Rädda resursskolorna - Stockholm, lev upp till era löften!

Kommentarer

#2802

Detta är otroligt viktigt för mig. Min son går på en fantastisk resursskola med underbara lärare. I en ”vanlig” skola hade han aldrig klarat sig.

Charlotta Ödman (Stockholm , 2021-02-20)

#2809

Jag arbetar som lärare och har före detta elever som inte klarat av att gå i ”vanlig” klass med många elever. De har mått bättre och gått framåt både som person och kunskapsmässigt efter att de börjat på resursskola.

Ulrika Brohn (Stockholm, 2021-02-20)

#2814

Mitt barn går i första klass i kommunal skola och vi befarar att det inte kommer att fungera i längden. Vi har alltid känt oss lugna med att det finns resursskolor vi skulle kunna flytta honom till. Om den möjligheten försvinner ser jag en risk att han kommer att bli hemmasittare i mellanstadiet.

Linnea Barkå (Solna, 2021-02-20)

#2818

Det är en viktigt verksamhet!

James Friedman (Älta, 2021-02-20)

#2821

Jag skriver under pga att min son, Tobias 15 år, aldrig skulle klara av att ens gå in genom dörren till en vanlig stor skola med många barn och skulle inte heller kunna äta i matsalen. Äter även extremt selektivt. Diagnos svår autism och mycket svår intellektuell funktionsnedsättning, saknar helt talad kommunikation.

Anette Hägglund (Hässelby, 2021-02-20)

#2837

Arbetar med barn/ungdomar som farit väldigt illa i skolan. Har tidigare arbetat på resursskola.

Angeli Holmstedt (Uppsala, 2021-02-20)

#2840

Två av våra söner har autism

Liv Jonsson (Umeå, 2021-02-20)

#2845

Stockholm stad tar ogenomtänkta, kortsiktiga beslut som drabbar de yngre. Dags att man hejdar sig och går igenom de beslut som tas. Vi behöver inte färre skolor, vi behöver FLER!

Sanna Härngren (Stockholm, 2021-02-20)

#2849

Jag har nära vänner som har särskilda behov i sin familj. Detta är en tillgång/resurs & ett val som bör/ska finnas i alla kommuner.

Pernilla Zetterberg (Linghed , 2021-02-20)

#2851

Alla barn är allas barn och barnen är vår framtid

Siv Selinder (Årsta, 2021-02-20)

#2869

För att jag ser behovet av dessa skolor för barn som behöver mer för att det ska bli lika. Med vänlig hälsning, Hanna

Hanna Hessedal (Stockholm, 2021-02-20)

#2870

Viktigt att barn med särskilda behov får en trygg och stabil skolgång.

Inger Stecksen (Östersund, 2021-02-20)

#2875

Sluta snåla på våra barn! alla har rätt till utbildning och få de förutsättningar som behövs för att klara sin skolgång!

Karin Berger (Stockholm , 2021-02-20)

#2876

Alla ska få samma möjligheter oavsett förutsättningar.

Sara Johansson (Nacka, 2021-02-20)

#2886

Alla barn måste få rätt till en värdig skolgång oavsett förutsättningar

Mimmi Fritiofzon (Stockholm , 2021-02-20)

#2897

Som förälder till ett barn med NPF och som lärare vill jag att det ska finnas rättvis och fungerande skolgång för alla barn!
Vi lärare i de kommunala skolorna har inga resurser att hjälpa alla barn, speciellt de som har det tuffast som i störst utsträckning är barn med NPF. Vi behöver resursskolorna och vi behöver också mer stöd till de som inte får plats på resursskolorna. Vi behöver inte färre resursskolor, vi behöver fler. Utan den kommer vi hamna i ännu besvärligare läge, inom skolan och ute i samhället, som i det långa loppet blir mycket dyrare för kommuner och stat.
Rädda resursskolorna!

Marin Thrastardottir (Åkersberga , 2021-02-21)

#2899

Enligt skollagen ska skolan vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning där skolan ska ta hänsyn till elevers olika bakgrund och förutsättningar. Även i skolans styrdokument står det att skolan ska anpassa till varje elevs förutsättningar och behov så att eleverna kan inhämta kunskaper. Skolan har ett särskilt ansvar gentemot elever som har svårigheter med detta. Resursskolor är ett exempel på anpassning med tanke på elevens bästa. Tar man nu bort denna möjlighet för dessa elever då gäller det att Stockholms stad verkligen har en plan för eleverna som ska integreras och inkluderas i en ”vanlig” skola där specialpedagogiska resurser ofta är begränsade. Jag skriver på eftersom jag själv arbetar i skolan och ser hur många barn som dagligen inte får det stöd som dem behöver trots lärares och pedagogers anpassningar och åtgärder. Fler resursskolor borde finnas inte läggas ner. Alla elever har rätt till en fungerande skolgång!

Alexandra Micic (Täby, 2021-02-21)

#2904

Följer en väns kamp med sin son som har vissa utmaningar och som ständigt kränks i den kommunala omsorgen, så sorgligt

Katharina Gustafsson (Stockholm , 2021-02-21)

#2905

Jag har barn med npf-diagnoser.

Jessica Essman (Göteborg, 2021-02-21)

#2906

Skolan behövs

Lusbeth Lövmark (Stockholm, 2021-02-21)

#2907

Det är galna resonemang i anledningarna till varför tilläggsbeloppen inte godkänns som varken håller logiskt, etiskt eller moraliskt.

Anna Rytte (Stockholm, 2021-02-21)

#2908

Alla blir drabbade, både ditt och mitt barn.
Vi vet hur mycket skolgången kan påverka och forma oss, våra liv, både positivt och negativt.
Det borde vara en självklarhet i vår tid, med vår erfarenhet att se till att våra barn har en fungerande skola för alla. En investering för framtiden.

Sophia Friberg (Täby, 2021-02-21)

#2929

Jag skriver under med anledning av att Fryshusets SPV-peng dragits in och att skolan därför lägger ner sina AST-utbildningar. Beslutet drabbar elever som redan, på grund av avsaknad av anpassad skolgång, drabbats hårt i grundskolan.

Heidi Nousiainen (Stockholm, 2021-02-21)

#2931

Jag tycker det är en självklarhet att alla barn ska ha rätt att få gå i en skola som är anpassad efter just den elevens behov!

Jenny Olander (Siljansnäs , 2021-02-21)

#2933

Det är högst väsentligt och anständigt att alla människor, alla våra barn och ungdomar får de förutsättningar de behöver för att kunna ex ta del av målen inskolplanerna. Alla ska bemötas med respekt!

Malin Styrman (Sundsvalö, 2021-02-21)

#2941

alla kan inte vara lika i skolan - o inte heller ute i samhället.

maria rogfalk (stockholm , 2021-02-21)

#2942

Jag är lärare i Stockholms kommun, och vi kan inte ta hand om dessa barn i vanliga klasser. Det är fruktansvärt. Jag har även ett eget barn med npf som skulle behöva gå på en sådan skola. Den kommunala skolan sviker dessa barn

victoria apple (Stockholm, 2021-02-21)

#2944

Sådan otrolig viktig sak och alla borde skriva under när de räddar liv!!!!

Ottilia Wallman (Stockholm , 2021-02-21)

#2945

Resursskolorna är otroligt viktiga! Vanliga skolor kommer aldrig kunna match!

Malin Butler Sjögren (Jakobsberg, 2021-02-21)

#2947

Jag skriver under detta på grund av att min son går på Aspdammsskolan/Skolgrunden sen en termin tillbaka. Han tycker om att kunna gå i en skola med mindre elevantal och där varje elev blir sedd utifrån dess förutsättningar. Det är mycket bra lärare som undervisar och som är specialiserade på att kunna ta dessa barn på ett bra sätt. Det vore tragiskt att alla barns rätt inte ska få råda och att man tror att alla är stöpta i samma form.

Therese Jansson (Värmdö, 2021-02-21)

#2951

Utan resursskola (Luna södra) skulle min son aldrig klarat grundskolan.

Miriam Isaksson (Hägersten, 2021-02-21)

#2952

Jag är en av alla de som har ett barn som inte fungerar i en vanlig skolmiljö. Min nu 13-åriga dotter har aspberger, adhd och dessutom en depressionsdiagnos efter flera års mobbning tidigare i grundskolan, ett trauma som fortfarande gör att hon periodvis inte vill leva längre. Fr o m höstterminen går hon i en fristående resursskola - en av de vars existens nu är hotad. Vi hade ett bra samarbete med hennes tidigare kommunala skola, de gjorde många insatser för att det skulle fungera för henne, men med hennes svårigheter (både undervisningsmässigt och socialt) hjälpte det bara till en viss del. Vi var helt överens om att hon behövde en annan skolmiljö: en skola med få elever och där all personal är vana vid barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sakta, sakta börjar situationen bli bättre i den nya skolan, men för henne skulle det vara förödande om den behövde läggas ner.

Min dotter är inte ensam om detta. Läggs de fristående resursskolorna ner kommer mängder med barn tvingas från en trygg och anpassad undervisningsmiljö och alla de som står i kö för att komma in förlorar möjligheten. Resultatet kommer bli barn som blir hemmasittare, barn som inte kommer läsa vidare vilket ur ett samhällsekonomiskt perspektiv rent krasst ger ökade utgifter och mindre skatteintäkter i dessa barns framtida arbetsliv. Och inte minst kommer det leda till att dessa barn kommer må oerhört sämre när förutsättningarna förändras.

Katarina Nord (Saltsjö-Boo, 2021-02-21)

#2963

Jag anser att alla barn har rätt till utbildning. Till var och en efter behov.
Med vänlig hälsning Lotten

Lotten Andersson (Stockholm, 2021-02-21)

#2964

Jag skriver under på grund av att när vår son kom till Ingridskolan så fick han de allra bästa förutsättningar för att klara sig i livet. Resursskolorna behövs!!!

Marie Fembro Granberg (Sundbyberg , 2021-02-21)

#2965

Mina vänners barns skull

Birgitta Bergström (Sigtuna, 2021-02-21)

#2973

De behövs och måste finnas!

Cecilia Åhlin (Täby, 2021-02-21)

#2974

Jag vet hur viktigt det kan vara för elever med svår problematik att få miljön omkring sig anpassad, vilket i de flesta fall är svårt att lyckas med i den utsträckning dessa elever behöver i en normal skolmiljö. Jag är själv utbildad fritidslärare och har jobbat både som resurs och på fritids. 100% Inkluderande skola är en fin tanke, men för många elever blir detta snarare ett straff. Man måste kunna anpassa efter enskilda elever. Den personaltäthet och utrymme som krävs för en mer inkluderande skola finns inte idag. Dessutom anser jag att man skulle man behöva minska klasserna storlek betydligt.

Ida Strandberg (Gävle, 2021-02-21)

#2984

Jag vill att mitt barnbarn ska få chansen att gå i en bra skola.

Ingegärd Koops (Solna, 2021-02-21)

#2987

Barnen är vår framtid och varje barn ska ha rätt till en utbildning som stöttar det utifrån sitt eget specifika behov.

Cecilia Lundqvist (Solna, 2021-02-21)

#2999

Jag bryr mig om alla barns frantid ich trygghet .

Amanda Palma (Rimbo, 2021-02-21)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...