Rädda resursskolorna - Stockholm, lev upp till era löften!

Kommentarer

#3201

Det är ett måste !!

Camilla Urbansdotter (Järfälla, 2021-02-21)

#3202

Resursskolorna är helt avgörande verksamheter för så många familjer. Att underkänna den kompetens som finns på skolorna är fel. Om Stockholms stad bryr sig om resursskolornas elever kan man börja med att motivera varför de olika skolorna inte får tilläggsbelopp. Detta görs inte idag och skolorna kan därmed inte rätta till det som staden anser brister. Är det så det ska vara?

Mattias Elfström (Gråbo, 2021-02-21)

#3213

Det är nödvändigt med resursskolor!!!

Ida Fjellström (Sundbyberg, 2021-02-21)

#3214

Viktig fråga!!

Alexandra Skogström (Bromma, 2021-02-21)

#3220

Barn med särskilda behov behöver vara i mindre barngrupper gäller även för skolbarn.

Monica Liden (Stockholm , 2021-02-21)

#3235

Våra barn är det viktigaste vi har. De är framtiden och går inte att sparas in på. Framtidens medborgare.

Elisabeth Håkansson (Bagarmossen, 2021-02-21)

#3236

Jag vill att kriterierna för hur stöd ges ska vara transparent. Lättillgängligt för att jag som förälder till ett barn i resursskola ska kunna förstå varför skolan får ekonomiskt stöd för hen. Eller inte får ekonomiskt stöd. Då först kan jag tillsammans med skolan diskutera vilka åtgärder som behöver vidtas. Och skolan kan diskutera med huvudmannen vilka åtgärder som behöver vidtas.

Claes Hybbinette (Älvsjö, 2021-02-21)

#3242

” I all utbildning och annan verksamhet som rör barn skall barnets bästa vara utgångspunkten.” Skollagen 1 kap 10 paragrafen ”Särskild hänsyn till barnets bästa.”
”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.”
Barnkonventionen paragraf 3.
I forskning påtalas gång på gång att en icke fungerande skolgång ökar risken att hamna i omfattande skolfrånvaro med efterföljande utanförskap, liksom risken för psykisk ohälsa och kriminalitet med långvarigt bidragsberoende som följd.
Bristerna i Stockholm stads hantering av tilläggsbelopp till elever vid resursskolor står i stark kontrast med de förslag och idéer som framförs i debatten hur att motverka rekryteringen av barn till kriminella nätverk.
De barn som går med i kriminella nätverk är symptom på ett samhälle som felar.
Elever söker ofta till en resursskola som sista utväg för att stödet inte fungerat i den tidigare skolan.
Stängs resursskolorna kommer konsekvenserna för denna elevgrupp bli omfattande.
Högsta förvaltningsdomstolen kom med en prejudicerande dom 2020-02-17 i mål 1320-19, Pkt 30 där det framhålls att tilläggsbelopp ska kunna fastställas genom en jämförelse med vad ett motsvarande stöd inom hemkommunen i allmänhet hade kostat.
Alla elever i Stockholm stads egna resursenheter (CSI-grupper) erhåller tilläggsbelopp enligt den högsta nivån av tre.
En elevplats vid stadens egna resursgrupper är väsentligt dyrare än en elevplats på resursskolor.
Det är uppenbart att att Stockholm stad utnyttjar sin dominerande ställning och gynnar sina egna resursenheter och missgynnar elever vid resursskolor.

Lennart Brännström (Stockholm , 2021-02-21)

#3246

Det är minst 5- 7 elever i varje klass som mår så dåligt behöver en annan skolform, det är ett övergrepp att alla ska klara stora klasser i en bullrig miljö.
De är många som blir hemma sittare för de orkar inte med pressen i grundskolan.

Ingrid Magnusson (Stockholm , 2021-02-21)

#3248

Barn med funktionsvariationer ska ha de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Dani del Gaiso Gonzalez (Nacka, 2021-02-21)

#3251

Dum snålhet att spara in på extra resurser till de barn som behöver extra stöd! Det drabbar hela samhället på sikt! Idiotiskt rent ut sagt!

Anna Reitberger Marinko (Solna, 2021-02-21)

#3252

Alla barn med olika förutsättning ska har rätt till en god och lärande skolgång.

Urban Petersson (Linköping, 2021-02-21)

#3253

Vi har en son som äntligen fått plats på en resursskola och äntligen kan känna att han blir accepterad ,får mer hjälp,kan jobba på egna villkor och i mindre lugnare klasser.

Nina Wåger (Upplands väsby, 2021-02-21)

#3254

Jag skriver under för att dessa skolor behövs. Det behövs fler än det redan finns idag!!

Sofia Lundgren (Stockholm, 2021-02-21)

#3268

Mina barn ska få rätt stöd och bemötande utifrån deras behov.

Cecilia Persson (Stockholm , 2021-02-21)

#3271

Alla barn ska kunna ha möjlighet att lära utifrån förmåga och behov.

Cecilia Johansson (Nacka , 2021-02-21)

#3276

Jag som lärare vet hur viktiga resursskolor är för barn med särskilda behov.

Lena Norée (Stockholm, 2021-02-21)

#3277

Jag vet hur jobbigt det är.

Mariana Karlsson (Västerås, 2021-02-21)

#3284

Maria Possner

Maria Possner (Stockholm, 2021-02-21)

#3286

Alla barn har rätt till en fungerande skolgång!

Linnea Oom (Sollentuna, 2021-02-21)

#3291

För att alla barn förtjänar och ska få rätt förutsättningar i skolan

Pia Olofsson (Kalmar , 2021-02-21)

#3296

Jag är lärare och vet så väl hur mycket resursskolorna behövs.

Heidi Nevala (Moheda, 2021-02-21)

#3313

Det är viktigt att resurserna blir kvar och helst utökas

Therese Redmo (Visby, 2021-02-21)

#3316

Jag skriver under för jag tycker alla barn är värda att kunna lära och må bra.

Ida Andersson (Jönköping, 2021-02-21)

#3317

Det räcker med skit nu

Alcione Nyström (Solna, 2021-02-21)

#3321

Alla barn har rätt till en skola som fungerar för dem. Så ser det inte ut.

Marléne Stenman (Mjölby, 2021-02-21)

#3327

Jag känner flera barn som behöver dessa skolor.

Annki Andersson (Stockholm , 2021-02-21)

#3334

Alla barn är värda en fungerande vardag och skolan är en stor del av den vardagen.

Malin Albinsson (Uddevalla, 2021-02-21)

#3336

Anhörig

Eva-Britt Olofsson (Växjö, 2021-02-21)

#3355

Det är en självklarhet!
Det är rent av olagligt att inte se till barns bästa i och med att Barnkonventionen numera är en lag.
Hur kan det vara barns bästa att skära ner på resursskolor?

Madeleine Gustafsson (Ludvika, 2021-02-21)

#3360

Jag har själv barn inom resursskola. Utan den hade han blivit utstött i samhället, inte kunnat få betyg och inte heller vänner. Vägen dit var lång. Han är inte läkt än, vågar inte lita på lärarna fullt ut... Jag önskar att han sluppit vägen hit.

Melissa Ljushem (Stockholm , 2021-02-21)

#3361

Jag hoppas min dotter kan få komma till skoltomten då hon ska börja gymnasiet!
Även alla andra barn / ungdomar som har det behovet!

Annette Johannesson (Stoxkholm, 2021-02-21)

#3364

Såå viktigt med resursskola till barn med olika typer av psykisk ohälsa diagnos. Viktigt för hela familjen!

Kerstn Mitlid (Solna, 2021-02-21)

#3369

Skolorna gör ett enastående och mycket betydelsefullt arbete.

Carin Urell Hultgren (Stockholm , 2021-02-21)

#3370

Min dotter försöker få plats i autismklass i Linköping. Hon är hemmasittare sedan åk 4, nu i åk 6. Psykologen säger att hon inte kommer klara av högstadiet trots hög begåvning. För hon klarar inte miljön där pga autism och stor sensorisk känslighet.
Men platserna är långt färre än vad som behövs. Finns inga garantier för att inte platsbrist slår sönder dotterns skolgång.
Det som händer i Stockholm kan bli vägledande för resten av landet.

Helena Frejdevi (Linköping, 2021-02-21)

#3381

Dessa behövs. Så många barn lider idag i skolan, bland annat min son.

Wilhelmina Wiese (Stockholm , 2021-02-21)

#3388

Elever som är utanför normen idag får inte den utbildning som de har rätt till. Det är skamligt hur dåligt stöd dessa elever får i det svenska skolsystemet 💔

Sofia Ahlgren (Täby, 2021-02-21)

#3390

Det saknas godtagbara alternativ för dessa barn. Det lönar sig samhällsekonomiskt och i minskat lidande för vårdnadshavare och barn, att vi satsar på en fungerande skola.

Anne Arvidsson (Värmdö, 2021-02-21)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...