Rädda resursskolorna - Stockholm, lev upp till era löften!

Kommentarer

#3009

Det är många barn vars hälsa, glädje och framtid står på spel!!!

Jennie Dahlquist (Solna, 2021-02-21)

#3018

Det är otroligt viktigt att alla barn oavsett diagnos får det stöd de behöver

Agneta Karlsson (Stockholm , 2021-02-21)

#3023

I resursskolan har mitt barn fått det stöd som utlovades i den kommunala skolan, men där aldrig realiserades pga bristande vilja och kunskap.

Mattias Franke (Stockholm, 2021-02-21)

#3028

Vi alla bör känna ett stort ansvar för att våra unga får en relevant och bra skolgång💛

Rita Criborn Krafft (Stockholm, 2021-02-21)

#3038

Jag skriver frivilligt under för att jag anser att det är en nödvändighet för resursskolor att vara en del av barns rättigheter till lärande. Resursskolor har en djupare förståelse och kunskaper för att möta existerande behov hos de elever som inte har förutsättningar att gå i en vanlig skola. Det skulle som ett brev på posten leda till dramatiska följder för dels den enskilde elevens mående och framtid, dels för samhället. Psykiatrin får deala med konsekvenserna som en följd av att elever som blir hemmasittare utan avgångsbetyg och marginaliseras i samhället. Kriminaliteten blir en väg att istället göra sig gällande. Det går inte att stänga en dörr i tron att andra dörrar inte kommer att öppnas. Dörrar som man helst hade sett inte skulle öppnas. Tänk efter före!

Anna-Lena Birming (Stockholm, 2021-02-21)

#3043

Jag som tidigare lärare sett att resursskolor verkligen behövs för att ombesörja att så många elever som möjligt får dina behov tillgodosedda!

Ann Isaksson (Stockholm, 2021-02-21)

#3046

Jag skriver under för att jag bryr mig om alla människor som finns på denna jord. Alla fungerar inte med samma rutiner som andra. Barnen är vår framtid och därför är det helt sjukt att jag ens behöver skriva detta.

Anna Berggren (Stockholm, 2021-02-21)

#3051

Jag har barn som inte skulle klara skolan utan sin resursskola!!

Evelina Andersson (Värmdö, 2021-02-21)

#3052

Jag värnar för ALLA barn!

Måns Erlandson (Värmdö, 2021-02-21)

#3054

Resursskolan har räddat mitt barns skolgång.

Jesper Österberg (Nacka, 2021-02-21)

#3056

Jag har ett barnbarn som går i Svedenskolan och jag vet att han trivs bra och utvecklas och lär sig.Sluta ge bidrag till privata skolor och satsa på barn som behöver mer hjälp sthlms stad har inga kommunala resursskolor och det är stor synd och skam

Kerstin Hansson (Stockholm ulkehansson@gmail.comp, 2021-02-21)

#3060

Skolan är viktig och behövs

Ulla Wiklund (Falun, 2021-02-21)

#3068

Det är rättvis att barnet får en passande Skol , då vil jag blir kvar resursskolan

Fahmo Issa (Stockholm, 2021-02-21)

#3070

Alla barns rätt till en fungerande skolgång

Sara Thoren (Stockholm , 2021-02-21)

#3074

Min son Acke som har flera diagnoser behöver verkligen all hjälp han kan få. Lunaskolan i Bromma är hans räddning och framtid. Grusa den inte!
Vänligen
Michael

Michael Nilzon (Stockholm, 2021-02-21)

#3075

Jag har ett barn som också behöver resurser.
Viktigt med rätt hjälp för barn som har behov.

Janeth Morales (Stockholm, 2021-02-21)

#3078

Var tvungen att flytta utomlands för mitt barns skull. Är de inte kloka! Stänga resursskolorna. Hur tänkte politikerna och Skolverket nu??
Landetsomengångitidentoghandomdesvagaochbehövandegickuppirök!!!

Charlotte Störiko (Hamburg, 2021-02-21)

#3098

Alla barn har rätt till en anpassad skolgång! Man får inte glömma barnen med särskild behov av stöd!

Jenny S (Fagersta, 2021-02-21)

#3100

Det är viktigt att barn får den stöd de behöver under sin uppväxt

Christina Fyrsten (Sundbyberg, 2021-02-21)

#3105

Jag skriver under för att jag själv har två barn med syndrom och särskilda behov. De går i särskola och utan de extra resurserna hade de inte klarat sin vardag och sin skolgång. Alla barn har rätt till det fantastiska stödet. Låt barn med särskilda behov vara lika viktiga som alla andra! De bidrar så mycket med att vara de de är!

lisa Idering (lidingö, 2021-02-21)

#3109

Detta är livsviktigt.

Karin Pedersen (Johanneshov, 2021-02-21)

#3112

Dessa skolor är otroligt viktiga!

Meg Nömgård (Växjö, 2021-02-21)

#3114

Jag jobbar i skola och fritids. Träffar dessa barn med behov varje dag. Även jobbar som resurs till en elev. De specialanpassningar som görs för dessa barn är livsviktiga. Om vi vill ha ett samhälle där alla ska få vara en del i, måste dessa skolor och personal finnas.

Erika Forsberg (Sundsvall , 2021-02-21)

#3117

Jag har min systers son som har diagnosen autism. Han har i många år gått i den vanliga kommunala skolan där dem har misslyckats att lära honom det han behöver framför allt ge honom glädjen att vara i skolan. Sedan en tid tillbaka har han gått i en resursskola där tom jag ser skillnaden och glädjen i hans ögon när han pratar om sin skola. Äntligen kan han gå till skolan utan att vara utpekad eller mobbad.

Selma Özsoy (Stockholm, 2021-02-21)

#3124

Jag skriver under för att jag önskar att alla barn ska få möjlighet att klara skolan med sina förutsättningar så att de kan bli fungerande samhällsmedborgare i framtiden.

Anna Neovius (Stockholm , 2021-02-21)

#3127

Bägge mina barn går idag på resursskola. Efter flera år av ofullständig skolgång i kom skola och psykisk ohälsa pga icke anpassad skolmiljö, fungerar det nu jättebra för bägge två. Om vi inte har resursskolorna kvar så hamnar många barn i ett väldigt svårt läge med stor risk för hög skolfrånvaro och att inte gå ut grundskolan med fullständiga betyg och därmed inte heller kunna gå gymnasium eller fortsätta med högre studier.

Sofie Quant (Stockhol, 2021-02-21)

#3128

Alla barns rätt till utbildning

Anki Göransson (Stockholm, 2021-02-21)

#3130

Vi måste börja satsa på barnen. Alla barn!

Erika Hallhagen (Solna, 2021-02-21)

#3136

Jag värnar om min sons skolgång och framtid, jag värnar alla barns framtid. Alla har inte samma förutsättningar att passa in i en "vanlig" skola. Utan resursskolorna grusas framtiden för många många barn och familjer.

Jenny Nilzon (Älvsjö, 2021-02-21)

#3142

Det är rätt och livsviktigt att barn fpr bemötas på sin egen funktionsnivå och inte på tjockleken av skolans plånbok.

Mette Engström (Stockholm, 2021-02-21)

#3145

Alla ungdomar och unga vuxna bör ha rätt till en värdefull och anpassad undervisning!

Matilda Johansson (Uppsala, 2021-02-21)

#3161

Satsa på barnen!!

Viktoria Lilja (Sundsvall , 2021-02-21)

#3162

Har själv barn med diagnos och de skolor behövs

Jessica Andersson (Kalmar, 2021-02-21)

#3165

Jag har jobbat med barn i större delen av mitt liv. Jag har sett hur Sverige låter ekonomiska intressen styra över skola vård och omsorg. Det skyddsnät som jag såg som något att vara stolt över är numera en skugga av sin forna glans. Jag skäms över att vi har råd att betala höga löner till inkompetenta myndighetspersoner men inte till våra barns behov..

Niklas Andersson (Håbo, 2021-02-21)

#3176

Jag har räddats av att gå i en resurs skola!

Odin Lilliehed (Solna, 2021-02-21)

#3177

Konsekvenserna av en nedläggning kommer att kosta samhället mer i längden.

Johanna Eriksson (Lidingö, 2021-02-21)

#3184

Jag möter barn med funktionsvariationer i mitt arbete, behovet är verkligt/det finns och för att kunna möta behovet krävs det stöd ifrån staten.

Astrid Wallentin (Stockholm, 2021-02-21)

#3187

Barns hälsa och mående.
Pga barnkonventionen som nu även är lag.

Amalia Silva Kristoffersson (Stockholm , 2021-02-21)

#3188

Marcelo boudon

Marcelo Boudon (Stockholm , 2021-02-21)

#3191

Milla cedervall

Milla Cedervall (Stockholm, 2021-02-21)

#3195

Jag skriver underför jag har jobbat med barn som behöver stöd .Min vänners bar går i särskilda stöds skolan

Verona Eriksson (Totebo , 2021-02-21)

#3198

Är skolledare och vet hur det påverkar eleverna i praktiken.

Sara Herre (Täby, 2021-02-21)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...