#3729

Arbetar i skolan och ser varje dag att behovet av resursskolor är stort! Barnens rättigheter är lag!

Ann Nyström (Rönninge, 2021-02-22)

#3733

Der är för fasen en självklarhet att ge barn och ungdomar de bästa förutsättningar som man kan för att de ska kunna må väl och få sin skolgång på ett passande vis.

Jill Anderssom (Ystad , 2021-02-22)

#3739

Jag har varit med om samma sak med min dotter som inte fått chans att få grundskolebetyg klara.

Jessica Karlsson (Smedjebacken , 2021-02-22)

#3740

Jag skriver under då jag anser att ALLA barn har rätt till en undervisning som utgår från elevens behov. Min son fick aldrig den möjligheten vilket innebär att han inte fick möjligheten att fullfölja sin gymnasieutbildning, all hjälp han skulle få kom aldrig och finns fortfarande inte där för honom.

Susanna Margareta Ehdwall (Järfälla, 2021-02-22)

#3744

Jag är barnläkare och jobbar dagligen med barn med npf. Behovet av resursskolorna är stort och behöver byggas ut och inte monteras ner. Värna de existerande skolornas unika kompetens!

Lisa Forsberg (Hägersten , 2021-02-22)

#3747

Alla barn med särskilda behov har rätt till stöd. Pengar finns, det handlar om att prioritera. Det finns inget viktigare att prioritera än barn och gamla. Så enkelt är det.

Helena Nylén (Solna, 2021-02-22)

#3749

Min dotter går i åttonde klass i Huddinge där rektorn är väl profilerad att kunna npf och anpassningar men det är ändå en kamp där ansvaret hela tiden läggs på vår dotter att hon ska kunna förklara eller säga till vikarier om hennes funktionsnedsättning och inte ens med ordinarie personal fungerar det bra. Det finns inte resurser.

Daisy Bäckman (Stockholm , 2021-02-22)

#3752

Jag har en dotter med Autism, Adhd, Dyslexi som gick i samma skola i 4 år och led av magont, huvudvärk varje dag innan, efter skolan. Hon har oxå hittat sin skolhimmel i Lunaskolan Södra och vi är tacksamma varje dag. Snälla se till att alla barn med behov får Npf skola och de skolor får rätt bidrag så de kan ge våra barn det som behövs 🙏

Maria Lejongrim (Stockholm, 2021-02-22)

#3754

Barnens rätt är underprioriterade i Sverige

Lott En (Stockholm, 2021-02-22)

#3762

Jag arbetar på Habiliteringen och ser dagligen vilka stora utmaningar våra barn och deras föräldrar har inom både förskolan och skolvärlden. Det är obegripligt att det kan vara så i ett land som Sverige!

Valeria Björklund (Göteborg , 2021-02-22)

#3764

Jag jobbar på en resursskola och vet hur viktig den är för eleverna.

Johan Einarsson (Årsta, 2021-02-22)

#3766

Det är viktigt att alla barn har rätt till en bra skolgång utifrån sina egna förutsättningar!

Linda Karlsson (Stockholm , 2021-02-22)

#3771

Skolan ska skapa förutsättningar för alla barn att lyckas!

Victoria Malmgren (Kisa, 2021-02-22)

#3772

Att alla barn har rätt till en trygg skolgång. Stockholms stads urholkning av tilläggsbeloppen strider mot barnkonventionen.

Terez Gil (Stockholm, 2021-02-22)

#3774

Jag skriver under då det borde vara varje barns rätt.

Veronica Warenståhl (Stockholm , 2021-02-22)

#3776

Det måste bli ändring, sluta spara in på skolan

Anna Ydefjord (Djurhamn, 2021-02-22)

#3786

Det gäller mitt barnbarn och alla andra, i samma situation.

Svante Wennberg (Färjestaden, 2021-02-22)

#3790

Självklart behövs mycket resurser för dessa barn - dra inte in de resurserna!

Gustav Hallström (Nacka , 2021-02-22)

#3798

Jag skriver under då jag helhjärtat stödjer denna protest. Resursskolorna MÅSTE finnas och dessutom utökas för att täcka alla elevers rätt till utbildning!!!

Cecilia Hamren (Upplands-Bro, 2021-02-22)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...