Rädda hägg- syren och valnötsträd i Gröndal

Kommentarer

#601

Ogenomtänkt förslag

Pernilla Ståhl (Stockholm, 2021-01-26)

#609

Det absolut inte finns ett behov av att kapa dem. De är dem som gör våren och sommaren i Gröndal till grön och somrig. Den trotoaren är den bredaste i Gröndal. Kolla ist upp resten av Elenaberg och ge er på att vidga dessa. Behåll Gröndal grön, säger jag. Låt träden vara, stör ingen.

Milena Milosevic (Stockholm, 2021-01-27)

#623

Det är oerhört vackra träd som piffar upp den oerhört tråkiga vägen plus att den symboliserar romantik och vi behöver nåt att dofta på alla som har lukten kvar.

Marian Lindén (Stockholm, 2021-01-27)

#628

Orimligt och helt ologiskt beslut fattat av människor. Bör rivas upp av människor.

Kicki Skog (Stockholm , 2021-01-27)

#634

Vi vill behålla det fina koloniområdet orört. Om det ska inkräktas på något så inkräkta på bilvägen. Trottoaren är bred ich det finns plats för både gående och cyklister. Vi som bor här i Gröndal gör det för att vi gillar området med sin unika bebyggelse och grönska och sitt djurliv. Det har byggts väldigt mycket här i flera år. Ta inte bort det sista av det som gör Gröndal så unikt och trevligt att bo i. Det räcker nu!

Agneta Nilsson (Gröndal, Stockholm, 2021-01-27)

#639

Detta är nära mitt barn förskola och vi brukar ofta njuta av träden och buskarna på denna sträckan när vi går till och från förskolan

Norea Wahlbeck (Stockholm, 2021-01-27)

#640

Inte såga ner fler träd på Lövholmsvägen, cykelbanan kan samsas med gångbanan!

Iréne Samuelsson (Stockholm , 2021-01-27)

#644

Håller med. Vi behöver mer matur i staden. Inte mindre.

Pär Lindhe (Stockholm , 2021-01-27)

#645

Stockholm stad verkar sakna kunskap om träds betydelse i stadsmiljö. Det kan inte finnas någon annan förklaring till att man inte missar ett tillfälle att fälla träd i Gröndal vilka har blivit ganska många de senaste åren.

Per Lesse (Stockholm, 2021-01-27)

#647

Det är vansinne!

Mikaela Nordansjö (Stockholm , 2021-01-27)

#659

Träden behövs!

Monica Åhlén (Karlstad, 2021-01-27)

#661

Är på besök i Gröndal ibland och det är så vacker miljö, om det kommer tas ner kommer det ta bort en stor del av charmen!!

Sofia Eliasson (Borås, 2021-01-27)

#662

Våra grönområden i närförorterna är viktiga. Och speciellt i historiskt kulturella områden.

Karin Paulsson Frank (Årsta, 2021-01-27)

#677

Träd är viktiga för naturen!

Maria Kallberg Khanahmadi (Hudiksvall, 2021-01-28)

#679

Det räcker nu!

Helene Svensson-Öst (Stockholm, 2021-01-29)

#681

Den är tillräckligt bred. Märk upp vad som är gång- och vad som är cykelväg så blir det lättare för ”folk” att hålla sig på sin kant.

Frida Andersson (Stockholm , 2021-01-29)

#701

Breddningen av cykelbanan är inte relevant

Lena Forsberg (Stockholm, 2021-02-02)

#702

Det skövlas hassel, fläder, fågelbär i hela söderort. Trygghet och tillgänglighet går iaf före den biologiska mångfalden. Någon som minns Stockholms gröna kilar?

Bert Wassberg (Stockholm , 2021-02-02)

#708

Jag vill att ni låter de fina buskarna och träden vsra kvar!!@

Tersia Edvardsson (Stockholm, 2021-02-03)

#714

Jag bor i Gröndal och vill fortsatt ha just grönska här. Det går inte att ersätta stora vackra träd och de betyder mycket för både människor och djur och klimat.

Marie-Anne Knutas (Stockholm , 2021-02-04)

#717

Jag bor i Gröndal och vill lämna denna vackra plats orörd.

Pernilla Sahlin (Stockholm, 2021-02-04)

#721

Vill behålla häck och syrén!!

Roald Nordeman (Stockholm, 2021-02-06)

#725

Träden grönskan är livsnödvändigt. Liksom skönhet och levande träd

Karin Norrby (Stockholm , 2021-02-07)

#729

Som cyklist älskar jag breda cykelbanor men denna sträcka är redan en av de bredaste i hela Gröndal.

Erik Appelqvist (Stockholm, 2021-02-15)

#732

Jag vill ha träden kvar

Anette Axelsson (Stockholm , 2021-02-16)

#739

Enhetsmått= en hets mått
Alla vi i folkgruppen "vi som tycker att bin ska kunna leva och verka även i Gröndal" bör protestera

Michael Eyre (Liljeholmen, 2021-02-24)

#752

Jag instämmer i allt som står i motiveringen av namninsamlingen! Att hugga ner går fort, att växa upp kräver lång, lång tid.

Anna Porsmyr (Stockholm, 2021-04-17)

#756

En av mina promenadvägar. Önskar träden kvar

Margareta Vesterlund (Stockholm, 2021-04-20)

#770

Den gröna miljön måste bevaras. Särskilt som det inte finns något behov av större väg.

Therese Öreteg (Farsta, 2021-11-09)

#771

Bevara träden! Det finns andra cykelstråk som är mycket mer trafikerade och mycket, mycket smalare. Detta är tokigt!

Ida Couchér (Stockholm , 2021-11-09)

#775

Träden är vackra och berikar miljön för alla där det redan är en bred cykelbana.

Eva Jansson (Katrineholm, 2021-11-09)

#787

Om en noggrannare analys skulle gjorts skulle detta storskaliga tänk kunnas ersättas av ett mindre ingrepp i den unika miljön vid Fågelsången.
sträckan mellan gång/cykelbana och plank skulle kunna nyttjas bättre och vara betydligt billigare och detta storskaliga ingrepp kunna undvikas.
Varje träd som fälls i Stockholm är ett stort misslyckande och vittnar om stor okunskap gällande hållbart miljötänkande.
Gör om gör rätt.

Catharina Högstedt (Stockholm , 2021-11-11)

#789

Hmm, biologisk mångfald eller bredare cykelbana? Större grönområde eller bredare cykelbana? Hundraåriga träd eller bredare cykelbana? Blir helt vansinnig på att man ens ska behöva diskutera sånt här på 2020-talet… Cykelbanan är bred nog (använder den dagligen). Hade den inte vart det hade det vart helt ok för mig att cykla lite försiktigare i hundra meter till förmån för ett vackrare och hållbarare bostadsområde.

Hanna Ruijsenaars (Stockholm, 2021-11-11)

#795

Tycker inte att cykelbanan behöver breddas och det vore otroligt dåligt om man hugger ner träd och buskar för att göra om något som fungerar. Det är en vacker gammal kulturmiljö med gammal växtlighet. Lägg pengar på något annat!

Emelie Westergren (Stockholm , 2021-11-14)

#797

Exploateringen saknar syfte och jag vill bevara grönska i Gröndal

Axel Enquist (Stockholm, 2022-11-03)

#798

Jag bor i Gröndal och vill att Gröndal ska fortsätta vara grönt. Jag är själv cyklist men ser inte värdet i att hugga ner träd och buskar på detta ställe.

L**** E******** J******** (Stockholm , 2022-11-03)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...