Rädda resursskolorna - Stockholm, lev upp till era löften!

Kommentarer

#2402

Min son behöver sin resursskola!

Madelene Westerlund (Upplands Väsby , 2021-02-19)

#2403

Många barn och ungdomar med både psykosociala samt de som inte är neurotypiska behöver andra skolformer med mer resurser stöd kunskap och vägledning . Inom mina 18 år på BUP Stockholm har jag sett hur många av dessa skopor kunnat baka väg för utveckling och psykisk välmående på lika villkor gynnar dessa barn och ungdomar.

Gricel Alissavakis (Gnesta , 2021-02-19)

#2416

Barn med npf inte får bli bortprioriterade

Therese Palm (Stockholm, 2021-02-19)

#2426

Jag skriver under pga att jag är orolig för mitt barns rätt till en fungerande skolgång. Resursskolorna är räddningen för många barn som inget hellre vill än att gå i skolan. Men som i den vanliga
skolan inte får rätt anpassningar pga av dåliga ekonomiska förutsättningar och därmed inget utrymme vad gäller specialpedagogiska arbetssätt och metoder.

Jenny Forsell (Nacka, 2021-02-19)

#2428

Mitt barn behöver en anpassad och lugn skola med få elever i klassen och lärare som har tid och förmåga att utveckla barn med funktionshinder. Jag vill att mitt barn ska känna trygghet, glädje och framtidstro.

Jennifer Wänseth (Stockhilm, 2021-02-19)

#2436

Har nära erfarenhet av att behovet är verkligt!

Gunilla Fornstål (Solna, 2021-02-19)

#2446

Jag skriver under som vårdnadshavare till barn med NPF som går i resursskola, samt som speciallärare i Stockholm stad. Jag kan bara se att utan resursskolorna så får många barn inte tillgång till den anpassade skolgång som de är i behov av.

Maria Höglander (Hägersten, 2021-02-19)

#2450

Alla barn ska ha möjlighet till skolgång

Anna Hamberg (Stockholm , 2021-02-19)

#2451

Jag skriver under för att det är min plikt som förälder när mitt barns rättigheter är hotat vilket det nu är på flera punkter enligt FNs barnkonvention

Maja Eder (Stockholm, 2021-02-19)

#2455

Vi behöver värna om alla barn! Särskilt de med behov av extra stöd!

Ida Carlsson (Rönninge , 2021-02-19)

#2457

Det vore en katastrof för mitt barn och oss om Lunaskolan tvingas stänga eller omorganiseras. Ni måste göra något nu!

Karin Kai-Larsen (Gustavsberg, 2021-02-19)

#2459

Jag skriver under pga att alla ska ha rätt till ett bra liv, i detta fallet ett bra skollov, oavsett förutsättningar.

Annika Molin (Stockholm , 2021-02-19)

#2465

Jag har ett barn som har Autism och Språkstörning och som fått en hemsk start i en vanlig skola, men att söka resursskola känns hopplöst med tanke på köerna och nu när en läser att dom ska tas bort!?
Nej det behövs fler skolor! Mindre grupper i vanliga skolor räcker inte och kan bli helt fel
Alla barn har rätt till en skola som kan tillgodose hens behov!

Therese Jonsson (Saltsjöbaden, 2021-02-19)

#2466

Det är extremt viktigt att ge resursskolorna förutsättningar för sitt uppdrag så att alla elever får en lyckad skolgång.

Kristina Lundén (Älta, 2021-02-19)

#2468

Jag sett behovet tydligt hos bla vår son och vår familj

Daniel Österlund (Handen, 2021-02-19)

#2469

Jag har flera vänner vars barn inte klarar att gå i vanlig skola, som inget annat fungerat för förutom resursskola. Jag har också egna barn i vanlig skola som inte får arbetsro när lärarna har fullt upp med att hantera alla barn med särskilda behov. Vansinnigt för alla barn att avskaffa resursskolorna!

Catherine Johnsson (Stockholm, 2021-02-19)

#2473

Jag ser hur viktig dessa skolor är dagligen för elever inom NPF och vet av erfarenhet att den kommunala skolan inte räcker till

Daniel Sundquist (Stockholm, 2021-02-19)

#2479

Alla barn ska ha den utbildning de förtjänar

Ali Riza Kilic (Stockholm , 2021-02-19)

#2482

Marie Altin

Marie Altin (Njurunda, 2021-02-19)

#2483

Vi kan absolut int dra ner på dessa resurser. Det handlar om barn, deras självförtroende, utbildning och vår framtid!

Sofia Palm (Stockholm, 2021-02-19)

#2488

Tänker på min sons osäkra framtid....
Viktigt att skolorna räddas

Marika Muurimäki (Stockholm, 2021-02-19)

#2490

Jag skriver under för att denna verksamhet är livsavgörande för många barn. Det är också viktigt att dagens verksamhet utvecklas, kombination resursgrupp /behandlingshem är en viktig utvecklingsfaktor för många av eleverna. De resursgrupper där övervägande elever inte uppnår kunskapskraven bör ej läggas ner då skolan snarare behöver ha kontinuerlig utbildning och handledning för personalen, samt ett mer omfattande samarbete med Elevhälsans som kan hjälpa och stödja personalen i sitt arbete med de mest utsatta eleverna i vårt samhälle. Kostsamt men i ett längre perspektiv gynnar detta elever och minskar kostnaden för samhället.

Helene Ridderstad (Norrtälje , 2021-02-19)

#2496

Barn med NPF-diagnos behöver få en trygg skolgång

Anna Löfgren (Skellefteå , 2021-02-19)

#2497

Min dotter går i skola i Stockholm.

Bo Sundbäck (Åmotfors, 2021-02-19)

#2501

Dessa barn har rätt att vara i en miljö där de kan nå sin fulla potential och ha folk omkring sig som kan och vet deras behov. Idag är kunskapsluckorna för stora i ”vanlig” skola.

Linda Samuelsson (Örebro , 2021-02-19)

#2508

Mitt barnbarn står i kö! Jag vill att han ska få all hjälp som finns för ett gott liv!

Barbro Palm (Norrtälje, 2021-02-19)

#2510

Så viktig fråga! Alla har rätt till en trygg & bra skolgång.

Klara Möller Norén (Älvsjö, 2021-02-19)

#2513

Jag är lärare. Resursskolorna behövs.

Clare King (Sundbyberg , 2021-02-19)

#2516

För mina elever och föräldrars skull😢
Läget är förtvivlat för alla familjer som inte skulle få ha sitt barn på resursskola.
Speciallärare, Lunaskolan södra

Kerstin Siltala (Stockholm, 2021-02-19)

#2531

Politiken måste förstå att ”vanliga” skolan inte räcker till för alla barn.

Mickael Söderqvist (Huddinge, 2021-02-19)

#2532

Olika typer av utbildningsinsatser är en förutsättning för att samhället ska kunna ta tillvara på de resurser som eleverna besitter.
Ekonomiska intressen kan inte få stå över rättigheten till utbildning.
Inkluderingstanken är en fin illusion som fått råda, men som egentligen i grund och botten handlar om att skolan ska vara så billig som möjligt. Förlorarna är eleverna, alla elever. Och vilka är egentligen vinnarna?

Sabina Laine (Kungsängen , 2021-02-19)

#2535

Jag skriver under p g a att alla barn har rätt till utbildning på sina villkor och dessa Resurs Skolor behövs eftersom normala skolor i mer eller mindre omfattning kan erbjuda detta.

Peter Mannerstråle (Täby, 2021-02-19)

#2536

Till politikerna som inte har upplevt hur svårt är att ta hand om barn med diagnos.
Hjälp oss att tillsammans ger de ett ljusare framtid i en mörkt resan”

Cesar Dreyfus (Stockholm , 2021-02-19)

#2537

Jag är lärare och vet hur det slår undan fötterna på de elever som inte klarar av att gå i vanlig klass. Det är orättfärdigt att ta bort bra hjälp för redan utsatta elever!

Debora Påhlsson (Halmstad, 2021-02-19)

#2541

Det är dags att politikerna inser att vårt samhälle behöver anpassas för barn ska vara trygga så vi i framtiden inte behöver hantera alla trasiga vuxna vi skapat.

Cristina da Silva Grotenfelt (Göteborg, 2021-02-19)

#2545

Som speciallärare, mamma och medmänniska blir jag bestört över hur politiker drar undan mattan för barnen och deras föräldrar. Det är rent skamligt! 😡😢

Heidi Kotiranta (Katrineholm, 2021-02-19)

#2550

Min son går i resursskola och är helt beroende av den.

Sofie Strömberg (Enskede, 2021-02-19)

#2561

Resursskolorna behövs

Maria Westerberg (Österåker, 2021-02-19)

#2569

För att alla barn ska få ha rätt till en bra och anpassad skolgång.

Ella Karlsson (Göteborg, 2021-02-19)

#2576

Just nu är tillvaron för barn bedrövlig i Sverige om du inte faller ramen inom ”normal”

Conny Pettersson (Sigtuna, 2021-02-19)

#2577

Kränkande behandling av de allra svagaste i vårt samhälle barn med funktionsnedsättningar

Rolf Person (Stockholm , 2021-02-19)

#2589

De här skolorna är så otroligt viktiga för barn med funktionsvarianter och även för deras föräldrar.

John Reinholdsson (Stockholm, 2021-02-19)

#2594

Vår dotter har autism och adhd. Hon klarade inte att gå i skolan budet två år. Hon fick hösten 2020 plats på Ingridsskolan och hennes liv förändrades i ett slag. Nu går hon i skolan varje dag, har ett fungerande socialt liv och fick godkända betyg i alla ämnen utom två vid jul.
Välskötta resursskolor gör enorm skillnad!

Markus Wråke (Nacka, 2021-02-20)

#2595

För att politikerna spelar fia med knuff, med våra BARN🤬

Linn Toma (Stockholm, Bromsten, 2021-02-20)

#2596

N

Lotta Paulsson (Stockholm , 2021-02-20)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...