Rädda de estetiska lärarutbildningarna!

Kommentarer

#807

Musiken och de estetiska ämnena är mycket viktiga! Jag har själv gått på Piteå musikhögskola och var en fantastiskt bra utbildning!

Ulrica Rislund (Falköping, 2020-12-12)

#809

Jag anser att musik är ett viktigt ämne på grundskolan och att det därför behövs utbildade, behöriga lärare i ämnet! Om de estetiska ämnena ej finns kvar på grundskolan kommer
skolvardagen bli väldigt jobbig för många elever och väldigt enahanda för alla.

Jonas Pettersson (Mariefred, 2020-12-12)

#816

Jag har gått musiklärarutbildningen i Piteå och är nöjd med mina år där. Utbildningen måste få vara kvar!

Maria Georgsson (Krylbo, 2020-12-12)

#826

En kompetent lärarutbildning i musik behövs!

Daniel Lind (Umeå, 2020-12-12)

#828

Kulturen är allt!

Emilio Rojas Paz (Malmö , 2020-12-12)

#850

Utbildade lärare inom konstnärliga ämnen är livsviktigt. Hur kan man ens se detta som en lösning på något? Att lägga ner utbildning är att på sikt döda konsten.

Sandra Wettergren (Arvika , 2020-12-12)

#854

Kulturskolan har spelat livsavgörande roll för mina egna barn! Som pedagog sedan snart 40 år vet jag - genom beprövad erfarenhet och aktuell forskning - vikten av att utveckla båda hjärnhalvorna, involvera samtliga sinnen och sist men inte minst, vikten av att få utveckla den estetiska lusten o kompetensen!

Monica Olsson (Vimmerby , 2020-12-12)

#855

Jag arbetar på kulturskola och estetgymnasium sedan 28 år och har genom åren sett hur kulturen värderas lägre och lägre, vilket gör att barnen utvecklas mindre som individer. Det är viktigt att få med sig en rik kultur genom uppväxten, så får vi mer förståelse för vår medmänniska och utvecklastillsammans i ett rikare samhälle.

Pernilla Bogö Bryntesson (Bengtsfors, 2020-12-12)

#862

Utan musik och konst stannar Sverige och Världen!

Raimo Pajunen (Västerås, 2020-12-12)

#866

Känner igen det här från när de la ned de estetiska utbildningarna på den välrenommerade folkhögskolan Wik!
Man blir arg varje gång, politiker - nu har chans att TÄNKA OM denna gång!

Kristina Nordell (Stockholm, 2020-12-12)

#867

Musikundervisning är en otroligt viktigt del av skolans utbud! Som tjänstgörande musiklärare vet jag hur viktig den korta stunden per vecka musiken utgör för många barn och ungdomar. Mitt gamla lärosäte Piteå fick mig att växa som person och pedagog! Ge fler chansen att göra detsamma.

Nina Naalisvaara (Bålsta, 2020-12-12)

#869

Alla barn i Sverige ska ha rätt att få bra musikundervisning. Musik är lika viktigt som alla andra ämnen i skolan och utbildade pedagoger behövs!

Elin Lindfors (Stockholm, 2020-12-12)

#872

Musik och kultur måste uppmuntras! Musikhögskolan i Piteå har ett erkänt mycket gott rykte vida kring!

Yvonne Eriksson (Uppsala , 2020-12-12)

#874

Viktigt att eleverna får använda båda hjärnhalvorna. Utvecklar självkänslan.

Maj-Britt Lind (Stockholm, 2020-12-12)

#892

Institutioner som Mhsk i Piteå bör finnas kvar. De möjligheter en musikstuderande har och får på en mindre ort (än tex sthlm och Gbg) är ovärderliga när det gäller tex eget musicerande vid lärarutbildningen

Jonas Sjöblom (Stockholm, 2020-12-12)

#893

Det går fort att lägga ner men tar lång tid att bygga upp. Vi vet mycket om musikens betydelse för hjärnans utveckling, och en nedläggning av utbildningen skulle drabba barnen, som är det viktigaste vi har.

Iwa Sörenson von Gertten (Stockholm, 2020-12-12)

#900

Vikten av kompetenta utbildade lärare inom dom estetiska ämnena är oerhört angeläget
. Detta speciellt nu när hela världen har drabbats av pandemin och då är kulturen viktigare än någonsin.

Kjell-Åke Åsberg (Knivsta , 2020-12-12)

#902

Självklart måste barn ha duktiga och utbildade lärare. Så gäller även för de estetiska ämnena. Det är framför allt de estetiska ämnena som stimulerar oss till kreativitet och innovation, något som kommer vara hårdvaluta i framtiden. Frågan om barns rätt till estetisk utbildning handlar också om att ge dessa små redskap för att bli hela människor. Jag som inte bor i Sverige vet att Svenska (framför allt) män i företagsledningar skämmer ut sig på grund av deras bristande kompetens inom konst och kultur. Sverige borde kunna bättre än så.

Pia Wergius (Amsterdam, 2020-12-12)

#903

... pga kultur är livsnödvändig!

Katharina Johansson (Piteå , 2020-12-12)

#909

Jag anser att musik är helande och något som alla behöver i ditt liv.

Jonas Persson (Västerås , 2020-12-12)

#924

Jag som arbetar med barn och musik kan från verkligheten vittna om hur viktigt det är för en människas utveckling att få vara kreativ och musik. Viktigt!!!

Linnea Tibell (Visby, 2020-12-12)

#927

Estetiska ämnen ger elever välmående och emotionell förankring i livet.

Elisabeth Jonsson (Stockholm , 2020-12-12)

#929

Det räcker nu vad gäller nedmontering av förutsättningarna för de estetiska ämnena i skolan! Ett brett och djupt kunnande i utövandet av estetiska ämnen måste stärkas hos blivande lärare och är viktigt för att attrahera unga att välja den studievägen.

Stina Westerlund (Umeå, 2020-12-12)

#931

Min anknytning till Piteå och många decenniers erfarenhet av den höga nivån på musiker från utbildning i Piteå/Norrbotten och musiklivet där.

Ulrika Flodberg (Lidingö, 2020-12-12)

#940

Kulturen har varit en ekonomipolitiskt nedprioriterad fråga under många år. För varje år som går sjunker kompetensen, vilket är märkbart både på kulturskolor, estetprogram och högskolor/universitet. Sverige har länge stoltserat med att vara en stor musikexport på den globala marknaden. Om vi vill fortsätta hålla den svenska musikexporten vid liv så krävs det att vi vidtar åtgärder, och det är nu! Vi behöver kompetenta lärare som kan undervisa i de estetiska ämnena, om inte annat för att bidra till att barn får en meningsfull vardag. Musik och andra konstformer kan också bidra till: Sociala sammanhang; Ett identitetsskapande; Språkutveckling; Integration; Livsglädje och mervärde; Jobb; Ett kreativt tänkande; Forskning; Förebyggande för psykisk ohälsa; Och mycket mer...

Därför skriver jag under.

Emma Lindström (Orsa, 2020-12-12)

#943

Det är jätteviktigt med utbildning av nya lärare, för att kulturen ska kunna fortleva. Inte minst i dessa tider...

Robert Degerfalk (SORSELE, 2020-12-12)

#946

Nedläggningen av ämneslärarprogrammet i musik är förödande för Campus Piteå och dess fortsatta relevans för regionen!

Hans Jonsäll (Piteå, 2020-12-12)

#948

Musikutbildningarna är enormt viktiga för Norrbottens musikkultur. Det är skamligt att lägga ner något som är så viktigt.

Sofie Andersson (Piteå, 2020-12-12)

#955

Ett samhälle som inte vårdar kulturen går under...

Håkan Jonsson (Fröjel , 2020-12-12)

#959

Det är så viktigt med utbildade lärare. Det ger trygghet och stabilitet.

Christina DIdriksson (Umeå, 2020-12-12)

#963

Kultur är det som gör oss till människor!

Teres Danneby (Sala, 2020-12-12)

#969

Det är av otrolig vikt att norrbotten har en utbildning som musiklärarutbildningen i piteå. Det drar folk från landets alla hörn och ger en tillväxt till Norrbotten så många väljer att stanna kvar efter utbildningen på grund av jobbmöjligheter eller kanske att man hittat kärleken! Låt utbildningen vara kvar och låt Norrbotten frodas!

Emma Westbom (Gårdskär, 2020-12-12)

#974

Jag skriver under på grund av att utöva vår kreativa förmåga är en del av den vi är. Och att få chans och övning i att uttrycka det borde vara en mänsklig rättighet!

Therése Lekander (Brännö, 2020-12-12)

#984

Det är viktigt med olika former av kultur i samhället. Utan det lever vi fullt sterilt. Det är därför viktigt att jobb och utbildningar som dessa finns kvar

Daniel Fröjd Wasberg (Piteå, 2020-12-12)

#985

Det behövs estetiska ämnen i skolan och då ska det vara kvalitativa, högutbilfade lärare ! Precis lika viktigt i alla ämnen. Barnen har rätt att träffa utbildsde kulturbärare , det är att lära för livet. Ett kulturellt inttesse beeikar hela ens livsresa.

Susan Alm (Stockholm, 2020-12-12)