Rädda hägg- syren och valnötsträd i Gröndal

Kommentarer

#201

Jag blir rädd över hur naturen naggas i kanten i Gröndal/Liljeholmen. Bor i området och behöver mer grönt omkring mig inte mindre. Vi ska leva och andas.

Annika Enlund (Stockholm, 2020-11-23)

#203

..det är en fantastisk kulturmiljö från 1700-talet som förvanskas! Den borde istället skyddads och Stockholms kommun borde skämmas att de inte värnar mer om dessa unika miljöer!!
Med vänlig hälsning, Tove

Tove Forsblom (STHLM, 2020-11-23)

#204

Jag anser att den vackra 1700-talsmiljö i Fågelsångens koloniområde är väl värd att bevara. De höga träden utgör ett fint skydd och förskönar utsikten för boende I grannskapet. Dessutom kan jag inte se att det finns något behov av breddning av cykelbana/trottoar. Förekommer ingen nämnvärd trängsel. Då är trängseln betydligt större över Liljeholms-och Västerbron t ex.

Ann-Mari Forsblom (Stockholm, 2020-11-23)

#208

Vill ha kvar träden, Staden har redan fällt tillräckligt bredvid Sannadalsparken

Ulrika Hessling Sjöström (Stockholm, 2020-11-23)

#213

Gamla fina träd behöver inte tas bort. Räcker att bredda vägen ändå.

Lena Stahre-liljeberg (Stockholm, 2020-11-23)

#214

Det finns inget behov av att bredda den aktuella sträckan. Träden är viktigare, och andra cykelvägar är mer angelägna att åtgärda.

Mikael Norrgård (Stockholm, 2020-11-23)

#216

Älskar träden! De betyder mycket för oss boende.

Eva Rosshagen (Stockholm, 2020-11-23)

#218

Jag vill att den gröna oasen ska vara kvar. Rekreation, näring för humlor och bin, en skön grönska för alla boende och förbipasserande.

Grazyna Lövblad (Stockholm, 2020-11-23)

#226

Trottoaren är bred nog idag. Vi behöver varje träd som finns.

Anders Nylander (Stockholm, 2020-11-23)

#229

Alla skäl som listas ovan. Ta av bilvägen istället om det måste breddas, det behövs ändå göras fartbegränsande åtgärder där eftersom alla bilister kör över hastighetsgränsen på 30km/h eller gör hela den sidan till cykelbana. Då kan andra sidan vara gångväg, och om man sätter ett övergångsställe i höjd med förskolans parkering/ingång, med farthinder framför så kommer man att ha slagit två flugor i en smäll. Otroligt mkt mer kostnadseffektivt också!

Susanna Honnér Regnstrand (Stockholm , 2020-11-23)

#230

gröndal är ett av Sthlm unika områden, så nära innerstan men en helt egen värld. värdefull i generationer framåt, behåll det vackra, det kommer öna sig mer än ngt annat.

Pia Constenius (Stockholm, 2020-11-23)

#235

Jag tycker att träd, buskar och staket ska vara kvar. Trottoaren ser ut att vara tillräckligt bred (gångtrafikanter skulle kunna omdirigeras till andra sidan av vägen den korta biten) så det känns väldigt onödigt och slösaktigt att göra den ännu bredare.

Eva Sjöblom (Stockholm, 2020-11-23)

#239

Jag håller helt och hållet med Birgittas upprop och undrar varför man skall bredda den bredaste cykelbanan i Gröndal.
Alla som cyklar i Gröndal vet att det finns ganska många cykelbanepassager som skulle behöva åtgärdas men just denna sträcka är inte en av dem.
Erik Appelqvist.

Erik Appelqvist (Stockholm, 2020-11-23)

#244

Jag bor i Gröndal och värnar grönskan

Love Nordenmark (Sthlm, 2020-11-23)

#245

Jag bor mitt emot Fågelsången och tycker att det är så synd att alla de fins träden ska bort. Det kommer att dröja evigheter innan en sådan här grönska kan komma igen. Cykelvägen är bred jämfört med många andra cykelvägar. Jämför cykelvägen runt Trekanten, över Liljehomsbron m.m Att förstöra naturen för en sådan kort sträcka är skandal. Prioritera istället en säkrare miljö på Lövholmsvägen genom att öka antalet övergångsställen och införa sätt att gå ner hastigheten på. Att förstöra miljö och resurser (pengar) för en sådan här kort sträcka är oförståeligt.

Jenny Björk (Stockholm, 2020-11-23)

#254

Viva naturen!

Eva Lundberg (Stockholm , 2020-11-23)

#257

Miljön och människors trivsel är så viktig i en stad där så mycket redan förfulats,!!!

Gerhard Bornetoft (Stockholm, 2020-11-23)

#262

Jag tror att man kan göra en lösning för cykelbanan utan att ta ner vuxna träd i onödan.

IngaLill Eriksson (Stockholm , 2020-11-23)

#266

Jag instämmer till fullo med det som står i uppropet. Vad annat finns att säga?

Gunnel Nornholm (Stockholm, 2020-11-23)

#269

Att en redan bred cykelbana måste breddas ytterligare för snabbcykling och då prioritera bort träd, varav en del tar ca 30-40 år att växa till befintlig storlek, valnötsträd som är ovanligt i våra trakter, djur och insektsliv samt gammal kulturmiljö är dålig stadsplanering.

Christina Wendler (Hägesten, 2020-11-23)

#278

Träden är ett viktigt och levande inslag i miljön i Gröndal.

Madi Gray (Stockholm , 2020-11-24)

#281

Bevara de få träd vi har. Asfalten/gångbanan är tillräckligt bred som den är

Marcus Henriksson (Stockholm , 2020-11-24)

#285

Jag har cyklat i Stockholm i 40 år. I regel till och från arbete mars-november. Fullkomligt vansinnigt att bredda denna redan breda del i Gröndal på bekostnad av vackra träd och trädgårdar. Som cyklist kan jag säga att det finns betydligt viktigare cykelbanor.

Eva Ohrelius Lindberg (Stockholm, 2020-11-24)

#288

Jag är boende i föreningen på andra sidan Lövholmsvägen. Vi förstår inte varför man måste bredda cykelbanan. Den är redan tillräckligt bred. Vägen håller samma bred som vägen längs med Trekanten där både cyklister och fotgängare får plats.

Thomas Käll (Stockholm, 2020-11-24)

#290

Cykelbanan är redan tillräckligt bred - många andra cykelbanor i Gröndal skulle behöva bli bredare!

Charlotte Bredberg (Stockholm , 2020-11-24)

#293

Stoppa vandaliseringen!

Veronica Tjerned (Stockholm, 2020-11-24)

#296

Bevara den unika och vackra miljön vid fågelsången.

Maria Edlund (Gröndal, 2020-11-24)

#299

Jag anser det viktigt att bevara de få naturmiljöer som har haft möjlighet att under årtionden växa upp och ge glädje, näring och skönhet för alla som passerar. Natur och växtlighet är bra för vårt välmående. Det är inte försvarbart att ta bort. Andra alternativ måste beaktas!

Susanna Bävertoft (Stockholm , 2020-11-24)

#303

Naturen måste bevaras i stadsmiljö.

Madelen Sjöberg (Gröndal, 2020-11-24)

#310

När man sköter om en stad får man inte vara enbart fyrkantigt byråkratisk, man måste löpande bedöma rimligheten i varje beslut och åtgärd.

Kjell Nord (Stockholm, 2020-11-24)

#320

Beslutet är på gränsen till rent vansinne - oerhört provocerande attförstöra de vackra syrenerna o häggarna för att bredda på det enda stället i hela gröndal där cykelbanor ÄR breda - precis varsomhelst vore det vettigare att bredda.

Arne Kristrom (Stockholm, 2020-11-24)

#323

Tycker det är skamligt och mycket ogenomtänkt att fälla så många träd på denna korta sträcka! En markering som delar gång- och cykelbanan kan däremot vara på sin plats.

Eva Ericsson Rydberg (Stockholm, 2020-11-24)

#324

Cykelbanan är ju redan tillräckligt bred!

Martin Håkansson (Stockholm, 2020-11-24)

#325

Det är vackra träd och träd behövs verkligen, man ska inte fälla träd i onödan! ❤️

Annette Wendler (Holstebro , 2020-11-24)

#338

Jag ser inte poängen i att ta ner träden på den plats med områdets bredaste parti av gång och cykelbana.
Vi måste ta hand om våra humlor och bin!
En tydlig markering är mer hållbart.

Vivian Böwes (Stockholm, 2020-11-24)

#339

Jag är 3-årigt högsoleutbildad trädgårdsmästare med inrikting på hälsa och design. Med det har jag särskild kunskap kring hälsofrämjande gröna miljöer , biologisk mångfald ,växtkunskap historiska gröna miljöer och formgivning.
Jag är boende nära denna sträcka och går den dagligen och vet mycket väl vilken stor betydelse den har i sin nuvarande form.

Lilli Nord (Stovkholm, 2020-11-24)

#341

En självklarhet.

Olivia Asplund (Stockholm , 2020-11-24)

#346

Jag anser att ju den trottoarvägen är bredare än de flesta andra i Gröndal där cyklar och fotgängare samsas. Jag kan inte se att det är just den som borde breddas då finns det andra trottoarer/cykelbanor som är ett större problem. Bortkastade pengar och jättetråkigt att ta ner träden för den sakens skull. Det är en av de bredare gång/cykelbanorna i Gröndal.

Pernilla Frank (Stockholm, 2020-11-24)

#347

Svårt att tro på att miljö-vanlig politik ligger bakom beslutet att berövar grannskapet av träd. (!)

Carla Willard (Stockholm , 2020-11-24)

#358

Träden påverkar ekosystemet och miljön runt omkring oss
En självklarhet att träden ska va kvar

Johanna Wåhlin (Vallentuna , 2020-11-24)

#364

Varför just där? Enda stället i Gröndal med plats för oss alla på trottoaren.

Karin Jönsson (Stockholm, 2020-11-24)

#367

Dels är det många djur och insekter som är beroende av denna sträcka med växtlughet, dels är det är av stort värde för människorna som bor och rör sig i området att bevara dessa gamla svenska kulturväxter!

Anna-Maria Hagemann (Ystad, 2020-11-24)

#370

Ex-Gröndalsbo. Borttagning av vackra vuxna träd i stadsmiljö är en styggelse. Särskilt för skapande av extra breda cykelvägar. I det här fallet är lagom definitively bäst.

Eleanor Rapier (Stockholm , 2020-11-24)

#373

Planerna är fullkomligt idiotiska. De miljömässiga fördelarna att utvidga trottoaren för att göra en ny cykelfil (som det redan finns gott om plats för på den befintliga trottoaren) överskuggas av de ekologiska förluster dessa planer skulle ge upphov till.

Ivar Anderberg (Stockholm, 2020-11-24)

#376

Träd är det viktigaste vi har, för luften, insekterna, barnen. Det tar 30-40 år innan man fått upp träd i denna storlek igen.

Ann Charlotte Ridderstolpe (Stockholm , 2020-11-24)

#380

Mer träd mindre trafik!

Gabriella Sjögren (Stockholm , 2020-11-24)

#386

Fixa i stället cykelbanan som löper rakt igenom (!) gångbana och perrong utanför Coop. Där finns i alla fall ett behov.

Björn Landmark (Stockholm, 2020-11-24)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...