Behåll 30 km / h på Folkparksvägen!

Kommentarer

#2

Respekten för 30-gränsen är dålig, vilket blir farligt för alla (barn) som rör sig i området dagligen. Det lär tyvärr inte bli det minsta bättre av att höja gränsen, med säkerligen samma "påslag" på tillåten hastighet från genomsnittsbilisten.
Snarare måste det tittas på bättre och fler hastighetssänkande åtgärder.
Kombinationen av att det är en populär alternativ-/smitväg, som genomfart, och att det är väldigt mycket bostäder, skolor, dagis etc omkring är påtagligt riskabel.

Jens Larsson (Hägersten, 2021-01-13)

#4

Jag bor på Folkparksvägen och anser att en höjning av hastigheten vore mycket olägligt. De som nu kör för fort, vilket är rätt många, kör 40-45 istället för 30. Om en höjning till 40 går igenom kommer många att köra 48-50. Många barn men även hundar, katter, harar och rådjur i området. Galet att höja hastigheten!

Helene Magnusson (Älvsjö, 2021-01-13)

#5

Bor själv precis bredvid Folkparksvägen med små barn och går där dagligen.

Veronica Mildton (Stockholm, 2021-01-13)

#7

Folk kör reda för fort där. Det är ett skoleområde med bostäder, förskolor och skolor. Det är inte värt att höja hastigheten och risikera liv.

Lillianna Hölscher (Stockholm , 2021-01-13)

#13

Vi bot i området och mitt barn går på Solbergaskolan. Har själv reagerat på att folk kör alldeles för snabbt runt i området intill skolan och förskolan i närheten.

Katerina Intzeoglou (Stockholm , 2021-01-13)

#14

Se text

Camilla Lllja (Stockholm, 2021-01-13)

#25

Mycket barn som rör sig längs folkparksvägen. Många bussar skymmer sikten. Att höja hastigheten längs korta folkparksvägen kan inte spara bilisterna många sekunder.

Tove Kenneskog (Stockholm, 2021-01-13)

#27

Håller helt med, känns helt galet att det ens kommit på förslag att höja hastigheten då det e så mycke barn och människor i rörelse kring stora delar av Folkparksvägen och det står alltid så mycke bilar parkerade längst vägen så man som förare inte har en chans att se om det tänker komma nån gående över ett övergångsställe för att det står bilar parkerade på båda sidor precis vid övergångsställena.

Nanni Österdahl Djurfelter (Hägersten, 2021-01-13)

#28

Jag har tidigare försökt att få till hastighetssänkande åtgärder utan framgång. Att hastigheten nu ska höjas är helt galet!

Lena Andersson (Stockholm, 2021-01-13)

#31

Jag bor på Sulvägen precis vid Folkparksvägen. Jag påverkas av biltrafiken enormt då mina fönster vetter mot den vägen.

Gülbeden Kulbay (Stockholm , 2021-01-13)

#35

Att höja hastigheten på Folkparksvägen är detsamma som att spela med människoliv som insats. Jag vädjar till Stockholms politiker att tänka om och behålla 30 km hela sträckan. Folkparksvägen är en hårt trafikerad led som måste passeras av väldigt många barn som ska till de skolor och förskolor som ligger i Solberga. En stor lekpark, en mycket populär parklek samt områdets enda fotbollsplan, ligger också så till att det rör sig mycket barn på Folkparksvägen till och från dessa. Förutom barnen som behöver en trygg trafikmiljö måste många äldre, ofta med rullatorer, använda Folkparksvägen för att nå områdets enda närbutik och de båda utlämningsställena för post och paket som också ligger utmed denna hårt trafikerade gata.

Majvi Andersson (Solberga/Hägersten, 2021-01-13)

#39

Bor längs Folkparksvägen ä det går bedrövligt fort utanför,och att bussavsmalningen skulle göra nytta nja folk kör om där ändå,ser olyckstillbud där ofta på den ljusa delen av året

Peter Nilsson (Hägersten, 2021-01-13)

#44

I backen ner mot Götalandsvägen blir det idag 50! Helt galet! Där är obevakat övergångställe, 2 st busshållplatser och bilar som ska svänga in till Folkparksvägen 160-182 måsta stanna nästan helt för att passa cykelvägen.
Även 40 km/h kommer vara för hög hastighet!

Anders Axnér (Hägersten, 2021-01-13)

#46

Jag är boende i området med ett litet barn som jag oroar mig för när vi korsar vägen

Anna-Karin Nylin (Stockholm, 2021-01-13)

#49

Miljö avgaser buller. Hus med boende och dagis nära vägen.

Maude Karlsson (Värmdö, 2021-01-13)

#50

Det skall vara 30 km på folkparksvägen

Evy Ek (Stockholm, 2021-01-13)

#58

Så få barn som möjligt ska dö på Folkparksvägen i trafikolyckor.

Leonard Ngaosuvan (Älvsjö, 2021-01-13)

#61

Hastigheten bör vara 30 km/h på hela Folkparksvägen med hänvisning till de beslut våra lokala politiker fattade 2016.

Christer Bertling (Hägersten, 2021-01-13)

#64

att jag vill värna om en trygg miljö för både människa o natur.

Ronnie Vanhatapio (Stockholm, 2021-01-14)

#66

Många med mig bor längs Folkparksvägen. När den används som höghastighetsbana till/från Älsjö gör det oss osäkra, förstör för barnfamiljerna, förstör miljön och utsätter oss alla för onödiga risker. Håll hastigheten, tack!

Maria Stålhammar (Hägersten , 2021-01-14)

#68

Det borde va 30km/h hela Folkparksvägen o förbi älvsjö station

Elin Östlund (Hägersten , 2021-01-14)

#72

Det behövs!

Åsa Wallgren (Hägersten , 2021-01-14)

#73

Jag vill ha kvar 30km/h-gräns på folkparksvägen i Solberga!

Maria Axelsson (Stockholm , 2021-01-14)

#74

Har bott sedan 1969 i Apelsinlunden/Solberga, tycker dom olyckor och dödsolyckor vi haft genom åren talar starkt för att hastighetsgränsen inte ska överskrida 30 km/h

Janine Karlsson (Stockholm , 2021-01-14)

#76

Värna vår miljö och säkerhet med en fortsatt hastighetsbegränsning, 30 km/h.

Pernilla Falk (Hägersten, 2021-01-14)

#78

Behåll 30 km / h på Folkparksvägen

Lorena Cerda (Stockholm , 2021-01-14)

#86

Inga vägar vid skolor, förskolor och lekparker bör få höjd hastighet!

Moa Andersson (Stockholm , 2021-01-14)

#89

Jag har bott i Solberga i 27 år och tycker det är vansinne att höja hastigheten på Folkparksvägen. Istället borde man hitta sätt att dagens hastighetsgräns, 30 km/h, bättre efterlevs med någon slags farthinder längs Folkparksvägen.

Christian Forsbäck (Hägersten, 2021-01-14)

#90

Som boende i Solberga i 19 år kan jag bars hålla med petitionens beskrivning och argument till att det skulle uppstå en ännu farligare situation om hastighetsgränsen ökas.

Susana Pizarro (Stockholm, 2021-01-14)

#92

Mycket barn rör sig till och från skolor och förskolor längs hela Folkparksvägen, och trots hastighetsbegränsning på 30km/h kör folk ofta över 50km/h, vilket riskerar oskyddade barn.

Mats Gebelius (Hägersten, 2021-01-14)

#103

Jag bor på Folkparksvägen och har 2 barn.
Det är väldigt aggressiv körning där och mycket stressade "företagsbilar" som kör för fort.
Ökas hastigheten så blir det ännu enklare att köra för fort och då ökar skaderisken enormt för den som blir påkörd.

Joakim Lindberg (Hägersten, 2021-01-14)

#104

Jag är mån om allas säkerhet och bilarna borde alltid komma sist i såna frågor.

Franziska Deckert (Tumba, 2021-01-14)

#106

Jag vill ha 30 km på Folkparksvägen.

Jessica Widlund (Stockholm, 2021-01-14)

#110

Jag inte vill att det skall bli 40km/h på folkparksvägen i Solberga Hägersten

Jens Pettersson (Stockholm, 2021-01-14)

#115

Jag bor i Solberga och folk kör som galningar på Folkparksvägen emellanåt trots att det redan nu är 30 hur ska det bli om det blir 40? Då kör dom ju ännu fortare.

Ann-Charlotte Widlund (Solberga, 2021-01-14)

#116

Det är många barn som korsar Folkparksvägen så det borde inte vara någon tvekan att 30 km/h skall kvarstå.

Stella-Marie Edgren (Hägersten, 2021-01-14)

#117

Barn passerar varje dag, utan vuxna många gånger. De flesta kör redan alldeles för fort och olyckorna genom åren är många! Sätt farthinder så de håller 30 istället!!!!

Emelie Lindström (Stockholm , 2021-01-14)

#119

Mina barn är ute och rör sig i området och trafikläget på folkparksvägen är redan ansträngd som den är. Det är många barn som rör sig i området och för deras skull så höj inte hastigheten!!

Sara Loodin (Stockholm, 2021-01-14)

#121

Jag tycker bilarna kör som galningar på Folkparksvägen ! Om ni höjer gränsen , så kommer någon få sätta livet till . Röstar för fortsatt 30 på denna väg .

Lena Laitila (Stockholm , 2021-01-14)

#122

Jag bor i området och ser dagligen exempel på bilar som bryter hastighetsbegränsning som finns idag. Detta i kombination med skymd sikt skapar en otrygg boendemiljö. Med tillåten ökad hastighet kommer snart olyckan vara ett faktum.

Johanna Johansson (HÄGERSTEN, 2021-01-14)

#124

Stäng ner den för obehörig trafik..
Dom kör som vettvillingar på folkparksvägen.
Har varit på väg all bli överkörd många gånger till och med av polisen som inte heller håller hastigheten. Vi vill ha ett säkert Solberga och en säker genomfartstrafik för alla oss boende i Solberga. Ingen rallyväg och ingen genomfartstrafik. Så höj för fann inte fartgränsen.
Det är som sagt var redan livsfarligt att gå utmed denna gata.

Eva Söderström (Stockholm, 2021-01-14)

#126

Jag bor längs Folkparksvägen o ser dagligen hur bilar, bussar o (cyklar) kör fortare än 30 km

Lena Persson (Stockholm, 2021-01-14)

#127

Mina barn ska vara säkra

Sanna BK (Stockholm , 2021-01-14)

#128

Det bor massor av barn här, bland annat mitt barn och det finns flertal skolor/förskolor, helt orimligt att höja gränsen! Det springer mycket rådjur över vägen

Ronja Widlund (Stockholm , 2021-01-14)

#133

Behåll 30 på hela Folkparksvägen

Björn Karlsson (Hägersten , 2021-01-14)

#135

Det är vansinne att öka hastigheten på Folkparksvägen, istället borde man införa trafikgupp. Det är massor av barn och människor som rör sig längs och korsar Folkparksvägen för att ta sig till skola, arbete, förskola och idrottsplatsen. Att höja hastigheten kommer dessutom göra det livsfarligt att använda cykelbanorna som bitvis går ner ut på vägen

Jen Edgren (Stockholm Hägersten , 2021-01-14)

#145

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-01-14)

#148

Cyklister tvingas flera gånger styra ner i vägbanan när cykelbanan tar slut, samt också korsa vägbanan när cykelbanan byter sida. Att höja hastighetsgränsen med denna utformning känns inte genomtänkt.

Henrik Grimler (Hägersten, 2021-01-14)

#153

Jag har personligen blivit vittne till en smitningsolycka där en mamma med barnvagn blev påkörda precis utanför förskolan Citrusgården. Att höja hastighetsgränsen på Folkparksvägen är djupt oansvarigt och kommer att leda till att fler barn kommer att hamna i allvarliga trafikolyckor i Stockholms stad. Detta är under inga omständigheter ok.

Tomas Agenberg (Stockholm, 2021-01-14)

#157

En bilist Ska inte ha bråttom så 10 km/h mer eller mindre på den sträckan gör inte så stor skillnad för de som kör men när olyckan är framme, vare sig det är personer eller andra fordon inblandade, så gör 10km/h stor skillnad på skadorna.

Gordana Kiriakidou (Älvsjö, 2021-01-15)

#158

Vi behöver ta hänsyn till miljön och boende i området.

Rana Kasto (Stockholm , 2021-01-15)

#159

Folkparksvägen är farlig redan som det är nu; det är cyklar, mopeder, barn, pensionärer, rådjur m m som rör sig här i området. Jag har bott här 13 år och ser hur trafiksituationen blir sämre, det finns INGET som motiverar en höjning. Detta har dessutom redan behandlats av lokalpolitiker; följ det beslutet och kör inte över oss som bor här!

Auro Ricking (Solberga, 2021-01-15)

#160

Folk kör ju redan som dårar

Jan Jonasson (Stockholm, 2021-01-15)

#164

Det finns många förskolor och skolor längst denna väg, vilket betyder att det är många barn som rör sig runt vägen.

Helen Dahlén (Stockholm, 2021-01-16)

#172

Vi måste värna om det finast vi har: BARNEN!!!
Att öka en hastighetsgräns är lika med att olyckorna ökar.

Agneta Dynesius (Stockholm , 2021-01-17)

#174

Behåll 30 hastighet på Folkparksvägen

Annicka Viola Paulina Nyrén (Hägersten , 2021-01-17)

#175

Är rädd om mina barnbarn och barnbarnsbarn 💕

Karin Antonsson (Enskede, 2021-01-17)

#176

Nej till förändrade hastigheter på Folkparksvägen

Oscar Dynesius (Hägersten, 2021-01-17)

#178

Jag bor i området!

Lars Antman (Stockholm , 2021-01-17)

#179

30 betyder att folk slarvar så det blir gärna 40. 40 så slarvar folk o kör 50...

Anders Berg (Älvsjö, 2021-01-17)

#181

30 km borde gälla hela vägen. Konstigt att hastigheten övergår till 50 km i kurvor.

Marie Persson (Solberga, Hägersten, Stockholm , 2021-01-18)

#183

Min barn är ett av många många andra barn som korsar Folkparksvägen varje dag på väg till och från skolan. En höjning av hastighetsgränsen skulle innebära en stark ökning av risken för olyckor på denna lilla väg. Den smala Folkparksvägen, med sina många parkerade bilar, kurvor och övergångsställen, är inte byggd för trafik med högre hastighet än 30 km/t. Att höja gränsen är att ge klartecken för fler olyckor och dödsolyckor i trafiken.

Moa Danielsson Grimstad (Hägersten , 2021-01-19)

#184

Vi bor vid Folkparksvägen

Ulf Lundin ( Stockholm, 2021-01-19)