Rädda de estetiska lärarutbildningarna!

Kommentarer

#606

Elever lär med alla 100 sinnen. Skolan berövar dem ofta 99. Teoretiska ämnen blir lättare att lära om man får jobba med andra hjärnhalvan på andra praktiskestetiska lektioner.

Lotta Gedik-Cederberg (Malmö , 2020-12-12)

#610

Lärare i TM-slöjd, införstådd i vikten av praktiskestetiska ämnen för kunskapsutveckling och livet.

Birgitta Falk Hansson (Älvsö, 2020-12-12)

#612

Estetiska ämneslärarutbildning ska finnas i hela landet!

Lars Andersson (Malmö, 2020-12-12)

#615

Idioti att lägga ner!
Vad är vi utan kultur??

Catrin Flink (Limhamn, 2020-12-12)

#622

Vi behöver esteiska ämnen i skolan för att ge utrymme för allas inriktningar och intressen för att fånga upp våra ungdomar i deras svåraste tid 🤔

carina Hansson (Boden, 2020-12-12)

#623

Låt utbildningarna vara kvar! Jag har själv utbildat mig i Piteå och vet vad dessa utbildningar ger och hur viktiga de är för kulturen i hela Norrland.

Lis-Beth Öberg (Bygdeå, 2020-12-12)

#624

Läser till förskollärare och haft estetiska kurser. Estetiken är ett måste i barns utveckling och lärande! Beröva in barn på deras olika uttryckssätt och möjlighet till att utvecklas både inom ämneskunskaper men även sig själv som människa.

Lovisa Bech (Växjö , 2020-12-12)

#629

Jag gått på denna skola. Otrolig utbildning vars like man annars måste åka till Sthlm för att få. Kan inte lägga ner den enda musikhögskolan i Norrland!

William Selberg (Umeå , 2020-12-12)

#632

Jag skriver under efter att ha jobbat många år som musik- och mattelärare.
Gick min musikutbildning i just Piteå och kan bara konstatera att det är stor skillnad att behärska musikämnet när man undervisar. Det ger eleverna en bättre utbildning och germärarna möjlighet att möta eleverna där de befinner sig.

Ett katastrofalt förslag helt enkelt!!!

Mia Pettersson (Linköping, 2020-12-12)

#644

Tänk lite långsiktigt för en gångs skull! Vad får detta för konsekvenser för barns rätt till kultur. Barnkonventionen = lag

Malin Algesten (Nyköping, 2020-12-12)

#647

Jag anser att musik och konst är viktigare än någonsin i tider som denna, vi behöver utbildade musiklärare och musiker i samhället.

Filip Stojanov (Stockholm, 2020-12-12)

#657

Detta är helt galet!

Maria-Therese von Tell (Stockholm, 2020-12-12)

#662

Jag har själv gått på Musikhögskolan i Piteå och det var en mycket bra utbildning.

Jennica Andersen (Kalmar, 2020-12-12)

#668

Jag skriver under denna namninsamling pga att jag ser ett mycket stort behov av välutbildade musiklärare inom en 5 års period. Vi har många väntade pensionsavgångar t ex.

Anders Pääjärvi (Luleå , 2020-12-12)

#672

Är själv musiklärare och arbetar på kulturskola och grundskola. Upplever att kultur och estetik får mindre och mindre plats i barn och ungas utbildning! Vi ska inte lägga ner lärarutbildningar i dessa skrå, vi borde satsa istället!

AnnaKarin Bjärnklint (Halmstad , 2020-12-12)

#680

Estetiska ämnen är oerhört viktiga för hjärnans utveckling!!Kopmetent personal nödvändigt om inte Sverige ska hamna mer i bakvattnet...

Katarina Landerstedt (Göteborg, 2020-12-12)

#681

Sverige behöver en musiklärarutbildningen i Norrbotten och Norrbotten behöver definitivt en levande musikhögskola.

Håkan Ekman (Stockholm, 2020-12-12)

#683

Vi behöver en kvalitativt hög musiklärarutbildning i Norrbotten för att möta den efterfrågan som finns och som i ännu högre grad kommer att finnas framöver

Börje Andersson (Vidsel, 2020-12-12)

#684

Vi behöver fler behövare lärare i estetiska ämnen.

Jan-Erik Ekegren (Uddevalla, 2020-12-12)

#685

Jag tycker det är riktigt trist att de väljer att lägga ner utbildningen istället för att utveckla den. Jag studerar andra året på musiklärarprogrammet i Piteå och det känns smått omotiverande när utbildningen ”inte är bra nog” och att de inte väljer att satsa på det.

Alexander Forsström (Piteå, 2020-12-12)

#690

Bedrövligt att centralisera utbildningarna! Självklart behövs möjligheter för jobb och utbildning i hela riket, vi behöver mångfald och representation för sund utveckling av samhället!!

Katrina Hedén (Upplands Väsby, 2020-12-12)

#696

Tycker det är viktigt med en levande skola.

Urban Vikström (Piteå, 2020-12-12)

#703

Det är avgörande för regionen med en utbildning i tynande bristyrke

Niclas Blixt (Stockholm , 2020-12-12)

#704

Vi behöver duktiga pedagoger i musikämnet ute i skolorna. Den utbildningen finns vid LTU och Musikhögskolan i Piteå. Det vore mycket olyckligt att riva den kompetens som finns uppbyggd där!

Helena Björeman (Kimstad , 2020-12-12)

#705

Det viktiga med estetiska uttryck!

Maria Edin (Märsta , 2020-12-12)

#708

Alla barn har rätt till kompetenta pedagoger i musik. Ämneslärarutbildningen i musik vid Luleå tekniska universitet har alltid hållit en mycket hög kvalité. Det är redan idag brist på legitimerade musiklärare. En nedläggning skulle ytterligare förvärra det faktum att långt ifrån alla barn får möta en legitimerad musiklärare. Förutom utbildningen i Luleå finns ämneslärarutbildningar i musik i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad och Örebro. Sett ur ett geografiskt perspektiv skulle en nedläggning av musiklärarutbildningen vid Luleå universitet vara förödande.

Heléne Grönqvist Stenbäck (Falun, 2020-12-12)

#717

För att detta inte for hända! Estetiska uttryck gör oss människor levande och får samhället till att blomstra!

Anna Nilsson (Jönköping, 2020-12-12)

#718

musik är de bästa som finns. Dans behövs man dansar till musik så dom två går hand i hand

Simon Lundin (Piteå , 2020-12-12)

#719

I en alltför ”speedad” värld, behövs ämnen där barn kan använda sin fantasi och kreativitet för att hitta fokus i tillvaron.

Patrik Ahlberg (Uppsala, 2020-12-12)

#721

Vansinne att inte satsa på de estetiska ämnena, som gör ALLT bättre!

Maria Löfberg (Glommen, 2020-12-12)

#722

Jag skriver under då jag både gått utbildningen själv samt är universitetslektor på skolan och genom den rollen fått insikt i på vilket tvivelaktigt sätt nedläggningen har skett.

David Myhr (Stockholm, 2020-12-12)

#725

Kultur behövs ÖVERALLT. Och det måste finnas möjlighet att utbilda sig inom kultur även i norra Sverige. Kanske till och med särskilt i norra Sverige, där kulturutbudet är glesare eftersom befolkningen är glesare.

Alva Fährlin (Uppsala, 2020-12-12)

#730

Jag skriver på för att jag tycker att det behövs högkvalitativa utbildningar till lärare i estetiska ämnen i hela landet. Jag har själv studerat till musiklärare i Piteå. Mycket trevlig skola!

Maja Lundbeck (Växjö , 2020-12-12)

#740

Musik och konst är oerhört viktigt för att orka med resten av livet. Det är både en säkerhetsventil för utövarna och en upplevelse för publiken. Svensk musik är DESSUTOM en stor exportvara. Detta kräver utbildning.

Henrik Bladh (Västerås, 2020-12-12)

#747

Min syster & även min dotter har gått estet musik på olika orter. Underbara utbildningar som skapat väldigt starka, modiga, välutbildade vuxna som vågar ta för sig av livet! Estet är en av få linjer där Alla kan känna att de får ta plats & duger som de är.

Ida Persson (Tyringe, 2020-12-12)

#751

Så trött på att politiken inte förstår vikten av kultur. Kulturen är historiebärare!! I

Monica Hedquist (Piteå , 2020-12-12)

#755

Har själv utbildning som musiklärare och annat ämne och har jobbat som det en stor del av min karriär. Sedan som rektor har det sedan blivit svårare och svårare att kunna anställa behörig personal i musik. Sveriges elever behöver behöriga musiklärare. Läggs musikutbildningen i Piteå ner blir situationen ytterligare försämrad, troligen särskilt mycket i norra Sverige.
Lägg inte ner utbildningen , det vore ett stort misstag och ett svek mot våra elever i skolorna och ämnets fortlevnad i skolorna.

Klas-Göran Stridh (Umeå, 2020-12-12)

#761

Musiken är en viktig demokratisk rättighet för alls Sveriges medborgare.

Svetlan Råket (Västerås, 2020-12-12)

#762

Jag är musiklärare och ser redan idag en brist på utbildade kollegor. Det är en negativ trend att allt mindre satsa på musik inom skolornas värld.

Janine Hardt (Laholm, 2020-12-12)

#771

Jag anser att det är livsviktigt med bra Estetiska lärare som förstår vikten av barns/ungdomars behov och utveckling.

Kjell-Erik Eriksson (Frösön, 2020-12-12)

#773

Har själv går på musikhögskolan i Piteå och det är en fantastisk utbildning som behövs hör uppe .

Petra Öström (Piteå, 2020-12-12)

#775

Skapande är viktig del i människans utveckling 💖

Aili Nilsson (Boden, 2020-12-12)

#786

Vi måste ha väl utbildade musiklärare i skolan för att visa eleverna hög kvalitet i ämnet även i framtiden.

Torbjörn Möller (Linköping , 2020-12-12)

#787

Det är viktigt att det utbildas lärare i estetiska ämnen.

Mats Genell (Ransäter , 2020-12-12)

#789

En musiklärarutbildning i norr är väldigt viktigt! Utbildade musiklärare är värdefullt i skolan!!!

Anna-Lena Lund (Skellefteå, 2020-12-12)

#791

Det behövs verkligen nyutbildade kulturarbetare

Stefan Klinth (Örnsköldsvik , 2020-12-12)

#792

Oerhört viktig utbildning! Lägg inte ner

Annika Lillsebbas (Skellefteå , 2020-12-12)

#793

Jag är själv lärare i estetiska ämnen och vet hur mycket detta behövs

Emelie Königsson (Umeå, 2020-12-12)

#795

Jag vill behålla dessa utbildningar, har själv gått och det har varit otroligt viktigt för hela min självbild. Det känns som ett otroligt viktigt bevarande för kommande generationers utövande av estetiska konstformer.

Josefine Carlsson (Uppsala, 2020-12-12)

#799

Dels går jag själv på en estetisk lärarlinje samt att kan jag hjälpa till att få dessa linjer att fortsätta så är min underskrift en självklar het.
Tar vi bort estetiska ämnen och utbildade pedagoger i ämnena gör vi alla kommande generationer en stor otjänst.

Maya Örnberg Pettersson (Piteå, 2020-12-12)